Receze v časopise Securitas imperii č. 18 (2011)

8. 12. 2014

Další obsáhlá rezence knihy Komunistické právo v Československu vyšla v časopise Securitas imperii č. 18 (2011).

Kamil Nedvědický: Recenze - BOBEK, Michal – MOLEK, Pavel – ŠIMÍČEK, Vojtěch (eds.): Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno 2009, 983 stran.

Recenzovaná publikace je nepochybně zajímavým počinem v oblasti výzkumu nejnovějších právních dějin, kladoucím si ambiciózní cíl zmapovat oblast práva, sloužícího totalitnímu komunistickému režimu v Československu. Již ve chvíli, kdy jsem přijal výzvu redakce časopisu Securitas Imperii, abych se ujal úkolu napsat recenzi na tuto knihu, uvědomil jsem si úskalí, která jsou s tím spojená. Není divu, že i po relativně dlouhé době, jež uplynula od vydání uvedeného sborníku, neexistuje jeho žádná podrobná recenze, což je fakt, který editory uvedeného díla nikterak netěší. Jedná se o velmi rozsáhlou publikaci (skoro 1000 stran), na níž se podílelo téměř třicet autorů, snažících se obsáhnout více méně všechna odvětví práva. Plné znění recenze zde >>

Recenze v časopise Soudobé dějiny (2012)

9. 10. 2013

Rákosník, Jakub: Recenze: Michal Bobek / Pavel Molek / Vojtěch Šimíček (eds.), Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví, Brno: Masarykova Univ., Mezinárodní Politologický Ústav, 2009, in: Soudobé dějiny, 2012, 3-4, s. 544-553.

Právo v bezpráví
Jakub Rákosník

Zřídkakdy se recenzentovi poštěstí, aby mu sami autoři, respektive editoři usnadnili práci natolik, že si sžíravou recenzi své publikace sepíší sami, a navíc ji ještě uveřejní jako její součást. Necelé tři stránky textu nazvané „Namísto závěru“ tuto funkci plní znamenitě a editoři k tomu ještě otevřeně dodávají, že její „převzetí či i jen drobně pozměněnou re-publikaci nebudou považovat za plagiát“ (s. 981). Obviňují zde svůj autorský kolektiv z přílišného mládí, odborné nezkušenosti, jednostrannosti a nevykročení ad fontes (což navíc u většiny autorů ani není pravda). Plné znění recenze zde >>

Komunistické právo recenzováno v Polsku

25. 1. 2011

V odborném historickoprávním časopise Miscellanea Historico-Iuridica, vydávaném Katedrou dějin práva Právnické fakulty Univerzity v Białystoku, vyšla na konci roku 2010 recenze na knihu Komunistické právo v Československu. Autorem je Dr. Piotr Fiedorczyk přednášející na Univerzitě v Białystoku.

Celý časopis můžete zdarma stáhnout v elektronickém archivu časopisu (v polštině).

Samotná recenze je ke stažení zde.

 

 

Komunistické právo bylo recenzováno Ericem Steinem

17. 2. 2010

The American Journal of Comparative LawV prvním čísle 58. ročníku (2010) jednoho z nejprestižnějších světových právních časopisů, The American Journal of Comparative Law, vyšla recenze knihy „Komunistické právo v Československu – kapitoly z dějin bezpráví“ z pera české právnické exilové legendy, Erica Steina.

Plný text recenze je k dispozici zde.

 

  

 

Komunistické právo oceněno na knižním veletrhu

6. 11. 2009

Kniha Komunistické právo v Československu vydaná Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity byla oceněna Evropskou akademií pro demokracii na nedávném 19. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě Cenou za nejpřínosnější knihu z oblasti politické literatury. Mezi hodnocenými publikacemi vynikala jak originalitou záměru, tak odborným zpracováním výsledků několikaletého výzkumu.

Cena byla předána na slavnostním večeru 9. října 2009 zástupcům Nakladatelství MU, které knihu do soutěže přihlásilo. Jedná se o první formální ocenění publikace, která vyšla teprve v červenci 2009. Pro vysoký zájem odborné veřejnosti byl v těchto dnech do distribuce uveden již její první dotisk. Kniha byla v říjnu 2009 rovněž prezentována na Knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.

 Diplom v plném rozlišení zde.