Receze v časopise Securitas imperii č. 18 (2011)

8. 12. 2014

Další obsáhlá rezence knihy Komunistické právo v Československu vyšla v časopise Securitas imperii č. 18 (2011).

Kamil Nedvědický: Recenze - BOBEK, Michal – MOLEK, Pavel – ŠIMÍČEK, Vojtěch (eds.): Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno 2009, 983 stran.

Recenzovaná publikace je nepochybně zajímavým počinem v oblasti výzkumu nejnovějších právních dějin, kladoucím si ambiciózní cíl zmapovat oblast práva, sloužícího totalitnímu komunistickému režimu v Československu. Již ve chvíli, kdy jsem přijal výzvu redakce časopisu Securitas Imperii, abych se ujal úkolu napsat recenzi na tuto knihu, uvědomil jsem si úskalí, která jsou s tím spojená. Není divu, že i po relativně dlouhé době, jež uplynula od vydání uvedeného sborníku, neexistuje jeho žádná podrobná recenze, což je fakt, který editory uvedeného díla nikterak netěší. Jedná se o velmi rozsáhlou publikaci (skoro 1000 stran), na níž se podílelo téměř třicet autorů, snažících se obsáhnout více méně všechna odvětví práva. Plné znění recenze zde >>

Recenze v časopise Soudobé dějiny (2012)

9. 10. 2013

Rákosník, Jakub: Recenze: Michal Bobek / Pavel Molek / Vojtěch Šimíček (eds.), Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví, Brno: Masarykova Univ., Mezinárodní Politologický Ústav, 2009, in: Soudobé dějiny, 2012, 3-4, s. 544-553.

Právo v bezpráví
Jakub Rákosník

Zřídkakdy se recenzentovi poštěstí, aby mu sami autoři, respektive editoři usnadnili práci natolik, že si sžíravou recenzi své publikace sepíší sami, a navíc ji ještě uveřejní jako její součást. Necelé tři stránky textu nazvané „Namísto závěru“ tuto funkci plní znamenitě a editoři k tomu ještě otevřeně dodávají, že její „převzetí či i jen drobně pozměněnou re-publikaci nebudou považovat za plagiát“ (s. 981). Obviňují zde svůj autorský kolektiv z přílišného mládí, odborné nezkušenosti, jednostrannosti a nevykročení ad fontes (což navíc u většiny autorů ani není pravda). Plné znění recenze zde >>

Všechny kapitoly Komunistického práva zveřejněny na webu

25. 2. 2011

Dnes máme důvod ke zvrácené oslavě. Vlastě se ani o oslavu v pravém slova smyslu nejedná. Spíše o připomínku, že bez komunistického puče 25. února 1948 by patrně československý právní řád nedoznal oněch neblahých změn, které dnes považujeme za užitečné zkoumat a pochopit, již jen proto, aby se v lákavějším marketingovém obalu nevrátili v nové podobě znovu.

Protože první vydání knihy a následný dotisk jsou již v zásadě rozebrány, vyhovujeme četným dotazům čtenářů (a skrytým přáním těch, kterým bylo žinantní si knihu před zraky ostatních vypůjčit v knihovně) a zveřejňujeme u příležitosti dnešního výročí na těchto internetových stránkách i všechny zbývající kapitoly v plném znění.

Doufáme, že vám výsledky našeho projektu budou ku prospěchu při studiu éry, v níž „válka byla mírem, svoboda  otroctvím, nevědomost silou.“

Pokračuj na OBSAH >>

Přehled všech zveřejněných kapitol

Část první: Právní řád
Jiří Přibáň: Na stráži jednoty světa: marxismus a právní teorie
Zdeněk Kühn: Ideologie aplikace práva v době reálného socialismu
Radoslav Procházka: Všetkým telám rovnako
Kateřina Šimáčková: Fiktivní, nebo reálná ústava
Tomáš Gábriš: Posilňovanie roly štátu a verejného práva v Československu
Radim Polčák: Informační teorie práva
Barbara Havelková: Genderová rovnost v období socialismu
Zdeněk Kühn: Zločin a trest
David Kosař: Lustrace a běh času
Hynek Baňouch: Metody, motivy a cíle studia komunistického práva
 
Část druhá: Právní oblasti
Vojtěch Šimíček, Jan Kysela: Ústavní právo
Eliška Wagnerová: Základní práva
Pavel Molek: Mezinárodní právo veřejné
Michal Bobek: Socialistická srovnávací právní věda
Petr Bělovský: Občanské právo
Petr Bělovský: Rodinné právo
Barbara Havelková: Pracovní právo
Zdeněk Nový: Občanské právo procesní
Tomáš Gřivna: Trestní právo hmotné
Petra Gřivnová, Tomáš Gřivna: Trestní právo procesní
Josef Vedral: Správní právo
Eva Kružíková: Právo životního prostředí
Milada Tomková: Sociální zabezpečení
Hynek Baňouch: Hospodářské právo
Petr Jäger: Svoboda vyznání a právní poměry církví a náboženských společností

Část třetí: Právní profese
Otakar Motejl: Soudnictví a jeho správa
Zdeněk Kühn: Socialistická justice
Jan Lata: Prokuratura
Stanislav Balík: Advokacie
Blanka Čechová: Notářství

Část čtvrtá: Osobní reflexe
Zdenek Krystufek: Komunistické právo v Československu
Mojmír Povolný: Právo v domě exulantovy paměti
Otakar Motejl: Obhajoba v politickém procesu
Anna Šabatová: Ochrana základních práv a svobod v teorii a v praxi (1945–1989)

Pokračuj na OBSAH >>

Komunistické právo recenzováno v Polsku

25. 1. 2011

V odborném historickoprávním časopise Miscellanea Historico-Iuridica, vydávaném Katedrou dějin práva Právnické fakulty Univerzity v Białystoku, vyšla na konci roku 2010 recenze na knihu Komunistické právo v Československu. Autorem je Dr. Piotr Fiedorczyk přednášející na Univerzitě v Białystoku.

Celý časopis můžete zdarma stáhnout v elektronickém archivu časopisu (v polštině).

Samotná recenze je ke stažení zde.

 

 

Seminář Dějiny bezpráví: Komunistické právo v Československu

6. 9. 2010


Ústav pro studium totalitních režimů Vás zve na seminář Dějiny bezpráví: Komunistické právo v Československu, který se koná dne 9. září 2010 od 17:30 v Ústavu pro studium totalitních režimů. Seminář se zaměří na socialistické "dědictví" v dnešním právu i na rozdílnost, s jakou ke komunismu přistupuje právní věda a historiografie. Vystoupí na něm tvůrci publikace "Komunistické právo v Československu", Michal Bobek, Pavel Molek, Vojtěch Šimíček a Petr Jäger.

Nově přidány fotografie:

Více »

Byly zveřejněny další kapitoly ke stažení

29. 4. 2010

V sekci OBSAH bylo zveřejněno dalších pět vybraných kapitoly ve formátu PDF zdarma ke stažení.

Jedná se o kapitoly:

Hynek Baňouch: Metody, motivy a cíle studia komunistického práva
Eliška Wagnerová: Základní práva
Petr Bělovský: Občanské právo
Milada Tomková: Sociální zabezpečení
Zdenek Krystufek: Komunistické právo v Československu

Pokračuj na OBSAH >>

(Adobe Reader ke stažení zde)
 

ČT: Komunistické právo v pořadu Třistratřicettři podruhé

28. 4. 2010

100410_CT2_Tristatricettri_Banouch.jpgDne 10. dubna 2010 odvysílala Česká televize na ČT2 ve 22:35 hod. další díl literární revue Třistatřicettři. Jeho součástí byl i krátký rozhovor s Hynkem Baňouchem, jedním ze spoluautorů knihy Komunistické právo v Československu, nejen o této knize, ale i o krásách východočeské Litomyšle.

Záznam pořadu zde, přetočte na čas 0:35.00

Komunistické právo bylo recenzováno Ericem Steinem

17. 2. 2010

The American Journal of Comparative LawV prvním čísle 58. ročníku (2010) jednoho z nejprestižnějších světových právních časopisů, The American Journal of Comparative Law, vyšla recenze knihy „Komunistické právo v Československu – kapitoly z dějin bezpráví“ z pera české právnické exilové legendy, Erica Steina.

Plný text recenze je k dispozici zde.

 

  

 

ČT: Komunistické právo v pořadu Třistratřicettři

3. 1. 2010

Komunistické právo v pořadu Třistratřicettři na ČT2Dne 19. prosince 2009 uvedla Česká televize na ČT2 ve 22:20 hod. další díl literární revue Třistatřicettři, v němž byla krátce zmíněna i kniha Komunistické právo v Československu, a to v zásadě s kladným hodnocením.

Celý záznam pořadu zde [zmínka v čase 0:48:40]

 

Komunistické právo oceněno na knižním veletrhu

6. 11. 2009

Kniha Komunistické právo v Československu vydaná Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity byla oceněna Evropskou akademií pro demokracii na nedávném 19. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě Cenou za nejpřínosnější knihu z oblasti politické literatury. Mezi hodnocenými publikacemi vynikala jak originalitou záměru, tak odborným zpracováním výsledků několikaletého výzkumu.

Cena byla předána na slavnostním večeru 9. října 2009 zástupcům Nakladatelství MU, které knihu do soutěže přihlásilo. Jedná se o první formální ocenění publikace, která vyšla teprve v červenci 2009. Pro vysoký zájem odborné veřejnosti byl v těchto dnech do distribuce uveden již její první dotisk. Kniha byla v říjnu 2009 rovněž prezentována na Knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.

 Diplom v plném rozlišení zde.