Odkazy

Pro další studium problematiky doporučujeme:

 

  • Výzkum mechanismů činnosti fakultní organizace KSČ na FF UK v období 1969–1989

http://www.proverenafakulta.cz

  • Informace o komunistické diktatuře v Československu

http://www.totalita.cz

  • Ústav pro studium totalitních režimů

http://www.ustrcr.cz

  • Ústav pamäti národa

http://www.upn.gov.sk

  • Instytut Pamięci Narodowej

http://www.ipn.gov.pl

  • Archiv bezpečnostních složek

http://www.abscr.cz

  • Prohlášení Charty 77

http://libpro.cts.cuni.cz/charta/index.htm

  • Předmět Vývoj československého práva v letech 1948-1989 na PF UK v Praze

http://www.prf.cuni.cz/1948/index.htm

  • Marxists Internet Archive

http://www.marxists.org