Recenze v časopise Soudobé dějiny (2012)

Rákosník, Jakub: Recenze: Michal Bobek / Pavel Molek / Vojtěch Šimíček (eds.), Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví, Brno: Masarykova Univ., Mezinárodní Politologický Ústav, 2009, in: Soudobé dějiny, 2012, 3-4, s. 544-553.

Právo v bezpráví
Jakub Rákosník

Zřídkakdy se recenzentovi poštěstí, aby mu sami autoři, respektive editoři usnadnili práci natolik, že si sžíravou recenzi své publikace sepíší sami, a navíc ji ještě uveřejní jako její součást. Necelé tři stránky textu nazvané „Namísto závěru“ tuto funkci plní znamenitě a editoři k tomu ještě otevřeně dodávají, že její „převzetí či i jen drobně pozměněnou re-publikaci nebudou považovat za plagiát“ (s. 981). Obviňují zde svůj autorský kolektiv z přílišného mládí, odborné nezkušenosti, jednostrannosti a nevykročení ad fontes (což navíc u většiny autorů ani není pravda). Plné znění recenze zde >>