Komunistické právo oceněno na knižním veletrhu

Kniha Komunistické právo v Československu vydaná Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity byla oceněna Evropskou akademií pro demokracii na nedávném 19. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě Cenou za nejpřínosnější knihu z oblasti politické literatury. Mezi hodnocenými publikacemi vynikala jak originalitou záměru, tak odborným zpracováním výsledků několikaletého výzkumu.

Cena byla předána na slavnostním večeru 9. října 2009 zástupcům Nakladatelství MU, které knihu do soutěže přihlásilo. Jedná se o první formální ocenění publikace, která vyšla teprve v červenci 2009. Pro vysoký zájem odborné veřejnosti byl v těchto dnech do distribuce uveden již její první dotisk. Kniha byla v říjnu 2009 rovněž prezentována na Knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.

 Diplom v plném rozlišení zde.