Receze v časopise Securitas imperii č. 18 (2011)

Další obsáhlá rezence knihy Komunistické právo v Československu vyšla v časopise Securitas imperii č. 18 (2011).

Kamil Nedvědický: Recenze - BOBEK, Michal – MOLEK, Pavel – ŠIMÍČEK, Vojtěch (eds.): Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno 2009, 983 stran.

Recenzovaná publikace je nepochybně zajímavým počinem v oblasti výzkumu nejnovějších právních dějin, kladoucím si ambiciózní cíl zmapovat oblast práva, sloužícího totalitnímu komunistickému režimu v Československu. Již ve chvíli, kdy jsem přijal výzvu redakce časopisu Securitas Imperii, abych se ujal úkolu napsat recenzi na tuto knihu, uvědomil jsem si úskalí, která jsou s tím spojená. Není divu, že i po relativně dlouhé době, jež uplynula od vydání uvedeného sborníku, neexistuje jeho žádná podrobná recenze, což je fakt, který editory uvedeného díla nikterak netěší. Jedná se o velmi rozsáhlou publikaci (skoro 1000 stran), na níž se podílelo téměř třicet autorů, snažících se obsáhnout více méně všechna odvětví práva. Plné znění recenze zde >>