Komunistické právo recenzováno v Polsku

V odborném historickoprávním časopise Miscellanea Historico-Iuridica, vydávaném Katedrou dějin práva Právnické fakulty Univerzity v Białystoku, vyšla na konci roku 2010 recenze na knihu Komunistické právo v Československu. Autorem je Dr. Piotr Fiedorczyk přednášející na Univerzitě v Białystoku.

Celý časopis můžete zdarma stáhnout v elektronickém archivu časopisu (v polštině).

Samotná recenze je ke stažení zde.