Jiné právo

ZAPOMEŇTE NA TO, ŽE PRÁVO JE „SOUBOREM PLATNÝCH PRÁVNÍCH NOREM“. SKUTEČNÉ PRÁVO JE JINÝ SVĚT: JE TO INTELEKTUÁLNÍ VÝZVA, KONTEXT, ZÁBAVA, UMĚNÍ, POSLÁNÍ, ŽIVOT… TENTO BLOG PŘINÁŠÍ NOVINKY A NÁHODNÉ POSTŘEHY ZE SVĚTA JINÉHO PRÁVA.

O prevenci škodlivého jednání, přesnosti práva a předvídatelnosti práva

21. 3. 2019, 18:51 | JINÉ PRÁVO | Jan Broulík

Dnes se zamyslíme nad tím, jakou roli hraje v prevenčním působení práva jeho přesnost a předvídatelnost. Ačkoli se použité příklady budou vztahovat k právu hospodářské soutěže, nabízené úvahy najdou uplatnění i v mnoha jiných právních odvětvích.br /a name=’more’/abr /bPozadí/bbr /Nejprve se podívejme na to, jak právo zamezuje škodlivému jednání. Může tak činit dvěma různými způsoby. Za prvé právo přerušuje konkrétní škodlivé jednání nebo mu předchází (přímý mechanismus). Pod tento případ spadá například rozbití funkčního kartelu nebo nepovolení škodlivé dohody mezi soutěžiteli. Za druhé právo svým fungováním vysílá zprávu dalším potenciálním hříšníkům, že se jim kvůli hrozbě sankce škodlivé jednání nevyplatí (nepřímý mechanismus). V obou případech je cílem práva zamezovat škodlivému jednání a zároveň nezamezovat tomu neškodlivému (efektivnost práva).br /br /Nás bude zajímat vztah těchto dvou mechanismů k přesnosti a předvídatelnosti práva. Přesnost práva je opakem jeho chybovosti (o které jsme a href=https://jinepravo.blogspot.com/2016/09/teoreticka-analyza-chyb-v-pravu.html target=_blankpsali již dříve/a) – právo je přesné, když trestá škodlivé jednání a netrestá to neškodné. Předvídatelnost práva pak spočívá ve schopnosti jeho adresátů správně předpovídat, zda jejich jednání bude potrestáno. Platí přitom, že přesnost a předvídatelnost nejdou zcela ruku v ruce; čím více okolností právo umožňuje při své aplikaci zohlednit, tím sice budou výsledky přesnější, ale zároveň také nepředvídatelnější (a naopak).br /br /bMechanismy, přesnost a předvídatelnost/bbr /Pokud jde o přímý mechanismus zamezení škodlivému jednání, důležitá je pouze přesnost. Na předvídatelnosti nezáleží. Stačí totiž, aby právní subjekty reagovaly na individualizovaná právní rozhodnutí o protiprávnosti jejich jednání. Nevadí, že tato rozhodnutí nejsou schopny předvídat. Z hlediska efektivnosti práva je tedy žádoucí usilovat o nejvyšší možnou přesnost, byť i třeba na úkor předvídatelnosti.br /br /V případě nepřímého mechanismu je však všechno jinak – záleží na přesnosti i předvídatelnosti. Právo musí být přesné, aby bylo sankcemi zatíženo jen škodlivé jednání a ne to neškodné. Musí ale být také předvídatelné, aby subjekty práva věděly, které jednání bude sankcionováno a které ne. Jinými slovy, není k ničemu dobré mít přesné ale nepředvídatelné právo ani právo, které je sice předvídatelné ale nepřesné.nbsp; Vzhledem k zmíněnému napětí mezi přesností a předvídatelností právo nemůže být ideální v obou ohledech – je mezi nimi „trade-off“. Nejlepší dosažitelné řešení tedy bude spočívat v právní úpravě, která kombinuje přesnost a předvídatelnost takovým způsobem, který zamezí co nejvíce škodlivého jednání a co nejméně toho neškodného.br /br /bCo si odnést/bbr /Když se budeme ptát, jestli efektivnost práva stojí spíše na jeho přesnosti nebo předvídatelnosti, odpověď záleží především na tom, jakým způsobem příslušná oblast práva působí. Pokud škodlivé jednání zamezuje skrze přímý mechanismus, záleží čistě na přesnosti. Pokud však k zamezování dochází především nepřímo, je potřebná i předvídatelnost.br /br /Pokud jde například o soutěžní právo, panuje shoda, že nepřímý mechanismus zamezuje výrazně více škodlivého jednání než ten přímý. Soutěžní právo by proto mělo být do značné míry předvídatelné (i kdyby se tím částečně přišlo o jeho přesnost).br /br /__________________________br /Tento text vychází z mého článku Preventing Anticompetitive Conduct Directly and Indirectly: Accuracy Versus Predictability, který byl neádvno publikován v americkém časopise a href=https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0003603X18822611?fbclid=IwAR1R2fD9QTATdEkJXCcgDFePNLqALFqr-vXICcH46JE969N-aqnyqpuYqVoamp;journalCode=abxa target=_blankThe Antitrust Bulletin/a. Jeho volně přístupnou preprint verzi naleznete na a href=https://ssrn.com/abstract=3100778 target=_blankSSRN/a. Pro článek můžete do tohoto pondělí, tj. 25. března 2019, hlasovat v rámci a href=https://awards.concurrences.com/en/awards/2019/academic-articles/preventing-anticompetitive-conduct-directly-and-indirectly-accuracy-vs target=_blankAntitrust Writing Awards/a.br /divbr //divSníte o práci v oblasti práva EU? MZV ČR otevírá dvě pozice!

18. 3. 2019, 17:00 | JINÉ PRÁVO | Unknown

div dir=ltr style=text-align: left; trbidi=ondiv style=text-align: justify;Státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí ČR vyhlásil v uplynulýchnbsp;dnechnbsp;dvě výběrová řízení.br /a name=’more’/abr /To první je záskok za rodičovskou dovolenou a jde onbsp;pracovní místo právníkanbsp;na dobu určitou (2nbsp;roky) v oddělení pro obecné otázky / vnější vztahy EU vnbsp;odboru Komunitárního právanbsp;MZV ČR. Termín pro prihlášení je 31. března, více informací a href=https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/aktualni_nabidky_zamestnani/oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_473.html target=_blankzde/a.br /br /Druhé místo je na dobu neurčitou, rovněž jde o služební místo právníka,nbsp;v tomto případěnbsp;v oddělení pro Soudní dvůr EU v odboru Komunitárního práva MZV ČR, v oboru služby: Zahraniční vztahy a služba a Legislativa a právní činnost. Termín pro prihlášení je 12. dubna, více informací a href=https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/aktualni_nabidky_zamestnani/oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_477.html target=_blankzde/a.br /br /Držíme palce v přijímacím řízení!/div/divMEDIACE V TEORII A PRAXI aneb jak učit mimosoudní řešení sporů ve 21. století?

1. 3. 2019, 10:55 | JINÉ PRÁVO | Pavlína Hubková

div style=background-color: white;span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;Katedra podnikového a evropského práva Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Prazenbsp;zve zájemce z řad veřejnosti na prezentacinbsp;ba href=http://mediation.turiba.lv/online platformy pro výuku mediace/a/b, která vznikla na základě projektu strategického partnerství šesti evropských univerzitnbsp;Erasmus+./span/divdiv style=background-color: white;span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;br //span/divdiv style=background-color: white;span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;Kdy a kde:nbsp;bve čtvrtek 21. března 2019 od 16.30 hod/b, zasedací místnost Fakulty mezinárodních vztahůnbsp;bVŠE v Praze/b/span/divdiv style=background-color: white;bspan style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;br //span/b/divdiv style=background-color: white;span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;bKeynote speaker: doc. Lenka Holá/bnbsp;(Univerzita Palackého, Olomouc)/span/divdiv style=background-color: white;span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;br //span/divdiv style=background-color: white;span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;Vzhledem k omezenému počtu míst je třeba si předem rezerovat místo u Mgr. Ing. Kláry Vítkové na emailu:nbsp;a href=mailto:xvitk10@vse.cz style=color: #1155cc; target=_blankxvitk10@vse.cz/a/span/divdiv style=background-color: white;span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;br //span/divdiv style=background-color: white;span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;Více informací a href=https://kpep.vse.cz/wp-content/uploads/Plak%C3%A1t-na-final-dissemination-activity_V1.docxzde/a./span/divKonference ČSESP MZV: Brexit jako zrcadlo Evropy

1. 3. 2019, 08:49 | JINÉ PRÁVO | Unknown

Milí jinoprávníci, milé jinoprávničky,br /br /jménem České společnosti pro evropské a srovnávací právo Vás srdečně zvu na výroční konferenci, kterou tradičně pořádáme s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Letošním tématem je “Brexit jako zrcadlo Evropy” a konference se uskuteční v pátek 5. dubna v Černínském paláci v Praze.br /br /Těšit se můžete na řečníky a řečnice z diplomacie, státní správy, advokátní sféry, evropských institucí, akademických kruhů i justice; věříme tedy, že nás čeká opravdu zajímavá diskuse o extrémně aktuálním tématu. (Konferenci organizujeme pouze týden po plánovaném datu tvrdého brexitu, o němž nevíme, zda vůbec nastane.)br /a name=’more’/abr /br /Anotaci a program konference naleznete a href=https://csesp.cz/2019/02/27/konference-2019-brexit-jako-zrcadlo-evropy/ target=_blankna webu ČSESP,/a kde se v průběhu dnešního dne objeví i odkaz na registrační formulář. Pro účast na konferenci je nutná registrace i potvrzení účasti ze strany ČSESP. Konference je určena primárně pro členy ČSESP, pro odbornou veřejnost a pro studenty.br /br /Těšíme se na setkání v Černínském paláci!Právo, ekonomie a empirie: třetí studentský workshop

18. 2. 2019, 12:00 | JINÉ PRÁVO | Jan Broulík

div class=MsoNormal style=margin-bottom: 2pt; text-align: center;div style=text-align: left;span lang=CS style=line-height: 18.4px;Katedra národního hospodářství PF UKnbsp;/spanve spolupráci snbsp;span lang=CS style=line-height: 18.4px;Common Law Societynbsp;/spanpořádá/div/divdiv class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; text-align: center;div style=text-align: left;br //div/divdiv style=margin-bottom: 0cm; text-align: center;div style=text-align: left;bspan lang=CS style=line-height: 18.4px;span style=font-size: large;Právo, ekonomie a empirie: třetí studentský workshop/span/span/b/div/divdiv class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; text-align: justify;bspan lang=CS style=line-height: 18.4px;Kdy:/span/bspan lang=CS style=line-height: 18.4px;nbsp;pátek 12. dubna 2019, 13:00 až 19:00nbsp;(přihlášky příspěvků do 11. března)o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; text-align: justify;bspan lang=CS style=line-height: 18.4px;Kde:/span/bspan lang=CS style=line-height: 18.4px;nbsp;Právnická fakulta Univerzity Karlovy, místnost 38/spanbr /a name=’more’/a/divdiv class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; text-align: justify;br /Workshop je určen především studentům bakalářských, magisterských a PhD programů na právnických a ekonomických fakultách. Jeho cílem je poskytnout zpětnou vazbu studentům, kteří píší odbornou práci využívající ekonomický či empirický přístup k právu. Program workshopu bude sestávat z hlavní přednášky a jednotlivých prezentací účastníků (cca 30 min.) následovaných diskusí a doporučeními ze strany mentorů./divdiv class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; text-align: justify;span lang=CS style=line-height: 18.4px;Obsah prezentací není tematicky omezen; vítány jsou příspěvky využívající ekonomický nebo empirický přístup ke všem oblastem práva.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm; text-align: justify;bspan lang=CS style=line-height: 18.4px;Úvodní přednáška:/span/bbr /Filip Matějka, CERGE-EI: Ekonomie v demokratické společnostibr /br /bMentoři /b(předběžně)b:/bbr /Zdeněk Kühn, Nejvyšší správní soud a Univerzita Karlovabr /Tomáš Sobek, Masarykova Univerzitabr /Josef Šilhán, Masarykova Univerzitabr /Tomáš Richter, Clifford Chance a Univerzita Karlovabr /Libor Dušek, Univerzita Karlovabr /Josef Montag, Univerzita Karlova/divdiv class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0cm 70.9pt; text-align: justify; text-indent: -70.9pt;br //divdiv style=text-align: justify;Zájemci o aktivní účast nechť zašlou rozšířený abstrakt (300 až 500 slov) nebo celou práci s abstraktem na adresu broulik@prf.cuni.cz nejpozději bdo 11. března/b. Rozhodnutí o přijetí příspěvku bude účastníkům zasláno do 20. března. Zájemci o účast bez přednesení příspěvku nechť se zaregistrují na stejném emailu nejpozději do 9. dubna. V průběhu workshopu bude k dispozici káva a drobné občerstvení. Následně se bude konat neformální posezení v blízké restauraci.br /br /Událost na Facebooku naleznete zde:nbsp;a href=https://www.facebook.com/events/1902829073159290/https://www.facebook.com/events/1902829073159290//abr /br /Workshop je pořádán v rámci projektu Progres Q04.br /br /div class=separator style=clear: both; text-align: center;a href=https://2.bp.blogspot.com/-xMH3k5yA2Js/XH-ckpPbH4I/AAAAAAAACmc/FMpA1nnjgV4bLWKARKtdmaVWaBkHulHSQCLcBGAs/s1600/Pr%25C3%25A1vo%2Ba%2Bekonomie1.png imageanchor=1 style=clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;img border=0 data-original-height=1600 data-original-width=1132 height=320 src=https://2.bp.blogspot.com/-xMH3k5yA2Js/XH-ckpPbH4I/AAAAAAAACmc/FMpA1nnjgV4bLWKARKtdmaVWaBkHulHSQCLcBGAs/s320/Pr%25C3%25A1vo%2Ba%2Bekonomie1.png width=226 //a/divdiv class=separator style=clear: both; text-align: left;/divbr //divMezinárodní konference Nezávislost soudní moci v zemích Visegrádu na křižovatce?

11. 2. 2019, 23:35 | JINÉ PRÁVO | Robert Zbíral

span style=font-family: quot;amp;quotquot; , serif; font-size: 11pt;Dovolte mi, abych Vás jménem Právnické fakulty MU a Ústavního soudu co nejsrdečněji pozval na konferenci věnovanou zdá se stále aktuálnějšímu tématu.nbsp; Jestliže chcete vidět a slyšet (namátkou) P. Rychetského,nbsp; A. Rzeplinského, K. Šimáčkovou, E. Wagnerovou, M. Bendu, E. Taberyho, D. Kochenova a řadu dalších skvělých zahraničních a českých hostů, přijďte se podívat. Akce proběhne ve středu 27. února vnbsp;prostorách Právnické fakulty MU, program a veškeré další potřebné údaje včetně registrace jsou dostupné nanbsp;a href=http://concourts.law.muni.cz/content/cs/http://concourts.law.muni.cz/content/cs/./anbsp;/spanbr /divspan style=font-family: quot;amp;quotquot; , serif; font-size: 11pt;br //span/divdivspan style=font-family: quot;quotquot; , serif;span style=font-size: 11pt;Disclaimer: Nedávné odhalení aktivit hradního kancléře nebylo /spanspan style=font-size: 14.6667px;guerillovou/spanspan style=font-size: 11pt;nbsp;marketingovou akcí organizátorů konference…/span/span/divdivspan style=font-family: quot;quotquot; , serif;span style=font-size: 11pt;br //span/span/divdivh4 style=background-color: #fafafa; box-sizing: inherit; font-family: Arial, quot;Helvetica Neuequot;, sans-serif; font-size: 24px; line-height: 1.2em; margin: 0px 0px 0.8em;/h4/divStáž v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před SDEU

24. 1. 2019, 09:39 | JINÉ PRÁVO | Unknown

div dir=ltr style=text-align: left; trbidi=ondiv style=text-align: justify;span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;Zajímá vás, jak unijní právo doopravdy funguje v praxi? Chcete se naučit, jak se dá s unijním právem efektivně pracovat? Rádi byste nahlédli do tajů zastupování před Soudním dvorem EU?nbsp;Pak právě pro Vás je určena stáž v Kanceláři vládního zmocněnce.nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;/diva name=’more’/abr /div style=text-align: justify;span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;Nikde jinde se totiž k unijnímu právu nedostanete tak blízko jako právě u nás. Od stážistů nečekáme, že budou kopírovat stohy papírů, vařit kávu či vyplňovat čísla do stále se opakujících vzorových podání. Právě naopak - naše stáž je zaměřena na odbornou činnost převážně v rámci řízení o předběžné otázce, při které se důkladně seznámíte se všemi oblastmi unijního práva a procvičíte si své jazykové dovednosti./span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;Koho hledáme? Náš ideální stážista by měl být studentem vyššího ročníku práv se zájmem o unijní právo. Co se jazykových dovedností týče, uvítáme angličtinu a velkou výhodou (nikoliv však nutnou podmínkou) je alespoň pasivní znalost francouzštiny (zejména porozumění psanému textu)./span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;Stáže jsou sice bezplatné, ale mnohému se u nás naučíte. Jejich rozsah je 2 až 3 dny v týdnu, vždy cca. od 9 do 16 hodin (na konkrétních dnech a časech se lze flexibilně dohodnout podle potřeb stážistů). Stáže budou probíhat ve dvouměsíčních cyklech, z nichž první bude zahájen v červnu 2019 a poslední bude ukončen v květnu 2020./span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;V případě zájmu nám prosím zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu okp_sekretariat@mzv.cz, a to nejpozději do 28. února 2019. Pohovory s vybranými uchazeči se uskuteční v týdnu od 11. března 2019./span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;Zasláním výše zmíněných osobních údajů dobrovolně vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním Ministerstvem zahraničních věcí České republiky (Loretánské náměstí 5, Praha 1 - Hradčany) v nezbytném rozsahu pro účely výběrového řízení a na dobu nezbytně nutnou za tímto účelem. Jako subjektu osobních údajů Vám přísluší právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i o další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.nbsp;/span/divdiv class=separator style=clear: both; text-align: center;br //div/divNa přísedících nezáleží (alespoň ve Francii)

7. 1. 2019, 23:37 | JINÉ PRÁVO | Libor Dušek

div class=MsoNormalspan lang=CSLaici mají vnbsp;řadě zemí důležitou roli vnbsp;soudním řízení, zejména vnbsp;trestních věcech. Má ale jejich přítomnost nějaký vliv na výsledky trestního řízení? Tuto otázku by si měly zodpovědět všechny země, kde se přísedící či porotci využívají – tedy i Česko. Přítomnost přísedících něco stojí – čas samotných přísedící, ale i čas soudců, kteří musí vysvětlovat věc laikům, případně stráví více času hledáním shody a hlasováním ve větším počtu lidí. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal/br/div Velice zajímavý vhled přináší a href=https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0144818817300236studie/aa href=https://sites.google.com/site/arnaudphilippe11/Philippa Arnauda/aznbsp;Toulouse span class=fullpostSchool of Economics a href=https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0144818817300236Does introducing lay people in criminal courts affect judicial decisions? Evidence from French reform/a. Ve Francii totiž před pár lety proběhl zajímavý experiment. Vnbsp;celkem devíti prvoinstančních soudech (zhruba analogickým našim okresním) spadajícími pod odvolací soudy vnbsp;Dijonu a Toulouse (zhruba analogickým našim krajským) zavedli vnbsp;letech 2012 a 2013 přísedící jako nový prvek: Namísto třech profesionálních soudců byli členy senátu navíc i dva laičtí přísedící. Experiment se týkal pouze násilných a majetkových trestních případů snbsp;trestní sazbou nad pět let ale pod deset let. Tedy trestných činů vysoké (ale ne nejvyšší) závažnosti. Experiment byl uzákoněn národní legislativou jakožto pilotní projekt/span; k rozšíření přísedících na celou Francii potom ale nedošlo.br /br / div class=MsoNormalspan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;Arnaud má knbsp;dispozici databázi všech soudních verdiktů vnbsp;trestních věcech ve Francii. Statisticky porovnává, zda se verdikty vnbsp;případech snbsp;přísedícími vnbsp;regionech Dijon a Toulouse změnily ve srovnání snbsp;případy vysoké závažnosti vnbsp;ostatních regionech. Eventuelně srovnává, jak se verdikty vnbsp;případech snbsp;přísedícími vnbsp;regionech Dijon a Toulouse změnily relativně vůči méně závažných případům vnbsp;týchž regionech.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;br //span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;Výsledek? Nula. Přítomnost přísedících neměla vliv na to, vnbsp;jaké míře soudy vynáší osvobozující verdikt. Neměla vliv na to, zda soudy udělí nepodmíněný trest. Neměla vliv na délku trestu. Neměla vliv ani na variabilitu trestů vnbsp;rámci jednoho soudu. Výsledek je překvapivý přinejmenším proto, že politickou motivací knbsp;zavedení přísedících bylo přesvědčení, že profesionální soudci jsou příliš mírní a přísedící více sladí verdikty s „vůlí lidu“ (který dle průzkumů je, alespoň vnbsp;obecné rovině, více punitivní). o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;br //span/divdiv class=MsoNormalspan lang=CS style=mso-ansi-language: CS;Proč vlastně přísedící existují? Pokud je jejich účel čistě instrumentální, tj. aby soudy vnbsp;důsledku jejich přítomnosti rozhodovaly jinak, jsou výsledky této francouzské studie dosti skličující. Přísedící jen stojí čas a peníze a na verdikty soudů nemají vliv. (Zde nutno zdůraznit, že nulový efekt může záviset i na konkrétní úpravě. Např. ve Francii byli přísedící vnbsp;menšině, takže jejich vliv mohl být nižší než např. vnbsp;Česku, kde mohou teoreticky soudce přehlasovat.) Samozřejmě ale mohou být i jiné důvody pro existenci přísedících – zvýšení povědomí o právním systému a zvýšení legitimity soudních rozhodnutí u veřejnosti. Zda se toto přísedícím skutečně daří je už ovšem téma na jiný výzkum. o:p/o:p/span/span/divPočet vězňů v ČR a špatné statistiky Rady Evropy: Odvolávám, co jsem odvolal

6. 1. 2019, 16:15 | JINÉ PRÁVO | Jakub Drápal

div style=text-align: justify;Před několika dny jsem na a href=http://jinepravo.blogspot.com/2019/01/co-zpusobuje-vysoky-pocet-veznu-v-ceske.htmlJiném Právu/a psal o tom, že data o počtu vězňů, kteří vstupují do českých věznic, která použil ve svém článku prof. Dünkel, jsou chybná, jelikož nejsou v souladu s daty vydanými Radou Evropy; měla být posunutá o jednu zemi (např. data pro Dánsko byla použitá pro Českou republiku). Na tomto stavu se nic nezměnilo - data použitá prof. Dünkelem jsou skutečně v rozporu s tím, co uvádí data od Rady Evropy. V minulém příspěvku jsem však automaticky předpokládal, že data od Rady Evropy jsou ta správná. Chyba./divdiv style=text-align: justify;/diva name=’more’/adiv style=text-align: justify;nbsp;/divdiv style=text-align: justify;/divdiv style=text-align: justify;Problém je totiž nejspíše v datech Rady Evropy, tedy že daná data Rady Evropy jsou posunutá o jednu zemi. Vyplývá to z drobností v dané a href=http://wp.unil.ch/space/files/2016/05/SPACE-I-2014-Report_final.1.pdftabulce/a (str. 101, tabulka 8):/divdiv style=text-align: justify;br //divul style=text-align: justify;liHodnoty ve sloupci Rate of entries neodpovídají hodnotám vypočítaným z absolutních čísel. Pro Českou republiku by tento údaj podle zprávy SPACE I. 2014 měl být následující: 9131 (počet vstupů do vězení) / 10512419 (počet obyvatel) * 100.000 (přepočet na 100.000 obyvatel), tedy 86,9 vstupů do vězení na 100.000 obyvatel. Tento údaj (resp. 86,8) je údaj, který použil prof. Dünkel a který byl Radou Evropy mylně přiřazen Dánsku./liliHodnota 86,9 pro ČR je velmi podobná hodnotám, které jsou ve zprávách Rady Evropy SPACE I. pro jiné roky. Je tedy velmi nepravděpodobné, aby v roce 2013, byl počet vstupů do vězení trojnásobný oproti rokům okolo./liliNakonec v dané tabulce ve sloupci Rate of entries chybí údaj pro Bosnu a Hercegovinu, byť jsou pro tuto zemi všechny ostatní údaje dostupné./li/uldiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Toto vše napovídá závěru, že při přípravě zprávy byl mylně zkopírován sloupec s údaji týkajícími se Rates of entries tak, že by zadán o jeden řádek níže, než měl být. Ještě toto zkonzultuji s těmi, kdo zprávu připravovali, ale zdá se to velmi pravděpodobné./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Tedy: Odvolávám, co jsem odvolal. Vypadá to, že Česká republika v porovnání s ostatními evropskými zeměmi skutečně posílá málo lidí do vězení, ale zato na velmi dlouhou dobu. Těm, které jsem popletl předchozím článkem, se omlouvám. Nyní se můj předchozí závěr zdá neopodstatněný a skutečně je - ale jak se říká, po bitvě … ./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;V článku před několika dny jsem psal o soudci, který říkal, že dávno věděl i bez článku prof. Dünkela, jak jsme na tom. Uváděl jsem jeho výrok jako příklad, že ne vždy skutečně známe realitu, dokud o ní nemáme jasnější data. V reakci na tento výrok mi jeden akademik napsal, že tušil, že původní výpočty byly mylné, jelikož se rozcházeli s tím, co si dlouho myslel, že je pravda. Zatím to ale vypadá, že pravdu měl tento soudce a nikoli tento akademik. O to víc ale potřebujeme solidní empirické údaje o realitě okolo nás; jinak budeme své závěry zakládat jen na dojmech, na kterých se neshodneme./divCo způsobuje vysoký počet vězňů v České republice: Chyby v datech

2. 1. 2019, 21:19 | JINÉ PRÁVO | Jakub Drápal

div style=text-align: justify;V květnu jsem a href=http://jinepravo.blogspot.com/2018/05/co-zpusobuje-vysoky-pocet-veznu-v-ceske.htmlzde/a psal o tom, co způsobuje vysoký počet vězňů v České republice na základě a href=https://www.researchgate.net/profile/Frieder_Duenkel/publication/321132730_European_penology_The_rise_and_fall_of_prison_population_rates_in_Europe_in_times_of_migrant_crises_and_terrorism/links/5a3aed06aca2729d50638f3e/European-penology-The-rise-and-fall-of-prison-population-rates-in-Europe-in-times-of-migrant-crises-and-terrorism.pdfčlánku/a německého profesora Dünkela, který ukazoval, že v České republice posíláme do vězení velmi málo osob – ale zato na velmi dlouho. Prof. Dünkel používal a href=http://wp.unil.ch/space/files/2016/05/SPACE-I-2014-Report_final.1.pdfdata/a z průzkumu Rady Evropy SPACE I. (str. 101-102); bohužel špatně převzal data pro osm zemí, když citoval data pro zemi následující v abecedním pořadí po konkrétní zemi. České republice tak byly přiřazeny údaje za Dánsko, Dánsku za Estonsko apod. Pro Českou republiku to znamená zásadní změnu: Neposíláme do vězení málo osob, ale v porovnání s ostatními státy jich do vězení posíláme mnoho a na dlouhou dobu.nbsp;/divdiv style=text-align: justify;/divdiv class=separator style=clear: both; text-align: center;a href=https://www.blogger.com/null style=margin-left: 1em; margin-right: 1em;img border=0 height=512 src=data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAC4gAAAk6CAIAAABSY0TsAAAACXBIWXMAAC4jAAAuIwF4pT92AAInwUlEQVR4nOzdCZzVdb34/7PMDMyADLIKCO6IhvtGmqm4kBuhbaZmZrfS3M36Z161xeq6ZNStvKZZmgnmUmmkIm4ogaQoiwuKgoDswzIw+5xzfsc53fOfi8o253POnJnn88HDx/f7Pd/v9/OeHo3nzPDynJJUKhUBAAAAAAAAAIBcKyn0AAAAAAAAAAAAdEzCFAAAAAAAAAAAghCmAAAAAAAAAAAQhDAFAAAAAAAAAIAghCkAAAAAAAAAAAQhTAEAAAAAAAAAIAhhCgAAAAAAAAAAQQhTAAAAAAAAAAAIQpgCAAAAAAAAAEAQwhQAAAAAAAAAAIIQpgAAAAAAAAAAEIQwBQAAAAAAAACAIIQpAAAAAAAAAAAEIUwBAAAAAAAAACAIYQoAAAAAAAAAAEEIUwAAAAAAAAAACEKYAgAAAAAAAABAEMIUAAAAAAAAAACCEKYAAAAAAAAAABCEMAUAAAAAAAAAgCCEKQAAAAAAAAAABCFMYVukUqlEIpHeKCnxfyHoaJqbm7PbsRYFHAbIuWSLaDQaj8cLPQuQS9mX6Bnp7/H0d3oB5wFyLv09nv5O9xIdOp7MS/Tsrt+2QceT+W2bl+jQ8WReome2/bYNYNP8nMO2aGpqqq6uTj/L9u7du9CzADm2du3a7Ha3bt3Ky8sLNwuQe/X19bW1tWVlZT169Cj0LEAuNTc3r1u3Lrvbs2dPf60FHcyGDRvSP4xXtCj0LEAuNTQ01NTUZHf79OlTwGGAENIv1FOpVPrH8PQP44WeBcil2tra9PN4Zjv9M3j6J/GCjgPQrvlNJQAAAAAAAAAAQQhTAAAAAAAAAAAIQpgCAAAAAAAAAEAQwhQAAAAAAAAAAIIQpgAAAAAAAAAAEIQwBQAAAAAAAACAIIQpAAAAAAAAAAAEIUwBAAAAAAAAACAIYQoAAAAAAAAAAEEIUwAAAAAAAAAACEKYAgAAAAAAAABAEMIUAAAAAAAAAACCEKYAAAAAAAAAABCEMAUAAAAAAAAAgCCEKQAAAAAAAAAABCFMAQAAAAAAAAAgCGEKAAAAAAAAAABBCFMAAAAAAAAAAAhCmAIAAAAAAAAAQBDCFAAAAAAAAAAAghCmAAAAAAAAAAAQhDAFAAAAAAAAAIAghCkAAAAAAAAAAAQhTAEAAAAAAAAAIAhhCgAAAAAAAAAAQQhTAAAAAAAAAAAIQpgCAAAAAAAAAEAQwhQAAAAAAAAAAIIQpgAAAAAAAAAAEIQwBQAAAAAAAACAIIQpAAAAAAAAAAAEIUwBAAAAAAAAACAIYQoAAAAAAAAAAEEIUwAAAAAAAAAACEKYAgAAAAAAAABAEMIUAAAAAAAAAACCEKYAAAAAAAAAABCEMAUAAAAAAAAAgCCEKQAAAAAAAAAABCFMAQAAAAAAAAAgCGEKAAAAAAAAAABBCFMAAAAAAAAAAAhCmAIAAAAAAAAAQBDCFAAAAAAAAAAAghCmAAAAAAAAAAAQhDAFAAAAAAAAAIAghCkAAAAAAAAAAAQhTAEAAAAAAAAAIAhhCgAAAAAAAAAAQQhTAAAAAAAAAAAIQpgCAAAAAAAAAEAQwhQAAAAAAAAAAIIQpgAAAAAAAAAAEIQwBQAAAAAAAACAIIQpAAAAAAAAAAAEIUwBAAAAAAAAACAIYQoAAAAAAAAAAEEIUwAAAAAAAAAACEKYAgAAAAAAAABAEMIUAAAAAAAAAACCEKYAAAAAAAAAABCEMAUAAAAAAAAAgCCEKQAAAAAAAAAABCFMAQAAAAAAAAAgCGEKAAAAAAAAAABBCFMAAAAAAAAAAAhCmAIAAAAAAAAAQBDCFAAAAAAAAAAAghCmAAAAAAAAAAAQhDAFAAAAAAAAAIAghCkAAAAAAAAAAAQhTAEAAAAAAAAAIAhhCgAAAAAAAAAAQXTqMGXt2rUTJ06cPXv2okWL1q9fH4/HKysrd99994MPPvjII48sKyvb9OXz5s178skn05dXVVUlEonevXsPHTr06KOPPuCAA/IzPwAAAAAAAABAe9Z5w5SHH3747rvvbmxszB5pamqqr69fvnz5lClT7rnnnksvvXT//ff/0GvTZ/7hD3/4+9//nkqlsgffa/H000+PGDHi4osv3m677UJ/CQAAAAAAAAAA7VknDVPuvffe8ePHZ3ej0Wjv3r0bGxurq6szR6qqqn7wgx9cffXVBx988EbXplKpsWPHPvfcc9kj5eXlJSUl69evz+xOmzZtzZo1P/7xjzf7nisAAAAAAAAAAB1YZwxT3nzzzfvuuy+zPXjw4K9+9av77LNPaWlpenfDhg3/+Mc/Hnjggfr6+kQi8Ytf/OK2226rqKhofXn6hGyVcsghh5xzzjk77bRTenvFihXp2z7xxBPp7blz5/7hD3/4+te/ntcvDAAAAAAAAACgPemMYcqDDz6Y+QiePn36/OxnP+vatWv2oe7du3/+858fMmTIT37yk/TuunXrJk+e/KlPfSp7Qn19ffatVkaMGHHVVVdFo9HMbr9+/S6++OKKioq//e1v6d3HHntszJgx6YN5+7qg/WpsTC54O/nOvNSypamVK1I1GyIN9ZH0t2HX8mhFRbRPv+gOA2O77hbbZfdIly6FnhUAAAAAAACAnOl0YUoikXj55Zcz21/60pdaVylZI0aMGDp06Jtvvpnenj17dusw5fnnn1+3bl2k5dN/zj///GyVkvXlL3/56aefrq6ubm5unjhx4tlnnx3qK4FikJz3ZuJf05Kvzow0NX3Iw3W1qfSfqlWRua8lnp0UKSmJ7TU8fvCI2J57RT7wzQUAAAAAAABA0el0YcqSJUvq6+sz23vttddHnbbrrrtmwpS1a9e2Pj5t2rTMxt57792rV68PXlhSUnLYYYdlPtBn+vTpwhQ6reQbrzY/8Whq8cKtuKa5OTn7lfSf6A4DS477VGyf/UMNBwAAAAAAAEBedLowpaGhYdddd01vxGKxTXzOTm1tbWajsrKy9fHZs2dnNg4//PCPuvaII47IhCkLFiyorq7u0aNH28eGIpJau6b5r/cnX5+z7XdYtqTpnjtje+xZctoXor375HA2AAAAAAAAAPKp04Upu++++9ixYzd9TlNT0+uvv57Z3nvvvbPHV61aVVdXl9kePnz4R13e+qHFixe3vgN0eMnXZjfd/6fI/6ZdbbrVW3Mbf3lj6elnxPY7sO13AwAAAAAAACD/Ol2YsmnNzc0zZ8586KGHVq5cmd4dNGjQCSeckH108eLF2e2ePXt+1E3KysrKy8szCUvbw5REIlGbi7/jz61kMpnZWL9+fWEnoV2JvzAlPunRSCqVszvW1zfd+4fE4kWJT47M2T3ZGg0NDel/MRZ6CiCX0i8tIi2veTyJQweTfYmekf4hIhqNFmoYIITMk3hjY2NmA+gwNvqm9kIdOqq6urqGhoZCTwHkUutfnqef0Iv0STwWi3Xr1q3QUwAdnzDlfTfeeOOKFStqamqqqqrq6+szB4cNG3bVVVeVlZVlT2v9jLLddttt4oY9evTIhCnV1dVtnC2VSrXbV6vteTbyr2zKs/F/PhvizvHJTyZqNjSMHBXi5mxac4tCTwHkXjKZ9CQOHVtjY2OhRwCC8BIdOjwv1KGjampqKvQIQEDF+1dm8XhcmALkgTDlfa+++uqaNWtaHxk5cuSll1660X9imG1WunbtWlKyqf/pevTosXz58taXQMdWNmN6lzBVyr/v/9ILkfLyho9/MtwSAAAAAAAAAOScMOX/F4vFSktLm5qaksnkU0899eabb1544YUf+9jHsidkU8fNloPl5eWZjcz7pkDHFn93fpenHg+9StmUZxN9+jXvMSz0QgAAAAAAAADkijDlfXfddVd2e+3atY8//vi4ceMWL1583XXX/ed//uf++++feSj7sT6bzU1qa2szG6WlpW2cLRqNbvrdWQoilUplPv62Hc5GvtXWdJ3wl/T/J4IvlEp1feyRhkGDUz0qg6/VubV+Y/BYiwIOA+RcskX6BUY8Hi/0LEAuZV+iZ3ihDh1P+ns8/Z3uJTp0PJmX6NldT+LQ8WR+25b+MXyj92gHil3HeBL3S0IgP4ryX5FB9ezZ8wtf+EL6BeI999zT2Nj4P//zP7feemvm9WL2fVBqa2sTicQm/k29fv36zEb2km2WXiU9UhtvknPp/2Wqq6vT/7O0w9nIs+YnJiRqNuRnrWh9XcWzk0q/9NX8LNdprVq1Krtd3qKAwwA5V9uitLS0R48ehZ4FyKWmpqZ169Zld7t3716kvxEDPkr6ezz9nd61a9eKiopCzwLkUl1dXU1NTXbXb9ug46mqqkqlUt26dcv+t69Ax7B+/frshy2kfwb3JA6wCX5T+eFOO+20cePGJRKJJUuWzJw5M/OmKa0/wSf9ZLOJJ5hsmNK9e/ewg0JBpRa9m3hpej5XTM6ZmXzrjZgP9AEAAAAAAAAoBp0uTJk2bVqmGhk2bNjgwYM/6rTS0tJBgwYtXLgwvf3ee+9lwpQdd9wxe0J1dfVHhSmJRCL7WT/pm+RsdGh/mp98PB8f4vN/JSY9JkwBAAAAAAAAKAqdLkx57LHHZsyYkd4YM2bMeeedt4kzsx/Qnq1M+vbt27Vr1/r6+vT266+/PmTIkA+9cO7cuan//av6jzoHOoDUyuXJN17N/7rJBe8kFy6IDdk5/0sDAAAAAAAAsFU6XZgyYMCAzMb8+fM3cVpTU9PSpUsz25WVlZmNaDQ6fPjwF198MdLyziujRo360GvTD2U2Bg4c2KtXr5yMDe1Q4sXp+X+7lIzkS9OFKQAAAAAAAADtX6cLU/bdd98JEyZEWt7yZNmyZTvssMOHnvb8888nk8nM9j777JM9PmLEiEyYMnPmzNra2oqKig9eO3Xq1MzG4YcfntvhoV1JznypYEvPejky5nORaLRQAwAAAAAAAACwJTpdmLL//vtXVFTU1tY2Njbedttt11xzTSwW2+icVatW3XHHHZntYcOGtY5XjjzyyLvvvru6urq5uXncuHFf/epXN7r28ccfX758eXojHo+fcMIJIb8UKKRU1arUmtUFW722JrVkcXTQ4EINAAAAAAAAAMCW6HRhSnl5+ejRo8ePH5/efumlly6//PLzzjtv6NCh6eOpVKqqqmrKlCnjxo2rra1NnxCLxdKPbnT5F77whdtvvz29/fDDD1dUVHz2s58tLS1N7yaTyYkTJ2YeSjvppJM+6u1YoANIzp9X6AHejgtTAAAAAAAAANq3ThempH3+85+fNWvWa6+9lt6eP3/+Nddck96orKxsaGior6/PnhaNRi+44IJhw4ZtdPkpp5ySvnbKlCmpVGrcuHETJkzYdddd0ycvWLBgzZo1mXPSV335y1/O1xcEBZBavqzAA6wo8AAAAAAAAAAAbFZnDFNKSkquu+66X//615MnT84eXLduXetz+vTpc9FFFx144IEfvDwajV5++eU9evR49NFH07vV1dWvvPJK6xMOP/zw9LVlZWVBpof2IVW1qsADrFpZ2AEAAAAAAAAA2KzOGKZEWj6R58orrzz99NOffPLJ119/ffny5bW1tV26dKmsrBw6dOjBBx/8iU98Ih6Pf9TlZWVlF1xwwbHHHpu+fPbs2atXr04mk7169Ro2bNgxxxyz33775fNrgcKoqy3s+qnaAg8AAAAAAAAAwGZ10jAlY9cW23z50BY5nAeKSKqhocATNNRv/hwAAAAAAAAACqpThynAtovFCj3AR76nEQAAAAAAAADthDAF2BbRLl1ShZ2gS5fCrg8AAAAAAADAZglTgG2yXY/Crh8t9AAAAAAAAAAAbJYwBdgWsT79kgUdINq3X0HXBwAAAAAAAGDzhCnAtogOHFTgAQYUeAAAAAAAAAAANkuYAmyL2C67RWKxSLJgb5sS222PQi0NAAAAAAAAwBYSpgDbpLwiNnin5LvzC7J4tP8O0Z7bF2RpAAAAAAAAALacMAXYRrEDDi5UmBLf/+CCrAsAAAAAAADAVhGmANsovt9Bzf94ONLY0LKXikSi+Vo4Hjvo0DytBQAAAAAAAEAbCFOAbVVRET/s8MRzT7fs5KtKiUTiBx0areyZt+UAAAAAAAAA2GbCFGDbxY8+LvGvaZH6uvwtWVoaHzkqf8sBAAAAAAAA0AbCFGDbRbtvV3LCSc0PP5i3FUuOOT66fa+8LQcAAAAAAABAWwhTgDaJf/zI5JxZyXfeysNa0R2HxI8+Pg8LAQAAAAAAAJATwhSgbWKxki+e0/SLG1Mb1oddqLyi9KyvROLxsKsAAAAAAAAAkDvCFKCtoj0qS887v/G3/x2prw+1Rklp6Ze/Fu3VO9T9AQAAAAAAAAhAmALkQHTQ4NJzv970h98GaVNKy0rPPi+2y265vzMAAAAAAAAAIQlTgNyI7bJ72Tcuafr9banqdTm8bbRbt5Ivfz220y45vCcAAAAAAAAA+SFMAXImOnDH0ku/03zfH5NvvpGTG8Z22a3ki+dGKytzcjcAAAAAAAAA8kyYAuRStPt2peddkHjphcQ/Hk7VbNj2G5WXl4w6JX7YEZFYLHfTAQAAAAAAAJBXwhQg16LR+MEj4sP3S/zzucTzT6dqarbu8q7l8SM+Gf/E0dGKbmHmAwAAAAAAACBPhClAGF3L4yNPiH/ymORrcxIvv5h8+81IQ8Omzi8ri+26e2z/g+If2y+9na8pAQAAAAAAAAhImAKEVFIa2/eA9J9IMplcvCi1fElq5YpITU2qsSGSSkW7dIlUdIv27RftPyC245BIPF7ocQEAAAAAAADIJWEKkBexWGzITpH0HwAAAAAAAAA6DWEKAAAAAAAAAABBCFMAAAAAAAAAAAhCmAIAAAAAAAAAQBDCFAAAAAAAAAAAghCmAAAAAAAAAAAQhDAFAAAAAAAAAIAghCkAAAAAAAAAAAQhTAEAAAAAAAAAIAhhCgAAAAAAAAAAQQhTAAAAAAAAAAAIQpgCbJ21a9dOmDDh0UcfXbhw4dKlS5csWVJaWjqgxW677XbKKaccf/zxFRUVhR4TAAAAAAAAgMITpkCxOv744ydNmrTl52+33Xbbb7/9Lrvscthhh5188smf/OQnt3bFl1566dprr33iiSeampo2emjdunVvvPHG008/fccdd5SXl59yyinXX3/90KFDt3YJAAAAAAAAADoSYQp0FutbLFy48Nlnn73xxhv32WefX/3qV1uYp6xYseJ73/ve73//+2QyudmT6+rq7r///r/+9a+XXHLJtdde26NHjzbPDgAAAAAAAEBREqZAJzV79uxjjjnmpptuuuKKKzZ95quvvnrCCScsWbLkgw9tv/32gwYNampqWrx4cU1NTeuH0gd/9rOfTZgwYeLEiYMHD87l6AAAAAAAAAAUCWEKdAQDBgzYaaedPurRVCq1evXqhQsXNjQ0tD6eTCavvPLKwYMHf+5zn/uoa6dOnXryySevWbMmeyQej6ePnHHGGel/tn43lOXLl//1r38dP378M888kz34xhtvHHHEERMnThw2bNi2fWkAAAAAAAAAFC9hCnQEZ5111k033bTpc1Kp1LJlyx5//PHrr7/+7bffzh68/PLLTznllPLy8g9eMm/evBNOOGHDhg3ZIwcccMBvf/vbgw8++IMn9+/f/xst0ktccMEF8+fPzxxftGjRyJEjZ8+e3bt372388gAAAAAAAAAoTsIU6Cyi0eiAAQPOPffcz372s8cff/y0adMyx997773777//nHPO2ej85ubms846q3WVkr72jjvuiMfjm15o1KhRc+bMGT169JNPPpk5snTp0m984xsPPPBA7r4aAAAAAAAAAIqAMAU6ne7du999993Dhg1LJpOZI4899tgHw5Qf/OAH06dPz+6ee+65v/vd72Kx2JYsUVFR8cgjj5×66qnZNuXBBx9ML/rBVQAAAAAAAADowIQp0Bntscce++677yuvvJLZfe211zY6oaqq6pZbbsnuDh8+/LbbbtvCKiWjvLx8/Pjxe++998qVKzNHrrvuurPOOmuzb7gCAAAAAAAAQIchTIFOao899siGKStWrNjo0VtvvbW2tjazHY/Hf//735eVlW3tEn369PnlL3/5xS9+MbO7YMGCv/71r5/5zGe2fWgAAAAAAAAAioowBTqpwYMHZ7e7du3a+qHGxsZf/epX2d3TTz/94IMP3rZVzjjjjJ/85CezZ8/O7P785z8XpgAAAAAAAAB0HsIU6KQWLVqU3R4yZEjrh6ZMmbJ8+fLs7oUXXtiWhS644IJvfvOb2TsvW7Zshx12aMsNAQAAAAAAACgWwhTopObOnZvd3nPPPVs/9Mwzz2S3d91116OOOqotC5199tmXXXZZY2NjZve555773Oc+15YbAgAAAAAAAFAshCnQGb3zzjuvvfZadvc//uM/Wj/67LPPZrfbWKWkbbfddgcccMALL7yQ2RWmAAAAAAAAAHQewhTodGpra88999zm5ubM7rHHHnvIIYe0PmH69OnZ7SOOOKLtK3784x/PhilTp05t+w0BAAAAAAAAKArCFOhE1q5de/fdd//0pz9dtmxZ5sjee+993333tT6nurq6rq4uu7vPPvu0fd39998/u71kyZK23xAAAAAAAACAoiBMgY5g3Lhx06ZN+6hHU6nU2rVrFy5cuH79+tbHjzrqqHvvvbd3796tD1ZVVbXe7dOnT9vHa32Tje4PAAAAAAAAQAcmTIGO4L0WW35+z549×44d++Uvf/mDD61atar1bq9evdo63P+9SUNDQ01NTbdu3dp+WwAAAAAAAADaOWEKdEbr1q17+umnjz/++IEDB270UOvP8Unr0qVL25fr3r37RqsLUwAAAAAAAAA6A2EKdEapVOquu+568MEHn3nmmYMOOqj1Qxt9ss/atWvLy8vbuNy6deta71ZWVrbxhgAAAAAAAAAUBWEKdARXXnnlTTfdtIkTEonEggUL5s6d+/DDD//ud79rbm5OH9ywYcOYMWNeeumlfv36Zc/cKExZvXr1gAED2jheVVVVdrtr167eLgUAAAAAAACgkxCmQKcQj8d3a3HSSSedfPLJo0ePzhxfvHjxn/70p8svvzx75kZhSvqEj33sY21cfcmSJdntvn37tvFuAAAAAAAAABQLYQp0Oqe2eOSRRzK7//jHP1qHKaWlpTvttNO7776b2Z06deqoUaPauGL6Jtnt3XbbrY13AwAAAAAAAKBYCFOgM/r2t7+dDVOef/75jR49+uij77rrro96dBtMnjy59c3bfkMAAAAAAAAAioIwBTqjPffcM7tdX19fW1tbUVGRPXLMMcdkw5Tnnntu+fLl/fv33+a1Xnnllez7r2Ruvs23AgAAAAAAAKC4CFOgM+rbt2+XLl0aGhoyu2vWrGkdpowcOTIWiyWTyfR2Y2Pjbbfddu21127zWj//+c+z2z169BgxYsQ23woAAAAAAACA4iJMgc4oGo326tVr6dKlmd01a9YMGjQo++jgwYPHjBnz0EMPZXZ/85vfXHrppZWVlduw0Pz588ePH5/dPf/888vKytowOAAAAAAAAADFRJgCnVQikchur1+/fqNHv/Od72TDlOXLl1988cV333331i6RTCbPOeecxsbGzG5ZWdlll122jeMCAAAAAAAAUISEKdBJtQ5T6urqNnr0sMMOO/bYY5988snM7h//+Mejjjrqq1/96lYtcfXVVz///PPZ3a9//esDBgzY1nkBAAAAAAAAKD7CFOikotFodrumpuaDJ9×5550HHHDA6tWrM7tf+9rX6urqLrrooi25eSqVuuKKK8aOHZs9stdee91www1tmhgAAAAAAACAYiNMgU6qd+/eq1atymwvWLDggycMGTLk97///ac//enMbiqVuvjii6dMmXLTTTftuOOOm7jznDlzLr300qeeeip7pGvXruPHj6+oqMjZ9AAAAAAAAAAUA2EKdFJ9+vSZO3duZnvmzJkfes7o0aPHjh17xRVXJJPJzJHx48c//PDDZ5111mmnnXbssceWlZVlT96wYcOjjz764IMPPvDAA60/J6hbt25//vOf991332BfCgAAAAAAAADtlDAFOqnW73py//3333zzzT179vzgaZdeemn6zLPPPru+vj5zpLa29vYW8Xi8X79+O+ywQyKRWLp06apVq1Kp1EaXp0/4+9//fsghhwT7OgAAAAAAAABov4Qp0Ekdd9xx9913X2a7urr69NNPf/jhh7t37/7BMz/zmc/ssssul1122XPPPdf6eKZHSfvQ+0ej0TPOOOOGG24YPHhwzocHAAAAAAAAoCgIU6CT+tSnPtV69+mnn545c+YRRxzxoScfeOCBkydPfuSRR370ox/961//2vSdS0tLjz322B/84AeHHnpozsYFAAAAAAAAoAgJU6BYPfHEE225fMcdd/zgJ+9s2qktlixZMmHChPTqixYtWr58+bJly0pKSnZosfPOO5944oknnXRSZWVlW2YDAAAAAAAAoGMQpgBbZ+DAgV9rUehBAAAAAAAAAGjvhCkAAAAAAAAAAAQhTAEAAAAAAAAAIAhhCgAAAAAAAAAAQQhTAAAAAAAAAAAIQpgCAAAAAAAAAEAQwhQAAAAAAAAAAIIQpgAAAAAAAAAAEIQwBQAAAAAAAACAIIQpAAAAAAAAAAAEIUwBAAAAAAAAACAIYQoAAAAAAAAAAEEIUwAAAAAAAAAACEKYAgAAAAAAAABAEMIUAAAAAAAAAACCEKYAAAAAAAAAABCEMAUAAAAAAAAAgCCEKQAAAAAAAAAABCFMAQAAAAAAAAAgCGEKAAAAAAAAAABBCFMAAAAAAAAAAAhCmAIAAAAAAAAAQBDCFAAAAAAAAAAAghCmAAAAAAAAAAAQhDAFAAAAAAAAAIAghCkAAAAAAAAAAAQhTAEAAAAAAAAAIAhhCgAAAAAAAAAAQQhTAAAAAAAAAAAIQpgCAAAAAAAAAEAQwhQAAAAAAAAAAIIQpgAAAAAAAAAAEIQwBQAAAAAAAACAIIQpAAAAAAAAAAAEIUwBAAAAAAAAACAIYQoAAAAAAAAAAEEIUwAAAAAAAAAACEKYAgAAAAAAAABAEMIUAAAAAAAAAACCEKYAAAAAAAAAABCEMAUAAAAAAAAAgCCEKQAAAAAAAAAABCFMAQAAAAAAAAAgCGEKAAAAAAAAAABBCFMAAAAAAAAAAAhCmAIAAAAAAAAAQBDCFAAAAAAAAAAAghCmAAAAAAAAAAAQhDAFAAAAAAAAAIAghCkAAAAAAAAAAAQhTAEAAAAAAAAAIAhhCgAAAAAAAAAAQQhTAAAAAAAAAAAIQpgCAAAAAAAAAEAQwhQAAAAAAAAAAIIQpgAAAAAAAAAAEIQwBQAAAAAAAACAIIQpAAAAAAAAAAAEIUwBAAAAAAAAACAIYQoAAAAAAAAAAEEIUwAAAAAAAAAACEKYAgAAAAAAAABAEMIUAAAAAAAAAACCEKYAAAAAAAAAABCEMAUAAAAAAAAAgCCEKQAAAAAAAAAABCFMoUNLJFLLlqRWrkitXZ2qq4s0N0dKSqIVFdGevaJ9+0V3GBiJxQo9IgAAAAAAAAB0WMIUOqK62sTMGclXZyUXvBNpbPzI08q6xHbZLTZ8v/i++0e6ludxPgAAAAAAAADoFIQpdCipqpWJpyclXv7X+2+OslmNDcm5r6X/ND/8QPzgEfGjjo1u3yv8jAAAAAAAAADQWQhT6Cjq65uf+Efin5MjyeRWX9vUlJj6XGL6P+NHjiw5dlSkrCzAfAAAAAAAAADQ6QhT6AiSC95pvvcPqXVr23SXRCLxzBPJWTNKz/pKdMchuZkMAAAAAAAAADoxYQpFLzFlcvPfH9qWN0r5MKnVVY2/+XnJaV+IHzIiJzcEAAAAAAAAgE5LmEJxa37874mnJub4polE84PjIjXr40cfn+M7AwAAAAAAAEBnIkyhiCWempj7KiUjlWp+9JFIaVn8iKOC3B8AAAAAAAAAOgFhCsUq+cqLzRMnBF2i+ZGHor16x/YaHnQVAAAAAAAAAOiohCkUpdTKFU0P3hdJpQIvk2r68z1ll3wnun2vsAsBAAAAAAAAQEckTKEIpVLND9wbaWzIx1q1tc0P3Vf61QvysRYAAAAAAAAAdCzCFIpP4qXpyQXv5G255JuvJ+fMjA3fL28rAgAAAAAAAEDHIEyh2CQSiScfy/OazRMnlH1s30g0mud1AQAAAAAAAKCoCVMoMolZM1Krq/K8aGr5suTrc2J775PndQEAAAAAAACgqAlTKDLJ6dMKsm5i+lRhCgAAAAAAAABsFWEKxSS1dk1y/ryCLJ188/VIbW2koqIgqwMAAAAAAABAMRKmUEySb82NpFKFWTuRSL79Zmyf/QuzOgAAAAAAAAAUIWEKxST1TmHeLiUj+fZbwhQAAAAAAAAA2HLCFIpJctmSAq6eKujqAAAAAAAAAFB0hCkUj1QqtWpFIddfWcjVAQAAAAAAAKDoCFMoHk1NkcbGAq6fqq2JpFKRaLSAMwAAAAAAAABAERGmUDRSjQ0FniCZjDQ1Rsq6FHgMAAAAAAAAACgSwhSKRypV6AkAAAAAAAAAgK0gTKFoRLt0LfQE0UhpWYFnAAAAAAAAAIDiIUyheJSWvt+FNDUWav1ot+7vtykAAAAAAAAAwJYRplA8otFo376pJe8VbP2+/Qq1NAAAAAAAAAAUI2EKxSTWf2CigGFK/wGFWhoAAAAAAAAAipEwhWIS3W33yMv/KtTqsd32KNTSAAAAAAAAAFCMhCkUk9jue0ai0UgqVYi1Y9HdhxZgXQAAAAAAAAAoWsIUikl0+16xnXdNzn87/0vHhu4VreiW/3UBAAAAAAAAoHgJUygysUM+XpAwJX7IiPwvCgAAAAAAAABFTZhCkYnvf1DiiX+k1qzO56LRfv1jH9s3nysCAAAAAAAAQAcgTKHYxOPxkaOaHxyXzzVLjj8pEo3mc0UAAAAAAAAA6ACEKRSf+CEjkv/6Z3Lhu/lZLrbHnrF9D8jPWgAAAAAAAADQkQhTKELRaMlnz2z81c8ijY3B1yovLzn9jOCrAAAAAAAAAEBHJEyhKEX7DygZ8/nmP98TeJlo6WfPivbqHXYVAAAAAAAAAOighCkUq/hBh6ZWr0pMeizcEiUnfTo2fN9w9wcAAAAAAACAjk2YQhErOf6kSGNjYvJTIW4eP+7E+CdHhrgzAAAAAAAAAHQSwhSKW8nJY6Lb9Wh+9OFIMpmzm8bjJaM/Ex/xiZzdEAAAAAAAAAA6JWEKRS/+yZHRQYObx92VWl/d9rtFe25fcua5sZ12afutAAAAAAAAAKCTE6bQEcR226PsW99rfnxC4oUp2/7WKbFY/Iij3v94oC5dcjodAAAAAAAAAHRSwhQ6ivKKkjGfix/+ycTTExMzZ0QSia24Nh6PH3ho/Jjjor37BpsPAAAAAAAAADodYQodSrRf/5IvfCl+8pjkzBnJObOSC+dHmps/8uzS0tjOu8Y+tm98v4MiFRV5HBMAAAAAAAAAOgVhCh1QtPt28SOOSv+JNDUllyxOrVyeWr060lAfaWqMlHWJdOkS7dUn2rd/bOCgSIlvAQAAAAAAAAAIxd/K06GVlsZ22iWS/gMAAAAAAAAA5J0wBQAAAAAAAACAIIQpAAAAAAAAAAAEIUwBAAAAAAAAACAIYQoAAAAAAAAAAEEIUwAAAAAAAAAACEKYAgAAAAAAAABAEMIUAAAAAAAAAACCEKYAAAAAAAAAABCEMAUAAAAAAAAAgCCEKQAAAAAAAAAABCFMAQAAAAAAAAAgCGEKubHPPvvMmTNnS87s2rVr7969Bw0adPjhhx9//PEnnnhiNBr94Gk1NTXdu3fP4YSTJk069thjc3hDAAAAAAAAAGDThCnkW319/Xstpk+fPnbs2D333POmm2469dRTCz0XAAAAAAAAAJBjwhQKbO7cuaNHj/7ud7/705/+tNCzAAAAAAAAAAC5JEwh94YMGTJw4MAPfai+vn7evHkbNmzY6Ph//dd/7bjjjhdeeGH2SCwWGzFixKYXmjZtWnZ72LBhPXv23MTJPXr02PTdAAAAAAAAAIDcEqaQe5dccsm3vvWtTZzw3nvv/eUvf7n22mvXrFmTPZi+5LTTTssWLeXl5VOnTt30QtFoNLs9duzYUaNGtWFqAAAAAAAAACDHhCkUwKBBgy666KIvfvGLZ5xxxqRJkzIHGxoabr755ltuuaWwswEAAAAAAAAAuSJMoWB69+79wAMPDB06dMWKFZkjDz30kDAFAAAAAAAAADoMYQqFVFlZ+fWvf/3666/P7L7bYqeddirsVAAAAAAAAABATghTKLADDjig9e78+fOFKQAAAAAAAADQMQhTKLDhw4e33q2qqirUJAAAAAAAAABAbglTKLC6urrWu4lEolCTAAAAAAAAAAC5JUyhwObMmdN6t3///oWaBAAAAAAAAADILWEKBTZ16tTWu3vssUehJgEAAAAAAAAAckuYQiHNmzfvzjvvzO4OHz584MCBBZwHAAAAAAAAAMghYQoFM23atC996Ut1dXXZI+eee27hxgEAAAAAAAAAckyYQl41NDS8/fbbc+fO/ctf/nLPPfekUqnsQwMHDrzgggsKOBsAAAAAAAAAkFvCFHLvyhZbdUlJScn48eMrKioCjQQAAAAAAAAA5J8whcLr1q3bPffcc+SRRxZ6EAAAAAAAAAAgl4QpFNhJJ51000037b333oUeBAAAAAAAAADIMWEKuTdkyJCBAwdu4oRu3br169fvwAMPPPnkk/faa6+8DQYAAAAAAAAA5JMwhdy75JJLvvWtbxV6CgAAAAAAAACgwIQpAAAAAAAAAAAEIUwBAAAAAAAAACAIYQoAAAAAAAAAAEEIUwAAAAAAAAAACEKYAgAAAAAAAABAEMIUAAAAAAAAAACCEKYAAAAAAAAAABCEMAUAAAAAAAAAgCCEKQAAAAAAAAAABCFMAQAAAAAAAAAgCGEKAAAAAAAAAABBCFMAAAAAAAAAAAhCmAIAAAAAAAAAQBDCFHJj9uzZ+V80lUrlf1EAAAAAAAAAYAsJUwAAAAAAAAAACEKYAgAAAAAAAABAEMIUAAAAAAAAAACCEKYAAAAAAAAAABCEMAUAAAAAAAAAgCCEKQAAAAAAAAAABCFMAQAAAAAAAAAgCGEKAAAAAAAAAABBCFMAAAAAAAAAAAhCmAIAAAAAAAAAQBDCFAAAAAAAAAAAghCmAAAAAAAAAAAQhDAFAAAAAAAAAIAghCkAAAAAAAAAAAQhTAEAAAAAAAAAIAhhCgAAAAAAAAAAQQhTAAAAAAAAAAAIQpgCAAAAAAAAAEAQwhQAAAAAAAAAAIIQpgAAAAAAAAAAEIQwBQAAAAAAAACAIIQpAAAAAAAAAAAEIUwBAAAAAAAAACAIYQoAAAAAAAAAAEEIUwAAAAAAAAAACEKYAgAAAAAAAABAEMIUAAAAAAAAAACCEKYAAAAAAAAAABCEMAUAAAAAAAAAgCCEKQAAAAAAAAAABCFMAQAAAAAAAAAgCGEKAAAAAAAAAABBCFMAAAAAAAAAAAhCmAIAAAAAAAAAQBDCFAAAAAAAAAAAghCmAAAAAAAAAAAQhDAFAAAAAAAAAIAghCkAAAAAAAAAAAQhTAEAAAAAAAAAIAhhCgAAAAAAAAAAQQhTAAAAAAAAAAAIQpgCAAAAAAAAAEAQwhQAAAAAAAAAAIIQpgAAAAAAAAAAEIQwBQAAAAAAAACAIIQpAAAAAAAAAAAEIUwBAAAAAAAAACAIYQoAAAAAAAAAAEEIUwAAAAAAAAAACEKYAgAAAAAAAABAEMIUAAAAAAAAAACCEKYAAAAAAAAAABCEMAUAAAAAAAAAgCCEKQAAAAAAAAAABCFMAQAAAAAAAAAgCGEKAAAAAAAAAABBCFMAAAAAAAAAAAhCmAIAAAAAAAAAQBDCFAAAAAAAAAAAghCmAAAAAAAAAAAQhDAFAAAAAAAAAIAghCkAAAAAAAAAAAQhTAEAAAAAAAAAIAhhCgAAAAAAAAAAQQhTAAAAAAAAAAAIQpgCAAAAAAAAAEAQwhQAAAAAAAAAAIIQpgAAAAAAAAAAEIQwBQAAAAAAAACAIIQpAAAAAAAAAAAEIUwBAAAAAAAAACAIYQoAAAAAAAAAAEEIUwAAAAAAAAAACEKYAgAAAAAAAABAEMIUAAAAAAAAAACCEKYAAAAAAAAAABCEMAUAAAAAAAAAgCCEKQAAAAAAAAAABCFMAQAAAAAAAAAgCGEKAAAAAAAAAABBCFMAAAAAAAAAAAhCmAIAAAAAAAAAQBDCFAAAAAAAAAAAghCmAAAAAAAAAAAQhDAFAAAAAAAAAIAghCkAAAAAAAAAAAQhTAEAAAAAAAAAIAhhCgAAAAAAAAAAQQhTAAAAAAAAAAAIQpgCAAAAAAAAAEAQwhQAAAAAAAAAAIIQpgAAAAAAAAAAEIQwBQAAAAAAAACAIIQpAAAAAAAAAAAEIUwBAAAAAAAAACAIYQoAAAAAAAAAAEEIUwAAAAAAAAAACEKYAgAAAAAAAABAEMIUAAAAAAAAAACCEKYAAAAAAAAAABCEMAUAAAAAAAAAgCCEKQAAAAAAAAAABCFMAQAAAAAAAAAgCGEKAAAAAAAAAABBCFMAAAAAAAAAAAhCmAIAAAAAAAAAQBDCFAAAAAAAAAAAghCmAAAAAAAAAAAQhDAFAAAAAAAAAIAghCkAAAAAAAAAAAQhTAEAAAAAAAAAIAhhCgAAAAAAAAAAQQhTAAAAAAAAAAAIQpgCAAAAAAAAAEAQwhQAAAAAAAAAAIIQprR3qVSqsbGx0FNsrLm5ObPR0NBQ2EmAoNLf7L7NoYNJJBLpfyaTSd/d0MFkvruzmpqaNjoCFLv003ek5Zvdkzh0MNnfs2X4HoeOKv0SPZVKFXoKIJcyL9Gz20X6JB6NRsvKygo9BdDxCVPau0QisX79+kJP8eHSL6Pb7WxATjS0KPQUQO41Nzd7EoeOraamptAjAEF4iQ4dnhfq0FHV1dUVegQgoGQyWaRP4vF4XJgC5IEwpQiknxIKPcLGUqlUpgNth7MBbdT6v66OxWLRaLSAwwA5l3kST39rp7/BCz0LkEvZl+gZXqhDx5N5oe4lOnQ8nsShw/MkDh1V+hm89TshFemTuF8SAvkhTGnvSkpKtt9++0JPsbHGxsbq6ur0y+h2OBvQRqtWrcpul7co4DBAztW2KC0t7dGjR6FnAXKpqalp3bp12d3tttsu/aNEAecBci79PZ7+Tu/atWtFRUWhZwFyqa6urvVbnfltG3Q8VVVVqVSqe/fu3pMAOpj169dn384w/TN4z549CzoOQLvmN5UAAAAAAAAAAAQhTAEAAAAAAAAAIAhhCgAAAAAAAAAAQQhTAAAAAAAAAAAIQpgCAAAAAAAAAEAQwhQAAAAAAAAAAIIQpgAAAAAAAAAAEIQwBQAAAAAAAACAIIQpAAAAAAAAAAAEIUwBAAAAAAAAACAIYQoAAAAAAAAAAEEIUwAAAAAAAAAACEKYAgAAAAAAAABAEMIUAAAAAAAAAACCEKYAAAAAAAAAABCEMAUAAAAAAAAAgCCEKQAAAAAAAAAABCFMAQAAAAAAAAAgCGEKAAAAAAAAAABBCFMAAAAAAAAAAAhCmAIAAAAAAAAAQBDCFAAAAAAAAAAAghCmAAAAAAAAAAAQhDAFAAAAAAAAAIAghCkAAAAAAAAAAAQhTAEAAAAAAAAAIAhhCgAAAAAAAAAAQQhTAAAAAAAAAAAIQpgCAAAAAAAAAEAQwhQAAAAAAAAAAIIQpgAAAAAAAAAAEIQwBQAAAAAAAACAIIQpAAAAAAAAAAAEIUwBAAAAAAAAACAIYQoAAAAAAAAAAEEIUwAAAAAAAAAACEKYAgAAAAAAAABAEMIUAAAAAAAAAACCEKYAAAAAAAAAABCEMAUAAAAAAAAAgCCEKQAAAAAAAAAABCFMAQAAAAAAAAAgCGEKAAAAAAAAAABBCFMAAAAAAAAAAAhCmAIAAAAAAAAAQBDCFAAAAAAAAAAAghCmAAAAAAAAAAAQhDAFAAAAAAAAAIAghCkAAAAAAAAAAAQhTAEAAAAAAAAAIAhhCgAAAAAAAAAAQQhTAAAAAAAAAAAIQpgCAAAAAAAAAEAQwhQAAAAAAAAAAIIQpgAAAAAAAAAAEIQwBQAAAAAAAACAIIQpAAAAAAAAAAAEIUwBAAAAAAAAACAIYQoAAAAAAAAAAEEIUwAAAAAAAAAACEKYAgAAAAAAAABAEMIUAAAAAAAAAACCEKYAAAAAAAAAABCEMAUAAAAAAAAAgCCEKQAAAAAAAAAABCFMAQAAAAAAAAAgCGEKAAAAAAAAAABBCFMAAAAAAAAAAAhCmAIAAAAAAAAAQBDCFAAAAAAAAAAAghCmAAAAAAAAAAAQhDAFAAAAAAAAAIAghCkAAAAAAAAAAAQhTAEAAAAAAAAAIAhhCgAAAAAAAAAAQQhTAAAAAAAAAAAIQpgCAAAAAAAAAEAQwhQAAAAAAAAAAIIQpgAAAAAAAAAAEIQwBQAAAAAAAACAIIQpAAAAAAAAAAAEIUwBAAAAAAAAACAIYQoAAAAAAAAAAEEIUwAAAAAAAAAACEKYAgAAAAAAAABAEMIUAAAAAAAAAACCEKYAAAAAAAAAABCEMAUAAAAAAAAAgCCEKQAAAAAAAAAABCFMAQAAAAAAAAAgCGEKAAAAAAAAAABBCFMAAAAAAAAAAAhCmAIAAAAAAAAAQBDCFAAAAAAAAAAAghCmAAAAAAAAAAAQhDAFAAAAAAAAAIAghCkAAAAAAAAAAAQhTAEAAAAAAAAAIAhhCgAAAAAAAAAAQQhTAAAAAAAAAAAIQpgCAAAAAAAAAEAQwhQAAAAAAAAAAIIQpgAAAAAAAAAAEIQwBQAAAAAAAACAIIQpAAAAAAAAAAAEIUwBAAAAAAAAACAIYQoAAAAAAAAAAEEIUwAAAAAAAAAACEKYAgAAAAAAAABAEMIUAAAAAAAAAACCEKYAAAAAAAAAABCEMAUAAAAAAAAAgCCEKQAAAAAAAAAABCFMAQAAAAAAAAAgCGEKAAAAAAAAAABBCFMAAAAAAAAAAAhCmAIAAAAAAAAAQBDCFAAAAAAAAAAAghCmAAAAAAAAAAAQhDAFAAAAAAAAAIAghCkAAAAAAAAAAAQhTAEAAAAAAAAAIAhhCgAAAAAAAAAAQQhTAAAAAAAAAAAIQpgCAAAAAAAAAEAQwhQAAAAAAAAAAIIQpgAAAAAAAAAAEIQwBQAAAAAAAACAIIQpAAAAAAAAAAAEIUwBAAAAAAAAACAIYQoAAAAAAAAAAEEIUwAAAAAAAAAACEKYAgAAAAAAAABAEMIUAAAAAAAAAACCEKYAAAAAAAAAABCEMAUAAAAAAAAAgCCEKQAAAAAAAAAABCFMAQAAAAAAAAAgCGEKAAAAAAAAAABBCFMAAAAAAAAAAAhCmAIAAAAAAAAAQBDCFAAAAAAAAAAAghCmAAAAAAAAAAAQhDAFAAAAAAAAAIAghCkAAAAAAAAAAAQhTAEAAAAAAAAAIAhhCgAAAAAAAAAAQQhTAAAAAAAAAAAIQpgCAAAAAAAAAEAQwhQAAAAAAAAAAIIQpgAAAAAAAAAAEIQwBQAAAAAAAACAIIQpAAAAAAAAAAAEIUwBAAAAAAAAACAIYQoAAAAAAAAAAEEIUwAAAAAAAAAACEKYAgAAAAAAAABAEMIUAAAAAAAAAACCEKYAAAAAAAAAABCEMAUAAAAAAAAAgCCEKQAAAAAAAAAABCFMAQAAAAAAAAAgCGEKAAAAAAAAAABBCFMAAAAAAAAAAAhCmAIAAAAAAAAAQBDCFAAAAAAAAAAAghCmAAAAAAAAAAAQhDAFAAAAAAAAAIAghCkAAAAAAAAAAAQhTAEAAAAAAAAAIAhhCgAAAAAAAAAAQQhTAAAAAAAAAAAIQpgCAAAAAAAAAEAQwhQAAAAAAAAAAIIQpgAAAAAAAAAAEIQwBQAAAAAAAACAIIQpAAAAAAAAAAAEIUwBAAAAAAAAACAIYQoAAAAAAAAAAEEIUwAAAAAAAAAACEKYAgAAAAAAAABAEMIUAAAAAAAAAACCEKYAAAAAAAAAABCEMAUAAAAAAAAAgCCEKQAAAAAAAAAABCFMAQAAAAAAAAAgCGEKAAAAAAAAAABBCFMAAAAAAAAAAAhCmAIAAAAAAAAAQBDCFAAAAAAAAAAAghCmAAAAAAAAAAAQhDAFAAAAAAAAAIAghCkAAAAAAAAAAAQhTAEAAAAAAAAAIAhhCgAAAAAAAAAAQQhTAAAAAAAAAAAIQpgCAAAAAAAAAEAQwhQAAAAAAAAAAIIQpgAAAAAAAAAAEIQwBQAAAAAAAACAIIQpAAAAAAAAAAAEIUwBAAAAAAAAACAIYQoAAAAAAAAAAEEIUwAAAAAAAAAACEKYAgAAAAAAAABAEMIUAAAAAAAAAACCEKYAAAAAAAAAABBEAcKUqqqqV1555e233543b156e/369bW1tRUVFd27d+/du/duu+22++6777fffn379s3/bAAAAAAAAAAA5EqewpTa2trnn39+0qRJTz755Msvv5xKpTZ9fjQa3W+//Y5rceSRR1ZUVORnTgAAAAAAAAAAciVsmNLU1PTAAw/cfvvtU6ZMaWxs3PILU6nUKy1uvvnmsrKyww8//Gtf+9rnPve50tLScNMCAAAAAAAAAJBDocKUlStX/va3v/3Nb36zZMmSNt6qsbHxmRZXXnnlN7/5zW984xs+5QcAAAAAAAAAoP3LfZgyb968n/zkJ/fee29DQ8NGD/Xo0ePQQw8dMWLE0KFDe/fu3adPn94tKisrq6urq1qsWrUq/c+33npr2rRpL7zwwrp167KXL1269Jprrrn++uvPOuusq666avfdd8/58AAAAAAAAAAA5Eouw5Tm5uabbrrphz/8YX19ffZgZWXlmDFjjjzyyBEjRuy1116xWOxDr61sseuuu7Y+mEql3njjjWnTpj3//PN/+ctf1qxZkz7Y0NBw55133nvvvdddd92VV15ZUhL204gAAAAAAAAAANg2Oas6pk+f/rWvfW3WrFn/vm9JyahRo84555zRo0d37dp12+4ZjUb3avGVr3zlN7/5zd///ve777770UcfbWpqqq+vv+qqq8aNG3f77bcfeuihufoqAAAAAAAAAADIldyEKZdddtl///d/J5PJ9PZOO+2U3j3zzDP79euXk5tndOnS5TMtVq5cOX78+LFjx77zzjuzZs36+Mc/fvHFF6d3c7gWAAAAAAAAAABtl5sw5Re/+EX6n/3797/66qu/8Y1vlJWV5eS2H6pv374XX3zx+eeff/vtt//oRz9atmxZenVhCgAAAAAAAABAe5ObMKVnz57f/va3L7300m7duuXkhptVWlr6zW9+89xzz/3FL35×44035mdRAAAAAAAAAAC2XG7ClHfeeWf77bfPya22SkVFxVVXXXX++efnf2kAAAAAAAAAADYtN2FKQaqUdrI6AAAAAAAAAAAfKjdhCgAAAAAAAAAAbKQwYUpDQ8PLL7+8bNmy9f/r/PPPr6ysLMgwAA1NkaXrIsvWRVZtiNQ3RuqaIqlUpKIs0qU00qtbZEDPyA6V7+8CAAAAsLWaUs1v1S56o+bd+XVLVjWuq0nUNaSaesS7dYt37d+l154VQ4Z123lglz6FHhMAAAglr2HKmjVrxo4dO2nSpJdeeqmhoaH1Q2eccUYmTHn33XdPPfXUE0888YILLth5553zOR7QqaQikXnLI68sjLyxNPLuqkgytamTo5HIoF6RvQZE9h0c2WtgJBbN15QAAAAAxenN2oUPrXjmqdUvTVk7qzZRv+mTh3Ttf0yvg07ofdjovkd2j5fnZ0IAACA/8hSmNDc333rrrd///vdXr1692ZNnt7jlllvOP//8G2+8sbzczyFALm2ojzz1emTKW5GV67f0klQksnj1+3+eeDWyfUVkxO6R4/aObN8t5JQAAAAARagx2fTHpY/97r2Hp66bs+VXLaxffteSf6T/dI+Xn97v6IuGfO6QHnuFGxIAAMinfIQpzc3NY8aMmTBhwtZe9atf/Wry5MlPPvlknz7eyBHIgeq6yD9mRZ59I9LQvO03WVMbeXRW5Ik5kSOGRk7d//3P+gEAAACgKdV866KHbnr3T4vrV2zzTTYk6u5e+mj6z6jeh31/t/8YUTk8hxMCAAAFETxMSaVS55133kZVSq9evQ4//PD+/fv/7ne/2+j8eDwejUbTV2V2Z82aNWrUqKlTp5aVlYUeFejA0v9SeXZu5MEXIzUNmz95SzQn3w9cps2LnHpAZNTwSDyWm9sCAAAAFKOnV7904Rs3v16zIFc3fLzqhYlV088dePINe1zYt6xnrm4LAADkX/Aw5dZbb/3jH/+Y3e3fv//NN9985plnxmLv/y3uB8OUHXfc8dVXX73hhhvSVyWTyfSRGTNmXH/99T/84Q9Djwp0VGtqI7c9HXlzWe7v3NAceeBfkenvRM4/JrJDZe7vDwAAANDONSSbvvXmL3696MGc3zkVSf1+yd8fWfn8XcOvOanP4Tm/PwAAkB9hw5REInHzzTdndz/72c/efvvtPXv23PRVe+211x/+8IeRI0eed9556Tukj9xyyy3f+ta3Kiv9rS+w1V5b8n6Vsr4+4BILqyI//FvkK0dGDtkl4CoAAAAA7c2CuqWfmXXVjOq54ZZY1bT2lJev/P92/tKPd/9GLOpNawEAoPiEDVPuv//++fPnZ7Y/8YlP3HvvvaWlpVt47TnnnLNw4cJrrrkmvV1TU/OnP/3pm9/8ZqhBgQ7qhbcjv5v8/sfuhFbfFPmfpyNrayPHfyz4WgAAAADtwewNb39qxmVLGlaFXigVSf3Xgrvn1y+5+2PXlsW29DfMAABAOxE2TJkwYUJ2+9e//vWWVykZF1100Y033rh+/fr09jPPPCNMAbbKs29E7v5nJJXK03LphcZNi9Q2Rj59QJ5WBAAAACiUF6tfP2HGpWua1udtxfuWTVrbtP5v+9/URZsCAABFJWyY8vbbb2c2DjrooH333XdrL+/Zs+cRRxzx2GOPpbdnzJiR4+GADm3Gu5E/5rFKyfrbjEhFmfdNAQAAADqyebWLT3n5ynxWKRmPV73whVn/+eB+P437TB8AACgeeQpTDjzwwG27w84775zZWLUq+BtCAh3GvOXvf7BOMu9VSsb4FyJ9ukcO2KkwqwMAAAAEVdW07vgZlyxvXF2Q1f+2cvK33/rvW4ZeWpDVAQCAbRA2TKmurs5sdOvWbdvukL2wvr4+NzMBHV1NQ+S2ZyLNiYINkEpFfjc58v0xkT7bFWwGAAAAgBBSkdRXX/3JgrqlBZxh7Lv3Hdlz/9P6HVXAGQAAgC0XNkzZYYcdFixYkN5YtGjRtt1h8eLFmY3+/fvnaiqgY7vzuUjVhgLPUNv4fhzzvVMi0WiBJwEAAADIoV8u/PPfVk4u7AzvxzGv/fjQyr0Hdelb2EkAAIAtETZMGTx4cCZMeeqpp5qamkpLS7fq8lQq9eyzz2a2Bw4cmPPxgI7n5Xff/9MevL0i8uzcyNHDCj0HAAAAQI4sa6y67u07Cj3F+9Y0rf/Wm78cv8+PCj0IAACweWHDlE996lPPPfdcemPNmjW//e1vL7zwwq26/M9//vOyZcsy28ccc0zu5wM6lsZEZNy0Qg/RyoMvRg7eOdK9a6HnAAAAAMiFy+f+Yl1zod+o9n/dt2zS1wZ9+theBxd6EAAAYDPChimnn3761Vdfndn+7ne/O2LEiIMOOmgLr120aNHll1+e3R09enTu5wM6lslzI6vay+9G3lfTEJk4J3K6X48AAAAAxe+1mvl/Xv5koaf4P66e9z/HHtou3sEFAADYhLBhyrBhw84+++x77rknvb1hw4ajjjrq+9///mWXXVZSspl1p0+ffsYZZyxdujSze8wxx4wYMSLoqECxa05GHp9d6CE+4MnXIqP2iXTrUug5AAAAANrm+nd+n0wlCz3F//HCulefXP2iN00BAIB2LmyYknbjjTc+9thjq1atSm/X1NR8+9vfvuuuu84777zDDjvswAMP3Ojk1atXP/fcc+kT/va3vyWT//4hp6ys7JZbbgk9J1DsZiyIVLWnt0vJqGuKPP9WZNTwQs8BAAAA0AZLGla1t7dLyRi7cLwwBQAA2rngYcqAAQMmTpx4zDHHrFu3LnNkzpw5V1xxRXqjtLQ0e9rIkSPTJ6xevTqVSrW+PBaL/elPf9p///1DzwkUuylvFXqCj/BPYQoAAABQ5P609PFEO3u7lIzHVk1b0bimX9n2hR4EAAD4SMHDlLQDDjhg8uTJZ5999uzZ/+djNpqamrLb77zzzgcv7N279+23337aaacFHxEoctV1kVeXFHqIj7BodWTxmsiOfj0CAAAAFK17lj5W6BE+XHMqMX7ZE5cM+XyhBwEAAD5SPsKUtH333ffFF1+8+eabf/3rXy9Zsvm/Pe7ateuZZ5754x//eIcddsjDeECxe21JJNke/6Odf5uzWJgCAAAAFKulDatmbZhX6Ck+0uNVLwhTAACgPctTmJJWVlb2ve997zvf+c7DDz88adKkqVOnzpkzp7m5ufU5gwcP/vjHP37kkUeeeeaZvXr1yttsQLF7Y2mhJ9ik9Hif2qfQQwAAAABsk6fXzCj0CJvy3NpXmlLNpdH8/a4bAADYKvl+sV5SUnJ6i/R2KpWqrq5evXp1c3NzzxalpaV5ngfoGOYt//dGKhKJFnSSD5UdDwAAAKDo/HPtrEKPsCnrm2tnr3/7wB57FnoQAADgwxWyIo9Go5UtCjgD0AEkk5EV1f/ebodVSlptY2RdXaSyvNBzAAAAAGy912veLfQImzG3dqEwBQAA2i1vbwgUvRXrI83JQg+xOUvXClMAAACAojS3/Ycp7X5CAADozPIdprz11lvTp09fuHDhVVdd9cFHly9f/sUvfnHYsGHHHXfciSeeWF7ub3GBzVtXV+gJtsDa2kJPAAAAALD1UpHUssaqQk+xGe81rCz0CAAAwEfKU5iSSqX++Mc/3nLLLTNnzkzv9uzZ80PDlObm5qdb3HrrrT169Pjud797+eWXd+3aNT9DAkWqvrHQE2yB+qZCTwAAAACw9WoT9YlUe3+v2vUJ/0kQAAC0X/kIU1atWjVmzJgpU6Zs1VXV1dXf+973HnzwwUceeWTAgAGBZgM6gIbmQk+wBYQpAAAAQDHakCiC96pd3yxMAQCA9it4mFJdXf2JT3xi7ty523b5Sy+9NHLkyBdffLFbt265HQzoMOKxQk+wBYpiSAAAAICNlEbz/XHw26AohgQAgE4r+Ov1iy++uHWVUllZedxxx5100kkfevKgQYNmzZr16KOP3nfffTNmzMgcfOONN6644orbbrst9KhAkepSDL956Fpa6AkAAAAAtl73eHmhR9i87UoqCj0CAADwkcL+de68efPuueee7O7o0aPvuOOOvn37buKSfVpceeWVN9xww3XXXdfU9P6nX9×5551XX331kCFDgk4LFKnyskJPsAUqimFIAAAAgI2UxUrLY13qkg2FHmRTKku83zYAwP9j707AYzrbx4/PZJddEhIhKGoptbYEUWLfBVGkscVSaxWlRam1CGKpWKN41R5qqVJFEPva2vfQBBGRyIas8z+d877nN/9IIsucmSzfz+Vy3eecZ7lnZCLz5J7zAPmXvIUpGzZsSEtLE+Nu3brt3Lkzmx0NDAwmTpz49u3bGTNmCIcpKSm//PLLpEmT5EoUQEFWwkrfGWRDgUgSAAAAAADgXRXMS9+If6jvLLJSsVgZfacAAAAAIFPyFqYEBweLgbm5+ZIlS3La/dtvv125cmVERIQQBwUFUZgCIEPWxRQWpoqEfPy5HaVC4Wij7yQAAAAAAABypYp52XxemFLFgpttAwAAAPmXvIUpd+7cEYO6deuWKZPjonVzc/N69eodOHBAiO/evavl5AAUImWKK+6E6zuJd6jUJSmCEtYKU3m/3QIAAAAAAMilplWlXRHH9J1FVj62rKjvFAAAAABkSt7flEZHR4tBtWrVcjdCpUqVxODFixfayQlAYVSlVH4sTFH+L6hWSp9pAAAAAAAA5EXT4nX0nUJWKpmXcTFz1HcWAAAAADIlb2GKqalpYuK/u2sYGeVyotTUVDEwNjbWWloACp1qzoq9V/SdROaqUpgCAAAAAAAKrIY2HxczMH2Tlk/3UXYvXk/fKQAAAADIiryFKc7OzrGxsYo8bMRz+/ZtMXByctJaWgAKnQ9LKqyLKWLf6DuPjBgbKj520XcSAAAAAAAAuWVqYNzOoWG+3c2na8mm+k4BAAAAQFbkLUypXr26WFly7Nixp0+fOjs756j7s2fPjh8/LsaVK1fWfn4ACgsDA0WDCoo/b+g7j4zUKqswN9F3EgAAAAAAAHnQ17ld/ixMcTSxa2VfX99ZAAAAAMiKvIUp3bp127lzp0K9I8+wYcP27NmTo+5fffWVtJVPp06dtJ8fgELErbLi8A2FSt9pvKsJZXUAAAAAAKCAa2ff0MnEPjzppb4TSa+vczsjpaG+swAAAACQFXkLUzp37lyyZMmIiAgh3rt3r7e3d0BAgJmZ2Xs7Jicnjxo1KjAwUDy0tLTs2rWrrKkCKOhc7BQ1yiiuhek7j/9fWft/swIAAAAAACjQTAyMx5brPeHeMn0n8v8xMzD5umwvfWcBAAAA4D3kLUyxtLScP39+v379xMNNmzadOHFi8uTJPXr0sLOzy7DLmzdv9u7dO23aNHEPIJHQpUSJErKmCqAQ6FQ73xWmdKylUOo7BwAAAAAAgLwb5tJt3qONL5Nj9J3I/xlYupOzqYO+swAAAADwHvIWpgj69u17/Pjxn3/+WTwMDQ0dOnToyJEjq1ev7uLiUkbNxsYmPj7++fPn165dO3/+fFxcnOYI7u7uY8eOlTtPAIVAJUfFJx8oLoboO4//+dBRUe8DfScBAAAAAACgDZaGxWZUHDzi9gJ9J/JfxY2tplYYqO8sAAAAALyf7IUpgjVr1hgYGAQEBEhnUlJS/lZ7b183N7e9e/eamJjImSCAwqN3g39vmpKYrO88FAoDA4V3I26XAgAAAAAACo+hZbpuePb7+Zib+k7kX7MqflnSpLi+swAAAADwfrooTDEwMFizZk2HDh2GDx/+7NmzbPYyMTH54Ycfvv32W0NDQ1nTA1CYFLdQ9Kyv+M8pfeehUHSqpXDJeMsyAAAAAACAAslAabC62neu5we9TUvSbybudvW+LNNVvzkAAAAAyCZdFKaIPDw82rVrFxgYGBAQcOrUqeTkTG9oULFixf79+w8aNMjJyUln6QEoNJpVVdwNV5×9oM8cqjgpOtXRZwIAAAAAAAByqGX14aIqXw+75avHHEqaFP+lxjRDpYEecwAAAACQfdopTFGpVErl+zesMDU1/ULt7du3ly9f/vvvv6Oiol69epWYmGhjY1O8ePEKFSq4urpSjwIgj/o2Vjx9pfjnpX5md7BSDG2uMGAXHwAAAAAAUBgNLdP1UuztgCd79TK7mYHJ9pqznU0d9DI7AAAAgFzQTmHK0KFDV65cmZ3aFJGZmVkjNa3MDgDpmBkrxrRRzPlNERGr66mtiynGtVXYFNP1vAAAAAAAADqzstq3L5Je7XlxQsfzGioNfvl4WtPi3KgWAAAAKEi0U5iyevVqpVK5YsWK7NemAICsbIopvmmrWHBQp7UpwqRj2yocrXU3IwAAAAAAgO4ZKg221JzR8+r3+16c1Nmkxkqjn6tP7l7SXWczAgAAANAK7RSmCFatWqVUKpcvX05tCoB8wsFKMamjYtEfisc62dPH0frfqpQSVrqYCwAAAAAAQL+KGZjuqjV38M0565/u18F0FobFdtSc3c6hoQ7mAgAAAKBdWitMEYi7+fj7+1ObAiCfsC6mmNhRsfG04tQ9eSeqU07h00RhYSrvLAAAAAAAAPmHkdLw5+qT61hVHn9vWVJasnwTVbMov73m7BqWFeSbAgAAAIB8tFmYIhB38/H399fusACQayZGioGfKT5yVmw+q0hI1P74psaK7vUULaorqMgDAAAAAABFjVKh/Krs541sP+5/Y9aN+IdyjD+odOdFVUZbGBbT+uAAAAAAdEM7hSmrVq0aP358bGysEIu7+Sxbtky89Mcff2hlijZt2mhlHABFU8NKio/LKHZcUJy8p1CptDbsJx8oejdQFLfQ2oAAAAAAAAAFzifW1a64blj8eNuMh2vjU99oa9g6VpX9q41vaFNDWwMCAAAA0AvtFKYMGTKkQ4cOw4cP37t3r3Do7+9vYWExb948IW7btq1WplBp8TfJAIokSzPFgCaKth8r9v+tOPtQkZaW+6GU6r17OtZWlHfQXn4AAAAAAAAFlrHSaHz5LwaU7rDkn+0//bMjJiU+L6PVsar8fYUBHiU+M1AaaCtDAAAAAPqita18SpcuvWfPnm3btn311VcRERFHjx7V1sgAoEWlbBWDmiq6f6I4ff/fP89e5ay7g9W/N19pVEnhaC1LegAAAAAAAAWXg7HtzIpDJpTzDow4+p+nB068+itNlYPPBtkaWfZwbNHXuV1j25pKtk0GAAAACgutFaaIevbs2apVqzFjxty8eVO7IwOAFhW3UHSo9e+fiFjFrWeKu+GKJ9GK8BhFUkr6lkaGCifrf8tZKjspqjkrnG31kC0AAAAAAEABYmVkPsC5o/DnRdKrY9GXhT9/xd29k/DPy+SYdC0NlQblzUpVsSjX0KaGu129+jYfGSu1vGQNAAAAQO+0/1O+nZ3dhg0bbty4IR5+//33Wp8CALSlpPW/f5pW+TdWKRRxbxRvkxWvk/49NDdRmBorrMwUBnw+BwAAAAAAIOdKmNj2cGwu/BEPY1LiXybHxKW8TlGlmhuaWRoWK2liZ2pgrN8kAQAAAMhNrvLz6tWri8HMmTNlmgIAtEupUFgX+/cPAAAAAAAAtM7GyFL4o+8sAAAAAOga90UEAAAAAAAAAAAAAACALChMAQAAAAAAAAAAAAAAgCwoTAEAAAAAAAAAAAAAAIAsKEwBAAAAAAAAAAAAAACALPJjYYpKpVIqlfrOAvg/jx8/3rZt2/nz58PCwp48eRIREWFpaWlnZ1ehQgU3N7cWLVo0atRI3zkCAAAAAAAUeCzCAAAAAEDho4fClJSUFCOjDObdu3fvypUrb9269c8//9jb29epU6dv375eXl4UqUCPfv3114ULF54+fVqlUmmej1K7f//+oUOHpk6dWrdu3cmTJ3fr1i2LoZYsWfL111/nPaW2bdseOHAg7+MUcf7+/iNHjpQOhwwZInz/4bsNAAAAAAD6wiJMYcLCCwAAAABNOipMiYyMXLp06W+//Xb79u1×48bNnDlT82pqamq/fv02bdoknXnx4sUhtVWrVu3atcvBwUE3eQKS58+fjxo1aseOHdlpfPny5e7du3t7ey9fvtzKykru3JBHoaGhEydOlA6//PLLFStWsDgCAAAAAIBesAhTyLDwAgAAACAdXRSm7Nu3r0+fPjExMZk1WLhwoWZViqbg4OA2bdqcPHmyWLFisiUIpHf16tUWLVpERkamO29hYeHi4mJmZhYdHR0WFpaamqp59Zdffnn8+PGhQ4eEBjpMFjk2dOjQuLg4MR42bJi/vz+LIwAAAAAA6AWLMIUPCy8AAAAA0pG9MOXYsWPdunVLSUnJrMGDBw9++OEHzTPCGxXNO3Zevnx5zpw5M2bMkDFLQMOdO3datWqluSDi4uIyaNAgb2/vChUqSCcTEhJOnz4dEBAQGBiYlpYmngwODu7Xr9+2bdveHdbJycnV1TUX+dy7d+/ly5fSod7fyT9//lx4LGJcEG9pu2nTpt9//12MR4wYsWzZMv3mAwAAAABAkcUiTOHDwgsAAACAd8lbmJKSkuLj45NFVYpg3bp1b9++FeMSJUr8/PPPLVu2fPz48fLly5cuXSqeX7hw4fjx47k5J3Tg5cuXwldgRESEdGbw4MF+fn6WlpbpWlpYWLRSO3nyZM+ePZ8+fSqe3759+xdffNG5c+d07Xuq5TSf27dvf/rpp9KhoaGh8FrI6SCQvHjxQtpkeuTIkT/99JNe0wEAAAAAoOhiEabwYeEFAAAAQIbkLUzZvXt3SEiIGCuVytGjRw8YMKB69eqabTS3j12+fHnHjh2FoEqVKkuWLElLSxNr6l+/fh0YGCj0lTVbQPDtt9+GhYVJh35+fmPGjMm6i5ub2+HDhxs3bhwdHS2eEd6Bd+jQwdDQMI/JCF/5np6e8fHx0pkZM2a4u7vncdiiTPguJH4M66uvvhK+yeg7HQAAAAAAii4WYQofFl4AAAAAZEjewpR9+/ZJ8fz588eNG5euwbVr1+7evSvGLi4uwts/zasTJ05cuXKleMOV48ePU5gCuZ06dernn3+WDseOHfveBRFRtWrVFixYMHDgQPEwJCTkwIEDYpVVXgwdOvTGjRvSYdu2bYUXRR7HLMquXLly69at2rVrt2nTZu7cufpOBwAAAACAootFmMKHhRcAAAAAmZG3MOXixYti4OzsPHLkyHcbHDp0SIo9PDzSXRV6NWrU6MSJEwr1Gxu5sgT+57vvvlOpVGJcsWLFOXPmZL/vgAEDpk6d+uTJE/EwICAgj2sia9as2bhxo3To4uLyyy+/sLdxXtSpU4fvJAAAAAAA5AcswhQ+LLwAAAAAyIy8hSnPnj0Tg08//dTU1PTdBsePH5fili1bvtugXLlyYhAeHi5DgsD/uXPnzsmTJ6XDhQsXmpiYZL+7Uqns3r370qVLxcM///wzOTnZ2Ng4d8n89ddfX331lXQojLN9+3Z7e/vcjQYAAAAAAJB/sAgDAAAAAEWKvIUpcXFxYlC2bNl3r6alpQUHB4uxgYFBkyZN3m3j5OQkBq9evZIlReB/NO8f+8EHH3Tp0iWnI/To0UNaE3n9+vXly5cbNGiQi0xiYmI8PT3fvn0rnZk/f76rq2suhspMdHT05s2bjx8/fuXKlcjIyPj4eGtra+Hl9sknn7Rv375bt265Xs3JUEhIyLZt265fvx6q9uzZs+LFi5dRE59q4eWfi88hpaam7tix4/z588KAn3766dixYzNs9vDhw127dh04cODx48dCS0tLy0qVKlWsWLF169a9evUyMpL32yAAAAAAAEinSC3CaIqLi9u8efOOHTseP3785MkTe3v7KlWqCM9A69atmzVrls21keTk5D/++GPfvn1nz559/vx5dHR08eLFS5Ys+cknn3Ts2LFdu3bFihWTKf8MsfACAAAA4L3kfWMgvAsSa1MSEhLevSq8Y5TKTWrVqiW8g3q3TWxsrBgYGhrKlSWgtm3bNin28vLKxQiNGjXy8/NLS0sTD83NzXOXyYABAx48eCAddu/effTo0bkb6l2JiYmzZ8+eP3++5pqLIErt5s2b//nPf8qUKbN69ep27dppNti0aZO3t3e60Q4ePCgtmnh6eu7YsSNdgxcvXowfP14YU7o9r+iZ2oULF4RYeNLq1q27cuXKTz/9NLO0GzZsePbsWSHo2LHjvn37hODvv/8W8rl+/brYICws7N3CFGH2yZMnr127VvpHUaiXqyIiIk6fPr1×48ZJkyaNGTPmq6++4jsMAAAAAAA6UxQWYaSljGbNmgUFBQnB7t27+/fvHxMTI7UJU1OodyNydXVdsWJFmTJlsh52375948aNu3fvnubJ52rXrl1bt25d6dKl58yZ4+3tna7MZcOGDcLsYmxnZye0f2/JiDBL5cqVpcM7d+5oHipYeAEAAACQbfIWptjb24uFKSEhIe9e3bt3rxRnuI+PQv22Sgysra1lSBD4L+Er7fHjx9Jht27dcjGIgYGB8GY7j5n4+fn9+uuv0mGlSpU0P0WURwkJCe3btz9×4kTWzcLCwjp06PDLL7/kbm1I8vTpU3d397t377635eXLl5s1a/b77783bdo0OyNfuXJF+KYRFRWVRZvr16+3atUq613AQkNDx44dGxwcvGXLlgy3GwMAAAAAANpVRBZh0vH19f3uu+/SfW5H09mzZz08PA4ePOjg4JBZmylTpsyaNSvriZ48edK3b99jx46tXr1asxxEeJ6HDh0qfk4pKirq6NGjrVu3znqoLVu2SLGbm1u6qhQWXgAAAABkn7yFKbVr13706JEQnDp1SnhTVLp0aelSamqq5mcjPD093+3++vVr8fMEgvd+XADIi/Pnz0ux8D75448/1ksap0+f/u6776RDMzOzwMBALVZlDRkyRLMqxdDQsH79+h988IGNjc0///xz5cqVp0+fipdUKtXAgQPd3Nwy3Icrm/r06aNZlSJM9+mnnwoDlixZMjIyUphReNpTUlLEq8LrXWh/69YtCwuLrId98eJFu3btsq5KuXnzZrNmzV6+fCmdsbS0bNq0ably5d68efP3339fvnxZuvTrr7+2bdt2//79uf58FQAAAAAAyKYisgijad++fVJVipGRUe3atR0dHUNDQ+/cuZOYmCg1e/z48bRp07Zu3ZrhIFOnTk1XleLi4tKwYcOSJUu+fPnywoUL9+/fly79/PPPaWlp69atk85YWVl16tRJutmt8GDfW5iyefNmKR44cKDmJRZeAAAAAOSIvIUpwruR3bt3C0FSUtKkSZPWr18v3UMyICBA+o218CYqwy08li9fLt3cslatWrKmiiLu4sWLUlyjRg1jY2Pd5xAZGdmzZ8/k5GTpzE8//aTFr/zz589rLih4enr6+vp+8MEH0hnhdbpq1aqvv/5avP/q27dvhQbLli0Tr3bp0kVc4Hjx4kXDhg3Fk02aNJHWONIVlBw8ePDo0aPSofDQfvzxxwoVKmi2CQsLmzlz5urVq8XD0NDQffv29erVK4tHoVKpBg0aJN5LSfh+UrduXTc3t3LlylWtWlVqk5KS0qdPH2lxxNTUdNq0aaNHj9bcYvn69eujRo06duyYeCgEwoMVmmUxNQAAAAAAyLuisAij6cmTJ/369VOpVMIjHT9+/JgxY6R7orx58+bHH3+cP3++VJ6ya9euV69e2draphvk7NmzQkvp0NnZ2d/fv0uXLpr79Rw7duzLL7+UVlzXr1/v4eEhtJEaeHl5SYUpv/766/Lly7PYzefKlSt37twRY0tLyx49ekiXWHgBAAAAkFPyFqZ88cUX3377bVJSkhD/5z//Ed5WDRo0yMXF5cCBA1OnTpWaeXp6ptv0NCYmRnhLNnv2bOlMu3btZE0VRdyTJ0+k+MMPP9R9Amlpad7e3uK+wqK+ffsKrxctTqFZldKyZcutW7em29/XxMRk1KhRL168mDlzpnhm3759UmGKpZoYSF0sLCwqVqyY4XSat0Rq0aLFpk2b3t1OuEyZMqtWrYqNjZU+DHTixImsC1OOHTuWkJAgjrlo0aIMP1YlnJc+l2Nqavrnn382adIkXZsaNWocPnx44MCBGzZsEM8I33OEJ5ybMwEAAAAAIKuisAij6d69ewr1AsWePXvatGmjealYsWIzZ850cnIaOXKkeCY5OfncuXPpmglGjBiRmpoqxi4uLqdPn353BaNZs2ZC36ZNm169elU8M2rUqI4dO0oLMu3bt7e1tX316pVCXZpz7NixzHZXV/z/60i9evXS/DwSCy8AAKBAqFat2u3bt7PT0tzc3N7eXvgpq3HjxsJPYi1atNDv4P7+/tLPh8KPVdeuXcvOREA+J29hSokSJb7++mtfX1/xcK9aujbC26EJEyZIh8+fP+/Ro8eZM2ekDT4EJUuW7NSpk6ypoogT35OL3v1Uig7MmjXrjz/+kA6rV6++YsUK7U7×999/S/GQIUPeLRMRDRw4UCpM+eeff16/fp27+6yePXtWioUBM5tO0L9/f6kwJeudiQViVUr37t2FLhl+rCc1NfWnn36SDidOnPju4ohISEl4ko8fPy7uOCY8UuFfYeXKlVknAAAAAAAA8qIoLMK868cff3y33ETk4+OzatUq6fcN766NnD17VnNnnC1btmRW3iE8nzt37hQekfhBwdDQ0N9//11aVjUxMfH09AwICBAPAwMDMytMUalUmp84EjKUYhZeAABA4fNaTfjZ6fTp0/Pnz//444/9/PyyKOHNP4MDBYi8hSmC6dOnnzhxQvNX1OkIr0AnJyfpUHhrGhwcnK7NkiVLTE1N5UoRUCiio6Ol2MbGRsezHzlyRHilSIeWlpaBgYFa33ZXc93HxcUls2blypUTkpFuZqt5V9sciYqKEu+tYmFhkeFeXZKPPvpIirMznZ2d3erVqzO72exvv/0m/O8uxh9++KHmdtHvKlasmL+/f4cOHcTDw4cPv3d2AAAAAACQF0VhESYdFxeX0aNHZ9Hg008/lQpTND+tJ/r555+l2MPDo3HjxlkMValSpUGDBi1fvlzqq/l5Py8vL6kwZdeuXf7+/hl+lCg4OFhaXalataq0p7OChRcAAFAECD+YtWnTZsaMGZMnTy5YgwP5meyFKWZmZn/88YePj8/OnTvfvTpy5MiBAwdmPcLcuXOz3toDyLvXr19LsfBFq8upnz596uXllZaWJp1ZvXq18J5f6xOVK1fur7/+EuODBw+6urpm1lJzp61ce/78eTZbijdByb7evXvb2dlldvXPP/+U4gEDBry3pq19+/YVK1Z88OCBEAt/h4eHa5bKAQAAAAAA7SoKizDp9OvXL4tbyQoy2yhZpPkpvv79+793ur59+0qFKadOndK81LRp09KlS4u7Kb148eL48ePNmzd/dwTNfXzSLd6y8AIAAAqiChUqODs7Z3jpzZs39+/fj4mJ0Twp/MT4/ffflypVSvPWcXoZHCg0ZC9MEVhbWwcGBgrvgoS3NFevXo2Ojv7ggw+qVKnSrVu3Ro0aZdZLeLcmvFOaMWNG1h8CALRC+CqV4ri4OJ3Nm5KS0qtXr4iICOnM8OHDe/fuLcdcwotOimfNmuXg4DBs2LCsl0V0Y9euXTlq7+bmlsXVM2fOSLHmB3qy0KRJE3F9RKG+O66Hh0eO8gEAAAAAANlXFBZh0mnWrFnWDbJYn4mJiblz544YGxgYZOeu7w0aNLCxsRF///HixYvHjx+XK1dOGkF4EhYuXCgeBgYGvluYkpycLJwXYyMjoz59+mheZeEFAAAURGPHjh0xYkQWDYSfmoQfgaZNm6b54+Lo0aM7d+7s4OCgx8GBQkMXhSmixmrvbVayZMm1a9c6OzvXr18/i5siANpVvHhxKdbc8kZukyZN0vzUS7169fz8/LLf/ciRI2/fvs2iQZs2baQtb7p27err6yvGqampo0aNWrp0ac+ePTt16iTMq/sKlfDw8CtXrmxWy1HHzMpOFeotkK9evSrGwiPKegshiaOjo2ZWOUoGAAAAAADkSFFYhEmncuXK2Z8onfv376tUKjGuVKmShYVFdnrVrFlTerC3bt2SClMU6t18pMKUXbt2LVu2zMDAQLPvoUOHXr58KcYdO3bUXDZh4QUAABRWJUqUGDZsmLe3d8+ePQ8cOCCejI+PX7JkycyZM/Pz4EBBobvClGwS3ppy2yLonq2trRRrlivKau/evQsWLNDMYceOHe+9A6qm/v37h4WFZdHg1atX0m7Nrq6uX3311dKlS6Wr9+7dm6VmbW3dpEmTpk2btmzZsk6dOjl8HNly586d69ev3/0f4VBa48ip0qVLZ3YpNjZW2ok5NTXV0tIyp4Pr8qNaAAAAAAAUQUVhESYdzYecU5q1Oy4uLtnsVbZs2QxHENStW7dq1aq3b99WqDdiPnHiRLobumzZskWK0+3jw8ILAAAo3KysrLZt21apUiXpx1Thx0ht1Y7IOjiQ/+W7whRALzS38r18+XKux3ny5MnZs2elw/bt2xcrVizDliEhIf369ZM+8iLYsGHDBx98kOups2Px4sU1a9acMGFCVFSU5vnY2Nj9agr1U9GjR4/+/ftrbv2Ta48fP/bz89u3b5/wePM+miiLrYijo6PzODjrIwAAAAAAyKqILMJoMjExyXVfzbISzV2QsqbZUtzTR5OXl9fUqVPFODAwULMw5fXr13v27BHjUqVKtW3bVrMjCy8AAKDQs7KyEn5YWrx4sXh47do14UcgzXv+5dvBgXxOP4UpiYmJV65cCQ8Pj/ufoUOHZvaRAkAHXF1dpfipWhb7xWRh7dq1P/zwgxibmJjEx8dn2Ex4CfTo0UNzZWH8+PGdO3fOxYw5olQqBw4cKEw0f/78wMDADItFHjx4MHfu3IULF05Sy8vSyY8//jhr1qw3b95k1sDJyalt27bNmjXr379/9ofN7L64gqSkpBxl+C7WRwAAAAAAkFURWYTRFs16muzTXDwRnoF0VzULU3bu3Ll06VJpN599+/ZJz2S/fv3SLcKw8AIAAIqCWrVqSbHww9izZ8+0WDsi6+BAfqbTwpTo6OjFixcfPnz40qVL6d4R9erVSyxMefz4cadOndq1azds2LDy5cvrMj0UZfXq1RPeaUs3Iz106FCOSiUkR48eleKqVasaGxtn2GzMmDHCq0A6dHNz+/HHH3MxXWhoaC56lShRwlftypUru3bt+uOPPy5fvpyamqrZJjk5efr06efOnZP2usupH374YcaMGZpnTExM6tSp06BBg48//vijjz6qVq2a+H/tkydPcjfFuzRvjVu2bFnNf45syv5njwAAAAAAQC4UqUWYvNNc68h+VYfmXVLs7OzSXa1YsWKDBg3OnTsnxOHh4SdPnvzss8/ES5s3b5aaDRgwIItkWHgBAACFVaVKlTQPX758WVAGB/IzHRWmCG81V6xYMW3atHQbiGTompqfn9/QoUN9fX0zuwknoEXm5ub169c/ffq0eLh27dpcrIm8efPmzJkz0uHHH3+cYbMtW7YILwfpsESJEtu2bcviLiDyqaM2c+bM2NjY4ODgw4cP79mzR/M2KgcPHly3bt27yxDvdf78ec2qlCpVqkycOLFXr1452rw5FzSrSmNiYjRvDgwAAAAAAPKDorkIk2uatSBhYWHZ7PX06VMpzvAzuF5eXmJhikK9m49YmBIdHX3w4EHxZJMmTSpXrpyuFwsvAACgKHj48KHmoZWVVUEZHMjPdPE2LCUlxcPDY//+/TnttWzZshMnThw5csTBwUGm3ADJwIEDpTWRkydPXr16tWbNmjka4dSpU5p3NG3duvW7bW7fvj1kyBDp0MDAYPPmzbm7Y60WWVtbd1BbtGjRb7/9NmzYMGmlY8WKFbkoTPHz85Pi+vXrHzt2LIsKs9zdkzZDxsbGLi4u4meYYmJiXrx4UaJECW0NDgAAAAAAtKIoL8LkVMWKFZVKpbh4cvfu3devX5ubm7+315UrV6T4gw8+eLdBz549×44dK95Ad+fOnUuWLBFmEQLpWfXx8Xm3FwsvAACgKPjrr780D7X7A6SsgwP5mXYKU8LDw52cnDK8JLxrEt7GpKtKsbOza9SokaOj49q1a9O1NzQ0lN5rCYT3pW3atDlz5oyJiYlWUgUy06tXL+ENuXSn02HDhp08eVL4asz+CGvWrJFi4Y36u9sVv3792tPTU3PP46lTp7Zs2TIPWWdXVFTUs2fPxNjW1rZ06dKZtezYsaPwCm3cuLF4eOvWLeH1mKPnQRAcHCzFK1asyPq+Ry9evMjR4Flr2LChdHPd48ePC0/4e7sIz4y07OLi4iJtqwwAAAAAAORQuBdhtKt48eIffvjh3bt3hTgtLS0oKKhDhw5Zd7ly5Yp0T3gbG5tq1aq928bR0bFFixaHDh1SqG+vcurUKTc3N2kfHysrqx49emQ4OAsvAACgcBN+gNyyZYt0WLVq1ZIlSxaIwYF8TjuFKbVq1dq4cWOGH01YsWKFcEk6FN7zLFiwwMvLS3wH8m5hSpkyZW7cuDFv3jyhl/BeSzhz+fLlWbNmaW4LAsjB3Nz8yy+/9PX1FQ9Pnz7t5+c3bty4bHb/66+/AgMDpcM2bdpo3mpVNHToUOHLWzps1arVlClT8pR0tu3bt0+6L+4nn3xy4cKFLBo3atTI0tJSXLsR/o6KirK3t8/+XElJSVIRjImJSWZ305WcPHky+4O/V5MmTbZv3y7G69evf+/6yNOnTz/44ANxfUT47z88PFyLyQAAAAAAgHcV7kUYrXNzcxMLUwQbNmx4b2HKzz//LMWNGzfOrOLHy8tLLExRqHfzqVChwvHjx8XDnj17WlhYZNiLhRcAAFCIJSQkCD8jaf7E0q1btwIxOJD/aacwJSIiom3bthMmTJg1a5bmLq2pqakLFiyQDoU3KmvWrHn3jWI61apVE97VNG/e3MfHR7yfpPjW1MbGRivZApn54Ycfdu7c+eDBA/Fw/PjxwlfdoEGD3tsxLi5OeMcullIJhDf8wlDp2qxevVqzSKt06dKbNm3S2WdENG+Rcvny5cjIyCx2yHrx4oXwv6MYGxoavvc1m47wPEg3PUpJSUlKSjI2Ns6ssTDR4sWLczR+1oT/1IXvRW/evBHi33///eTJk25ublm0X7hwofSpnXbt2uX03jAAAAAAACAXCvEijNb1799fqjUJDAw8f/58/fr1M2t879494eFLh1ls0Ny1a9ehQ4e+fftWHNbFxUV6VgcOHJhZLxZeAABAofTq1SvhJ6KpU6dKH71WqG8jN3bs2Hw+OFBQaKcwxdnZ+enTp/PmzTt27NjWrVvLly8vnt+xY0dISIgYi3eDzOL30+n07dv3n3/+ET/KkJCQILx7HD58uFayBTJjbm4eEBDQvHlzsa5C+HvIkCHXr1+fOXOm8N9DZr2EL9QuXbpIn1wR9OjR45NPPtFsc+XKldGjR0uHRkZG27Zt0+UuvJ9++qkwaUpKikJdODJnzpyFCxdm1tjf31+qLKlVq5ahoWFmLcUB0zEzM7Ozs4uKihLnOn36dKtWrTLsnpiY6O3t/fDhQ+mM5v7QuSNM7eXlJd6NSXgUvXv3Pn78eIUKFTJsvGfPnp9++kk6HDVqVB5nBwAAAAAA2VGIF2G0rkmTJjVq1BCeHMX/1jpOnTqV4b7q0dHR3bt3l1ZXnJ2dPTw8MhvW2tq6U6dOO3bsEOInT578+OOP4vlq1aq5urpm1ouFFwAAUBAtWbJE85Z7mt68efPw4cMXL168e2nZsmXZ2VJA1sGBQkM7hSnBwcEtW7YMCQk5d+5c7dq116xZI+5Cun//fqmNv79/9qtSRCNHjvT19Y2LixPiY8eOUZgCHWjWrJnwtTpixAhpWUT470R4iz548GDhq7p69epSy7S0tKtXr27atGn58uWvX7+WzlesWFE4k27YH374QfwAisjCwuK7777LXYaVKlVat25dTnvZ2Ng0b95cukGrn59f8eLFR48enW6tJzw8XLg0f/586Uzfvn2zGFaqPEunRYsW4rqGQHjqhG8RLi4umg2EJ3bXrl3C06J5W13BpUuXoqKi7Ozssv3IMjB79uw9e/ZERkYKcVhYWMOGDRcsWPDFF19ofjRK+MayatWqyZMnJycni2c+//zzevXq5WVeAAAAAACQfYV1EUYOwhMlPF3iE/Xw4cOGDRuuWLGibdu2mm2OHTv25Zdfalbt/PTTT5o3t36Xl5eXtIAjfsRIkeXtUkQsvAAAgALnnlr22yuVypkzZ2b9OzLdDA4UGtopTKlQocLJkydbtWp18+bNmJgY4W2G+DZJuhun8K6jZs2aOR3W1ta2cePGBw8eVKg3H9FKqsB7DRs2zNDQcOjQodJdQ54+fTpdzcLConTp0sJXZmxsrHBS+DtdX3t7+3379r1b4Si9CRcJLxPhJZO79OLj43PXUchfKkwRTJkyZd68ec2aNXN0dLSxsXnx4sXjx4/PnDmjmerHH3/8bkGYlZWVgYGBeHNX4TXep0+fFi1avHnzxs7OrmfPnmKbr776SlrXEIatVKmSp6dnrVq1SpYs+fz58zt37pw9e/bWrVtig6pVqwqzv3z5UoiFv2vUqCEM+Nlnnw0ePDh3j1R4RAEBAd27dxf3AouIiBD+dx87dqzwYIV/vrdv34qPVPhXkLp88MEHK1euzN10AAAAAAAgdwrrIozWffbZZxMmTJg3b554+OjRo3bt2lWoUKFRo0YlSpR4+fLl2bNnNUtSFOr6km7dumU9rDCI8Ay/evVKOmNsbOzt7Z11LxZeAABA4Va+fPnFixd36dKlwA0O5GfaKUxRqO8MeeLEibZt2168eFE6KRWm1K1bN3fDSrsCiTX4gG4MGTJEeG8/YsSIdG/pExIS0p3R1KBBg+3bt5ctW1b+BHPD1dV1wYIF33zzjXQmPj7+t99+y6×9lSpV9u/f/+6NjszNzStXrnz79m3×8Bc1IfD09JQKU9zc3MaMGbNo0SLxMCkpabPau7N89tlnu3fv9vX1nTt3rnjm2bNnwoBmZma5LkwRCP+jb9u2zcvLS7p7rfA9JLMbqVWtWvXQoUPFixfP9XQAAAAAACB3CuUijBzmzp2bmpq6YMEC6cxDtQwbDx48ODuFIKampp6engEBAdKZjh07Ojo6vrcjCy8AAKCQsbS0FH4K+vTTT4Ufhz7//POcbgOix8GBgkJrhSkK9ccUWrVqpVmYIn2UwcLCIndjSh0178AJ6EDLli2vXbsmvNtfsWJFWFhY1o0rVao0duzYQYMG5fP/S8aNG1e2bNlRo0Y9f/48i2YmJibDhw+fPn26tbV1hg0WLVrUvn176cNMGVq4cKGDg8O0adPSfVBJUrJkSWGKwYMHGxoaCsFff/0l3h5JW7p3737+/Hnh3+Xo0aOZtTEzMxs2bNisWbPMzc21ODUAAAAAAMi+QrkIkyNKpdLCwsLKysrS0vLde8BI5s+f7+rqOmHChMzqUQRlypSZM2fOe+96IvHy8tIsTPHx8clmRxZeAABAAbJs2bIRI0YUxMGBQkObhSkTJ06U7nkgcnJyevTokRCEhobmbkzpvWh2SvUB7TIxMZk0aZLwhX3u3Lldu3b9/fffz9RevXpla2tbvHjxsmXLurm5ffbZZ82aNdPcRvddBw4c0FnaWevRo0fnzp337dsnpPTXX38Jr824uLjU1FRra+uSJUvWqVOnSZMmn3/+uZ2dXRaDtG3b9uzZs8LrXRjh6dOnwlNRqlSpWrVqabZRKpXCs9e3b9+ff/45KCjo5s2bwvNmYWHh7OwstOzatWv79u2lVQnhqRby2bNnz/Hjx1UqVbVq1YQnVnO0M2fO5OLBChMdOXJESFUYWcjhyZMnERERwlwODg61a9cW/tW++OILIc7FyAAAAAAAQIsK3yJMjpYyfNTEOOuViu7du3fq1El4jL/99pvwXEVERERFRQlPUcmSJT/55JOOHTt26NChWLFi2Z/a3d09648eZYGFFwAAAADZpLXClDFjxixevFiMW7RoIQYuLi5iYcrRo0eTk5Nz+jkG4U3R8ePHxdjZ2VlbqQI5olQqXdX0nYjWiLdpFeRlkPr16+/ateu9zcqUKTNVLTtjdlHLS1YZKmT/fAAAAAAAFFaFbxFGDiYmJjItoeQO/2QAAAAA3ks7hSnDhg0Tdy01MjKaPn36d999J55v27ZtcHCwEERHR69evTqndzHavn17eHi4GLu7u2slVQAAAAAAAAAAAAAAAOiGdgpTxKqUsmXLbtmypVGjRtL5bt26TZ48WYy/++47V1fXevXqZXPM0NDQMWPGSIedO3fWSqoAAAAAAAAAAAAAAADQDa1t5dOtW7eAgIDixYtrnqxataq3t/cvv/wixPHx8U2bNp02bdrXX39tZPSeec+fP9+rV69nz56Jh+7u7twQEgAAAAAAAAAAAAAAoGDRTmGKv7//8OHDM7zk6+t78ODByMhIIU5ISBg/fvyGDRt8fHwaNGhQt27ddI2joqKCg4OFBnv27ElLSxNPmpiY+Pn5aSVPAAAAAAAAAAAAAAAA6Ix2ClMyq0oRlCpV6tChQ+7u7jExMeKZ69evjx07VgiMjY2lZs2bNxcaREVFqVQqze4GBgabNm2qXbu2VvIEAAAAAAAAAAAAAACAzmhtK58s1KlT58SJE97e3teuXdM8n5ycLMUPHz58t6O9vf2aNWu6du0qe4oAAAAAAAAAAAAAAADQNl0Upghq1qx58eLFBQsW+Pv7P3369L3tzczMvLy8Zs+e7eTkpIP0AAAAAAAAAAAAAAAAoHU6KkwRmJiYTJo0acKECXv37j18+PCZM2euX7+ekpKi2cbFxaVhw4ZNmjTx8vKys7PTWW4AAAAAAAAAAAAAAADQOt0Vpvx3PiOjbmpCrFKpYmNjo6KiUlJSbNWMjY11nA8AAAAAAAAAAAAAAABkouvCFE1KpdJGTY85AAAAAAAAAAAAAAAAQCb6LEwBAAAAAAAAAAAAAABAIUZhCgAAAAAAAAAAAACg8Lh161YBHXyEmnzjA3pBYQoAAAAAAAAAAAAAAABkoaPClAsXLhw5cuSO2ps3b3LavUGDBitXrpQjMQAAAAAAAAAAAAAAAMhE9sKUhISEgQMHbtu2LS+DGBgYaCsfAAAAAAAAAAAAAAAA6Ia8hSkqlap379779u3L4ziRkZFayQcAAAAAAAAAAAAAAAA6I29hyu+//55hVYqBWvbHiY6O1l5SAAAAAAAAAAAAAAAA0AV5C1MCAwM1D2vVqvXDDz/Url27XLly7M4DAAAAAAAAAAAAAABQuMlbmHL37l0p7ty586+//ko9CgAAAAAAAAAAAAAAQBEhb2HKvXv3xMDY2Hj16tVUpQAAAAAAAAAAAAAAABQd8hamxMfHi0HVqlUdHR1lnQsAAAAAAAAAAAAAAAD5iryFKSVLlnz8+LEQlCpVStaJAAAAAAAAAAAAAAAAkN/IW5hSrVo1sTDlypUrsk4EAAAAAAAAAAAAAACA/EbewhRPT8+DBw8KwYsXL65evVqzZk1ZpwMAAAAAAAAAAAAAAED+IW9hSq9evWbPnh0SEiLE/fv3P3PmjKmpqawzAgAAAAAAAAAAAAAAIJ+QtzDFwsJi3bp1LVq0SE1NvXLlire396pVq+zs7GSdNPtUKtXZs2fPnTt39+7dV69evXnzxtraulSpUrVr127VqpW9vX3W3e/fv3/kyJFr1669fPlSeIBC+8qVKzdr1qxOnTq6yR8AAAAAAAAAAAAAACA/k7cwRdC0adOtW7d6eXklJycHBgYeO3ZsypQpbm5uH330kZmZmdyzZ+Gff/7×9fUV/tY8Ga128+bN7du3e3h4fPHFF4aGhu/2FR7L+vXrf/vtN5VKJZ18ohYUFOTq6jpq1CgrKyvZHwMAAAAAAAAAAAAAAEA+JnthiqB79+49evTYvHmzEEdGRo4ePVoIDA0Nc1S6ER0drcWUQkNDx48f/+bNG+mMmZmZkI+QnlhrkpKSEhgYGBIS8v3336erTREaLF68ODg4WDpTrFgxIyOjuLg48fDs2bNCtrNnzzYxMdFizgAAAAAAAAAAAAAAAAWL7IUpsbGxnp6ef/75Z7rzqampr169knv2DKlUqrlz50pVKa1aterZs2fJkiWF+O3bt1evXv3555+fPn0qHF66dGnjxo39+/fX7P77779LVSmffvpp3759y5UrJ8QRERHbtm0TH+mdO3fWr18/ZMgQHT4sAAAAAAAAAAAAAACA/EXewhSVStWnT593q1L06+TJk6GhoWI8aNCgzp07S5fMzMzq169ft27dSZMm3b59WzizZ8+eDh06lChRQmzw9u3brVu3irGrq+vEiROVSqV4WLJkyVGjRpmbmwtdhMODBw96eHiI9S4AAAAAAAAAAAAAAABFkLyFKb/99tvevXvTnTQwMChVqpSxsbGsU2fh5MmTYlC2bNmOHTu+28DIyOibb74ZOnRoSkpKamrqqVOnPDw8pL4xMTFCoFQqhQZSVYqkX79+QUFBsbGxQt9Dhw55e3vL+EgAAAAAAAAAAAAAAADyMXkLU9avX6952LFjx2nTptWoUcPU1FTWebN2/fp1MWjZsqWBgUGGbUqWLFmhQoW7d+8K8cOHD6XzZ8+eFYOPPvrIzs7u3Y5GRkYNGjQQbxJz/vx5ClMAAAAAAAAAAAAAAECRJW9hyt9//y3FgwcPXr16tazTZcfr16/j4uLE+IMPPsiipYuLi1iYInSRTl67dk0MGjVqlFnHxo0bi4Upjx49io2Ntba2znvaAAAAAAAAAAAAAAAABY68hSlPnz4VAzMzswULFsg6VzYlJibWrVtXjLMuTImIiBADZ2dnMYiMjHzz5o0Y16hRI7OOmpfCwsI++uijvCQMAAAAAAAAAAAAAABQQMlbmGJiYiJWclSrVi2f3DikePHi06ZNe2+z8PDwmzdvinGFChXEICwsTGpga2ubWV/hURcrVkx84HkvTFGpVCkpKXkZQQ6pqalikJycrN9MAMhKeLHzMgcKmbS0NIX6Bwxe3UAhk+5dg3AovNL1lQwAOYgvauG/cv4TBwoZaZ1NxGscKKxYZwMKH3GdTVRwV9uUSqWRkby/LwYAhdyFKaVLl46JiRECe3t7WSfSrqSkpKVLl4rvCUuWLOnm5iael/YAElhZWWUxgrW1tViYEhsbm8dkhDTE5zAfEv6Xzbe5AdCKt2r6zgKA9gnvk/lPHCjc4uPj9Z0CAFnwIzpQ6PGDOlBYJSQk6DsFADLKz7/Oy5qhoWHx4sX1nQWAwk/ewpQGDRqI9×25dOmSSqVSKpWyTqcVkZGRixYtun79unjYv39/qU5QWvoxMzPLunjQ2tr6+fPnml0AAAAAAAAAAAAAAACKGnkLU3×8fNatWycE0dHR58+fb9CggazT5VFKSsrvv/++efPm169fi2cGDx4s3S5FkJiYKAYWFhZZD1WsWDExEO+bAgAAAAAAAAAAAAAAUATJW5ji5ubm6ekZGBgoxH379r106ZKlpaWsM+aOSqU6fvz4L7/8EhERIZ4xNzcfNGhQy5YtNZuZmJiIwXvLTaTSFmNjY20nCwAAAAAAAAAAAAAAUDDIW5giWLt27fXr12/fvn337l0PD4+AgIDy5cvLPWmO3L9/39/f/8GDB9KZRo0aDRkyxM7OLl1L6T4or1+/Tk1NNTQ0zGzMuLi4dF1yTZjF1tY2j4NoXXJyckJCglKptLGx0XcuALTs1atXUix8EzM1NdVfLgC0762asbHxe+8AB6BgSUlJiY+Plw6trKyyeMMCoCASXuPCK91MTd+5ANCmxMREzU/B5cOVQAB5FBMTo1KphLfhfJAVKGRev36dlJQkxsJ7cOGduH7zyR2lUqnvFAAUCbIXplhbW586dap79+7Hjh07cuTIRx999NVXX7m5uX388ccODg7ZH0eO3528fft28+bNe/fuTUtLE8/UqlXriy++qFq16ntziIuLy+JdolSYkvc7xAj/HxgZyf7PlFPSM5YPcwOgRQYGBrzMgUJGeF0r8usPGADyQqVSaR4aGhryMgcKGXG9mB/RgcInOTlZ85DXOFBY8SM6UPholnSw2gYAWZP9W2SrVq0UGnUMb968maeW03HSLbPm3aNHj2bNmiXt3VOlSpW+fft+/PHHWXQpU6aMFMfGxmZWmJKamip9yqF06dLaSRcAAAAAAAAAAAAAAKCgkb0w5fDhw3JPkQsPHjyYPHny69evFep7XPfr169Vq1bvvVdViRIlzMzM3r59K8S3bt0qW7Zshs3u3LkjldFk1gYAAAAAAAAAAAAAAKDQK4o3lUpISJg9e7ZYlVKuXLmpU6eWKFEiOx2VSmWNGjUuXrwoxGfPnm3Tpk2GzYRLYuDs7GxnZ6elrAEAAAAAAAAAAAAAAAoY2QtTmjVrJvcUObVjx47IyEghKFmy5Lx588zNzbPf19XVVSxM+fvvv1+/fp1h3zNnzohBo0aNtJEvAAAAAAAAAAAAAABAgSR7YUpQUJDcU+RIcnLywYMHxXjIkCE5qkoRNGnS5D//+U9sbGxKSsqWLVsGDhyYrsEff/zx/PlzITA0NGzdurVWcgYAAAAAAAAAAAAAACiIitxWPjdu3BA38TEyMipevHhISMh7u9jY2Eg78hQrVqxnz55r1qwR4r1795qbm3t6ehobGwuHaWlphw4dEi8J2rdv7+TkJNfDAAAAAAAAAAAAAAAAyPeKXGHKkydPxCAlJWXcuHHZ6dK1a9cBAwZIhx07drx58+apU6dUKtWWLVv2799foUIFpVL56NGj6OhosU3VqlX79eun9eQBAAAAAAAAAAAAAAAKkCJXmPLs2bM8jqBUKseMGWNtbX3gwAHhMDY29q+//tJs0KhRo5EjR5qYmORxIgAAAAAAAAAAAAAAgAJNO4Upz549K1WqlFaGknv28PDwvM9oYmIybNiwFi1aHDly5Nq1a1FRUWlpaXZ2dlWrVnV3d69Vq1bepwAAAAAAAAAAAAAAACjotFOYUrFixa+++urbb78tXry4VgbMpqioqHnz5v3000+vX7/OZpfvv/9eW7NXVtPWaAAAAAAAAAAAAAAAAIWMdgpT3rx5M2/evFWrVk2YMGH06NHm5uZaGTYLCQkJixcvnj9/fkxMjNxzAQAAAAAAAAAAAAAAIBe0U5gyderUOXPmvHr1atKkSUuXLh0+fHifPn3Kly+vlcHTCQkJ2bhxo7+/f0REhEK9q863334rx0QAAAAAAAAAAAAAAADIC+0UpkyfPv3zzz8fPHjwmTNnwsPDp06d+sMPP3z22Wd9+vTx9PS0sbHJ+xQxMTE7duz4z3/+c/LkSZVKJZ5s2LBhQEDARx99lPfxAQAAAAAAAAAAAAAAoF3aKUwRVK9e/eTJk8uXL580aVJcXJxKpTquNnLkyHbt2jVp0qRhw4Z16tQxNTXN/phv3769cuXK2bNng4ODDxw4IBxKl6ysrObMmTNs2DADAwNtPQQAAAAAAAAAAAAAAABokdYKUwQGBgYjR4708PDw9fVdv359XFycQl1c8quaQr3tTp06dVxdXT/88EN7e3sHBwd7NWtr69jY2MjIyJf/c/fu3bNnz165ciU5OTndLFZWVgMGDBg/fnyZMmW0mDwAAAAAAAAAAAAAAAC0S5uFKaIyZcosXbp01qxZ69at++mnnx48eCBdSkpKOqeWu5ErVqw4atQoHx8fKysrLSULAAAAAAAAAAAAAAAAuWi/MEVkbW09evToUaNG7d+/PyAgICgoSLyBSi5YWVm5u7sPGjSoQ4cObNwDAAAAAAAAAAAAANClkJCQoKCgGzdu3L17NyEhIT4+3sbGxt7evnLlyp9++mnTpk2tra31nSOQf8lVmCIyMDDopJaSknL+/PkjR44cPnz4zJkz727Qk46JiYmrq2vLli1btGhRv359IyN58wQAAAAAAAAAAAAAQNOrV68CAgI2bNhw/fr1LJoZGRm1bdt24MCBnTt35lYLwLt0VPAhvBQbqU2ZMiUhIeHevXvhGqKiouzt7Z3UHB0dhb8rV65sbm6um9wAAAAAAAAAAAAAAJC8ffvW19d34cKFsbGx722ckpLym9pHH30k9OrQoYMOMgQKED3cicTCwqJ27dq6nxcAAAAAAAAAAAAAgKydP3/+iy++uH//fk473rx5s2PHjp6enmvWrLG1tZUhNaBAYoscAAAAAAAAAAAAAAD+FRAQMGLEiKSkpFyPEBgYeOnSpf3791erVk2LiQEFF4UpAAAAAAAAAAAAAAAo5s+f/+2336pUqjyOExIS0qRJk0OHDtWtW1criQEFGoUpAAAAAAAAAAAAAICiLiAgQCtVKaKXL1+2a9fu1KlTlSpV0sqAQMFFYQoAAAAAAAAAAAAAoEg7f/78iBEjtFWVIoqIiOjevfvZs2eLFSumxWG1btiwYStXrmzbtu2BAwey0/7SpUvr168PCgp68uRJcnJy6dKlGzRo4O3t3bp1a1n7ouCiMAUAAAAAAAAAAAAAUHS9efPGy8srKSlJ6yNfvXp10qRJixYt0vrI2pKYmLht27bsN54wYcJPP/2kWcFzV23jxo0eHh4BAQH29vZa74uCjsIUAAAAAAAAAAAAAEDRNW/evAcPHsg0+LJlywYMGFCzZk2Zxs+jlStXRkdHZ6elSqXq37//1q1bpTNWVlbGxsZRUVHi4e7du8PDw4OCgszMzLTYF4UAhSkAAAAAAAAAAAAAgCIqJiZm8eLF8o2fkpIyffr0nTt3yjdFru3Zs2f8+PHZbLx8+XKpsqRjx45z5sypUaOGED9+/HjmzJlr164V4rNnz06YMGHp0qVa7ItCgMIUAAAAAAAAAAAAAEARtWrVqpiYGFmn2L1794MHDypWrCjrLNmRlpYWEhJy69ata9eubdmyRfg7mx0TEhJmzJghxh4eHrt27VIqleJhuXLlAgICrK2txR2LhOdz3Lhxwkmt9EXhQGEKAAAAAAAAAAAAAKCI2rBhg9xTpKWlbdy4cdq0aXJP9F5BQUEtW7bMRcft27dHREQIgYGBgb+/v1RZIpk7d67wGCMjI5OSktasWTNr1iyt9EXhQGEKAAAAAAAAAAAAAKAoun///s2bN3Uw0d69e/NDYUqu7d69WwwaN27s7Oz8bgMTE5MuXbqIm/Ls27dPs7gkL31ROFCYAgAAAAAAAAAAAAAoio4dO6abif7++++oqCg7OzvdTJeZ+vXrX7×4UfPM8uXLf/755/d2DAoKEoPu3btn1sbT01MsLrl69WpkZKSDg0Pe+6JwoDAFAAAAAAAAAAAAAFAUXbt2TTcTpaWl3bhxo0mTJrqZLjNWVlb16tXTPJPhLUzSCQ0NjYuLE+NmzZpl1kzz0u3bt93c3PLYF4UGhSkAAAAAAAAAAAAAgKLowYMHupxL74UpuXP79m0pLlmyZGbNzMzMrKysxDIUqbgkL31RaGinMEWlUimVSq0MBQAAAAAAAAAAAACADrx69apQzqVdL1++lGJ7e/ssWjo4OIjFJZGRkXnvi0JDO4UpQ4cOXblyJbUpAAAAAAAAAAAAAICCIjExUWdzvX37VmdzaVdCQoIYWFpampiYZNHSwcEhJCRECOLj4/PeF4WGdgpTVq9erVQqV6xYQW0KAAAAAAAAAAAAAKBAsLCw0NlclpaWOptLu16/fi0GNjY2Wbe0srISA6m4JC99UWhopzBFsGrVKqVSuXz5cmpTAAAAAAAAAAAAAAD5X4kSJQrlXNpVrFgxMRC32slCbGysGJiamua9LwoNrRWmCMTdfPz9/alNAQAAAAAAAAAAAADkcx9++KHO5qpcubLO5tIu6V4vsbGxycnJxsbGmbV8+fKlGEi3P8lLXxQa2ixMEYi7+fj7+2t3WAAAAAAAAAAAAAAAtOuTTz7RzUTm5uYfffSRbubSuuLFi0txVFSUo6NjZi2Fq2Jga2ub974oNLRTmLJq1arx48eLt9YRd/NZtmyZeOmPP/7QyhRt2rTRyjgAAAAAAAAAAAAAAAiaNWtmaGiYmpoq90RNmjQpuDvUVK1aVYojIyMzKy5JSUmRtuOpUqVK3vui0NBOYcqQIUM6dOgwfPjwvXv3Cof+/v4WFhbz5s0T4rZt22plCpVKpZVxAAAAAAAAAAAAAAAQ2NnZtWzZUlt3W8hCjx495J5CPmXLlrWwsEhISBDi06dPV69ePcNmZ8+elX6tL7XJS18UGlrbyqd06dJ79uzZtm3bV199FRERcfToUW2NDAAAAAAAAAAAAACAHHx8fOQuTLG2tvb09JR1ClkplcpmzZrt379fiH/99dfBgwdn2Ey4JAYffvihs7Nz3vui0NBaYYqoZ8+erVq1GjNmzM2bN7U7MgAAAAAAAAAAAAAA2tW9e/cPP/zw3r178k0xfPhwGxsb+cbXAQ8PD7G45MiRI7GxsdbW1u+2kYpL0lXh5KUvCgctF6Yo1Dc72rBhw40bN8TD77//XutTAAAAAAAAAAAAAACQd4aGhnPnzu3evbtM49vb248bN06mwXWmZ8+eEydOjIyMTEpKmjZtmp+fX7oGa9asCQkJEQJjY+NBgwZpqy8KB+0XpoikbZ9mzpwp0xQAAAAAAAAAAAAAAORRt27dOnXqtG/fPjkGX7×4sYODgxwj65KVldWUKVNGjx6tUD8ia2vriRMnmpqaCoepqakBAQHiJYX69jAVKlTQVl8UDnIVpgAAAAAAAAAAAAAAUCD8/PPPdevWDQ0N1e6w/fr18/b21u6Y+jJq1Kjg4ODAwECVSjV9+nR/f/86deoolcqrV6+Gh4eLbRo1ajR37lzt9kUhQGEKAAAAAAAAAAAAAKBIc3Bw+O2335o2bfrq1SttjfnZZ5+tXLlSW6PpnVKp3Lhxo/BEiQ8qMjLyzz//1GzQvXv3NWvWmJmZabcvCgEKUwAAAAAAAAAAAAAARV3NmjUPHjzYoUOHly9f5n20zz77bO/evYWs0kJ4OCtWrBgwYMD69euDgoKePn2amprq7OzcsGHDPn36tGzZUqa+KOgoTAEAAAAAAAAAAAAAQNGgQYOTJ09269bt1q1beRmnb9++q1atKhBVKTPVctSlvlrupstLXxRcFKYAAAAAAAAAAAAAAPCvqlWrXrhwYcKECStXrkxLS8tpdwcHBz8/vz59+siRG1BA6a4wJSkp6erVq8+fP09JSclp35IlSzZs2FCOrAAAAAAAAAAAAAAAkFhYWPj7+/v4+EybNm3//v0qlSo7vSwtLYcNG/bdd9/Z2dnJnSFQsOiiMCUmJkZ4xa5duzYuLi53I7i5uQUHB2s3KwAAAAAAAAAAAAAAMlSvXr19+/bdvn1748aNe/bsuXnzZoYVKmZmZo0bN/5czdbWVudpAgWA7IUpz58/b9GixY0bN/IySGRkpLbyAQAAAAAAAAAAAAAgO6pWrTpbLSIi4vr1648ePXrx4kVqaqqZmZmjo2PlypVr1KhRrFgxfacJ5GuyF6b07ds3j1UpCgpTAAAAAAAAAAAAAAD6U7JkyebNm+s7C6BAkrcwJSgo6NChQ5pnPvjgg/r163/44YdGRjmY2sDAQNupAQAAAAAAAAAAAAAAQF7yFqbs2LHj/2YyMpo5c+b48eMNDQ1lnRQAAAAAAAAAAAAAAAD5gbyFKXfv3pXiMWPGfPfdd7JOBwAAAAAAAAAAAAAAgPxDR4UppqamU6dOlXUuAAAAAAAAAAAAAAAA5CvyFqa8ePFCDCpXrmxpaSnrXAAAAAAAAAAAAAAAAMhX5C1McXJyevTokRCUK1dO1okAAAAAAAAAAAAAAACQ38hbmFK2bFmxMEW6dQoAAAAAAAAAAAAAAACKCHkLU7p163bixAkhuHLlyqtXr2xtbWWdDgAAAAAAAAAAAAAAAPmHvIUpffv2nTRp0uvXr5OSkpYtW/b999/LOh0AAAAAAAAAAAAAAADyD3kLU4oXL75q1ao+ffoI8ezZs5s0adK0aVNZZwQAAAAAAAAAAAAAAEA+IW9hisDb2/vOnTuzZs16+/Zt+/btFy5c+OWXXyqVSrnnBQAAAAAAAAAAAAAAgH7JXpgimDlzZo0aNQYPHhwXFzds2DA/P78BAwZ89tlnlStXtrW1NTY21kEOAAAAAAAAAAAAAAAA0DHZC1NatWolBk5OTnFxcUJw7969SZMm5XQclUql5cwAAAAAAAAAAAAAAAAgJ9kLUw4fPiz3FAAAAAAAAAAAAAAAAMiHdLGVDwAAAAAAAAAAAAAAAIog2QtTPvnkE7mnAAAAAAAAAAAAAAAAQD4ke2HKhQsX5J4CAAAAAAAAAAAAAAAA+RBb+QAAAAAAAAAAAAAAAEAWFKYAAAAAAAAAAAAAAABAFhSmAAAAAAAAAAAAAAAAQBb6KUxJTEy8cuVKeHh43P8MHTrUxsZGL8kAAAAAAAAAAAAAAABADjotTImOjl68ePHhw4cvXbqUmJioealXr15iYcrjx487derUrl27YcOGlS9fXpfpAQAAAAAAAAAAAAAAQIt0VJiSkpKyYsWKadOmRUVFvbfxNTU/P7+hQ4f6+voWK1ZMBxkCAAAAAAAAAAAAAABAu3RRmJKSkuLh4bF///6c9lq2bNmJEyeOHDni4OAgU24AAAAAAAAAAAAAAACQieyFKSqVysfHJ11Vip2dXaNGjRwdHdeuXZuuvaGhoVKpFHqJh1evXm3Tps2ZM2dMTEzkThUAAAAAAAAAAAAAAABaJHthyooVKzZu3CgdOjo6LliwwMvLy8DAQDh8tzClTJkyN27cmDdvntArLS1NOHP58uVZs2bNmDFD7lQBAAAAAAAAAAAAAACgRfIWpqSmpi5YsEA69PT0XLNmja2tbda9qlWrtn79+ubNm/v4+AgjCGf8/PzGjRtnY2Mja7YAAAAAAAAAAAAAAADQInkLU3bs2BESEiLGbm5umzdvNjY2zmbfvn37/vPPP1OmTBHihISETZs2DR8+XK5EAQAAAAAAAAAAAAAAoG3yFqbs379fiv39/bNflSIaOXKkr69vXFycEB87dozCFAAAAAAAAAAAAAAAgAJE3sKUBw8eiEG9evVq1qyZ0+62traNGzc+ePCgEF++fFnLyQEAAAAAAAAAAAAA8D6pqakhISF3794NCwuLj49PTk42Nze3tLSsUKFCtWrVSpYsqe8EgXxNR4UpdevWzd0I5cuXF4PIyEitpAQAAAAAAAAAAAAAwHuFh4dv27btzz//PHHihLjRR4bKlSvn7u7eUc3U1FSXGQIFgryFKbGxsWJgYWGRuxGkjm/fvtVOTgAAAAAAAAAAAAAAZC44ONjX1/fAgQOpqanvbfz48eP1asWLF+/fv/+4ceNKly6tgySBgkLewhQnJ6dHjx4JQWhoaO5GCAsLEwNHR0dtZQUAAAAAAAAAAAAAwLuuXr06evToY8eO5aJvdHT0okWLli9fPmzYsOnTp1tbW2s7O6BAkrcwxcXFRSxMOXr0aHJysrGxcY66q1Sq48ePi7Gzs7PW0wMAAAAAAAAAAAAAQJCcnDxlypSFCxempKTkZZzExMTFixdv27Zt9erVHTt21FZ6QMElb2FK27Ztg4ODFerSMOFVN2LEiBx13759e3h4uBi7u7trPz8AAAAAAAAAAAAAQJEXFhbWo0ePs2fPamvAZ8+ede7c+ZtvvpkzZ46hoaG2hgUKInkLU7p16zZ58mQx/u6771xdXevVq5fNvqGhoWPGjJEOhRet9vMDAAAAAAAAAAAAABRtt27datOmTWhoqHaHValU8+fPv3///ubNm83MzLQ7OFCAyFuYUrVqVW9v719++UWI4+PjmzZtOm3atK+//trI6D3znj9/vlevXs+ePRMP3d3dXV1dZU0VAAAAAAAAAAAAAFDU3Lx5s2nTppGRkTKN/+uvv3bp0mXfvn0mJiYyTQHkc/IWpgh8fX0PHjwovowTEhLGjx+/YcMGHx+fBg0a1K1bN13jqKio4OBgocGePXvS0tLEk8Lr08/PT+48AQAAAAAAAAAAAABFSmhoaNu2beWrShEdOnSoX79+mzdvViqVsk4E5E+yF6aUKlVKeJm5u7vHxMSIZ65fvz527FghMDY2lpo1b95caBAVFaVSqTS7GxgYbNq0qXbt2nLnCQAAAAAAAAAAAAAoOpKTk3v06KH1HXwytHXr1jp16kyYMEEHcwH5jeyFKQLhBXbixAlvb+9r165pnhde51L88OHDdzva29uvWbOma9eusqcIAAAAAAAAAAAAAChKJk+efO7cOV1O17Rp0wYNGuhsRiCf0EVhiqBmzZoXL15csGCBv7//06dP39vezMzMy8tr9uzZTk5OOkgPAAAAAAAAAAAAAFB0XLt2bfHixbqcMSUlZfDgwZcvXzYy0tGv6YF8Qndf8SYmJpMmTZowYcLevXsPHz585syZ69evC689zTYuLi4NGzZs0qSJl5eXnZ2dznIDAAAAAAAAAAAAABQdI0aM0NziQzeuXbu2evXq4cOH63jerA0bNmzlypVt27Y9cOBAFs3i4+OtrKyyM+CCBQvGjRuX4aVLly6tX78+KCjoyZMnwvNfunTpBg0aeHt7t27dOjepo4DQdSmWkZFRNzUhVqlUsbGxUVFRKSkptmrGxsY6zgcAAAAAAAAAAAAAUKQcO3YsODhYL1PPmTNn0KBBJiYmepn9XYmJidu2bctOy3v37uVxogkTJvz0008qlUo6eVdt48aNHh4eAQEB9vb2eZkC+ZY+7xGkVCpt1PSYAwAAAAAAAAAAAACgSPH19dXX1GFhYZs2bRowYIC+Ekhn5cqV0dHR2Wl59+7dXM+iUqn69++/detW6YyVlZWxsXFUVJR4uHv37vDw8KCgIDMzs1zPgnyLzasAAAAAAAAAAAAAAEXFkydPDh06pMcE1q1bl08KU/bs2TN+/PhsNpYKU3r37p3ZTj2iMmXKpDuzfPlyqSqlY8eOc+bMqVGjhhA/fvx45syZa9euFeKzZ89OmDBh6dKlOXoIKBAoTAEAAAAAAAAAAAAAFBVbt25NTU3VYwInT578559/ypYtq/up09LSQkJCbt26de3atS1btgh/Z7+vVJji5uZWr1697HdMSEiYMWOGGHt4eOzatUupVIqH5cqVCwgIsLa2XrRokXC4atWqcePGCSezPzgKBNkLU/bv3y8GwlePWPSUfcJX5MCBA8U4m7cPAgAAAAAAAAAAAAAgM3/++ad+E1CpVEIO0q/CdSkoKKhly5a56ysVplSrVi1HHbdv3×4RESEEBgYG/v7+UlWKZO7cuRs3boyMjExKSlqzZs2sWbNylyHyLdkLUzp27CgGxsbGy5cvHzRoUPb7Jicnv3r1Spa0AAAAAAAAAAAAAABFTHJy8smTJ/Wdxb8FInopTMmLXBem7N69WwwaN27s7Oz8bgMTE5MuXbqIG/rs27ePwpTCR3db+Qiv8MGDB1+/fn3hwoWGhoY6mxcAAAAAAAAAAAAAAMGDBw8SEhL0nYXi77//1su89evXv3jxouaZ5cuX//zzz+/t+OLFC/GmEjY2Nk5OTjmaNCgoSAy6d++eWRtPT0+xMOXq1auRkZEODg45mgL5nO4KU0RLliy5devWtm3bbG1tdTw1AAAAAAAAAAAAAKAou337tr5T+Ne9e/dSU1N1f0MHKyurevXqaZ7J8BYm79K8XUpycvKaNWv2799/586dsLAwOzu7Dz/8sHXr1oMGDXJ0dEzXMTQ0NC4uToybNWuW2fial4R/Izc3t+xkhYJC14UpgkOHDjVo0GDfvn2VK1fW/ewAAAAAAAAAAAAAgKLp6dOn+k7hX4mJiVFRUSVKlNB3ItklFabExMRUqVIlJCREuvRM7cSJE7Nnz546deq3336rVCqlq5qVQCVLlsxsfDMzMysrK7GEhcKUwkd3hSldunQ5ePCg8AJTqL9qGzRosG3bttatW+ssAQAAAAAAAAAAAABAURYfH6/vFP4rLi6uIBam3Lp1SwyMjIzs7e2jo6OTkpLEM2/evJk4ceLt27fXr18vdXz58qUUC+2zmMLBwUEsTImMjNRq7tA/3RWm9OjRY8KECV27do2IiBAOX7161b59+4ULF44ePVpnOQAAAAAAAAAAAAAAiizxTgr5wdu3b/WdQg5IhSmC6tWr//jjj23atDE1NU1JSXnw4MHOnTtnzZr15s0b4eqGDRvq1as3atQosXFCQoIYWFpampiYZDGFg4ODeCOW/FM8BG3R6VY+jRo1On/+fOfOna9evSocpqamfv3119evX1++fLmxsbEuMwEAAAAAAAAAAAAAFDUWFhb6TuG/8k8m2SEVpnTu3Hn79u2mpqbioZGRUZUqVSZNmtSrV6/GjRuHh4cLJ6dNm9avXz9ra2shfv36tdjSxsYm6ymsrKzEgMKUwkenhSmCcuXKnTp16osvvti7d694JiAg4M6dOzt37ixA9ykCAAAAAAAAAAAAABQ4YrVEfvDeQo185ddff01NTRWCihUrGhllUGZQoUKFJUuW9OzZU4ijoqL27t3r7e0txMWKFRMbiNv0ZCE2NlYMpKoXFBq6LkxRqG/RI3zVTpo0ad68eeKZ4ODg+vXrC1+aH3/8se7zAQAAAAAAAAAAAAAUBeXLl9d3Cv+yVdN3FjlQqVKl97b5/PPPJ0+efP/+fSE+evSoWJhiaWkpXo2NjU1OTs5iK5WXL1+KgXTrFBQaeihMERgYGMydO/ejjz4aMmSIuInXo0ePGjVq9Msvv3Tp0kUvKQEAAAAAAAAAAAAACreqVavqO4V/5ZM0tK5GjRpiYUpYWJh4pnjx4tLVqKgoR0fHzPoKV8WgYJXsIDv0U5gi6tu3b6VKlbp27RoREaFQ7xQlxLNmzZo0aZIeswIAAAAAAAAAAAAAFEplypRxdnZ++vSpftOoX7++fhOQiXRjlTdv3oiBZglOZGRkZoUpKSkp0lY+VapUkTNH6IE+C1MEjRo1unDhQqdOna5evSocqlSqyZMnX79+/eeffzYzM9NvbgAAAAAAAAAAAACAQqZZs2abN2/Wbw7NmzfXbwIyefLkiRhIBShly5a1sLBISEgQ4tOnT1evXj3DjmfPnlWpVGKcWRsUXHouTFGovxBPnTrl7e29Z88e8cyWLVvu37+/e/duveYFAAAAAAAAAAAAAChsOnTooN/CFHNz84JVmDJx4sTFixcLQfv27Xfu3JlFyxs3bohBjRo1xECpVDZr1mz//v1C/Ouvvw4ePDjDjsIlMfjwww+dnZ21lDjyC/0XpggsLS137do1adKkefPmiWcuXLjw6aef9urVS7+JAQAAAAAAAAAAAAAKEw8PD2tra2njGL0kYGVlpa/Zc6Fnz55z584Vgt27dz969Kh8+fIZNjt+/Pi1a9fEuEOHDtJ54fGKhSlHjhwRnnbhyX+3r1SY4unpqdXckS/ki8IUgYGBgfClXL169cGDBycmJgpnnj596ufnp++8AAAAAAAAAAAAAACFh7m5ube39/Lly/WVQGZ3Dcm3ateuXb169Rs3bqSlpX3++efHjh0TnsN0bSIjI4XHJW7H06RJk08//VS61LNnz4kTJwoNkpKSpk2b9m4ZwJo1a0JCQoTA2Nh40KBBMj8a6EF+KUwR9enTp1KlSh4eHhEREfrOBQAAAAAAAAAAAABQCH377bcBAQFJSUm6n7phw4bNmjXT/bx5JDxjffv2Vag3P3F1dZ0xY0bbtm3NzMxUKlVYWNjevXunTJkSHR0tNBBOLlmyRLOvlZWVcHX06NFCvHjxYmtr64kTJ5qamgqHqampwj+EeEkwfPjwChUq6PqxQX75qzBFoX4dCl/KnTp1unr1qr5zAQAAAAAAAAAAAAAUNmXLlvXx8Vm5cqWO51UqlXPmzNHxpFrRp0+foKCgdevWCfG1a9e6du0qPBZHR8fY2NjXr19LzUxMTP7zn//UqVMnXfdRo0YFBwcHBgaqVKrp06f7+/sLbYQRrl69Gh4eLrZp1KiRuGEQCh/ZC1P69+8vBtmvbBK+C5w6dcrb23vPnj1ypQUAAAAAAAAAAAAAKKp+/PHHnTt3vnjxQpeTenl5NW3aVJczalFAQEDp0qXnzZuXnJwsHKpUKqmmRFStWrW1a9c2bNjw3b5KpXLjxo0ODg5iMVBkZOSff/6p2aB79+5r1qwxMzOT8xFAb2QvTBFrpnLK0tLy119/Xbhw4YMHD7SeEgAAAAAAAAAAAACgKCtevPjy5ct79OihsxlLlSrl5+ens+m0zsDAYObMmT4+PuvXr798+fIjNfG+Ka6url26dOnWrZvQJrPuZmZmK1asGDBggNA9KCjo6dOnqampzs7ODRs27NOnT8uWLXX5WKBj+W4rH4nwFfzNN9/oOwsAAAAAAAAAAAAAQCHk6ek5cuTIZcuW6WAuQ0PDzZs3lyxZUgdz5chMtey3/+CDD6ZPn57r6eqr5bo7Cqj8W5gCAAAAAAAAAAAAAIB8/Pz8Hj58+Pvvv8s6i1KpXLlyZbNmzWSdBci39FOYkpiYeOXKlfDw8Lj/GTp0qI2NjV6SAQAAAAAAAAAAAAAUQcbGxjt27GjXrt2JEyfkm2XOnDmDBg2Sb3wgn9NpYUp0dPTixYsPHz586dKlxMREzUu9evUSC1MeP37cqVMn4ZU/bNiw8uXL6zI9AAAAAAAAAAAAAECRYm5ufvDgwd69e+/Zs0frgxsaGq5YsWLw4MFaHxkoQHRUmJKSkiK83qZNmxYVFfXextfU/Pz8hg4d6uvrW6xYMR1kCAAAAAAAAAAAAAAogooVK7Zz585Zs2bNnDkzNTVVW8OWKlVq06ZN7u7u2hoQKKB0UZiSkpLi4eGxf//+nPZatmzZiRMnjhw54uDgIFNuAAAAAAAAAAAAAIAiztDQ8IcffnB3dx86dOitW7fyPmCvXr0WL17s6OiY96GAgk47hSnh4eFOTk4ZXlKpVD4+PumqUuzs7Bo1aiS8CNeuXZuuvfCCVyqVQi/x8OrVq23atDlz5oyJiYlWUgUAAAAAAAAAAAAA4F2fffbZ33///dNPP/n6+j5//jx3g7i6us6ePbt58+bazQ0ouLRTmFKrVq2NGze2bt363UsrVqwQLkmHjo6OCxYs8PLyMjAwEA7fLUwpU6bMjRs35s2bJ/RKS0sTzly+fHnWrFkzZszQSqoAAAAAAAAAAAAAAGTI2Nh47Nixw4YNW79+/YYNG86dO5fNjmZmZp07dx4yZEiLFi1kzRAocLRTmBIREdG2bdsJEybMmjXLyOj/xkxNTV2wYIF06OnpuWbNGltb26xHq1atmvAib968uY+Pj7iDl5+f37hx42xsbLSSLQAAAAAAAAAAAAAAmSlWrNgwtfv37//555/Hjh37+++/Hz58mJycrNnM2tq6SpUq9evXd3d3b9myJb/RBjKkncIUZ2fnp0+fzps3T3hBbt26tXz58uL5HTt2hISEiLGbm9vmzZuNjY2zOWbfvn3/+eefKVOmCHFCQsKmTZuGDx+ulWwBAAAAAAAAAAAAAHivSmrDhg0T4uTk5BcvXsTHxyckJNio2dvb6ztBoADQTmFKcHBwy5YtQ0JCzp07V7t27TVr1vTo0UM4v3//fqmNv79/9qtSRCNHjvT19Y2LixPiY8eOUZgCAAAAAAAAAAAAANALY2NjZ2dnfWcBFDzaKUypUKHCyZMnW7VqdfPmzZiYmM8//1ylUgnnHzx4IDaoV69ezZo1czqsra1t48aNDx48KMSXL1/WSqoAAAAAAAAAAAAAAADQDe0UpijUu/mcOHGibdu2Fy9elE5KhSl169bN3bDSrkCRkZF5SxAAAAAAAAAAAAAAAAA6pbXCFIG9vX2rVq00C1NiY2PFwMLCIndjSh3fvn2bx/QAAAAAAAAAAAAAAACgS9osTJk4ceLcuXM1zzg5OT169EgIQkNDczdmWFiYGDg6OuYtOwAAAAAAAAAAAAAAAOiU1gpTxowZs3jxYjFu0aKFGLi4uIiFKUePHk1OTjY2Ns7RmCqV6vjx42Ls7OysrVQBAAAAAAAAAAAAAACgA9opTBk2bNjKlSv/Hc7IaPr06d999514vm3btsHBwUIQHR29evXqESNG5GjY7du3h4eHi7G7u7tWUgUAAAAAAAAAAAAAAIBuaKcwRaxKKVu27JYtWxo1aiSd79at2+TJk8X4u+++c3V1rVevXjbHDA0NHTNmjHTYuXNnraQKAAAAAAAAAAAAAAAA3dDaVj7dunULCAgoXry45smqVat6e3v/8ssvQhwfH9+0adNp06Z9/fXXRkbvmff8+fO9evV69uyZeOju7u7q6qqtVAEAAAAAAAAAAAAAAKAD2ilM8ff3Hz58eIaXfH19Dx48GBkZKcQJCQnjx4/fsGGDj49PgwYN6tatm65xVFRUcHCw0GDPnj1paWniSRMTEz8/P63kCQAAAAAAAAAAAAAAAJ3RTmFKZlUpglKlSh06dMjd3T0mJkY8c/369bFjxwqBsbGx1Kx58+ZCg6ioKJVKpdndwMBg06ZNtWvX1kqeAAAAAAAAAAAAAAAA0BmtbeWThTp16pw4ccLb2/vatWua55OTk6X44cOH73a0t7dfs2ZN165dZU8RAAAAAAAAAAAAAAAA2qaLwhRBzZo1L168uGDBAn9//6dPn763vZmZmZeX1+zZs52cnHSQHgAAAAAAAAAAAAAAALROR4UpAhMTk0mTJk2YMGHv3r2HDx8+c+bM9evXU1JSNNu4uLg0bNiwSZMmXl5ednZ2OssNAAAAAAAAAAAAAAAAWqe7wpT/zmdk1E1NiFUqVWxsbFRUVEpKiq2asbGxjvMBAAAAAAAAAAAAAACATGQvTHn+/Lmjo2OGl5RKpY2a3DkAAAAAAAAAAAAAAABA92QvTClTpkzHjh19fHzatWtnZKTrG7QAAAAAAAAAAAAAAABAX2SvFElJSdmt5uTk1K9fvwEDBlSpUkXuSQEAAAAAAAAAAAAAAKB3uruFSXh4+Dw1Nzc3Hx+fHj16WFpa6mx2AAAAAAAAAAAAAAAA6Jge9tY5qfbVV1/17NnTx8enUaNGus8BAAAAAAAAAAAAAAAAcpO9MOXMmTObN2/evn378+fPNc/Hx8evVatSpcrAgQP79Onj5OQkdzIAAAAAAAAAAAAAAADQGdkLU1zVFi1aFBQUtGXLll27dr169UqzwZ07dyZMmDBp0qT27dsPHDhQ+NvISA/3cQEAAAAAAAAAAAAA4L3i4+MtLS31nQVQYOioBMTQ0LCl2vLlyw8cOLBly5bffvvt9evXUoOUlJS9ao6Ojn379vXx8alatapucgMAAAAAAAAAAAAA4F0hISFBQUEXLly4e/funTt3Xr16lZCQIF6ytbV1dHSsqubm5vbZZ59ZW1vrN1sgf9L1vUlMTU091OLj4/fs2bNly5ZDhw4lJydLDZ4/fz5frVGjRj4+Pj179qTWDAAAAAAAAAAAAACgM/fu3du4cePmzZsfPHiQWZtXanfu3NmzZ8+8efMMDQ3d3Nz69u3r6elJhQqgSW+b5lhaWn6h9vLly8DAwC1btgQHB6elpUkNTquNHj36888/9/HxEV7D+koVAAAAAAAAAAAAAFAUnDx58scffzx48KBKpcpRx9TU1ONqo0eP/vLLL8eNG1eqVCmZkgQKFr0Vpkjs7e2/VHvy5Mm2bdu2bNly8eJF6WpCQsI6tZy+7AEAAAAAAAAAAAAAyKZ79+6NGjXqjz/+yOM48fHxCxcu9Pf3/+abbyZNmlSsWDGtpAcUXPovTJGULl16rJrwgt+yZcuSJUuioqL0nRQAAAAAAAAAAAAAoDBLTU2dM2fOrFmzEhMTtTXm27dvhQE3bdq0du1ad3d3bQ0LFET5qDBF9NdffwUGBu7YsYOqFAAAAAAAAAAAAACArMLDw7/44oujR4/KMXhISEirVq2mTJny/fffGxoayjEFkP/ll8KUS5cuifUoDx480HcuAAAAAAAAAAAAAIDC79atW23atAkNDZVvitTU1GnTpl29enXTpk1mZmbyTQTkW3ouTLlw4cKOHTsCAwNDQkIybGBubt6lS5fevXvrODEAAAAAAAAAAAAAQCF28eLFtm3bvnz5Ugdz7dq1S5hr3759VlZWOpgOyFf0UJiiUqnOnTsXqPb48eMM2xgbG7du3drLy6tLly4WFhY6zhAAAAAAAAAAAAAAUIjdunVLZ1UpouPHj3fv3v23334zMTHR2aRAfqC7whSVSnX69GmxHiUsLCzDNkqlskmTJr179+7Ro4e9vb3OcgMAAAAAAAAAAAAAFBHPnj1r06aNLqtSRH/++aePj88vv/yi43kB/ZK9MCUtLe3UqVM7duzYuXPn06dPM2tWu3ZtLy+vXr16ubi4yJ0SAAAAAAAAAAAAAKBoSktL69u3b2hoqF5m37RpU8OGDUeMGKGX2QG9kL0wpXTp0uHh4ZldrVixYu/evb28vKpVqyZ3JgAAAAAAAAAAAACAIm7WrFmHDx/WYwLjxo1zc3OrVauWHnMAdEn2wpQMq1KcnJx69uzp5eVVv359uRMAAAAAAAAAAAAAAEBw7969H3/8Ub85JCYmDh48+OzZswYGBvrNBNAN2QtTNNnY2HTr1s3Ly8vd3d3Q0FCXUwMAAAAAAAAAAAAAirgRI0YkJibqOwvFhQsX1q1bN3DgQH0nAuiCLgpTzMzMOnbs6OXl1b59e1NTUx3MCAAAAAAAAAAAAACApuPHj//555/6zuK/pk+f3qdPHxMTE30nAshO9sKU9evXd+3a1draWu6JAAAAAAAAAAAAAADIjN438dEUGhq6ceNGvdw0JS0tbc+ePbt37z5//vzz58/j4+Pt7e0rVarUqlUrIZ/SpUtn3f3SpUvr168PCgp68uRJcnKy0L5Bgwbe3t6tW7d+79R56YuCS/bClH79+sk9BQAAAAAAAAAAAAAAWbh9+/ahQ4f0ncX/Z8mSJbovTLlx40bPnj2FvzVPhqudPHly9uzZY8eOnTlzppFRBrUEiYmJEyZM+Omnn1QqlXTyrtrGjRs9PDwCAgLs7e0znDcvfVHQ6WIrHwAAAAAAAAAAAAAA9Og///mPvlNI79q1a3/99Vft2rV1NuPNmzcbNmwYFxcnnbG0tLSzswsNDRXrRZKSkubOnfv333/v3bs3XW2K0KB///5bt26VzlhZWRkbG0dFRYmHu3fvDg8PDwoKMjMzSzdvXvqiEKAwBQAAAAAAAAAAAABQyG3ZskXfKWRAyEpnhSlpaWk9evSQqlIGDhw4ZcqUcuXKCXFCQsKRI0e++eabe/fuCYcHDhyYNGmSr6+vZvfly5dLlSUdO3acM2dOjRo1hPjx48czZ85cu3atEJ89e3bChAlLly5NN3Ve+qIQoDAFAAAAAAAAAAAAAFCY3bt379GjR/rOIgOHDh2aN2+ebubasWPHzZs3xXjRokVff/21dMnCwqJz585t27Z1d3c/ffq0cGbx4sUjR44sW7as2CAhIWHGjBli7OHhsWvXLqVSKR6WK1cuICDA2tpaGFM4XLVq1bhx48R6l7z3ReFAYQoAAAAAAAAAAAAAoDALCgrSdwoZu3r1amRkpIODgw7m2rZtmxhUr1591KhR7zYwMTHZvHlz5cqVk5KSkpOTAwMDx44dK17avn17RESEEBgYGPj7+0uVJZK5c+du3LhReCxC3zVr1syaNUu6lJe+KBwoTAEAAAAAAAAAAAAAFGYXLlzQdwoZS0tLu3z5cuvWrXUw1/Hjx8XAx8fH0NAwwzblypWrU6fOuXPnhPjKlSvS+d27d4tB48aNnZ2d3+1oYmLSpUsXcVOeffv2aRaX5KUvCgcKUwAAAAAAAAAAAAAAhdnt27f1nUKm7ty5o4PClNjY2KioKDGuVatWFi2rVasmFqYIXaST0i1nunfvnllHT09Psbgk3W1g8tIXhQOFKQAAAAAAAAAAAACAwuz+/fv6TiFTd+/e1cEsCQkJbdu2FeOsC1MePXokBpUqVRKD0NDQuLg4MW7WrFlmHTUv3b59283NLY99UWhQmAIAAAAAAAAAAAAAKMxevnyp7xQypZvcSpUqdeDAgfc2e/DgwcmTJ8W4Tp06YqB5v5mSJUtm1tfMzMzKykosQ5GKS/LSF4UGhSkAAAAAAAAAAAAAgEIrMTExOTlZ31lkSrqhiN69fft24MCBKSkpQlyuXLnPP/9cPK9ZOmNvb5/FCA4ODuLDiYyMzHtfFBoUpgAAAAAAAAAAAAAACq3ExER9p5CVt2/f6juFf4WFhfXt2/f48ePioa+vr4mJiRgnJCSIgaWlpXQyQw4ODiEhIUIQHx+f974oNChMAQAAAAAAAAAAAAAUWubm5vpOISuWlpb6TSApKWn58uXTpk2LiYkRzyxZskS6XYrg9evXYmBjY5P1UFZWVmIgFZfkpS8KDQpTAAAAAAAAAAAAAACFlpGRUbFixd68eaPvRDImFWToXlpa2ubNm6dMmfLo0SPxjI2NzaJFiwYMGKDZTHj2xOC9uw7FxsaKgampad77otCgMAUAAAAAAAAAAAAAUJiVKlXq4cOH+s4iY0Juepn30qVLQ4YMuXz5snSme/fuS5cudXZ2TtdSuqdLbGxscnKysbFxZmO+fPlSDKRqm7z0RaGhn8KUxMTEK1euhIeHx/3P0KFD33vrHgAAAAAAAAAAAAAAcqpy5cr5tjClatWqOp4xISFh6tSpS5YsSU1NFc+0aNFi5syZDRs2zLB98eLFpTgqKsrR0TGzkYWrYmBra5v3vig0dFqYEh0dvXjx4sOHD1+6dCkxMVHzUq9evcTClMePH3fq1Kldu3bDhg0rX768LtMDAAAAAAAAAAAAABQ+1apVO3jwoL6zyJiOC1OuXr3auXPnx48fi4eurq5z5sxp1qxZFl00M4yMjMysuCQlJUXajqdKlSp574tCQ0eFKcKX0YoVK6ZNmyZVOWXhmpqfn9/QoUN9fX2lTacAAAAAAAAAAAAAAMipxo0bL1q0SN9ZZMDc3Lxu3bo6m+7y5cvNmzePiYkRYjs7u3nz5g0cOFCpVGbdq2zZshYWFgkJCUJ8+vTp6tWrZ9js7NmzKpVKjKU2eemLQkMXhSkpKSkeHh779+/Paa9ly5adOHHiyJEjDg4OMuUGAAAAAAAAAAAAACjcmjVrZmBgkJaWpu9E0mvUqJGpqalu5nr16pWHh4dYlVKjRo39+/eXLVs2Ox2VSqXwBIq/8f/1118HDx6cYTPhkhh8+OGHzs7Oee+LQkP2whSVSuXj45OuKsXOzk54gTk6Oq5duzZde0NDQ+FLUyqGunr1aps2bc6cOWNiYiJ3qgAAAAAAAAAAAACAwsfe3r5BgwZnzpzRdyLpdejQQWdz/fjjj6GhoUJQvnz5kydP2tjYZL+vdCuKI0eOxMbGWltbv9tGKi7×9PTUVl8UDrIXpqxYsWLjxo3SoaOj44IFC7y8vAwMDITDdwtTypQpc+PGjXnz5gm9xIK1y5cvz5o1a8aMGXKnCgAAAAAAAAAAAAAolPr06ZPfClOMjIx69+6tm7kSExNXr14txkuXLs1RVYqgZ8+eEydOjIyMTEpKmjZtmp+fX7oGa9asCQkJEQJjY+NBgwZpqy8KB3kLU1JTUxcsWCAdenp6Cl9Stra2WfeqVq3a+vXrmzdv7uPjI4wgnBG+NMeNG5fT1wYAAAAAAAAAAAAAAAp1ecS4cePevHmj70T+T5s2bRwdHXUz14kTJ8RNfExMTJycnP7+++/3dilRooS0q46VldWUKVNGjx4txIsXL7a2tp44caK4CVFqampAQIB4STB8+PAKFSpojpOXvigc5C1M2bFjh1jZJHBzc9u8ebOxsXE2+/bt2/eff/4RvkCFOCEhYdOmTcJXoVyJAgAAAAAAAAAAAAAKLzs7Ox8fH39/f30n8n8mTJigs7nu3LkjBklJSfXr189Ol2+++Wb+/PnS4ahRo4KDgwMDA1Uq1fTp04Vnsk6dOkql8urVq+Hh4WKbRo0azZ07992h8tIXhYC8hSniTlEi4Wsr+1UpopEjR/r6+sbFxQnxsWPHKEwBAAAAAAAAAAAAAOTO+PHjV69enZycrO9E/vWZms6me/DgQR5HUCqVGzdudHBwWLlypXAYGRn5559/ajbo3r37mjVrzMzMtNsXhYC8hSnSF3e9evVq1qyZ0+62traNGzc+ePCgEF++fFnLyQEAAAAAAAAAAAAAioxy5cp99dVXCxcu1HciCgMDA82bkehA3gtTBGZmZitWrBgwYMD69euDgoKePn2amprq7OzcsGHDPn36tGzZUqa+KOh0VJhSt27d3I1Qvnx5MYiMjNRKSgAAAAAAAAAAAACAoumHH37YunXrkydP9JvG4MGDs7mfjrbs3btXW0PVV9N9XxRc8hamxMbGioGFhUXuRpA6vn37Vjs5AQAAAAAAAAAAAACKJCsrq4CAgA4dOqSlpekrh/Lly8+ZM0dfswO6J29hipOT06NHj4QgNDQ0dyOEhYWJgaOjo7ayAgAAAAAAAAAAAAAUTW3btp0wYcLcuXP1MruJicm2bduKFy+ul9kBvZC3MMXFxUUsTDl69GhycrKxsXGOuqtUquPHj4uxs7Oz1tMDAAAAAAAAAAAAABQ1M2fOvHbt2v79+3U8r1KpXL58OXvZoKiRtzClbdu2wcHBQhAdHb169eoRI0bkqPv27dvDw8PF2N3dXfv5AQAAAAAAAAAAAACKGCMjo+3bt7ds2fLMmTO6nHfmzJkDBw7U5YxAfiBvYUq3bt0mT54sxt99952rq2u9evWy2Tc0NHTMmDHSYefOnbWfHwAAAAAAAAAAAACg6DE3N//99989PDykTTxkpVQqZ8yYIf32HChS5C1MqVq1qre39y+//CLE8fHxTZs2nTZt2tdff21k9J55z58/36tXr2fPnomH7u7urq6usqYKAAAAAAAAAAAAACg6bG1tDx486O3tvXPnTlknMjY2XrFiBfdKQZElb2GKwNfXV3gxR0ZGCnFCQsL48eM3bNjg4+PToEGDunXrpmscFRUVHBwsNNizZ09aWpp40sTExM/PT+48AQAAAAAAAAAAAABFipmZ2Y4dO/z8/CZOnJicnCzHFOXKldu2bVuDBg3kGBwoEGQvTClVqtShQ4fc3d1jYmLEM9evXx87dqxCXRcmNWvevLnQICoqSqVSaXY3MDDYtGlT7dq15c4TAAAAAAAAAAAAAFDUKJXKcePGNW3a9Msvv7×8+bIWRzYwMPDx8fH19S1evLgWhwUKHNkLUwR16tQ5ceKEt7f3tWvXNM9rVpw9fPjw3Y729vZr1qzp2rWr7CkCAAAAAAAAAAAAAIqqTz755Pz586tWrZo1a9azZ8/yPmDjxo0XLFjg6uqa96GAgk4XhSmCmjVrXrx4UXjh+fv7P3369L3tzczMvLy8Zs+e7eTkpIP0AAAAAAAAAAAAAABFmaGh4fDhw318fNauXfvTTz/duXMnd4O0atVqwoQJ7u7uWs8QKKB0VJgiMDExmTRpkvAK3Lt37+HDh8+cOXP9+vWUlBTNNi4uLg0bNmzSpImXl5ednZ3OcgMAAAAAAAAAAAAAwMzMbITauXPntm7deujQoZs3b763l6mpacOGDTt06ODl5eXs7KyDPIECRHeFKf+dz8iom5oQq1Sq2NjYqKiolJQUWzVjY2Md5wMAAAAAAAAAAAAAQDoN1IQgPDz84sWLt2/fvn//flRU1KtXr1QqlampqaWlZenSpatUqVK1atVPP/20WLFi+k4ZyKdkL0×5/vy5o6NjhpeUSqWNmtw5AAAAAAAAAAAAAACQC05OTh3V9J0IUFDJXphSpkwZ4SXq4+PTrl07IyNd36AFAAAAAAAAAAAAAAAA+iJ7pUhKSspuNScnp379+g0YMKBKlSpyTwoAAAAAAAAAAAAAAAC9090tTMLDw+epubm5+fj49OjRw9LSUmezAwAAAAAAAAAAAAAAQMf0sLfOSbWvvvqqZ8+ePj4+jRo10n0OAAAAAAAAAAAAAAAAkJvshSlnzpzZvHnz9u3bnz9/rnk+Pj5+rVqVKlUGDhzYp08fJycnuZMBAAAAAAAAAAAAAACAzshemOKqtmjRoqCgoC1btuzatevVq1eaDe7cuTNhwoRJkya1b99+4MCBwt9GRnq4jwsAAAAAAAAAAAAAAAC0S0clIIaGhi3Vli9ffuDAgS1btvz222+vX7+WGqSkpOxVc3R07Nu3r4+PT9WqVXWTGwAAAAAAAAAAAAAAAOSg63uTmJqaeqjFx8fv2bNny5Ythw4dSk5Olho8f/58vlqjRo18fHx69uxpaWmp4yQBAAAAAAAAAAAAAACQd3rbNMfS0vILtZcvXwYGBm7ZsiU4ODgtLU1qcFpt9OjRn3/+uY+Pj5ubm75SBQAAAAAAAAAAAAAAQC7orTBFYm9v/6XakydPtm3btmXLlosXL0pXExIS1qmpVCo9JgkAAAAAAAAAAAAAAICc0n9hiqR06dJj1e7du7dly5YlS5ZERUXpOykAAAAAAAAAAAAAAADkUj4qTBH99ddfgYGBO3bsoCoFAAAAAAAAAAAAAACgQMsvhSmXLl0S61EePHig71wAAAAAAAAAAAAAAACgBXouTLlw4cKOHTsCAwNDQkIybGBubt6lS5fevXvrODEAAAAAAAAAAAAAAADkkR4KU1Qq1blz5wLVHj9+nGEbY2Pj1q1be3l5denSxcLCQscZAgAAAAAAAAAAAACQofj4eEtLS31nARQYuitMUalUp0+fFutRwsLCMmyjVCqbNGnSu3fvHj162Nvb6yw3AAAAAAAAAAAAAAA0paSkXLhw4eTJk7du3bp9+/aDBw8S1MSrtra2NjY2VdRq167dtGnTihUr6jdhIH+SvTAlLS3t1KlTO3bs2Llz59OnTzNrJrxQvby8evXq5eLiIndKAAAAAAAAAAAAAABk6O3bt/v27du0adPRo0fj4uIya/ZK7fHjx4cOHRLPlC1btnPnzn369Klfv76ukgUKANkLU0qXLh0eHp7Z1YoVK/bu3dvLy6tatWpyZwIAAAAAAAAAAAAAQGaePHmycOHCdevWvXr1Khfd//nnn2VqVatWHTt2bL9+/UxMTLSdI1DwyF6YkmFVipOTU8+ePb28vKgUAwAAAAAAAAAAAADo14sXL6ZOnbpu3brExMS8j3b79u0hQ4bMmDHj+++/Hzx4sIGBQd7HBAou2QtTNNnY2HTr1s3Ly8vd3d3Q0FCXUwMAAAAAAAAAAAAAkE5aWtqaNWsmTZoUFRWl3ZHDwsKGDh0aEBCwYsWKTz75RLuDAwWILgpTzMzMOnbs6OXl1b59e1NTUx3MCAAAAAAAAAAAAABA1l68eNG3b9+DBw/KN8XFixddXV2///77KVOmcPsGFE2yF6asX7++a9eu1tbWck8EAAAAAAAAAAAAAEA2HT9+vFevXuHh4XJPlJqaOn369FOnTm3dutXe3l7u6YD8RvbClH79+sk9BQAAAAAAAAAAAAAA2bdz584vvvgiMTFRZzMePny4SZMmBw8eLFu2rM4mBfIDXWzlAwAAAAAAAAAAAABAPvHzzz8PGTIkNTVVx/PeunWrcePGR44cqVy5so6nBvSIwhQAAAAAAAAAAAAAQFGxZ88evVSliMLCwlq0aHH69GkXFxe9JADoHoUpAAAAAAAAAAAAAIAi4fjx4z179tRXVYooLCysQ4cOJ0+etLa21mMagM5QmAIAyEdUsTFpD+6qQh6qXkSoIiNUSYmKt28VJiZKE1NFcTuDEo7KsuUMKlZWlnTUd6YAAAAAAAAAAKCAiYiI6N27d2Jior4TUVy7dm3w4MHbtm3TdyKALlCYAgDIB1JSUq9cTLt0Lu3RQ4VKlf5qUpIqKUkRH5ca+lhx+bxwQunoZFi3vkH9hkpzCz1kCwAAAAAAAAAACpq0tDQvL69nz57pO5H/2r59e/Pmzb/88kt9JwLIjsIUAIBepaWlnglOPXZYFRuT/U6q5+EpB/Yqjvxh2NDNqHlrhVkx+RIEAAAAAAAAAACFwKpVq44cOaLvLP4/Y8eObdOmTfny5fWdCCAvClMAAHqjCvsnOXCz6tnTnPRRKJT/i5MSU48fSbt8wahzd4OadWRIEAAAAAAAAAAAFAYRERGTJ0/WdxbpvX79ety4cTt37tR3IoC8KEwBAOhH6sljKb/vUaSm5qybMv0JVVxs8qZ1hvfvGHXurjAy1lZ6AAAAAAAAAACg0JgyZUp0dLS+s8jArl27jh492rx5c30nAsiIwhQAgM6pVCl7AlPPBGtxyNRzp1UvIoz7DWZbHwAAAAAAAAAAoCksLGz9+vX6ziJTM2fOpDAFhRuFKQAA3VKpUnZsSr10XusDpz28n7TG32TIKIWpqdYHBwAAAAAAAAAABdSCBQuSkpL0nUWmjh07durUqcaNG+s7EUAuFKYAAHQq5cBeOapSRKqwf5I3BhgPGKowNJRpCgAAAAAAAAAAUIC8fft2w4YN+s7iPVauXKnLwpS0tLQ9e/bs3r37/Pnzz58/j4+Pt7e3r1SpUqtWrQYOHFi6dOkMewnNrKyssjP+ggULxo0bl+GlS5curV+/Pigo6MmTJ8nJycJcDRo08Pb2bt26de4fD/I9ClMAALqTdu2v1ONH5J3i3p2UP34zat9F1lkAAAAAAAAAAECBsHv37levXuk7i/f49ddf4+Lisln2kUc3btzo2bOn8LfmyXC1kydPzp49e+zYsTNnzjQySl9LcO/evbzMm5iYOGHChJ9++kmlUkkn76pt3LjRw8MjICDA3t4+L1Mg38rvhSm7du26du2aEPTp06dChQr6TgcAkHuq2JjkwC3/O1AolHJNlHriqEHlav+PvTuBi6re/z8+Z4ZNQcAVRHAX3DLNHfS6p7ll7qJiiqVZZmZZapq5leaC3VLLTMtcwV2yvO644pb7kgiKCyQigiDMDDP/E+f+zp0/AoLMmWF5PR8+7HPOfJcPsxTG23PUNb2V2gAAAAAAAAAAABQSa9assXYLz5ecnLx169ahQ4cqvdHly5dbtmyZlJQkn3FycipTpkx0dLSUF9FqtV999dW5c+e2b9+eKZty/fr1F95XXPzNN99cv369fKZUqVK2trbx8fHSofjlx8TE7N+/38HB4YV3QYFV0IMpO3fuXLlypVh4eXkRTAGAQk2/c4sq9el/DxRLpfzDaNRv2WA3fpLqmTAvAAAAAAAAAAAoPrRa7f79+63dRa788ccfSgdTDAZDv3795FRKYGDg1KlTq1SpospIxuzdu/ejjz6SLouya9euyZMnz5s3z3S6HEwZNGhQdnfqkXh6emY6s2TJEjmV0r179y+//LJ+/fpifevWrZkzZ65YsUKsjx8/PnHixG+++Sb/XykKmgL9E7unT58eOHBAqq9evWrVXgAA+WKMvmU4d8Zy28U9SA8/qvH9l8V2BAAAAAAAAAAABU14eHhycrK1u8iVffv2Kb1FcHDw5cuXpXrRokUffPCB/JCjo2PPnj27dOnSrl27o0ePimeCgoLee++9ypUry2PkYEqrVq0aN26c+33Fl2DGjBlS3atXr82bNwvCf/8Gc5UqVX788UdnZ2exH/Hw+++/nzBhgpSVQVFioWCKXq8XP0iHDx+OiYnR6XS5maLVasV3fFRUlHSYlpamYH8AAIXp9+228I7pB/dqmvupNBoL7wsAAAAAAAAAAAqIw4cPW7uF3Lp//35ERESNGjWU22LDhg1SUa9evbFjxz47wM7Obu3atd7e3lqtVqfThYSEfPjhh/KjcjClTp06edp348aNf//9t1io1ervvvtOTqXIvvrqq9WrV8fFxYn7Ll++fNasWXlaHwWfeYIpW7du7dWrV3aPnjx5MiAgIJ+XPPHz88vPdACAFRkfPzZcvWTpTRMeGa5cUtdvYOF9AQAAAAAAAABAASFfIKRQELtVNJhy8OBBqRgxYoQmm7/ZW6VKlUaNGp04cUKsz549a/rQCwdTtm7dKhV+fn4eHh7PDrCzs3v99delG/rs2LGDYErRY55gSv/+/YODg8X3yrMPnT9/vmPHjomJiflZ39fXt2/fvvlZAQBgRYaz4SqDwfL7pp8NJ5gCAAAAAAAAAECxde3aNWu3kAditz169FBo8cTExPj4eKl++eWXcxhZp04dKZhi+lP+Bw8eJCQkiIWLi4u7u3uett6/f79U9OnTJ7sxffv2lYIp58+fj4uLK1euXJ62QAFnnmCKTqfr169fSEhIz549Tc8bjca33347P6kUBweHwYMHBwUFqdXqfLcJALAOwxVLXy7lv/tev6pKT+duPgAAAAAAAAAAFE+RkZHWbiEPbt68qdziycnJXbp0keqcgylRUVFSUbNmTfmk6eVSdDrd8uXLQ0NDr127dufOnTJlytSqVevVV18dOXKkm5tbptWio6OTkpKkum3bttltavrQ1atXW7VqlauvCoWEeYIpKpNsimmG68iRI1KWStK1a9fBgweL71TxTb9p06agoCDp/HfffSfdqcdoND548ECctWzZstjYWPGMj4+POMzJyclcfQIALE2rNUTfstrWt6PU1RS86h0AAAAAAAAAACiwHj9+bO0W8kDRbitWrLhr167nDouIiDh8+LBUN2rUSD4vB1PEJn18fEwTP/czHDp0aPbs2dOmTfvkk08EQZAfvXr1qlxXqFAhu30dHBxKlSolRVgIphQ9ZgumqP758Z+2b9++mzZt6t69u3RGvlmUKCAgYOXKlfKFT8R30q1bt7Zs2aLKuBrPmDFj5JGdOnUaO3bsgAED9u7de+7cObHYuXOn6XsXAFCIGGPv/3PZEmvtfu+OimAKAAAAAAAAAADFjzaDtbvIA/nKItaSmpoaGBio1+vFukqVKv3795cfkoMpV65ckQobG5uyZcs+evRIfpKfPn06adKkq1evrlq1Sp748OFDuRbH57B7uXLlpGcgLi7OLF8OCg7zBFO6d+++c+dOVcZnu0+fPnI2JSIiQhqg0WhmzZqV6XY8w4YNk4IpoaGhmRYU35Hbtm1r2LDhjRs3fvvtt9WrVwcEBJilVQCAhRke/G3F3Y1W3R0AAAAAAAAAAFhLWlqatVvIm9TUVCvufufOnYCAgIMHD0qH8+bNs7Ozkx+VgymievXqzZkzp3Pnzvb29nq9PiIiYtOmTbNmzXr69Kn46M8//9y4ceOxY8dKg5OTk6XCycnJdMFnlStXTroQy5MnT8z6lcH6zBNM2bFjx/r1699///0HDx5I2ZTNmzd369ZNfO9KA/z8/Ly8vDLNEt+OUiEOS0xMdHZ2Nn3U0dHx888/Hzp0qFhPmTKlf//+Dg4OZukWAGBRSda8Sp7RqrsDAAAAAAAAAABrKVmypCAIRqPR2o3klpOTk1X21Wq1S5YsmT59unwvocWLF5teLkVlEkzp2bPnxo0b7e3tpUMbGxsfH5/JkycPHDjQz88vJiZGPCkuNWzYMCkAkJKSIo10cXHJuY1SpUpJBcGUosdst/IR32cdO3b84IMP1qxZI75xxbeaaTClcuXKz07×9PR0dXVNSEhQZVzwp3nz5pkGDBo0SFwnIiJCXGf37t3iW9xc3QIALMaYZtWr5Fk1XAwAAAAAAAAAAKxFo9E4ODhIl/EoFDJdysECDAbD2rVrp06dGhUVJZ1xcXFZtGjR8OHDM43csmVLenq6WNSoUcPGJouYQfXq1RcvXjxgwACxjo+P3759+5AhQ8S6RIkS0oDn3qgoMTFRKuTUC4oMswVTVBmX1vn1118HDRo0evRo6Yz4hpOK8uXLZznF29s7PDxclU0wRfw3ha+vr3Q/IPGNTjAFAAolQ7pVdy80OWgAAAAAAAAAAGBeZcuWlS+mUPCVKVPGktudPn367bffPnPmjHymT58+33zzjYeHx7ODa9as+dwF+/fvP2XKlBs3boj1vn37pGCKfBmYxMREnU5na2ub3fSHDx9KhXzpFBQZ5gymSLp163b58uXVq1eLtbu7++3bt8UiLi4uy8FyMOX8+fNZDqhdu7ZUmH4eAACFiGBn1VgroVoAAAAAAAAAAIqrWrVqFaJgire3t2U2Sk5OnjZt2uLFi6WLoIg6dOgwc+bMli1b5nPl+vXrS8EU+WkvXbq0/Gh8fLybm1t2c+XLXri6uuazDRQ05g+mqDISTGPGjBELLy8vKZgi/f4s+aMlxVOeJaex7t69a/5GAQAW4Oho+T2NKpWQUQjW2B0AAAAAAAAAABQEtWvX3r9/v7W7yC0fHx8L7HL+/PmePXveunVLOmzRosWXX37Ztm1bsywuX1hFvoOSfCkKVcb1LLILpuj1evlWPpZ5HmBJigRTZJ6enlJx7Nixu3fvVqpUKdMAOZhy+vTpLK/bExsbKxXPveMUAKBgEsplfTc3ZTf93+4VLL87AAAAAAAAAAAoCBo0aGDtFnJLEIT69esrvcuZM2fat2//+PFjVcadg+bOnRsYGChuba715etNyAGUypUrOzo6Jicni/XRo0fr1auX5cTjx48bjUapzm4MCi9lgynyO0ar1U6dOnXFihWZ3tPygNTU1JCQkEGDBmVa4eLFi1JheoUfAEAhIrhVtOru7lbcHQAAAAAAAAAAWJG5LgRiAS+99FL58sr+Xd+EhIRevXpJqZT69euHhoZWrlw5NxMnTZoUFBQkFl27dt20aVMOIy9duiQVcshGEATxVRD3EustW7a89dZbWU4UH5KKWrVqybdVQZGhbDClf//+06ZNk+qVK1c+fPhwxowZDRo0kOMp4tvRy8srOjparOfMmdOnTx87Ozt5+v3794ODg6W6Tp06irYKAFCI4FRKKO9mfBBrhb3VanW1GlbYFwAAAAAAAAAAFAC1a9f28PC4d++etRt5vvbt2yu9xZw5c6QfzVetWvXw4cMuLi65nDhgwICvvvpKLLZu3RoVFSVOz3LYwYMHL1y4INXdunWTz/fq1UsKpuzduzcxMdHZ2fnZuXIwpW/fvrnsCoWIssEUHx8f8T26YcMG6XB7hmrVqt28eVMe06NHjyVLlqgyLo4iftiWLl1at25dnU534sSJwMDAtLQ0aVghyrIBADJRe9dOt0YwRe1ZWVWipOX3BQAAAAAAAAAABUT37t1/+OEHa3fxfD169FB0/bS0NPl5+Oabb3KfShE1bNiwXr16ly5dMhgM/fv3P3DgQMmSmX/+EhcX99Zbb0m342ndunXTpk3lhwYMGDBp0iRxgFarnT59+sKFCzPNXb58eWRkpFjY2tqOHDnyBb46FHDKBlNEQUFB4eHh0ttI8ujRI9MBEyZM+Omnn1JTU8X6yJEjDRo0cHBw0Ol06enp8hjx/RcYGKh0qwAAhWgaNUk/ctDy+6obNrH8pgAAAAAAAAAAoOAICAgo+MEUT09Ppa/UcOjQIekmPnZ2du7u7ufOnXvulPLly8t31fnkk0/EZ1IsTp482aJFixkzZnTp0sXBwcFoNN65c2f79u1Tp06VkgDiycWLF5uuU6pUKfHRcePGqTLyA87OzpMmTbK3txcP09PTf/zxR+kh0ZgxY6pXr27OLxsFg+LBFPE9vX///sGDBx85ciTLAeIba/LkyfIdf0RSSMXU559/Ln4UFewSAKAkwauK4O5hjLHshfJsbdUNG1t0RwAAAAAAAAAAUMD4+vrWqFEjIiLC2o3kZPDgwWq1WtEtrl27JhVarbZZs2a5mfLRRx99/fXXUj106ND9+/evXLlSrC9cuPDGG28IguDm5paYmJiSkiJPsbOz++WXXxo1apRpqbFjx4aFhYWEhBiNxi+++OK7774Tx4grnD9/PiYmRhojvlLSDYNQ9CgeTBFVqVJFfJPt2LFj48aNx48fT0pKyjRg6tSp4rt/1qxZWU4fP3785MmTlW8TAKAgm3Yddet+seSOmuZ+gqOjJXcEAAAAAAAAAAAFjSAI48ePf++996zdSLbs7Ows0F7+ozk//vhjpUqV5s6dq9PpxEOj0ShnSiR16tRZsWJFy5Ytn50rvgqrV68uV67csmXLVBn3/fnPf/5jOqBPnz7Lly93cHDIZ5MomCwRTFFlvM96ZlBlvEGfHTBz5szu3bsvWrQoLCzs/v374pgyZcp06NBh3Lhxfn5+lmkSAKAcdYNXhAN7jPctddEUe3tN244W2gsAAAAAAAAAABRggYGBc+bMuXfPsld2z7Xhw4db4P4h+Q+mqNXqmTNnjhgxYtWqVWfOnInKIF03pUWLFq+//nrv3r1zuO6Lg4PD0qVLxS9WnL5//37×5UhPT/fw8GjZsuXQoUM7duTHOkWZhYIppsS3Zpbnmzdvvn79elXGtYMMBgNhKAAoUtRqm179dcsWq7KKJ5qdTaeuQilnC2wEAAAAAAAAAAAKOAcHh08++WTcuHHWbiQLJUqU+PTTTy2w0fbt282yTrVq1b744osXnt4sg1k6QSFihWDKc9nZ2Vm7BQCA+amrVte0bpd+aJ/iG1WvqfFro/QuAAAAAAAAAACgsBgzZsxPP/107tw5azeS2aefflq1alVrdwEoqyAGUwAARZVNlx7G21GGqJvKbSGUcrYZNEyV/ZXiAAAAAAAAAABAcWNjY7NkyZLWrVsbDAZr9/I/tWrVmjhxorW7ABRHMAUAYEEajc2wt3TLFhtjYxRZ36GEbeA7grOLIosDAAAAAAAAAIBCy9fXd9KkSbNnz7Z2I/9lZ2e3du1aBwcHazcCKM5ywRStVnv+/PnY2Fi9Xp/XuRUqVGjZsqUSXQEALEwo6Wg78l3diqXGmHtmX9lm+GihYiXzLgsAAAAAAAAAAIqGL7744tixY/v27bN2I//4+uuvmzRpYu0uAEuwRDDl8ePH06dPX7FiRVJS0out0KpVq7CwMPN2BQCwFsHZxW70ON2alYa/rpptzfIVbIe9JZR3M9eCAAAAAAAAAACgiNFoNGvXrvXz84uIiLBuJ4GBgWPHjrVuD4DFKB5MiY2N7dChw6VLl/KzSFxcnLn6AQAUCCX+uedO+r7d+r2/q9LT87mY5pWmNr36q+ztzdIaAAAAAAAAAAAoqtzc3P74449WrVrFxMRYq4eePXsuW7ZMEARrNQBYmOLBlICAgHymUlQEUwCgSBIETYfO6pca6rdvysWlU4zihCzWcKto07OPuqa3Eg0CAAAAAAAAAICip0aNGnv27OncufPdu3ctv3vPnj3Xr19vY2OJe5sABYSyb/f9+/fv3r3b9Ey1atWaNWtWq1atPH3S1Gq1uVsDABQIQgU325FjDLci0w/uNVy9lP3VUzKnUtRVqmlat1PXf1lFoBgAAAAAAAAAAORFvXr1jhw50rlz52vXrlly38DAwGXLlpFKQXGj7Ds+ODj4fzvZ2MycOfPjjz/WaDSKbgoAKHTUVaqpA0Yak5MNF88Zblwz3rppfPw4i3ElSqgrV1XX8FbXbyCULW/xNgEAAAAAAAAAQBFRpUqVY8eODR8+fNu2bRbYzs7Obt68ee+//z538EExpGww5fr163I9fvz4Tz/9VNHtAACFmuDoqGnuK/765yA11fjooTElWaXVqmxshRIlVK6lBadS1u4RAAAAAAAAAAAUEaVLl96yZcvixYsnTZqUmpqq3EY1a9Zcu3Zt06ZNldsCKMgsFEyxt7efNm2aonsBAIoUBwehYiUywwAAAAAAAAAAQDmCIHzwwQc9evR4//33f/vtN7Ov7+Dg8Mknn3z66adiYfbFgcJC2WDKgwcPpMLb29vJyUnRvQAAAAAAAAAAAAAAyKsaNWqEhob+9ttvs2bNOnbsmFnWtLOzGzJkyJQpU6pXr26WBYHCS9lgiru7e1RUlCrjBl2KbgQAAAAAAAAAAAAAwAvrmmHfvn1Lly7duXPnC9/cx8PDw9/ff+zYsZUrVzZvh0AhpWwwRfykScEU+dIpAAAAAAAAAAAAAAAUTO0zJCQkbNq06Y8//jhw4EAuf9hdt25dcWL37t07duyo0WiU7hMoRJQNpvTu3fvQoUNicfbsWfGj6+rqquh2AAAAAAAAAAAAAADkk6ura2AGo9F49erVy5cvX7t2LSoqKiEhITExMT093cHBwcnJqXz58rVq1fLx8WnQoIG7u7u1uwYKKGWDKQEBAZMnT05JSdFqtd9+++1nn32m6HYAAAAAAAAAAAAAAJiLIAh1Mli7EaAQUzaYUrp06e+//37o0KFiPXv27NatW7dp00bRHQEAAAAAAAAAAAAAAFBAKBtMEQ0ZMuTatWuzZs1KTU3t2rXrggULRo0aJQiC0vsCAAAAAAAAAAAAAADAuhQPpohmzpxZv379t956Kykp6Z133lm4cOHw4cP/9a9/eXt7u7q62traWqAHAAAAAAAAAAAAAAAAWJjiwZROnTpJhbu7e1JSklj89ddfkydPzus6RqPRzJ0BAAAAAAAAAAAAAABASYoHU/bs2aP0FgAAAAAAAAAAAAAAACiALHErHwBAcfbkyZOdO3ceOXIkPDw8JiYmPj5eq9WWzlCnTp3mzZu3b9++adOm1m4TAAAAAAAAAAAAgPkpHkxp0qSJ0lsAAPKqWrVqUVFR+Vzk119/HTx4cA4DHj16NGvWrBUrVjx+/DjTQ7EZrl69umXLFvGwUaNGH330kb+/fz5bAgAAAAAAAAAAAFCgKB5MOXnypNJbAAAKoL179wYEBNy7dy83g8+ePTt48OC1a9euXLmyfPnySvcGAAAAAAAAAAAAwDK4lQ8AwPx2797do0cPrVZretLR0bFmzZre3t5qtToyMjIqKurvv/82HRAaGvrqq68eOHDAxcXFsv0CAAAAAAAAAAAAUATBFAAo7qpVq+bm5iYf6vV6uVZnyG5iuXLlsjwfGRnZu3dv01RK8+bNZ82a1aFDB0EQTEc+evRo3bp1c+fOvX37tnTmzz//HDJkyI4dO17sawEAAAAAAAAAAABQoBBMAYDi7pNPPhk1apR8GBcXJ9eOjo4lSpTI64IfffRRcnKyVGs0muXLlw8fPjzLkaVLlx4zZkxAhi1btkgnd+7c+ccff3Tu3Dmv+wIAAAAAAAAAAAAoaKwTTElLSzt79mxMTEzS/xk9ejQ3bgCAIuDWrVubN2+WD7/66qvsUikyJyenDRs2tGrVKjw8XDoTFBREMAUAAAAAAAAAAAAoAiwaTHn06FFQUNCePXtOnz6dlpZm+tDAgQOlYMqtW7d69Ojx2muvvfPOO1WrVrVkewCA/Nu2bZtce3h4jB8/PjezbG1tFyxY0Lp1a+lw//79T548cXJyUqRFAAAAAAAAAAAAAJZioWCKXq9funTp9OnT4+Pjnzv4QoaFCxeOHj163rx5L3AXCQCAtZw5c0auX3vtNY1Gk8uJrVq1qlSp0t27d1UZF9Y6f/68r6+vIi0CAAAAAAAAAAAAsBRLBFP0en2vXr1CQ0PzOuvbb789dOjQ3r17y5Urp1BvAADziomJkWt3d/c8za1Xr54UTBHFxsaasy0AAAAAAAAAAAAA1qB4MMVoNI4YMSJTKqVMmTK+vr5ubm4rVqzINF6j0QiCIM6SDs+fP9+5c+djx47Z2dkp3SoAIP/kf4GLIiMj8zT3448/7t27t1TXqVPHnG0BAAAAAAAAAAAAsAbFgylLly5dvXq1fOjm5jZ//nx/f3+1Wi0ePhtM8fT0vHTp0ty5c8VZBoNBlXFXiFmzZs2YMUPpVgEA+VezZs3du3dL9b59+x49elS6dOlczu2YQbHWAAAAAAAAAAAAAFiassGU9PT0+fPny4d9+/Zdvny5q6trzrPq1KmzatWq9u3bjxgxQlxBPLNw4cIJEya4uLgo2i0AIP9q1aol1zExMcOGDVu7dq2Tk5MVWwIAAAAAAAAAAABgLcoGU4KDg+X7OLRq1Wrt2rW2tra5nBsQEHD79u2pU6eKdXJy8po1a8aMGaNUowAAMxkwYMBnn30m/ntbOtyxY0edOnXmzJnTu3dvR0dH6/YGAAAAAAAAAAAAwMKUDaaEhobK9XfffZf7VIrkvffemzdvXlJSklgfOHCAYAoAFHwVK1acMGGC6f3X7ty5ExAQMHr06K5du/bo0aNjx44eHh5W7BAAAAAAAAAAAACAxSgbTImIiJCKxo0bN2jQIK/TXV1d/fz8fv/9d7E+c+aMmZsDACjj008/vXz5ckhIiOnJlJSUkAxiXbdu3U6dOnXs2LFNmzalSpWyUpsAAAAAAAAAAAAAFGehYMorr7zyYitUrVpVKuLi4szSEgAgk9EZ8jqrb9++wcHBWT5UokSJjRs3zsqg1WqfHXA5w+LFi21sbFq0aNGxY8euXbs2bdo0z60DAAAAAAAAAAAAKNiUDaYkJiZKhaOj44utIE9MTU01T08AAOUJgjB16tR33nnnl19+WbFixeXLl7McptfrD2eYPn36K6+88u677w4aNKhEiRIW7hYAAAAAAAAAAACAQpQNpri7u0dFRYlFdHT0i61w584dqXBzczNXVwAAyyhXrtyHGSIiIvZk2L9//8OHD7McfObMmcDAwJkzZ+7YsaN+/foWbhUAAAAAAAAAAACAEpQNpnh5eUnBlH379ul0Oltb2zxNNxqNBw8elGoPDw+ztwcAEFWrVs00/KfX6+VanSHLWbVq1cr9FjUyjBo1ymAw/Pnnn1JI5fDhw0+fPs00Uvyvhq+v77p167p165aXLwIAAAAAAAAAAABAQaRsMKVLly5hYWFi8ejRox9++OHdd9/N0/SNGzfGxMRIdbt27czfHwBApfrkk09GjRolH8bFxcm1o6OjeW+so1arX8kwceLEtLS0TZs2ffHFF9evXzcdk5SUNGDAAPEkkUQAAAAAAAAAAACgsFM2mNK7d+8pU6ZI9aefftqiRYvGjRvncm50dPT48ePlw549e5q/PwCA9djb2/v7+w8YMODnn3/++OOP4+Pj5YeSk5MnTZoknrdiewAAAAAAAAAAAADyT9lgSu3atYcMGfLrr7+K9ZMnT9q0aTN9+vQPPvjAxuY5+4aHhw8cOPD+/fvSYbt27Vq0aKFoqwAAq9BoNCNGjOjUqdOAAQOOHTsmn1+9evWcOXMqVapkxd4AAAAAAAAAAAAA5JOywRTRvHnzfv/9d+nGEMnJyR9//PHPP/88YsSI5s2bv/LKK5kGx8fHh4WFiQO2bdtmMBikk3Z2dgsXLlS6TwCAFXl5ee3bt69p06YXL16UzhiNxgsXLhBMAQAAAAAAAAAAAAo1xYMpFStW3L17d7t27R4/fiyduXjx4ocffigWtra28rD27duLA+Lj441Go+l0tVq9Zs2ahg0bKt0nACD/Pvroo0uXLkn1rFmzcn/7NpGDg8Pq1asbNWokn7l8+XKXLl3M3CIAAAAAAAAAAAAAC1I8mCJq1KjRoUOHhgwZcuHCBdPzOp1Orm/evPnsxLJlyy5fvvyNN95QvEUAgDncuHHj999/l+qAgIA8BVNEDRs2rFixonwft+joaDP3BwAAAAAAAAAAAMCyLBFMETVo0ODUqVPz58//7rvv7t2799zxDg4O/v7+s2fPdnd3t0B7AACzqFChglyfO3du0KBBeV2hVq1acjDF2dnZbJ0BAAAAAAAAAAAAsAYLBVNEdnZ2kydPnjhx4vbt2/fs2XPs2LGLFy/q9XrTMV5eXi1btmzdurW/v3+ZMmUs1hsAwCwaNGgg19u2bfvyyy8FQcjTCrGxsXLt4eFhts4AAAAAAAAAAAAAWIPlgin/3c/GpncGsTYajYmJifHx8Xq93jWDra2thfsBAJhR9+7dx44dK9VXr15dv359ni6aEhkZee3aNfnw5ZdfNnN/AAAAAAAAAAAAACxL8WBKbGysm5tblg8JguCSQekeAACWUbVq1WbNmoWHh0uH77777ksvvVS/fv1cTp84caJce3p6Nm/e3PwtAgAAAAAAAAAAALAgxYMpnp6e3bt3HzFixGuvvWZjY+kLtAAALGzevHlt27aV6kePHon1Dz/8IF0oKwcpKSkffPBBSEiIfGbChAl5vQ0QAAAAAAAAAAAAgIJG8aSIXq/fmsHd3X3YsGHDhw/38fFRelMAQO59/fXXv/76q3yo0+nkWqPRqNXqHOauXLmyZs2apmfatGkj/tv+559/lg4fPnzYp0+fli1bvv322+3atatSpYrp4CdPnty8eXPHjh1Lly69e/eufL5×48byLYEAAAAAAAAAAAAAFF6Wu4RJTEzM3AytWrUaMWJEv379nJycLLY7ACA7ERlebG5ycvKzJ5cvX/7w4cOdO3fKZ45lEIuyZctWqFDB2dn58ePHd+/eTUpKenZ6nTp1QkNDNRrNi7UEAAAAAAAAAAAAoOCwwr11Dmd4//33BwwYMGLECF9fX8v3AABQjq2tbUhIyLRp0xYsWJCenm760MMMOczt27fvkiVLypcvr3CPAAAAAAAAAAAAACxB8WDKsWPH1q5du3HjxtjYWNPzT548WZHBx8cnMDBw6NCh7u7uSjcDALAMe3v7uXPn9u3bV/x9+/btprcHypIgCB06dBg/fnzXrl0t0yEAAAAAAAAAAAAAC1A8mNIiw6JFi/bv379u3brNmzcnJCSYDrh27drEiRMnT57ctWvXwMBA8XcbGytcxwUAipXIyMjsHoqLi5NrR0fHEiVKvPAuTZs2DQkJiY2N/e2338LDw0+fPi3W4n8FkpOTS5Uq5eLiUr58+UaNGonDXn311SpVqrzwRgAAAAAAAAAAAAAKJgtFQDQaTccMS5Ys2bVr17p163bu3JmSkiIP0Ov12zO4ubkFBASMGDGidu3alukNAKAo8V/swzNYuxEAAAAAAAAAAAAAlmbpa5PY29v3yvDkyZNt27atW7du9+7dprd4iI2N/TqDr6/viBEjBgwY4OTkZOEmAQAAAAAAAAAAAAAAkH9Wu2mOk5PT4AwPHz4MCQlZt25dWFiYwWCQBxzNMG7cuP79+48YMaJVq1bWahUAAAAAAAAAAAAAAAAvwGrBFFnZsmVHZbh79+6GDRvWrVt36tQp+dHk5OSVGYxGoxWbBAAAAAAAAAAAAAAAQF5ZP5giq1Sp0ocZ/vrrr3Xr1i1evDg+Pt7aTQEAAAAAAAAAAAAAAOAFFaBgiuTPP/8MCQkJDg4mlQIAAAAAAAAAAAAAAFCoFZRgyunTp6U8SkREhLV7AQAAAAAAAAAAAAAAgBlYOZhy8uTJ4ODgkJCQyMjILAeULFny9ddfHzRokIUbAwAAAAAAAAAAAAAAQD5ZIZhiNBpPnDgRkuHWrVtZjrG1tX311Vf9/f1ff/11R0dHC3cIAAAAAAAAAAAAAACA/LNcMMVoNB49elTKo9y5cyfLMYIgtG7detCgQf369StbtqzFegMAAAAAAAAAAAAAAIDZKR5MMRgMR44cCQ4O3rRp071797Ib1rBhQ39//4EDB3p5eSndEgAAAAAAAAAAAAAAACxA8WBKpUqVYmJisnu0Ro0agwYN8vf3r1OnjtKdAAAAAAAAAAAAAAAAwJIUD6ZkmUpxd3cfMGCAv79/s2bNlG4AAAAAAAAAAAAAAAAAVqF4MMWUi4tL7969/f3927Vrp9FoLLk1AAAAAAAAAAAAAAAALMwSwRQHB4fu3bv7+/t37drV3t7eAjsCAAAAAAAAAAAAAADA6hQPpqxateqNN95wdnZWeiMAAAAAAAAAAAAAAAAUKIoHU4YNG5af6Zs3b75w4YJYDB06tHr16mZqCgAAAAAAAAAAAAAAAIqzxK188mPnzp0rV64UCy8vL4IpAAAAAAAAAAAAAAAAhUiBDqY8ffr0wIEDUn316lWr9gIAAAAAAAAAAAAAAIC8sVAwRa/X79u37/DhwzExMTqdLjdTtFrt0aNHo6KipMO0tDQF+wMAAAAAAAAAAAAAAIC5mSeYsnXr1l69emX36MmTJwMCAvJ5yRM/P7/8TAcAAAAAAAAAAAAAAICFmSeY0r9//+Dg4Ndff/3Zh86fP9+xY8fExMT8rO/r69u3b9/8rAAAAAAAAAAAAAAAAAALM08wRafT9evXLyQkpGfPnqbnjUbj22+/nZ9UioODw+DBg4OCgtRqdb7bBAAAAAAAAAAAAAAAgOWYJ5iiMsmm9OjRQz555MiREydOyIddu3YdPHhwnTp1kpOTN23aFBQUJJ3/7rvvpDv1GI3GBw8eiLOWLVsWGxsrnvHx8RGHOTk5matPAAAAAAAAAAAAAAAAWIbZgikirVbbt2/fTZs2de/eXTqzdetW+dGAgICVK1fKFz5p1arVrVu3tmzZosq43c+YMWPkkZ06dRo7duyAAQP27t177tw5sdi5c6cgCGZsFQAAAAAAAAAAAAAAAEozTzCle/fuO3fuVGVkU/r06SNnUyIiIqQBGo1m1qxZmW7HM2zYMCmYEhoammnBsmXLbtu2rWHDhjdu3Pjtt99Wr14dEBBgllYBAAAAAAAAAAAAAABgGeYJpuzYsWP9+vXvv//+gwcPpGzK5s2bu3XrdufOHWmAn5+fl5dXplmNGzeWCnFYYmKis7Oz6aOOjo6ff/750KFDxXrKlCn9+/d3cHAwS7cAAAAAAAAAAAAAAACwALPdymfgwIEdO3b84IMP1qxZo9Vqp0+fbhpMqVy58rNTPD09XV1dExISxPrKlSvNmzfPNGDQoEHiOhEREeI6u3fv7tmzp7m6BQAAAAAAAAAAAAAAgNLMFkwRlStX7tdffx00aNDo0aOlM/Hx8VJRvnz5LKd4e3uHh4ersgmmaDQaX19f6X5AW7ZsIZgCAAAAAAAAAAAAAABQiJgzmCLp1q3b5cuXV69eLdbu7u63b98Wi7i4uCwHy8GU8+fPZzmgdu3aUnHmzBmztwoAAAAAAAAAAAAAAADlmD+YIipVqtSYMWPEwsvLSwqmSL8/y9vbWyqkeMqzPDw8pOLu3bvmb7Qw0Ov1jx8/tnYXmRmNRun3hw8fWrsXAApKTk5OSUmxdhcAzE+n0/EfcaCIkb5FlxXAP0QAyCfpY/40g7V7AWBOmf4jzjfqQNEjfcwTExMFQbB2LwCUotfrC+l/xDUajaurq7W7AFD0KRJMkXl6ekrFsWPH7t69W6lSpUwD5GDK6dOndTqdra1tpgGxsbFSkZSUpGSnBVqmP50WKAW5NwBmwcccKJL4aANFHh9zoKji0w0UeXzMgSKMDzhQtBXSz3ghbRtAoaNsMKVevXpSodVqp06dumLFikyJYHlAampqSEjIoEGDMq1w8eJFqShdurSirRZYGo3GxcXF2l1kptPpUlJSxFfT2dnZ2r0AMDPTv2Dt4OBgb29vxWYAmF1aWpr4fZetrW3JkiWt3QsAc9Lr9cnJyfKhk5OT+EcJK/YDwOzEz7j4SedbdKDokb5Flw8L4P8JBJBPiYmJRqNR/GP4s381F0ChlpKSotPppFr8M7j4J3Hr9vNiuJgTAMtQNpjSv3//adOmSfXKlSsfPnw4Y8aMBg0ayP+Oq1+/vpeXV3R0tFjPmTOnT58+dnZ28vT79+8HBwdLdZ06dRRttcASn6sC+N2qHJ8sgL0BMCPxm2k+5kARI/1puWB+gwHAjGwyWLsLAOYk/b8UtVrNf8SBIkav15se8hkHiirx+3M+4EARI35zLtf83zYAyJmy/6fSx8dnwIABGzZskA63Z6hWrdrNmzflMT169FiyZIkq4+Io7du3X7p0ad26dXU63YkTJwIDA9PS0qRhbdu2VbRVAAAAAAAAAAAAAAAAmJfif4UuKCgoPDw8MjJSPvPo0SPTARMmTPjpp5+k61UeOXKkQYMGDg4OOp0uPT1dHmNraxsYGKh0qwAAAAAAAAAAAAAAADAjxYMp7u7u+/fvHzx48JEjR7IcUL169cmTJ8t3/BGZ3lRV8vnnn3t6eirYJQAAAAAAAAAAAAAAAMzNEjcdr1KlSlhY2I4dOzZu3Hj8+PGkpKRMA6ZOnarVamfNmpXl9PHjx0+ePFn5NgEAAAAAAAAAAAAAAGBOlgimiARB6JlBrI1G47MDZs6c2b1790WLFoWFhd2/f18cU6ZMmQ4dOowbN87Pz88yTQIAAAAAAAAAAAAAAMCMLBRMMSUIQpbnmzdvvn79erHQarUGg8HBwcGyfQEAAAAAAAAAAAAAAMCcrBBMeS47OztrtwAAAAAAAAAAAAAAAID8UjaYsmzZstDQUKkeP358+/btFd0OAAAAAAAAAAAAAAAABYeywZTDhw/v3LlTqjt16kQwBQAAAAAAAAAAAAAAoPhQNphSoUIFuY6OjlZ0LwAAAAAAAAAAAAAAABQoygZTmjZtKteHDx9WdC8AAAAAAAAAAAAAAAAUKMoGU/r37z9jxoyrV6+KdXh4+LVr13×8fBTdEQAAAAAAAAAAAAAAAAWEssEUjUazevXqjh07Pn782GAwTJgwYfv27Wq1WtFNAQAAAAAAAAAAAAAAUBAoG0wRNWnSZPfu3V27dn348GFoaGhAQMCSJUucnZ2V3hcAAAAAAAAAAAAAAADWpXgwRdSsWbOLFy+OGDFi165da9as2bNnz5AhQ1q1auXh4VGpUiV3d3eNRmOBNgAAAAAAAAAAAAAAAGBJigdT3njjDamws7NzdHRMTk6OjY1dkCFP6xiNRgW6AwAAAAAAAAAAAAAAgFIUD6Zs3bpV6S0AAAAAAAAAAAAAAABQAFniVj4AAAAAAAAAAAAAAAAohhQPpjRp0kTpLQAAAAAAAAAAAAAAAFAAKR5MOXnypNJbAAAAAAAAAAAAAAAAoADiVj4AAAAAAAAAAAAAAABQBMEUAAAAAAAAAAAAAAAAKIJgCgAAAAAAAAAAAAAAABSheDBl+PDhUjF//vyyZcvmdfq2bdu2bt0qFi+99NKHH35o3t4AAAAAAAAAAAAAAACgHMWDKatWrZKK6dOnv0Aw5e7du9IKjRs3JpgCAAAAAAAAAAAAAABQiBT0W/mULFlSKu7fv2/dTgAAAAAAAAAAAAAAAJAnBT2YcujQIal4+PChdTsBAAAAAAAAAAAAAABAnpgzmPLGG2/k8Ojbb78tX/4kN/R6fWRk5KVLl6RDDw+PfDUHAAAAAAAAAAAAACg2rly5MmfOnAsXLvz111/Ozs5t2rRZv369tZsCiiNzBlO2bt2aw6O7d+/Oz+INGjTIz3QAAAAAAAAAAAAAQDHx3XffjR8/XqfTSYcpKSnXrl2zbktFz7Rp02bOnFmiRImIiIiKFSvK51esWDFy5MjcrGBnZ1euXDkPDw8/P7/OnTt36dJFEATF+i0iHj16VL169YSEhHHjxgUFBVm7nVwp6LfykX3yySfWbgEAAAAAAAAAAAAAUNBdvXr1ww8/lFMpUMLly5fnzp0rFu+//75pKiVPtFrtvQynTp1avHixt7f3ggULunfvbtZOi5rSpUt//PHHU6ZM+fe//+3v79+sWTNrd/R8BT2YIghCjRo1Fi5c2LJlS2v3AgAAAAAAAAAAAAAo6ObOnavVaqXa1dX1nXfeqVWrllhYtannuHv3rqenp1T36tVry5Yt1u0nZwaDYeTIkeKT7OLiYsZrTFy/fr1Hjx4TJ06UIi/Izrhx47755pvY2Ni33nrr9OnTNjYFPfhhzv7u3Lnz7En5w3Ps2DEvL6+8runs7FyqVKn8dgYAAAAAAAAAAAAAKB4uXbok13/88UehuKRE4bJ06dJjx46JxcSJE0uXLp3DSHt7+6ZNm2b5UEpKSmxs7N9//53p2jbz5s2rUKHChAkTzNhwEePo6DhlypT333///Pnz8+fP//TTT63d0XOYM5hSqVKlHB6tWLFizgMAAAAAAAAAAAAAAMin69evS4WHhwepFLO7c+fOpEmTxMLNzW3cuHE5D65YsWJYWFjOY06ePPnVV19t2bLFaDRKZz777LO+fftWqVLFLA0XSaNGjVqwYMGtW7e++OIL8bmqWbOmtTvKSUG/ogsAAAAAAAAAAAAAALmXlpYmFWXKlLFuJ0XS119/nZSUJBbvvvuuo6Nj/hds2rTppk2bgoOD+/fvL51JTU399ttvxY3yv3hRZWdn98EHH4wfP158rr788ssVK1ZYu6OcKB5M+fXXX6WiXLlySu8FAAAAAAAAAAAAAAAUkpSUtHLlSrEQBGHo0KFmXLlfv36vv/76tm3bpMOdO3cSTMnZoEGDPv74Y71ev3bt2rlz5xbkSIbiwZTBgwcrvQUAAAAAAAAAAAAAAFDaTz/9JF0upXXr1lWrVjXv4u3bt5eDKTdu3DAajYIgmHeLosTNza1z586hoaGpqanff//9lClTrN1RtgrirXx4ewEAAAAAAAAAAAAALOOvv/7asGHD5cuXo6Oj79y5c//+/bJly3pmqFmz5htvvNGiRYtcLvXkyZMdO3Zs3rxZXO3evXtPnz4Vl/Lx8WnduvWwYcOqV69uxrbT0tJ+//13cbvw8PDY2NiEhIQyZcq4ubk1a9ase/funTt3tre3z+ua6enpwcHBp06diomJEXseNWqU6aMGg+Hf//63VAcEBJjnyzBRr149udbr9SkpKTnfKsiML5ws52fAjMzSvPgqhIaGisWSJUsmTpxoa2urULf5ZIVgivgGsrHJYt/t27cvW7bsypUrt2/fFp/xRo0aiU+iv78/IRUAAAAAAAAAAAAAQA7OnTvXsGHDTCcvXrwo/7hZfPTs2bOZBsTExHz44Yfr1q3LdP5ehvDwcLGeN2+er6/vsmXLXnrppZx7+PXXXz/66KPY2Nhnl9q/f/+sWbPefPPNoKCgUqVKyY+uWbNmyJAhmdbZunWr3LY4Rbp1TiabN28W94qMjMz05YjEp2L58uXVqlUTO+/bt2923TZt2vTUqVNi0atXry1btojF6dOnhw4deuXKFWnA48ePM8UyQkNDIyIixMLBwSGHlV9Yenq6XLu6uuaQSjHLC5fLZ+Dnn38WXwXpjLu7+927d9Vqdc5fyLFjx8StpdrGxubOnTtubm7mbV7Ss2dPFxcXsU9xYkhIyKBBg3JuzFosFEyJi4v75ptvdu7cefXq1QkTJsycOdP0UfHtNWzYMPEjJ5958ODB7gzff/+9+IkqyDdDAgAAAAAAAAAAAAAUOrdv327Xrt3NmzefO/Lo0aOtW7fes2dPkyZNshxgMBjeeuutn376KYdFxDHiAHGpw4cPly1b9gWbzvDxxx/Pnz8/5zGRkZH9+vX78MMPFyxYkJs1T548+eqrryYkJOQw5scff5SK1157zcXFJXfN5sGlS5fkukaNGtkNM+MLZyq7Z+CNN94YPXp0amqqKiNTcuTIEXHNnJcyDZ10797dNJVi3uYdHBx69er1888/qzJenWIdTNmxY8fQoUMfP36c3QDxk2CaSjEVFhbWuXNn8ZNZokQJxRoEAAAAAAAAAAAAABQvQ4YMMc0H2NnZtWjRwsvLq3z58n///fetW7eOHz8uX8Pj8ePHAQEB58+fz/L2IKNHjzZNpWg0mtatW/v4+IjTL1++fPbs2adPn0oPXb169Y033jh48OAL3znk008/zZRKqV69esuWLcW24+LixJ5v3LghP7Rw4UKxmXnz5uW8ZkxMTNeuXXNOpej1+v3790v1c5MZL+aPP/6Q62cvJGP6kLleOFkOz4Czs3P37t1DQkKkw+Dg4Jy/fHHrjRs3yocjRoxQtHmxGSmYcvjw4ZSUlJIlS+bQm7UoHkw5cOBA7969xfdodgMiIiI+//xz0zPiJ9BoNMqHZ86c+fLLL2fMmKFglwAAAAAAAAAAAACAQqtu3bpRUVFS7ePjk5aWJhbe3t67d++WTtrZ2ZmO37FjR1hYmHw4fPjwmTNnVqpUyXTM7du3P/vss9WrV0uHV65c2b9/f6dOnTJtvXXr1uXLl8uH3bt3X7p0qaenp3wmOjp63Lhx0s1iVBlXZxDXDAgIUGXcREZq+/79+y1btpQGvPrqqz/88INUOzk5me4lzv3666/lwypVqixbtqxLly6mY/7zn/+MGjVKvsvP/Pnze/bs2apVq8xP2f8xGo2BgYFxcXFirVarmzRp4ufnV7ly5Uw3kQkPD09KSpLqFi1aZLfaCxO/EDmYUrZsWbGlLIeZ8YWTPfcZ8Pf3l4MpmzZtWrx4cQ65InEv+XZO7u7ur732mqLNy6+FVqs9fPiw+ObJbqQVKRtM0ev1I0aMyCGVIlq5cqV00RtR+fLlf/rpp44dO966dWvJkiXffPONdH7BggUff/yx6a22AAAAAAAAAAAAAACQ2NraVqlSRarl0ICdnZ18MpMNGzbIdY8ePVasWPFs1KBy5cqrVq2Ki4vbtWuXdCYsLCxTRCAtLW3MmDHy4aBBg9asWZNpKS8vr82bN7/++uvbt2+XzixcuFAKpjhmEAvTS2KULFkyu7bfe+89g8Eg1TVq1Dhy5IjpbWIkYocnTpxo1arV9evXVRmpi7Fjx549ezbLBUV79uxJTk5WZdygZ8GCBXXq1Mly2N69e6VCfFZfeeWV7FbLK61WKz6rs2bNOnDggHSmRIkS27Ztyy4eYK4XztRzn4GuXbu6uLhId4m5d+/e0aNH/fz8slvN9D4+w4YNM31llWhe7NbZ2TkxMVGV8RoVx2DK1q1b5RyW+ISOGzdu+PDh9erVMx0THBws10uWLOnevbsqI8K2ePFi8RP17bffiocpKSkhISHiXEW7BQAAAAAAAAAAAAAUB8ePH5frmTNnZncBDLVaPWTIEDkiEBMTk2lASEjI/fv3pdrT0zPLqIFk+fLlBw4ckAIE586d++uvv2rVqpWnno8cOXL+/Hm5sQ0bNjybSpGUL19efLRx48ZSiuXPP/88ceJE8+bNsxwsZTL8/f1Xr14tLpvd7nv27JGKRo0a2dvb57Jn8Rlr165ddvtGR0fHxsaa3lClcuXKP/30Uw6xD3O9cJk6UeX4DIhfb+/evVeuXCkdii96dh2mpaVt3rxZPswUclCieXFws2bNpFdHfo0KGmWDKTt27JDrr7/+esKECZkGXLhwQUppqTJiYn379jV9dNKkScuWLZMuuHLw4EGCKQAAAAAAAAAAAACAfDIajUlJSa6urmJdunTpBg0a5DDY9PoZOp0u06M//vijXE+ZMqVEiRLZrVOhQoVOnTpt2rRJOgwPD89rMEUORogGDhzYuHHjHAY3bNiwf//+69evlw5XrVqVXTBF6m3p0qU5pFJSUlLkUEWe7uOTmpoqXwrluV566aWwsDAXF5fsBpjxhcvkuc+Av7+/aTBl4cKFWcZKdu3alZCQINWtWrXy8fGxQPPiKyJFUv7888+HDx+WLVs25/GWp2ww5dSpU1Lh4eHx3nvvPTtAvqGXKuPuWZkeFWf5+voeOnRIrHO4shAAAAAAAAAAAAAAALkkCEJsbGwuB0uX08hSamrqkSNHpNrGxqZfv345L9W1a1f5hji3b9/OZQOyw4cPy/Wbb7753PEBAQFyMEXuM0tDhw51dnbOYcD169e1Wq1U5zVPk3sXLlxo1KjRZ599JnZuegccmbleuGc99xlo166du7u7dPGSO3funDhxIsuAjul9fEaMGGH6kHLNe3t7S4XBYPjzzz87dOiQ+7mWoWwwRb5mUdOmTbO8mM/BgwflumPHjs8OkG+dlfPVaQAAAAAAAAAAAAAAMDvTO7NkcubMGflqFvXq1XvulSpGZHixNhISEuS7kdja2rZp0+a5U9q3b29jYyPdouTy5cvJycmOjo5ZjmzVqlXOS5n+vF7RC3JERkYGBgauW7duy5YtTk5O+VkqhxfuWc99BjQazYABAxYvXiwdhoSEPBtMefLkyc6dO6VabP65QaUc5Kl501ckIiKi2AVTkpKSpKJy5crPPmowGMLCwqRarVa3bt362THu7u5SIV/uBgAAAAAAAAAAAAAARd29e/fMmTOrVq3KISJw7tw5ufby8lK0nxs3bhiNRqmuW7eunZ3dc6fY29t7e3tfvnxZrNPT0//666+GDRtmOdLDwyPnpUyDKeXKlctlz6KqVatGRkbmMMBgMDx9+vTixYu//vrr999/LwV99uzZ065du7179+Z8FZMs5eaFe9ZznwFVxt18TIMp8+fPzzRg27ZtKSkpUj1gwIAXCNa8WPOmwRTxfZLXTS1A2WBKiRIlpGxKlteZEZ9QOW7y8ssvly5d+tkxiYmJUqHRaJTqEgAAAAAAAAAAAABQjF3KcP3/XLt2LTeXToiPj5drT09PBfv7/y/lkPu9KleuLAVTVDleDKJSpUo5r6PcFVPUarWjo2PzDH369OnYsWN6erp4/tSpU0FBQdOmTct5+ou9cM967jMgatasWY0aNSIiIsT61q1bJ0+ebNq0qemAHO7jkyVzNW8aFXr48OELrKA0ZYMp4jtSCqZkmYHavn27XGd5Hx+RfI+lF0hCAQAAAAAAAAAAAACQncjIyAULFmzfvj06OvoFpr9YWOTFmO6V+5+em458/PhxdsPkO5lkxzK38mnbtu3777+/aNEi6VAsxo0b5+Li8uzIfL5wz3ruMyAZNGjQrFmzpDo4ONg0mPLw4cPdu3dLtY+Pj6+vb3aLmL1501dEvq1NgaJsMKVhw4ZRUVFiceTIkbt375qGjNLT0zds2CAf9u3b99npKSkp+/fvl2qlP8YAAAAAAAAAAAAAgOJj1qxZs2fPTk1NzW5ApUqVunXr9vLLL7/77rtZDkhLS5NrR0dH87eYb6Z3JjHtNodhWTK9NoyiF5WYOnWqHExJSEg4efLksxe5yP8L96xc3sLF399fDqaEhITMmzdPfkg8lO5DJAoMDMxuBSWaN83uyPcSKlCUDaa0adNm69atYqHVaidPnrxq1SpBEKSHfvzxx+vXr0u1l5dXpkvcSJYsWSKHtsTnXdFWAQAAAAAAAAAAAADFxNSpU+WEgcTe3v6VV15p0aLFSy+9VCeD9PP+c+fOZbeIaSDgzp07ynUrcnV1levExMRczjK9Skrp0qVfeHfTa3KIu5s2Y15ik56envKTefPmzUwDzPLCvTBx8YYNG/7555+qjAufnD59unHjxtJD8n18bGxshg4dmuV0hZo3fT+UKFEiD1+PpSgbTBk8ePAnn3yi1WrF+pdffklISBg5cqSXl9euXbtM7wXVt29fObAiET8eX3/99ezZs+Uzr732mqKtAgAAAAAAAAAAAACKgxMnTpjmA+rWrTt58uR+/frZ2dnlaR3TqMft27fN1l9WTLMgd+/ezeWs+/fvy3V+gimmd7qJi4urXLnyCy/1XDVq1JCDKbdu3TJ9yFwvXH74+/tLwRRVxlVSpGCK+IqEhYVJJ7t27ZrljYGUa/7hw4dyXapUqXyupgRlgynly5f/4IMP5MvXbM+QaYz4+Zk4caJ8GBsbKz71×44d0+v18skKFSr06NFD0VYBAAAAAAAAAAAAAMWBfLMYka+v7759++zt7bMbbDQas3uoWrVqcp3LYIqcKbGxsXFzc8vNFEnNmjUFQZCauXz5sk6ns7W1zXmKVqu9dOmSfFi1atXcb5eJaaumMQglREdHy7WTk5PpQ+Z64fJj4MCBn3zyibR4cHDwl19+KRYbNmwwGAzSgOzu46Nc86aviOm1bQoOZYMpoi+++OLQoUPHjx/PbsDXX39tGhdKSEiQk0SyxYsX5/CSAAAAAAAAAAAAAACQS6Y/kl62bFnOP4x+8OBBdg+1bNlSri9fvpyamurg4JDDUhcuXGjQoIFUt2vXbt++fbntOOOKD7Vq1bp+/boqI3Eifgnt27fPecqhQ4ek25uoMnIt5cqVy/12mZj+TF/RYEpycnJkZKR8WLFiRdNHzfXC5YeXl1fr1q3F51asIyIi/vzzz4YNG8r38XFzc+vatWuWE5VrPi4uTq5r1KiR+4kWo3gwRfzg/fHHHyNGjNi0adOzj7733nvZxYVkX3311cCBA5XpDgAAAAAAAAAAAABQjGi1WvkGNw4ODnXr1s15/JEjR7J7yN3dvUaNGhEREWKdlJS0bdu2AQMG5LDUrl275Lp27dp5aDqDn5+fFEwR/fLLL88Npqxatcp0bl63M2WxYMrXX39terGQVq1aybUZX7h8GjRokBRMUWXczcfR0fHUqVPSYUBAgI1NFjEMRZs3fUVq1qyZ+4kWo3gwReTs7Cy+GOITt3bt2vPnzz969KhatWo+Pj69e/f29fXNbpZGo2nTps2MGTPy+QkBAAAAAAAAAAAAAEBiMBjk6IMug0ajyW5wfHz8999/n8Nqb7755tSpU6X6iy++6N27d3Z32BH33bBhg3zYoUOHvHYu7rVy5Uqp/vXXXz/88EP5+ivPOnv2rHwZD9Hw4cPzup2pWrVqiV+X+FyJtRyOMbtjx45Jd8aR1K1b1zRmYd4XLj/69ev3/vvvS89GcHCwnZ2d/NCIESOynKJo8zdu3JAKQRBefvnl3E+0GEsEUyR+GZ47rEKFCitWrPDw8GjWrFmZMmUs0BgAAAAAAAAAAAAAoJhwcHAoU6ZMfHy8WKenp4eHh//rX//KcmRycvKAAQNiYmLkM/KdcWQjR46cOXOmdP7KlSvjxo1bsmRJlqvNnTv3zJkzUl2qVKnsbvgi0uv1WZ4X+6xbt+7ly5elzsXeDh8+XLZs2WdHxsbG9u/f32AwSIf16tVr06ZNdtvlhqOjY8uWLaXLhJw4cSI/S2UpOjo6KCho8eLF4tcln5w2bZrpGPO+cPkhPuevvvpqaGioKiOmI7Ytnff19c3uQjiKNn/8+HGpePnll8uXL5/Hr8YSLBdMyaXSpUtnlyECAAAAAAAAAAAAACCf2rdvHxISItWBgYFhYWGmt6pRZVzfYv369dOnT//rr79Mzx89evTp06clSpSQz4gTP//88ylTpkiHS5cuffjw4eLFi00XFKfMmzdv9uzZ8plPP/3UdJFMIiMjs3vo22+/7dChg3TtjatXr7Zs2fKHH35o27at6Zj//Oc/o0aNkhcRBOG7777LbsHc69ixoxRMOXv2bGpqqoODQ25mxcTEtGvXLocBycnJ4heSlJSU6XzXrl379++f6aQZX7h88vf3l4IpqowLnEhFzlEHhZoX3wxyVEh8jfL+pVhCgQumAAAAAAAAAAAAAACgnPfff1+OCNy4caNq1aoDBgyoX79+hQoV7t27d+3ataNHj8rhgJdfflk8k5qaKtZRUVEvvfRSmzZtunXr1rt3b2nAJ598smvXrsOHD0uHGzdu3Lx5c9u2bWvXrq1Wq2/evHnq1CnTC2A0atRo/PjxmVpydnYWBEFKnFy6dGnkyJGtWrV6+vSph4fH66+/Lg9r166dOHfhwoXSodikeKZOnTotW7YsW7ZsXFzckSNHMt1qZ+LEifm8XIqkQ4cO0iVMtFrt2bNnxR1zM0t83g4cOJDXvZo1a7Zu3TrxCcl03rwvXH6IL0rJkiVTUlLkM46OjmIzOUxRqPmrV68mJCRINcEUAAAAAAAAAAAAAACsr3Xr1h988EFQUJB0mJaW9ssvv2Q58rXXXtu4caM4eMWKFdKZiAyVK1eWIwIajWbXrl09evSQExh6vX5PhmcXrF27dmho6LNXvyhVqlSNGjVu3LghHa7IIBZvvvmmaTBFNH/+fHH9b775Rj5zJUOW/U+cOPGrr77K5mnIm2bNmolNSpc2OX78eC6DKXllZ2f3zjvvzJs3TyyefdS8L1x+ODo6iq/LunXr5DP9+/d3cnLKYYpCzcv38RGfMXGLF/pqFEcwBQAAAAAAAAAAAABQvCxcuLBMmTIzZszQ6/VZDqhUqdKsWbMCAgLUanVQUNCVK1eOHj2a3WpOTk6///77ggUL5syZk5ycnOUYGxubN998c9GiRdnFF8TpmTIoWRIEYfHixS1btvz0009v3bqV3bAaNWrMmzfPLCEMidh/u3bttm/fLtZhYWHPXvTlhTk4OIjPSf369du2bRsYGOjp6ZnDYPO+cPnh7+9vGkzJ+T4+EiWaly/V4+vrW7JkyVy3b1EEUwAAAAAAAAAAAAAARcfTp0+fO0YQhKlTp7755ps//vjjgQMHrl69+ujRo1KlSnl4eLzyyitvvPFGly5dHBwcpMFOTk5hYWEbN248evSovb197dq127Vrl2lB8fzkyZPfeuutzZs379ix4/r16zExMTqdrmzZst7e3u3btx86dGiVKlVyaKlnz55Hjhz56quvLly4cP/+/TJlylSsWLF+/fpZDh44cGCvXr1+++23nTt3njx58u+//xb7L126tJubW/Pmzbt37/7aa69ledERmTjruc9SJiNHjpSCKbt27Xr8+LGLi0uWwwIz5HXxXDLjC/cCz4Ap8UmWbr1kleYlaWlpW7ZskWrxvZefL0dRBFMAAAAAAAAAAAAAAMWRl5fXF198kZuRarV6YIach5UvX35Uhhfrx9fXV0p+5IaDg0PvDC+21wvo1q1bjRo1IiIiUlNTg4ODR44cabGtMzH7C2dJZmx+586djx49EouKFSv269fPbC2aG8EUAAAAAAAAAAAAAADwHGq1+r333pNu4rN69WorBlMg+eWXX6RizJgxtra21m0mBwRTAAAAAAAAAAAAAADA840YMWLatGlJSUlhYWGRkZHVqlWzdkfFV1xc3K5du1QZt5F64Yv0WAbBFAAAAAAAAAAAAAAA8HzOzs5vvvnmv//9b6PRuHr16mnTplm7o+Jr3bp1Op1OLPz9/cuXL2/tdnJCMAUAAAAAAAAAAAAAAOTKxIkTV61alZSUtGTJkgkTJjg6Olq7o+JIp9MFBQWJhYODw6RJk6zdznMQTAEAAAAAAAAAAAAAALni6ek5Z86csWPHxsbGLl68ePLkydbuqDhavnz5zZs3xWLatGm1atWydjvPQTAFAAAAAAAAAAAAAADk1pgxY9asWXP8+PF58+a98847pUuXtnZHxUtKSsrMmTPF4qWXXvroo4+s3c7zEUwBAAAAAAAAAAAAAAC5pVarf/zxx0aNGj1+/Hju3LlfffWVtTsqXhYvXhwTEyO9Cra2ttZu5/kIpgAAAAAAAAAAAAAAgDyoV6/epEmTZsyY8c0337z//vseHh7W7qi4SEhImDdvnliMHTu2WbNm1m4nVwp6MGXz5s0XLlwQi6FDh1avXt3a7QAAAAAAAAAAAAAAANUXGazdRbHj6ur66NEja3eRNwU9mLJz586VK1eKhZeXF8EUAAAAAAAAAAAAAACAQqRAB1OePn164MABqb569apVewEAAAAAAAAAAAAAAEDeWCiYotfr9+3bd/jw4ZiYGJ1Ol5spWq326NGjUVFR0mFaWpqC/QEAAAAAAAAAAAAAAMDcLBFMOXnyZEBAQD4veeLn52eufgAAAAAAAAAAAAAAAGABigdTzp8/37Fjx8TExPws4uvr27dvX3O1BAAAAAAAAAAAAAAAAAtQNphiNBrffvvt/KRSHBwcBg8eHBQUpFarzdgYAAAAAAAAAAAAAAAAlKZsMOXIkSMnTpyQD7t27Tp48OA6deokJydv2rQpKChIOv/dd99Jd+oxGo0PHjwQZy1btiw2NlY84+PjIw5zcnJStE8AAAAAAAAAAAAAAACYnbLBlK1bt8p1QEDAypUr5QuftGrV6tatW1u2bFFl3O5nzJgx8shOnTqNHTt2wIABe/fuPXfunFjs3LlTEARFWwUAAAAAAAAAAAAAAIB5KRtMiYiIkAqNRjNr1qxMt+MZNmyYFEwJDQ3NNLFs2bLbtm1r2LDhjRs3fvvtt9WrVwcEBCjaKgAAAAAAAAAAAAAAAMxL2WDKnTt3pMLPz8/LyyvTo40bN5aHJSYmOjs7mz7q6Oj4+eefDx06VKynTJnSv39/BwcHRbsFAAAAAAAAAAAAAACAGVkomFK5cuVnH/X09HR1dU1ISBDrK1euNG/ePNOAQYMGTZ8+PSIiQlxn9+7dPXv2VLRbAAAAAAAAAAAAAAAAmJGywZT4+HipKF++fJYDvL29w8PDVdkEUzQaja+vr3Q/oC1bthBMAQAAAAAAAAAAAAAAKESUDaa4u7vfvn1bLOLi4rIcIAdTzp8/n+WA2rVrS8WZM2eU6REAAAAAAAAAAAAAAACKUDaY4uXlJQVTpN+f5e3tLRVSPOVZHh4eUnH37l0FGgQAAAAAAAAAAAAAAIBSlA2meHp6SsWxY8fu3r1bqVKlTAPkYMrp06d1Op2trW2mAbGxsVKRlJSkZKcAAAAAAAAAAAAAAAAwM2WDKfXq1ZMKrVY7derUFStWCIKQ5YDU1NSQkJBBgwZlWuHixYtSUbp0aUVbBQAAAAAAAAAAAAAAgHkpG0zp37//tGnTpHrlypUPHz6cMWNGgwYN5HhK/fr1vby8oqOjxXrOnDl9+vSxs7OTp9+/fz84OFiq69Spo2irAAAAAAAAAAAAAAAAMC9lgyk+Pj4DBgzYsGGDdLg9Q7Vq1W7evCmP6dGjx5IlS1QZF0dp37790qVL69atq9PpTpw4ERgYmJaWJg1r27atoq0CAAAAAAAAAAAAAADAvJQNpoiCgoLCw8MjIyPlM48ePTIdMGHChJ9++ik1NVWsjxw50qBBAwcHB51Ol56eLo+xtbUNDAxUulUAAAAAAAAAAAAAAACYkeLBFHd39/379w8ePPjIkSNZDqhevfrkyZPlO/6IpJCKqc8//9zT01PBLgEAAAAAAAAAAAAAAGBuigdTRFWqVAkLC9uxY8fGjRuPHz+elJSUacDUqVO1Wu2sWbOynD5+/PjJkycr3yYAAAAAAAAAAAAAAADMyRLBFJEgCD0ziLXRaHx2wMyZM7t3775o0aKwsLD79++LY8qUKdOhQ4dx48b5+flZpkkAAAAAAAAAAAAAAACYkYWCKaYEQcjyfPPmzdevXy8WWq3WYDA4ODhYti8AAAAAAAAAAAAAAACYkxWCKc9lZ2dn7RYAAAAAAAAAAAAAAACQXwUxmJLJnTt33nvvva1bt1q7EQAAAAAAAAAAAAAAAOSB4sGUiIiIGjVqvNjc9PT0b7/99rPPPnvy5Il5uwIAAAAAAAAAAAAAAIDSFA+mtG3b9uDBg9WrV8/rxNOnT48aNUr8XYmuAAAAAAAAAAAAAAAAoDTFgyl37txp27btgQMHcp9NefLkydSpU//973+np6cr2hsAAAAAAAAAAAAAAACUo3gwRRQdHd2uXbsDBw5Uq1btuYO3bdv23nvv3blzx/Skq6urUs0BAAAAAAAAAAAAAABAGZYIpohu374tZVOqVq2a3Zjo6OixY8du27Yt0/mBAwcuWrRI2f4AAAAAAAAAAAAAAABgbooHUxo1anT27FmxuHXrVtu2bQ8ePFilSpVMY9LT07/99tvPPvvsyZMnpuerV6++ZMmSzp07K90kAAAAAAAAAAAAAAAAzE7xYMqePXs6duxomk05cOCAaTbl9OnTo0aNEn83nWVra/vRRx9NnTq1RIkSSncIAAAAAAAAAAAAAAAAJSgeTClTpoxpNiUqKkq6p0/lypWfPHkyderUf//73+np6aZT/Pz8vv/++3r16indGwAAAAAAAAAAAAAAAJSjeDBF9Uw2JTIysm3btp999tnnn39+584d05GlS5eeO3fuyJEjBUGwQGMAAAAAAAAAAAAAAABQjiWCKaqssimBgYGZxvj7+y9atKhChQqWaQkAAAAAAAAAAAAAAACKslAwRfVMNsVUzZo1lyxZ0qlTJ4s1AwAAAAAAAAAAAAAAAKVZLpiiyiab8sknn0yfPt3BwcGSnQAAAAAAAAAAAAAAAEBpFg2mqLLKpkRHR9vZ2Vm4DQAAAAAAAAAAAAAAACjN0sEU1TPZlLVr19rY2KxcuVKtVlu+GQAAAAAAAAB4EU9TDA8eGOP+ViU+Nuq0Kq1WJagFOzuVnZ3gWlooX0EoV0Fla2vtLgEAAADAyqwQTFE9k0355ZdfNBrNihUrBEGwSj8AAAAAAAAA8HxPU9KvXjZGXDdE/GWMf/icwYIgVPRQ1/BW1xR/+ahsrPM/YwEAAADAuszzZ6EFCxa8wKwuXbqcP38+PT1drFeuXPnkyZPmzZtnN3jChAkv3h8AAAAAAAAAvDCj0XDtcvqpE4YrF1V6fe5nGe/dTRd/he1XlSypafCKpmkLwbOyko0CAAAAQIFjnmDKRx99lP9FgjNk9yjBFAAAAAAAAACWZjCk/3k6/cB/jLEx+VonJSX9+GHxl7qWj6b9q+rqtczUHwAAAAAUdFw9EgAAAAAAAACyYIi8od8SbIy9b841/7om/lLXrmvzej+hTFkzrgwAAAC8mHfeeWfZsmVdunTZtWuXtXtB0UQwBQAAAAAAAAD+f2lp+u2b0k+fUBmNSixvuHpZGzHHpmMXVTM/JdYHAACAgvQ6Y5pWKFlSJQjWbsUM0tLSNmzYYO0uUMSZJ5iyfv16s6wDAAAAAAAAANZlvHdXt+YnY9wDZbfR6fS7dqivXxO69DCWdFR2LwAAAOSb4eplw5+nDX9dNT5J+udYrRbKlVfXeUnTrKVYWLu7F7ds2bJHjx5ZuwsUceYJpgwYMMAs6wAAAAAAAACAFRku/Klbv1ql11lov4jrjr/88LTP4PTyFSy0IwAAAPLI+CBWH7LOEHXz/ztrMBj/jk0Xfx3er2nuZ9PtdZWNrZUafHHbtm37+OOPrd0Fij5u5QMAAAAAAAAA/0g/dVy/ab3KYLDkpkJSUon1q56+MSDds4ol9wUAAEBuGP66pvv1J1Xq02xHpKenHz1kiL5lO3yU4OhkwdZehMFgiIyMvHLlyoULF9atWyf+bu2OUCwQTAEAAAAAAAAAVfrRQ/ptIVbZWkhNLRG85mn/oapy5azSAAAAALJkvH9P98uPKm3a80dG39L/8qPtW++pbAr0j+D379/fsWNHa3eBYqdAfyoAAAAAAAAAwAIM587ot2+yYgOCXl9i0zpj+QqCRyUrtgEAAID/MRh061blJpXy3+FRN/X7/rB5tZuiTQGFEcEUAAAAAAAAAMWa4XaUbsNqldFo3TaEtFTdqu9tx30iODpatxMAAACI0k+HG2Nj8jYlbL+mZWuhlLNCLeVfs2bNTp06ZXpmyZIlP/30k7X6QTFhnmBKxYoVzbJODu7fv6/0FgAAAAAAAACKnadP9et+VqWnW7uPfxgfJ+g3rLYdPkolCNbuBQAAoLgznD6R5zlareH8WY1fGwXaMY9SpUo1btzY9IyHh4e1mkHxYZ5gSkxM3pJiAAAAAAAAAFAQ6DatM8Y/tHYX/2O4djn98AFN63bWbgQAAKB4e/rUcCvyBeYZrl4uyMEUwCq4lQ8AAAAAAACAYspw7bLhwp/W7iIz/R+h6vovC6XLWLsRAACA4suYEK8yGF5k4sM4szcDFHbmCaZ4enqaZR0AAAAAAAAAsBCdVr9lo7WbyIrY2M4ttkMDrd0HAABA8WVMTn7BiSlPzNsJUASYJ5gSHR1tlnUAAAAAAAAAwDLSjx02Poq3dhdZM1w8Z7gVqa5SzdqNAAAAFFNCSccXnehk3k6AIoBb+QAAAAAAAAAofvT69LD91m4iJ+n7/6N+821rdwEAAFBMCaVLqwRBZTTmeWLZskr0AxRqBFMAAAAAAAAAFDvpZ08aEx9bu4ucGK5eMsbeF9wqWrsRAACAYqlESXWVaoaom3mdp/apq0Q7QKFGMAUAAAAAAABAsWM4edzaLTyP0Zh+6oRNt17W7gMo9vQ6lVZn1GkFOztViZLW7gYAYDnqxs3zHEyxtVO//Ioy7QCFmHWCKWlpaWfPno2JiUn6P6NHj3ZxcbFKMwAAAAAAAACKFePDB4bbUdbu4vkMZ06qXuupUqut3QhQ7BgfxRsunTfcuG6MuWdMePS/+zjY2gnlK6irVFN71/7nL8RrNFZtEwCgLE2T5ulh+4x/x+ZhSuu2Qiln5VoCCimLBlMePXoUFBS0Z8+e06dPp6WlmT40cOBAKZhy69atHj16vPbaa++8807VqlUt2R4AAAAAAACA4sBw/s///Zi5ADM+STJE3VRXr2ntRoBixPDXtfSDeww3rmf9bwmd1njvTrr461iYqmRJTTO/f34A6VTK4m0CACxCrbb1f1O7ZJFKq83V8CrVbDp0UbopoDCyUDBFr9cvXbp0+vTp8fHxzx18IcPChQtHjx49b968EiVKWKBDAAAAAAAAAMWEIeK6tVvILcON6wRTAMswPozTbw02XL+S2wkpKekH/pN+7JBNp64avzZc3AgAiiShYiXboYG6NStVqanPGVnJyyZgpMrGOncsAQo483wwJk+ePGfOnOwe1ev1vXr1Cg0NzdOa4qxvv/320KFDe/fuLVeuXL57BAAAAAAAAACVKj3dEBVp7SZyy/hPhqartbsAij7D9Su6tatUT5/meWZamn7nFsONa7aDhqkc+Hu2AFAEqb3r2I35UL9pneFWNt9DqtWa5n423XqpbG0t2xpQaJgnmPLll18KgjB79uxnHzIajSNGjMiUSilTpoyvr6+bm9uKFSsyjddoNOJSxv+7RN758+c7d+587NgxOzs7s7QKAAAAAAAAoDgzxtxT6XJ1MfaCwHAnWmUwcCUGQFHphw/oQ7f+81l7UYarl7XfLbR9822hbHkzNgYAKCAEN3fbdz4wXL2UfvaU4a+rqpSUjLOC+K99dZ16mua+Qnk3a/cIFGhmu5TQnDlzxI/erFmzMp1funTp6tWr5UM3N7f58+f7+/urM/4o9WwwxdPT89KlS3PnzhVnGTK+Czxz5oy47IwZM8zVKgAAAAAAAIBiy/B3rLVbyAu9zpjwSChT1tp9AEVW+tFD+h2b87+O8e9Y3Q/f2r43QSjlnP/VAAAFjiCo69QXf/1Ta7XGpymCUymVRmPttoDCwZz3uJo9e7YgCDNnzpTPpKenz58/Xz7s27fv8uXLXV1dc16nTp06q1atat++/YgRI8QVxDMLFy6cMGGCi4uLGbsFAAAAAAAAUAwZH/xt7RbyRmyYYAqgEMNf18ySSpEYEx7pV6+wfXusysacP3wBABQ4dnYCt/sA8sLM3xvNmjVLEAT56ibBwcGRkf+91VarVq3Wrl1rm+sbawUEBNy+fXvq1KlinZycvGbNmjFjxpi3WwAAAAAAAADFTtJja3eQN8bEBGu3ABRNxkfxujUr83MHn2cZbkXqt2+y6T3AjGsCAAAUduYJpsyePXvGjBlpaWliPXPmTLVaPX36dLEODQ2Vx3z33Xe5T6VI3nvvvXnz5iUlJYn1gQMHCKYAAAAAAAAAyCdjxv/GLEwKXcNAIaHfvkn1NMVcqxlVKiGjSA8/qmnZWqjoYa6VAQAACjvzBFMmT57cp0+fkSNHHj58WDz84osv7OzsxJMRERHSgMaNGzdo0CCvy7q6uvr5+f3+++9ifebMGbO0CgAAAAAAAKBYK3Q5j7RUa3cAFEGGW5GGyxfMuOA/qRQpnGI06ndtsx3xjhkXBwBAOTMzWLsLFHFmu5WPj4/PoUOHlixZMmnSpKSkpC1btpgGU1555ZUXW7Zq1apSERcXZ5Y+AQAAAAAAABRrRqO1O8ijQtcwUBikH9pr/kWF//7TcO2KIeqmump1828BAABQCJktmCISBOHdd9/t2bPn6NGj//77b/FMYmKi9JCjo+OLrSlPTE3lrwUAAAAAAAAAyDd7e2t3kEf2DtbuAChqjMlPDFcuKbqF4dRxgikAAAAScwZTJF5eXqGhoUeOHBFrd3f3qKgosYiOjn6×1e7cuSMVbm5uZmoQAAAAAAAAQPElFLqcR6FrGCjw/kmlpKcru8XlC/9c7kgQnj8UAACgqDN/MEXi5+enygipSMGUffv26XQ6W1vbPC1iNBoPHjwo1R4eHubuEQAAAAAAAEDxU6qUtTvIG6GwNQwUfMabfym+RXKyMeaeULGS0hsBAAAUfEoFUyRdunQJCwsTi0ePHv3www/vvvtunqZv3LgxJiZGqtu1a2f+/gAAAAAAAAAUM0K5CtZuIW+EClxMGjAzQ8×9S+xy/56GYAoAAIDSwZTevXtPmTJFqj/99NMWLVo0btw4l3Ojo6PHjx8vH/bs2dP8/QEAAAAAAAAoZoTyhSrnodEIpctauwmgqDE+jLPENvEW2QUAAKDAUzaYUrt27SFDhvz6669i/eTJkzZt2kyfPv2DDz6wsXnOvuHh4QMHDrx//7+Z5Xbt2rVo0ULRVgEAAAAAAAAUB+qKFVU2Niq93tqN5Irg4alSq63dBVC0GI2qtFRL7PP0qQV2AQAAKPiUDaaI5s2b9/vvv8fF/ZMLTk5O/vjjj3/++ecRI0Y0b978lVdeyTQ4Pj4+LCxMHLBt2zaDwSCdtLOzW7hwodJ9AgAAAAAAACgWbO3UXlUMkRHW7iNX1DW8rd0CUOQYjf/8soD0dEvsAgAAUOApHkypWLHi7t2727Vr9/jxY+nMxYsXP/zwQ7GwtbWVh7Vv314cEB8fb/z/vx1Uq9Vr1qxp2LCh0n0CAAAAAAAAKCbUNb0LTzCllrVbAIoctVplY6vS6xTfyN5B8S0AAAAKA8WDKaJGjRodOnRoyJAhFy5cMD2v0/3v276bN28+O7Fs2bLLly9/4403FG8RAAAAAAAAQLGhfqmh6j+7rN1FLpQsqa5e09pNAEWQ4OxsjH+o+C6urkpvAQAAUChYIpgiatCgwalTp+bPn//dd9/du3fvueMdHBz8/f1nz57t7u5ugfYAAAAAAAAAFB+CW0WhkpfxbrS1G3kOzcuNVTYW+l+4QLEiVHBXMphiFHf4Z5fyboptAQAAUJhY7k81dnZ2kydPnjhx4vbt2/fs2XPs2LGLFy/q9XrTMV5eXi1btmzdurW/v3+ZMmUs1hsAAAAAAACAYkXTuLm+4AdTmjS3dgtA0aSuWt1w9ZJiy/+TSlFpNOrKVRTbAgAAoDCxdNzexsamdwaxNhqNiYmJ8fHxer3eNYOtra2F+wEAAAAAAABQDGmatkjfu8uYnGztRrKlruEteFa2dhdA0aT2rq36fYeyW1StrrKzV3QLAACAwsKa14EUBMElgxV7AAAAAAAAAFAc2dlp/Nrod/9m7T6ypenQ2dotAEWWUMlLcHM3xsYot4W6YRPlFgcAAChcuEEpAAAAAAAAgOJI49cm/dhhY1KitRvJgrpWbXWNWtbuAijKNL7/0m/ZqNDigouLplFjhRYHAAAodAimAAAAAAAAACiWHEpour2uX7/a2n08Q6Oxeb2PtZsAijhNkxbpB/YYH8UrsninbipbOyVWBgAAKIzME0zp16+fWdbJwYQJE1q0aKH0LgAAAAAAAACKD03DJobT4Ya/rlm7kf+Ppm0nobybtbsAijobG5uefXQ/Lzf7woK7h6ZxM7MvCwAAUHiZJ5gSEhJilnVyMHDgQKW3AAAAAAAAAFC8CILNwABd0NyCc0MfdeUqNh06W7sLoFhQ131J06pt+uED5lzU3t520DCVWm3ONQEAAAo5buUDAAAAAAAAoPgSnErZ9B+i+2mpymi0di8qoaSjzeARKo3G2o0AxYVNt17GuL8NVy+bZzlBsB0YILhXNM9qAAAARUWBDqbY2tq2a9dOnZEsdnPj2pUAAAAAAAAAzE/tXdumVz/9lo3WbcNoY2M77C3BtbR12wCKF7XaduAw7Yolxuhb+V/Kpkdvdd2XzNEWAABAkWKeYEpUVFQOj6akpAQGBh47dkw+4+Pj071790aNGlWvXt3V1VWj0Tx+/Dg6Ovrs2bO7du06ffq0NEyn04mPrlq1qkSJEmbpEwAAAAAAAACepWnRypiYmL73d6t1oFan9uzrULW61RoAiq0SJexGv68LWWc4e+rFF3FwsB30prp2XfO1BQAAUHSYJ5hSpUqV7B56+vRpu3btTpw4IR36+vrOmzfPz8/v2ZFNmzbt3bv3zJkzL1y48PHHH//xxx/iyY0bN965c2f//v12dnZmaRUAAAAAAAAAnmXzalfBzk6/a7vltzZqNGnd3tDX8Lb81gD+YWNrOzAgvZKXfvdvKm1aTiONKpWQ+ZzgWdl2wFChAtd9BwAAyJrit/KZNGmSnEr58MMP58+fLwjPfNf2/3vppZd+//33WbNmTZ06VTw8evToxx9/vHjxYqVbBQAAAAAAAFCcadp2VNnb67dvUhkMFtvU6ODw9I0B6Z7Z/t0/AJahad1O/Uqz9EN70w8fUOn1WQ/6/3++IbiW1rTvrGnWUvW8H3wAAAAUZ8oGU65fv/7NN99Idb9+/RYsWJD7uZ999llkZORPP/0k1uIio0aNqluXi+ABAAAAAAAAUJCmZWuhgpt+3S/GpEQLbGesWCmle2+Da2kL7AXguQRHR5vXempatDKcPpF+8Zwx5r7KaMxinL29uqaPpmFjdb0GKo3G4m0CAAAUMsoGU9asWWPM+KZNo9EsWrQor9Pnzp27evVqnU4n1j///LN4aP4WAQAAAAAAAMCEuoa37biJ+uC1hmuXldxGrfH9l65tJ0NajvcNAWBxQukymo6vib+MyU+M9+4a4+NUT5+q9DqVnb3g7CKUryBUrCR+hK3dJgAAQKGhbDDljz/+kAo/P79KlSrldXq5cuX+9a9/7d27V6yl3wEAAAAAAABAaUIpZ9sRow0X/tTv2Gx8nGD+9T0r2/YeIFTy0j19qiKYAhRUgqOTUMtHpfKxdiMAAACFm7LBlOjoaKmoUaPGi61QvXp1KZJy9+5ds7UFAAAAAAAAAM+jfqmhnU/d9OOH0w/tM9edfYSKHjbtXlU3aKQSBLMsCAAAAAAFnLLBlLi4OKnQarUvtkJKSopUPHr0yDw9AQAAAAAAAEAu2dlp/tVe49s6/cxJw+lww61IVca9y/NMo1HXrqdp2kL8nUgKAAAAgGJF2WBKmTJlYmJixOLSpUsvtoI8sXz58mZrCwAAAAAAAAByz8ZW08xX/GV8GGe4dN4Qcd0QGZGbW/AIpZyFGrXUNbzV9RsIJR0t0CkAAAAAFDTKBlMqVaokBVP+/PPPixcv1q9fP0/TxSniRKn29PQ0e3sAAAAAAAAAkHtC2XL/XEDlX+1VBoMx7oHx71hj3N/GJ0kqbZrx6VOVWi3Y26scSgrOzkIFN6FcBaFMWWu3DAAAAABWpmwwpVOnTqdPn5bqd999d//+/Wq1OpdzDQbDmDFj5MNXX33V/P0BAAAAAAAAwAtQq/+JnlRws3YfAAAAAFDQKRtM6d+//1dffSXVhw4d8vf3/+WXX+zs7J47UavVDh06NCwsTD7Tr18/pboEAAAAAAAAAAAAAACAApQNpjRq1Kh///4bN26UDjds2HDu3Ln58+e/9tpr2V06xWAw/P777xMmTLh69ap8csiQIXm9DRAAAAAAAAAAAAAAAACsS9lgimjhwoWHDh2KiYmRDq9evdq9e3cvL69u3bo1adKkWrVqLi4u4vnHjx9HRUWdOnUqNDT09u3bpit4eHjMnz9f6T4BAAAAAAAAAAAAAABgXooHUypVqrRv3762bdv+/fff8sno6Ohly5blZrqHh8eBAwfc3LhXKwAAAAAAAIAsbNq0qW/fvlLt5OSUlJSUm1nJycniYDO2sWfPng4dOphxQQAAAAAoGhQPpojq1Klz+vTpUaNG/fbbb3maKP558t///re7u7tCjQEAAAAAAAAAAAAAAEA5lgimiDw9PUMzLF26dNeuXQaDIYfB9vb2vXr1Gj16dNu2bS3THgAAAAAAAAAAAAAAAMzOQsEUSbcMsbGxx44dO378+M2bNx89epSQkGBvb+/i4lK6dOm6des2bdq0WbNm4qElGwMAAAAAAABQrKjV6hYtWuQ85vjx43Jdu3ZtV1fXHAY7OzubpTEAAAAAKGIsGkyRuLm59cpg+a0BAAAAAAAAQFSiRIljx47lPEYQBLkOCgrq3Lmzwk0BAAAAQBFkhWAKAAAAAAAAAAAAAAAAigOCKQAAAAAAAAAAAAAAAFAEwRQAAAAAAAAAAFDIfP/996NHj5bqqlWrRkZGyg8lJyc7OTmZca89e/Z06NDBjAsCAAAUKwRTAAAAAAAAAAAAAAAAoAiCKQAAAAAAAAAAAAAAAFAEwRQAAAAAAAAAAFB0qNXqFi1a5Dzm+PHjcl27dm1XV9ccBjs7O5ulMQAAgOKJYAoAAAAAAAAAACg6SpQocezYsZzHCIIg10FBQZ07d1a4KQAAgOKLYAoAAAAAAAAAAAAAAMWFwWDYtm3b1q1bw8PDY2Njnzx5UrZs2Zo1a3bq1CkwMLBSpUrWbhBFDcEUAAAAAAAAAAAAAAByJdWgfZKeUsbGWS2ord3Li7h06dKAAQPE301PxmQ4fPjw7NmzP/zww5kzZ9rYkCWA2fBmAgAAAAAAAAAAAAAgJ7/FHV0X85//PAyP1caLhzaCplZJrx7lW42s1FMsrN1dbl2+fLlly5ZJSUnyGScnpzJlykRHRxuNRvFQq9V+9dVX586d2759O9kUmAvvJAAAAAAAAAAAAAAAsnY1+dbIy3OOJJw3Pak3pl9JjhJ/Lbq1fpRnr6+9xzqo7azVYS4ZDIZ+/frJqZTAwMCpU6dWqVJFrJOTk/fu3fvRRx/99ddf4uGuXbsmT548b948a7aLIoRgCgAAAAAAAAAAAAAAWdgTf7LvucmP9U+yG6Az6r+NDglPvLyz4YLydq4WbC3PgoODL1++LNWLFi364IMP5IccHR179uzZpUuXdu3aHT16VDwTFBT03nvvVa5c2SqtooghmAIAAAAAAAAAAAAAQGbnn9×4489PnqQ/fe7I8MeX3zj3yd7G39qrbS3Q2IvZsGGDVNSrV2/s2LHPDrCzs1u7dq23t7dWq9XpdCEhIR9++KFle0TRVNCDKZs3b75w4YJYDB06tHr16tZuBwAAAAAAAAAAAABQ9KUbDYPOT8tNKkVyJOH8rMiVM2u8rWhX+XHw4EGpGDFihEajyXJMlSpVGjVqdOLECbE+e/as5ZpDkVbQgyk7d+5cuXKlWHh5eRFMAQAAAAAAAAAAAABYwM/3frucHJmnKYturX/Xq4+7XVmFWsqPxMTE+Ph4qX755ZdzGFmnTh0pmCJOsURnKAYKdDDl6dOnBw4ckOqrV69atRcAAAAAAAAAAAAAQHGx6n5oXqckpz/dGLP3/cr9legnn5KTk7t06SLVOQdToqKipKJmzZpKd4ViwkLBFL1ev2/fvsOHD8fExOh0utxM0Wq1R48eld/0aWlpCvYHAAAAAAAAAAAAAECGBP2TownnX2Dib3FHC2YwpWLFirt27XrusIiIiMOHD0t1o0aNFG4KxYV5gilbt27t1atXdo+ePHkyICAgn5c88fPzy890AAAAAAAAAAAAAABy49bT++lGwwtMjHh61+zNWExqampgYKBerxfrKlWq9O9fEBM2KIzME0wR35HBwcGvv/76sw+dP3++Y8eO+bz7lK+vb9++ffOzAgAAAAAAAAAAAAAAuRGne/yCE7UJZm3Ecu7cuRMQEHDw4EHpcN68eXZ2dtZtCUWGeYIpOp2uX79+ISEhPXv2ND1vNBrffvvt/KRSHBwcBg8eHBQUpFar890mAAAAAAAAAAAAAADPUdbW5cUmlrNzNWsjlqDVapcsWTJ9+vTHj/8bx1m8eDGXS4EZmSeYojLJpvTo0UM+eeTIkRMnTsiHXbt2HTx4cJ06dZKTkzdt2hQUFCSd/+6776Q79RiNxgcPHoizli1bFhsbK57×8fERhzk5OZmrTwAAAAAAAAAAAAAAclDFwV0tqA15v5tP9RKVlOhHIQaDYe3atVOnTo2KipLOuLi4LFq0aPjw4VbtC0WN2YIpqowgVd++fTdt2tS9e3fpzNatW+VHAwICVq5cKV/4pFWrVrdu3dqyZYsq43Y/Y8aMkUd26tRp7NixAwYM2Lt377lz58Ri586dgiCYsVUAAAAAAAAAAAAAALJU2rZUS5f6RxLO53Vi13ItlehHCadPn3777bfPnDkjn+nTp88333zj4eFhxa5QJJknmNK9e/edO3eqMrIp4ptVzqZERERIAzQazaxZszLdjmfYsGFSMCU0NDTTgmXLlt22bVvDhg1v3Ljx22+/rV69OiAgwCytAgAAAAAAAAAAAACQszc9uuU1mFJS49DfrYNC/ZhRcnLytGnTFi9enJ6eLp3p0KHDzJkzW7YsNKkaFC7mCabs2LFj/fr177///oMHD6RsyubNm7t163bnzh1pgJ+fn5eXV6ZZjRs3lgpxWGJiorOzs+mjjo6On3/++dChQ8V6ypQp/fv3d3BwMEu3AAAAAAAAAAAAAADk4E2PbgtvrbuSHJX7KeMrD6xoX06xjszj/PnzPXv2vHXrlnTYokWLL7/8sm3btlZtCkWc2W7lM3DgwI4dO37wwQdr1qzRarXTp083DaZUrlz52Smenp6urq4JCQlifeXKlebNm2caMGjQIHGdiIgIcZ3du3eLHw9zdQsAAAAAAAAAAAAAQHZsBM26l2b4nRyVnP40N+NbutSfWn2E0l3l05kzZ9q3b//48WOxLlOmzNy5cwMDAwVBsHZfKOLMFkwRlStX7tdffx00aNDo0aOlM/Hx8VJRvnz5LKd4e3uHh4ersgmmaDQaX19f6X5AW7ZsIZgCAAAAAAAAIAcpKSmtW7fO05SAgIC33npLoX4AAABQqL1cqtaml7/sf35Koj4555GNnWtvaTjXXm1rmcZeTEJCQq9evaRUSv369UNDQ7O8wARgduYMpki6det2+fLl1atXi7W7u/vt27fFIi4uLsvBcjDl/Pms785Vu3ZtqThz5ozZWwUAAAAAAABQlBgMhsOHD+dpChctBwAAQA46l21+rNnykZfmHHt8McsBNoLmbc9e873HllDbW7i3vJozZ050dLRYVK1aVfy22cXFxdodobgwfzBFVKpUqTFjxoiFl5eXFEyRfn+Wt7e3VEjxlGd5eHhIxd27d83fKAAAAAAAAAAAAAAA2avrWO1Isx92PjiyNmb37ocn4nWJ4klBJdQq6dW9vN9blV6v7VjF2j0+X1pa2g8//CDV33zzDakUWJIiwRSZp6enVBw7duzu3buVKlXKNEAOppw+fVqn09naZr60UWxsrFQkJSUp2SkAAAAAAAAAAAAAAFkQVEKP8q3EX2KdnP70kS7Jzb6MraDsT9vN69ChQ9JNfOzs7Nzd3c+dO/fcKeXLl5cvJAHkh7IflXr16kmFVqudOnXqihUrBEHIckBqampISMigQYMyrXDx4n8viFS6dGlFWwUAAAAAAABQGPXp08doNCqxskLLAgAAoFBz1JQQf1m7izy7du2aVGi12mbNmuVmykcfffT1118r2RSKC2WDKf379582bZpUr1y58uHDhzNmzGjQoIEcT6lfv76Xl5d0I6s5c+aIf4a0s7OTp9+/fz84OFiq69Spo2irAAAAAAAAAAAAAAAUSREREdZuAcWXssEUHx+fAQMGbNiwQTrcnqFatWo3b96Ux/To0WPJkiWqjIujtG/ffunSpXXr1tXpdCdOnAgMDExLS5OGtW3bVtFWAQAAAAAAAAAAAAAokgimwIoUv+tVUFBQeHh4ZGSkfObRo0emAyZMmPDTTz+lpqaK9ZEjRxo0aODg4KDT6dLT0+Uxtra2gYGBSrcKAAAAAAAAAAAAAEDRs337dmu3gOJL8WCKu7v7/v37Bw8efOTIkSwHVK9effLkyfIdf0RSSMXU559/7unpqWCXAAAAAAAAAAAAAAAAMDfFgymiKlWqhIWF7dixY+PGjcePH09KSso0YOrUqVqtdtasWVlOHz9+/OTJk5VvEwAAAAAAAAAAAAAAAOZkiWCKSBCEnhnE2mg0Pjtg5syZ3bt3X7RoUVhY2P3798UxZcqU6dChw7hx4/z8/CzTJAAAAAAAAAAAAAAAAMzIQsEUU4IgZHm+efPm69evFwutVmswGBwcHCzbFwAAAAAAAAAAKBxGZXjh6Vn+HVoAAAAowQrBlOeys7OzdgsAAAAAAAAAAAAAAADIr4IYTAEAAAAAAAAAAAAAAEARQDAFAAAAAAAAAAAAAAAAirBcMEWr1Z4/fz42Nlav1+d1boUKFVq2bKlEVwAAAAAAAAAAAAAAAFCIJYIpjx8/nj59+ooVK5KSkl5shVatWoWFhZm3KwAAAAAAAAAAAAAAAChK8WBKbGxshw4dLl26lJ9F4uLizNUPAAAAAAAAAAAAAAAALEPxYEpAQEA+UykqgikAAAAAAAAAAAAAAACFkLLBlP379+/evdv0TLVq1Zo1a1arVi0bmzxsrVarzd0aAAAAAAAAAAAAAAAAlKVsMCU4OPh/O9nYzJw58+OPP9ZoNIpuCgAAAAAAAAAAAAAAgIJA2WDK9evX5Xr8+PGffvqpotsBAAAAAAAAAAAAAACg4LBQMMXe3n7atGmK7gUAAAAAAAAAAAAAAIACRdlgyoMHD6TC29vbyclJ0b0AAAAAAAAAAAAAAABQoCgbTHF3d4+KihKLKlWqKLoRAAAAAAAAAAAAAAAAChplgymVK1eWginypVMAAAAAAAAAAAAAAABQTCgbTOndu/ehQ4fE4uzZswkJCa6uropuBwAAAAAAAAAAAAAAgIJD2WBKQEDA5MmTU1JStFrtt99++9lnnym6HQAAAAAAAAAAAAAAAAoOZYMppUuX/v7774cOHSrWs2fPbt26dZs2bRTdEQAAAAAAAAAAAAAAAAWEssEU0ZAhQ65duzZr1qzU1NSuXbsuWLBg1KhRgiAovS8AAAAAAAAAAAAAAACsS/FgimjmzJn169d/6623kpKS3nnnnYULFw4fPvxf//qXt7e3q6urra2tBXoAAAAAAAAAAAAAAACAhSkeTOnUqZNUuLu7JyUlicVff/01efLkvK5jNBrN3BkAAAAAAAAAAAAAAACUpHgwZc+ePUpvAQAAAAAAAAAAAAAAgALIErfyAQAAAAAAAAAAAAAAQDGkeDClSZMmSm8BAAAAAAAAAAAAAACAAkjxYMrJkyeV3gIAAAAAAAAAAAAAAAAFELfyAQAAAAAAAAAAAAAAgCIIpgAAAAAAAAAAAAAAAEARygZTli1bFhoaKtXjx49v3769otsBAAAAAAAAAAAAAACg4FA2mHL48OGdO3dKdadOnQimAACgIL3ecOe2MTbG+CDW+DhBlZamMqT/c75EScGhhFC+glDBXahcRSjpaO1GAQAAAAAAAAAAUFwoG0ypUKGCXEdHRyu6FwAAxVRKSvr5M4aL5wxRN1U63XMGC4Lg7qGuXVfzSjOhgptF+gMAAAAAAAAAAEDxpWwwpWnTpnJ9+PBhRfcCAKC4Mcbc0+/fY7j4p0qvz/Uco/H+3XTx1/7/qCtX1bTtqK77kkoQlGwTAAAAAAAAAAAAxZeywZT+/fvPmDHj6tWrYh0eHn7t2jUfHx9FdwQAoDgwPorXh241XDynMhpfeBHD7SjDLz8K7hVtevRR1/Q2Y3sAAAAAAAAAAACARNlgikajWb16dceOHR8/fmwwGCZMmLB9+3a1Wq3opgAAFGVGY3rYfv1/flNpteZZL+a+bvm36oaNbV/vpypZ0ixrAgAAAAAAAAAAABJlgymiJk2a7N69u2vXrg8fPgwNDQ0ICFiyZImzs7PS+wIAUPQYk5/o1682XL9i9pUNf57WRt208X9TXaWa2RcHAAAAAAAAAABAsaV4MEXUrFmzixcvjhgxYteuXWvWrNmzZ8+QIUNatWrl4eFRqVIld3d3jUZjgTYAACjUjPEPdT9+Z3wYp9T6CY90yxbb9BmoadJCoS0AAAAAAAAAAABQ3CgeTHnjjTekws7OztHRMTk5OTY2dkGGPK1jNBoV6A4AgMLBeO+O7sclxuQnCi2vUgn//NNg0IesU6VpNX7/UmYjAAAAAAAAAAAAFC+KB1O2bt2q9BYAABRtxri/lUylqP6bSvnvZkb9jk0qe3tNk+aKbQcAAAAAAAAAAIDiwhK38gEAAC/MmPxE4VTKs1sa9ZvWCc4uau/altsUAAAAAAAAAAAARZHiwZQmTZoovQUAAEWW0agPXmt8FG/JLf+5gIrBoFu3ym7cJ4JraQtuDQAAAAAAAAAAgKJG8WDKyZMnld4CAICiKj1sv+HKRcvu+X+39UlJ0W/81fat91SCkON4AAAAAAAAAAAAIFvcygcAgALKmPBI/59dVmzAEPFX+pmTmsbNrNgDAAAAAAAAAAAACjWCKQAAFFD60K0qbZp1e0j/bZumXgOVg4N12wAAAAAAAAAAAEAhRTAFAICCyBh733DhT2t3oTI+SUo/fljTtqO1GwEAAAAAAAAAAEChZJ1gSlpa2tmzZ2NiYpL+z+jRo11cXKzSDAAABVD6/j0qo9HaXfwjPWy/xq+NytbW2o0A+H/s3QecVOWhN+A5M7tL70gVAQEV7CJiwS4WjF6j2Gs0UaPGxKgpNzExxsQkmsR80ZhYYo1g7L1hLyCiWBEUAZHelg67OzPnGxizl6jALjtnZnb3eX57yXvOvOd9/97fLrOwf84BAAAAAMiBuXPn3nzzzS+88MJHH320cOHC0tLSzTbbbODAgYcffvgJJ5zQ1G3UybW8FlPKy8uvvfbaUaNGvfXWWxUV//Vsgsznd7aY8tlnnx1xxBGHHXbYd7/73V69euUzHgAUi1UrU++PL3SIL4TLl6UnvB/fcZdCBwEAAAAAgMKrSsUqqmItmsSCoNBRNsm1117705/+dPXq1dVnKioqli9fPnXq1Pvuu+/nP//5rbfeOnTo0AImpOHJUzElmUzecMMNl19++aJFizY6+f21/vSnP5177rl/+MMfmjVrloeEAFA8Uu++nXnvLHSK/5N6+03FFAAAAAAAGrP3Po+9MSX24czY0lVrDuPxWOfWsZ22iO2z9ZpBffHLX/7yiiuuqD6Mx+Pdu3dftWrVggULsmdmzpw5bNiwhx566PDDDy9QRhqgfBRTksnkUUcd9fjjj9f2quuuu+7ll19+7rnnOnbsGFE2AChC6Q/f+2IUxmJFULhOfzIxVlkRK2tS6CAAAAAAAJBvsxfHbns19snc/zqZTq85n/l45oPYftvEjtstVpooUL4aGzt27K9//evsuH///n/+85/322+/Jk3W/OV/eXn53/72t9/97nfLly9PJpNnnnnmxx9/nH3mCdRdboopc+bM6dKly9e+FIZh5rP2S62U9u3b77nnnp07d77lllu+ND+RSARBkLkqe/jee+8dcsgho0ePLisry0lUACh2qVR62pQvxkXQSlkjE2nqp/GtBxQ6BwAAAAAA5NWEWbHrn4utqlzvhFQ69tyE2JT5sR8cHGvVNI/Jau/3v/999gfxPXr0ePPNN1u0aFH9Urt27X72s59tu+223/zmNzOH8+bNGzly5DnnnFOwrDQsuSmm7LjjjnfeeefBBx/81ZduuOGGzEvVh507d77mmmtOOumkeDyeOfxqMWXzzTf/8MMPM18SmavS6XTmzNtvv33llVeue0MhAGjA0jOmxyrX/x1ugaSnTFZMAQAAAACgUfl8Ueyvo2IVVRufOXV+7LpRsUsPi5UU631Tqqqqnnnmmez4N7/5zbqtlGpHHXXUbrvtNnbs2Mz4hRdeUEwhV3JTTJk3b96hhx76ox/96Morrywp+b81U6nUNddcU304fPjwm266qW3bthterX///rfddtsBBxxw5plnZlbInPnTn/508cUXu1MQAI1BOHdOoSN8jeJMBQAAAAAAEUmHsX+8UKNWStYnc2OPvhP75sAoM9XB5MmTly9fnh3vtdde65u28847Z4spc+fOXd8cqK3cFFO6des2a9as3//+9y+++OLIkSN79eqVPX/vvfdOnTo1Ox4yZMjdd99dWlpawzVPO+206dOnX3bZZZnxihUr/vWvf5133nk5SQsAxSycX4zf6oXz5xU6AgAAAAAA5M9rn8RmLa7dJc98EDtgQKxNs0jy1NHKlSt32mmnzCCRSPTs2XN905YuXZoddOrUKT/BaAxyU0×55ZVXDjrooKlTp77xxhuZz+abbrrp2GOPzZx//PHHq+dcf/31NW+lZF1wwQV/+MMfli1blhm/+OKLiikANAbh0iWFjvA1wiWLCx0BAAAAAADy57VPan1JRTL25pTYQdtGkKbOBg4cOH78+A3PqaioeO2117LjIUOGRB+KxiI3xZQtt9zy1VdfHTp06IQJE5YsWXLccceFYZg5/+mnn2YnZD7Ld9hhh9ou27Zt27322uupp57KjN9+++2cRAWAYldRUegEX6eqMpZOx+LxQucAAAAAAIDIrayMTd6k+5u/N6NIiykbVllZ+dxzz/3hD3+YPn165nCrrbb6zne+U+hQNBy5KabE1j7N5+WXXz700EPHjRtXfbK6mLLLLrts2rLVTwVasGBB3QICQD1RWVnoBOuRCda0aaFDAAAAAABA5BYuj6XDTblw3tJcR4nS8ccfP23atMWLF8+cOXPFihXZk3vssccDDzzQ1E8EyJ2cFVMyOnToMHTo0HWLKdUPoGrRosWmrVl94erVq+sYDwDqh5JcvjvnUtEGAwAAAACAnFq2qT+dXl6vfqz98ssvz5kzZ90zp5122q233hp3A3VyKpc/YfrpT3/6u9/9bt0zXbp0mTZtWmbw+eefb9qaM2bMyA46d+5ct3QAUE80aVLoBF8nkVBMAQAAAACgkWi5qX9V37Ie3mckkUg0adKkoqIilUrdcccdY8eOvfHGG/fee+9C56LhyNlPmC666KJrr702Oz7wwAOzgx49emSLKc8//3xVVVVpaWmt1gzD8KWXXsqOu3XrlquoAFDMghYtCx3hawQtizEVAAAAAABEoUPLWBDEwto/zWezVhGkiczs2bOrx3Pnzr3xxht/9atfTZw48ZBDDnn44YeHDh1awGw0JLkppnz3u9/9+9//vma5kpLMZ+pPfvKT7PlDDz30lVdeyQzKy8szn8Tnn39+rZb997//XX3joP333z8nUQGgyAUdNyt0hK8RdHTrMgAAAAAAGosWTWJ9O8U+mVvrC3foEUGavOjcufNll10Wj8d//vOfr1q16vzzz584caJn+pATuSmmZFspW2yxxYgRI/bcc8/q80cfffTPfvaz7PgnP/nJ7rvvPnDgwBqu+fnnn1900UXVh0ceeWROogJAkQs6FWMFJNisU6EjAAAAAABA/uzVr9bFlLKS2G69o0mTL5dccsnll1+eTCY/+eST5557zk1TyImcPcrn6KOPvvnmm9u1a7fuyW222eaUU0656667MuPly5fvu+++mU/iH/zgByUlG9l37NixJ5xwQvWNg/bff//dd989V1EBoJjFe/SKxeOxdLrQQf5L0GvLQkcAAAAAAID8GdIv9vQHsdmLa3HJwdvF2jSPKk8dPfTQQwsXLswM9thjjwEDBqxvWpMmTbbeeusPP/wwM/74448VU8iJ3BRTrr/++vPOO+9rX/rDH/7w1FNPLViwIDNesWLFpZdeevvtt5955pmDBw/eZZddvjR50aJFr7zySmbCww8/nP7PD+TKysr+9Kc/5SQnANQDzZoF3TYPZ0wvdI7/Eu/Tr9ARAAAAAAAgf+Lx2Ln7×377aKwiWaP5fTrFjtwp2kh18Y9//OOpp57KDC6++OJrrrlmAzOTyS/+g5ctW5aPZDQCuSmmrK+VktG1a9dnnnlm//33X7JkSfbMBx988MMf/jAzKC0trZ52wAEHZCYsWrQoDMN1L4/H4//617922mmnnOQEgHohvs2AVLaYknlXDAqdJhOh2+ZB6zaFTgEAAAAAAHnVo33s/ANjNzwfW1W1kZm9Osa+d1CsJJGXWJukb9++2cG77767gWkVFRWTJ0/OjjfbbLPIY9E45OxRPhuw8847v/zyy6eccsr777+/7vmqqv/78p0yZcpXL+zQocNNN930zW9+M/KIAFBMEjsPSj33dCwMi6GVkpHYZVChIwAAAAAAQAFst3nsZ0fGbn0l9um8r58Qj8f22zp23OBYWRG3UjL233//6667LjN49dVXp0yZsuWWW37ttH//+9+pVCo73m+//fIWj4YtH8WUjB122GHcuHHXXHPN9ddfP2vWrI3Ob9q06UknnfSb3/ymS5cueYgHAEUl6LhZvGfv9LSvaW0WQCIR32lgoUMAAAAAAEBhdGsb+98jYu9Oj73xaeyDmbEVFWtOBrFY5zaxHXvE9tk61rVtgRPWxNChQ1u3br106dLVq1dfcMEFjz76aCLx5SrNjBkzLrrooux4jz326NOnT95j0jDlqZiSUVZW9r//+78/+tGPHnnkkVGjRo0ePfqDDz6ofjxVVo8ePTKf33vvvfdJJ53Uvn37vGUDgGKT2O+g9G03FjrFGomBg4NWrQudAgAAAAAACiaIxXbaYs1HRkUytrIi1rpZLBEvdKzaaNWq1Q9+8IMrrrgiM37yyScHDhx4zTXXDB48OHM+DMOZM2fee++9l19++dKlS2Nr/slqIvNqoSPTcOSvmPLFfiUlR6+VGWc+vzOf1osWLUomk23XKi0tzXMeAChO8W22DbptHs6aUeAcme899zuowBkAAAAAAKBoNClZ81Ef/exnP3v++edfffXVzPjdd98dOnRoZtCpU6cVa1VPC4Lgb3/725577lmwoDQ4hfyKyXxCt1mrgBkAoEgFQcmRR1f946+xMCxgisRe+wYdOhYwAAAAAAAAkBNlZWVPPPHEOeecM2LEiOqT8+bNW3fO5ptvftNNNx166KF5T0dDVj+rXADQCMR7903sPCj19thCBQjatisZelihdgcAAAAAAHKrVatWd99996WXXnrbbbe99tpr06ZNW7JkSfPmzTt16rTbbrsdfvjhxx57rOeckHOKKQBQvEqOPCY97dNw0cIC7B0EJceeHCtrUoCtAQAAAACAyOy8VqFT0IgopgBAEWvWrPTkb1XecG0smczzziVDh8X7bpXnTQEAAAAAAGhg8lRMefPNN5977rlJa61ataq2lw8ePPjvf/97FMEAoMgFm29RetIZVXf9M5ZO523T+M67Jg44OG/bAQAAAAAA0FBFXkxZsWLFWWeddc8999RlkXg8nqs8AFDvxLfdoeR/hicfujcWhvnYbsD2pceeHAuCPOwFAAAAAABAwxZtMSUMwxNPPPHRRx+t4zoLFizISR4AqKcSuw+JNWmavPdfsVQq2o0G7lYy/KSYSigAAAAAAAC5EG0×5YknnvjaVkp8rZqvU15enrtQAFAvJXbeNWjdOnn37eHyZZFsEI+XDB2W2H+oe6UAAAAAAACQK9EWU+677751D3fcccdf/vKXO+20U8+ePT2dBwBqK95nq9If/Dh5z13pTybmduWgbbuSE06N9+6b22UBAAAAAABo5KItpnz88cfV4yOPPPLBBx/URwGAughatS799nnpd8YlH3soXLY0BysmEokh+5ccdGisrCwHqwEAAAAAAMA6oi2mfPLJJ9lBaWnpjTfeqJUCADkR32nXsgE7pMa8mnr5+U2vp5SUJAYOTux3UNC+Q07TAQAAAAAAwBeiLaYsX748O9hmm206d+4c6V4A0LiUlSX2OSCx5z7pjz5Ivf1m+uOPYslkDS8NuvdI7DIovtPAoGWrSDMCAAAAAADQyEVbTOnUqdNnn32WGXTt2jXSjQCgkSopiW+/U+YjVlWZnjYlPWVyOHdOOG/umtuorF71xZzS0qBFy2CzTkHHTvFevYM+WwWtWhc0NAAAAAAAAI1FtMWU/v37Z4sp48ePj3QjAGjsSsvi/bbJfPzXydWrY2VlMY/SAwAAAAAAoECiLaYMHz78qaeeygzmz5//3nvv7bDDDpFuBwD8l6ZNC50AAAAAAACARi3aYsoJJ5zwm9/8ZurUqZnxGWecMXr06CZNmkS6IwAAAAAAAAAARSLaYkqLFi1uvfXWAw88MJVKjR8//pRTTvnHP/7Rvn37SDcFAAAAAAAAAKAYRFtMydh3331Hjhx50kknVVVV3XfffS+++OJll102ZMiQAQMGNPV8AQAAAAAAAACAhivyYkrGMcccc+yxx959992Z8YIFC77//e9nBolEolWrVjVfpLy8PKp8AAAAAAAAAABEIPJiytKlS4cPH/7ss89+6XwqlVq8eHHUuwMAAAAAAAAAUCjRFlPCMDz11FO/2koBAAAAAAAAAKDBi7aY8thjjz3yyCNfOhmPx7t27VpaWhrp1gAAAAAAAAAAFFa0xZTbbrtt3cNvfOMbl19++XbbbdekSZNI9wWAHHr33Xd32mmn6sM5c+Z07ty5ViuceOKJI0eOzI7POOOMW2+99UsT5s6d26VLl+rDd955Z8cdd6zVFt/5znduvvnm7Hj48OH33ntvrS4HAAAAAACAKERbTHn33Xerx9/5znduvPHGSLcDAAAAAAAAAKB4RFtMmTVrVnbQtGnTa665JtK9AAAAAAAAAAAoKtEWU8rKylatWpUZ9O/fv3Xr1pHuBQAAAAAAAABAUYm2mNK9e/clS5ZkBh06dIh0IwAAAAAAAAAAik20xZTBgwdPmDAhM3jrrbfCMAyCINLtAAAAAAAAAAAoHtEWU84888xbb701MygvLx87duzgwYMj3Q4AAAAAAAAAgOIRbTFlyJAhw4cPv++++zLj00477a233mrZsmWkOwIAAAAAAAAAUCSiLaZk3HLLLR988MHEiRM//vjjo4466uabb+7Vq1fUmwIAAAAAAAAAUHCRF1Nat2792muvHXPMMS+++OJzzz03YMCACy+8cMiQIdtvv33Hjh1rvk6LFi2iCwkAAAAAAAAAQM5FXkwZOnRo5td0Op09XLVq1e/Xqu06YRjmOBkAAAAAAAAAAFGKvJgyatSoqLcAAAAAAAAAAKAIRV5MAQAAAAAAAACgcYq8mLLffvtFvQUAAAAAAAAAAEUo8mLKCy+8EPUWAAAAAAAAAAAUIY/yAYDa6dKlS6EjAAAAAAAAQP2gmAIAAAAAAAAAQCQUUwAAAAAAAAAAiIRiCgDUzi677FJWVlarSz755JOFCxdGlAcAAAAAAACKVuTFlFz9HK5Vq1a1/SkgAEThiSee6Ny5c60uOfHEE0eOHBlRHgAAAAAAAChakRdTOnbsmJN17rvvvmOOOSYnSwEAAAAAAAAAkAce5QMAAAAAAAAAQCQUUwAAAAAAAAAAiETkxZRDDz20JtMqKyunTZv22WefpVKp6pPt2rX7zW9+07p168×40KBBUUUEgCIThmEeLgEAAAAAAICo5bKYUlFRkUqlmjdvvu7JJ598suYrVFVVTZ069aGHHvrrX/86Y8aM8vLyG2644dFHH+3Zs2cOcwJAsWnTps26h0uWLKntCosXL64et2vXru6RAAAAAAAAoO5yU0z56KOPzjvvvNdeey0Mwz322OOGG27YdtttN2Gd0tLSrbba6kc/+lFmte9973u33Xbb+++/v99++7399tt+xgZAA9a0adPWrVsvXbo0e/j555/XdoVp06ZVj7t27ZqrYAAAAAAAAFAXOSimfPjhh4MGDVq1alX28JVXXtl1113ffPPN7bbbbpPXbNmy5T//+c/Kysq777572rRp3/rWtx566KG6RwWAotWvX7+33norO37mmWdOOeWUml87b9688ePHVx9uvfXWOQ4HAAAAAAAAmyQHxZRzzz131apVu+2229///vd4PP7tb3973Lhx3/3ud1955ZW6LBsEwXXXXffEE08sXrz44YcffvPNNwcNGlT3tABQnIYNG1ZdTHnggQeuuuqq7t271/DaP/7xj+l0OjsuKSk57LDDIokIAAAAAAAAtVTXYsqKFStef/31zOCf//xn9vE9t9xyy4477pg5uWzZslatWtVl8Xbt2h111FG33XZbZpz5VTEFgAZs+PDhV155ZRiGsbVvr2efffbDDz9cUrLxd+oXX3zx2muvrT485JBDPP8OAAAAAACAIlHXYsr8+fOz/0R7iy22yJ7p1atX5tfMyXnz5tWxmJKxyy67ZIspo0ePruNSAFDMdthhhxNOOGHEiBHZwyeeeOLoo4++5ZZbNttssw1cNXLkyLPPPruysjJ7mEgkfv/730eeFQAAAAAAAGqmrsWUnj17tmnTZsmSJffee++ZZ56ZOZMZZH5t3br1lltuWfd8zZo1yw5mzZpV99UAoJj9/ve/f+655+bNm5c9fPTRR/v373/22Wcfc8wxffv2zbzhVs+cP39+ZuYNN9zw8ssvr7vC//7v/2ZvYAYAAAAAAADFoK7FlCAILrzwwl//+tfnnHPO6NGj0+n0HXfckTmfOZl5qe75Jk6cmB0sXbq07qsBQDHr0aPHk08+uf/++1e/6y1cuPCqtTLjDh069OzZM5VKZU7OmDHjq5d/5zvfueKKK/KaGAAAAAAAADaorsWUjJ///Ofjx49/7LHHbr755uyZI4444rLLLqv7ymEYPv/889lxTu6/AgBFbpdddhk9evTJJ5/8zjvvfOmlhWt97VVNmzb93e9+d+GFF0aeDwAAAAAAAGojB8WUsrKyRx99dOTIkaNGjYrH40OHDj322GPrvmzG3//+9/Hjx2fH/fr1y8maAFDkBgwY8MYbb9xwww3XXXfd5MmTNzy5WbNmJ5100o9+9KOtttoqP/EAAAAAAACg5nJQTMk6Ya1crbZo0aLf/va3f/7zn6vPbL/99rlaHABqZccddwzDsC4rjFir5vPLysq+//3vX3jhhS+99NIrr7zy+uuvT5kyJfPmuHjx4mbNmrVv375Tp06DBg3aa6+9Dj300MxhXbIBAAAAAABAdHJWTFmfPfbYo1bzwzCcOXPmjBkz1j2ZSCTOOOOMXMYCgKIXBMF+axU6CAAAAAAAAGyiyIspY8aMqfsil1566ZZbbln3dQAAAAAAAAAAyJvIiyl19+1vf/vKK68sdAoAAAAAAAAAAGqneIsp7du3HzJkyHnnnXfIIYcUOgsAAAAAAAAAALUWeTFl9erVm3BVIpEoKSne0gwAAAAAAAAAABsVefmjSZMmUW+RKzfccMOTTz65yy67XH755TWZP3ny5Oeee+79999fuHBhKpXq0KHDVltttd9+++28884RJwUAAAAAAAAAqAfcleQLVVVVr7zySs0n33bbbY899lgYhtUnZ671wgsv7L777t/73vdatWoVTVIAAAAAAAAAgPoh2mLK3//+98cffzw7vuiiiw444IBIt6uLp556avny5TWZGYbhtddeu26LpVmzZiUlJcuWLcsejhkzpry8/De/+U1ZWVkkWQEAAAAAAAAA6oNoiymvvvrqY489lh0PHTq0aIspb7zxxj//+c8aTn7iiSeqWymDBg067bTTevbsmRnPmzfvnnvuefbZZzPjSZMm3XbbbWeffXZEgQEAAAAAAAAAil+0xZROnTpVjz///PNI96qVMAznzp2bifTZZ5+99NJLmV9reOHq1atHjhyZHe++++4//elPgyDIHmb+Y7/3ve81b9784Ycfjq29BctRRx217v8HAAAAAAAAAAAalWiLKYMGDaoev/rqq5HuVSvvvffeZZddtgkXZv4rlixZkhkEQXDuuedWt1KqnX766S+88MLSpUuTyeQzzzxzyimn5CAuAAAAAAAAAEA9FG0×5bjjjrviiismTpyYGY8dO3bSpElbb711pDtGbcyYMdnBgAED2rdv/9UJJSUlgwcPzj7QJ/OfrJgCAAAAAAAAADRa0RZTEonEnXfeedBBBy1ZsiSdTl988cWPPPJIPB6PdNOa2Gqrrf70pz+te+aJJ54YNWrURi98//33s4M999xzfXP22muvbDFl2rRpS5cubd26dd3CAgAAAAAAAADUS9EWUzJ23XXXZ555ZtiwYQsXLnz88cdPO+20v/3tbwXvajRr1qxv377rnunQocNGr1qwYMGqVauy4+22225909Z9acaMGQMGDNjUmAAAAAAAAAAA9VjkxZSM3Xbb7YMPPjjzzDOffPLJf/3rX6NGjTrllFOGDBnSrVu37t27d+nSJZFI5CFG3c2YMaN63LZt2/VNKysra9asWbbCUvdiSjKZXLZsWV1WiEIYhtlfy8vLC50FiFDmt7LVq1cXOgWQS9k38aqqKm/i0MBkv7qrFeEfIoA6SqfTmV8z359XVFQUOguQS196E/eNOjQ82S/z5cuXB0FQ6CxALmW/Rc9KJpP19E08Ho+3adOm0CmAhi/yYso3v/nN7KCsrKxFixYrVqyYO3fuH9eq1Tpf+hNaQaz7d7utWrXawMzWrVtniylLly6t+76pVKrui0SkmLMBdbfuN9ZAQ5L5zsqbODRsvsahofItOjR43sShofImDg2eN3GADYi8mPLQQw9FvUXeVN82oGnTpiUlG/p/XevWrefOnbvuJQAAAAAAAAAAjU0+HuXTYFTfLLdFixYbntmsWbPsIHvfFAAAAAAAAACARijyYsquu+4a9RZ5U1ZWlh1stG6ycuXK7KC0tLSOmwZB0LRp0zouknPpdLqysjK29uYxhc4C5Ni6t3oqWauAYYCcS64Vj8erv7EBGobqb9GzmjRp4gH20MBkvsYzX+m+RYeGJ/stevWhv22Dhif7t22ZP4Zn/jBe6CxALlVVVVU/vifzZ/DMn8QLm2fT+K0JyI/I/y7jzTffjHqLvKm+D8rKlSsz7zSJRGJ9M5ctW/alSzZZZpeWLVvWcZGcq1wr8y5bhNmAOlq3mJL5Trruv48BRSXzbUwymSwpKfEmDg1MVVXVusWUzDu4H11DA7NkyZJ0Ol1WVta8efNCZwFyadWqVesWU3yjDg1PRUVFGIZNmzb1T0SggVm2bFl1MaU4f5wHUDz8TWUtrPsEn8ybTdu2bdc3s7qY4k0IAAAAAAAAAGi0FFNqYfPNN68eL126dH3FlFQqVf2sn+7du+chGAAAAAAAAABAEVJMqYXNNtusadOm2YdcfPTRR1tsscXXTps0aVIYhtnx+uYAAAAAAAAAADR4iim1EATBdtttN27cuMx4zJgxhxxyyNdOy7yUHXTr1q19+/b5ywcAAAAAAAAAUEwiLKaUl5fPnj174cKFrVq16tatW6dOnaLbK2923333bDHl3XffXblyZfPmzb86Z/To0dnBnnvumddwAAAAAAAAAADFJPfFlAULFlx77bWPPvroe++9t+75/v37H3300T/84Q/r9U1E9t577zvuuGPp0qXJZHLEiBFnnXXWlyY8/fTTc+fOzQwSicTBBx9ciIwAAAAAAAAAAEUhx8WUm2+++aKLLlq+fPlXX/roo49+85vf/PWvf73++utPOeWU3O6bN82aNTv++ONvuummzPiRRx5p3rz58OHDS0tLM4fpdPqZZ57JvpQxbNiwLl26FDIrAAAAAAAAAEBB5bKYcuWVV1522WUbnrN06dJTTz31888//+lPf5rDrfPpG9/4xoQJE1577bUwDEeMGPH4449vueWWQRBMmzatvLw8O2ebbbY5/fTTC5sTAAAAAAAAAKCwclZMeeaZZ37xi1/UcPLPfvaz7bff/hvf+Eauds+nIAguuuii1q1bP/nkk7G1VZt33nln3Ql77rnnBRdcUFZWVph8AAAAAAAAAADFITfFlDAML7roosyv1Wc6dep00kkn7bjjjn379p0yZco777xz9913z507t3r+97///UMOOST7EJx6p6ys7Lvf/e6BBx743HPPvf/++4sWLUqn0+3bt99mm23233//zH91oQMCAAAAAAAAABReboopo0aNmjBhQvXhsGHDRo4c2apVq+zhkCFDTjvttCuuuOLEE0987LHHsienTJly3333Zc7kJEDdnbxWrS7Zaq2I8gAAAAAAAAAA1He5KaY89dRT1eNOnTqt20qp1rJlyxEjRvTr12/OnDnZM48//njxFFMAAAAAAAAAAMit3BRTXnvtterxr371q6+2UrJatmx5xRVXnH322dnDsWPH5mR3AAAAAAAAAACKUG6KKZ9//nn1+Nhjj93AzOHDh1cXU+bOnZuT3QEAAAAAAAAAKEK5KaaUl5dnB23btu3QocMGZrZr1y4zYeHChZnx0qVLc7I7AAAAAAAAAABFKDfFlFWrVmUHffr02ejkvn37ZospAAAAAAAAAAA0YLkpplRr1qxZTuYAAAAAAAAAAFDf5biYAgAAAAAAAAAAWYopAAAAAAAAAABEQjEFAAAAAAAAAIBIKKYAAAAAAAAAABAJxRQAAAAAAAAAACKhmAIAAAAAAAAAQCQUUwAAAAAAAAAAiESOiymzZs26/vrrNzxn5syZ1eONTq52/vnnb3osAACgmKXT6c+mhDNnhEuXxpYtiQVBrE3boGXreM9eQfceaw4BAAAAAKifclxMmTJlygUXXFDz+TWfrJgCAAANTzhnduqVF9IfvR+uWPG1E4I2beIDdkjsc0DQvkOeswEAAAAAUHce5QMAABRAuGRx6pnHU2+/GUunNzhtSWr0K6mxryf22Dtx4CFB8xZ5SwgAAAAAQN0ppgAAAPmWnjo5eect67tLytdIpVKvvpj+8L3S088OunaLMhoAAAAAALmUm2LKNttsk5N1AACABi817o3kAyNjqVRtLwzLF1X+7c+lJ50e779dFMEAAAAAAMi53BRTPvroo5ysAwAANGzpSR8l7x+x4cf3bEhlRdW/bi079/vB5lvkNBcAAAAAAJHwKB8AACBPwvlzq+6+bdNbKVlVVVV33Fz6vUuCVq1zlAsAAAAAgKgopgAAAHmSfPDfsdWr6r5OuGRx8vGHSk84re5LAQAAAAAQKcUUAAAgH9ITJ6Q//SRnq73zVrjPAUG3zXO1IAAAAAAAUVBMAQAA8iH57BO5XC4Mk88+WXr6d3K5JgAAAAAAuaaYAgAARC4sXxTOmJ7bNdMffxSrqIg1aZLbZQEAAAAAyCHFFAAAIHLpD97N/aLJZHrShPgOO+d+ZQAAAAAAckQxBQAAiFx66qeRLDtlsmIKAAAAAEAxU0wBAAAiFy5ZXI+WBQAAAAAgVxRTAACA6C1bGsWq4dIlUSwLAAAAAECuKKYAAACRCysrI1m3siKSZQEAAAAAyBHFFAAAIHJBq1bhqpURLNsm52sCAAAAAJBDiikAAEDkgtZtwnlzo1g252sCAAAAAJBDiikAFJ1wyeJw5ufh/LnhypWx1atjTZoEZU2CzToFXboFnbsUOh0AmyLo1CU2+ePcL+t9AQAAAACguCmmAFAswgXzUm+NTb83Plwwf31zgpat4gO2jw/cLd5ry3xmA6CO4gO2S73+chTL5nxNAAAAAABySDEFgMIL585JPvN4+sP3YmG4kZnLl6XGvp75iG/RK3HwsHi/bfKTEIA6im/ZL9aseWzVyhyuGXTYLOjcNYcLAgAAAACQc4opABRUKpV85onUK89nBrW6Lj19Wvrmv8V32LnkqOOCFi0iSgdAziQSiUG7p15+PpdL7rl3DlcDAAAAACAKiikAFEy4dEnVHTeHn3/2f2disaA2K6TfG1/12dTSU88KevTMeTwAcqvkgENS48bEVubmpilBu/aJ3YfkZCkAAAAAAKKjmAJAYYQL51fddH1Yvmjdk7VqpXyxzpLFlTf+tfTUs+Jb9c9VNgAi0axZyYGHJh99ICeLlRx+VKzEH2cAAAAAAIqdv8kFoADCJUu+2krZdJWVVXfcXPrt8+O9tszNggBEI7HXvunPp6ffGVfXdfY5IL79TrlIBAAAAABAtBRTAMi7ZLLqjpty1krJqqpK3nFT6YU/Ctq2y+WyAORWEJQOP7Fy4fx1n+NWW/FtBpQcdmQOQwEAAAAAEB3FFADyLfn0Y+GM6TlfNlyxIjnyjtJzLowFm/BEIKidcMH8cO7scPHiWFXlmuOysqB9h6Bz16Bd+0JHg6JXWlp29gVVI+9Mf/jeJlyd2G3PkqOOjcXjOc8FAAAAAEAUFFMAyKtw9szUqy9GtHh66qept95I7Lp7ROtDeurk9Ftj0xMnhMuWfu2EoG27+IDtEwN3CzbfIs/ZoD4pa1J66lmp555KvjAqlqyq6VVNmpQcdmRij72jTAYAAAAAQI4ppgCQV8mnHoul09Gtn3rm8cROu8ZKvMGRY+mJHyafeSKc+fmGp4WLy1Ovv5z5iG/ZN3Hw4fHeffITD+qfIEgcdFh84ODUM0+kxr8ZC8MNTU4kEoP3Shx0aNCiZb7yAQAAAACQG35uB0D+hLNnpSdNiHaLJUtSb7+Z2G2PSHehcVm1quq+f6U/qN0zR9JTJqf/8f8Suw4u+Z9jY6WlEUWD+i5o177k+FMSw45MT/ggPeG9cOaMcPmyL0oq8XjQslWwRa/4gO3j/bcNmrcodFgAAAAAADaFYgoA+ZMaN2Yj/yY+F9LjxiimkCvhgnlVt96Y+XWTLg5Tb45Jz55Vetp3gjZtch0NGo6gVevE4D0zH2sO0ulw2bJYEAtatorF44WOBgAAAABAXSmmAJA/6ffG52OX6dPCxeVB23Z52IuGLT3106rbb4qtWlmXRcIZ06v+enXpWecFXbvlKhg0ZPG4IhcAAAAAQEOimAJAnoTz54ZLl+RlpzD96SeJgbvlYy8arrB8UfLOW+rYSvliqWVLq26/sfSCi9fcAQIAAAAAAKAxUUwBIE/SMz7PDsJYLIh4r3DG9JhiCnWxenXVrX8PVyzP1XrZmkvp2d+LJRK5WhMAAAAAAKD4KaYAkCfh/HnZQdStlHX3gk2TfPjecO6c3K6ZnjYl+dzTJQcPy+2yAAAAAAAAxUwxBYB8yd3NJzYqXL4sb3vR8KSnTUmNHxfFyqlXnk/sMSRo1TqKxQEAAAAAAIqQYgoA+VJZkce9KvO3Fw1OatRTsTCMZOnKytSzT5QcfUIkiwMAAAAAABQfxRQA8qUkj286+dyLhiWcNzf9ycTo1k+NeyNxyDeCFi2j2wIAAAAAAKB4+LkdAPnStFnetgqa5W8vGpjU+Dcj3iCVfvftxJ77RLsLAAAAAABAcVBMASBPgg4dG+ReNDDpSR9FtHKY+czMbvHxRMUUAAAAAACgkVBMASBPgi7dGuReNCiVleHsmRGtHfxnkJ72aURbAAAAAAAAFBvFFADyJN6jZ6y0LFZVmY+9+vTLwy40POGCebF0OvJtVq0Kly0NWrWOfCMAAAAAAIBCU0wBIF8SifjW26Q/eC/qfYI2bYNum0e9Cw1SuHRJ1Dt8ceeUJYtjiikAAAAAAEAjoJgCQP4kdtktD8WU+M6DYkGw8XnwVRUVEW/wxWdmWFHhcxQAAAAAAGgMFFMAyJ94/+2Cjp3WPC0l9/5zI4pEIrHHkAjWp3GIx/O0USKRp40AAAAAAAAKSjEFgDyKxxMHHpK8584Ilv7i9hOJ3fcK2raLYH0ah6bN8rNP0LRpfjYCAAAAAAAoLMUUAPIqsfOu6bGvp6d+GsXiQctWJUOHRbEyjUTQoWNetgmC9nnZCAAAAAAAoNAUUwDIryAoOe6Uyv/3h9iqVblf+diTY82a53hZGpM1t9tp2jS2enW0u7TvGCsri3QLAAAAAACAIqGYAkC+Be07lJ5wWtXtN8XS6RwuWzL0sPg2A3K4II1RPB7v1Sc98cNoN+nTL9L1AQAAAAAAiodiCgAFEN9m25LhJyXvuztX3ZTEHnsnDjw0J0vRyMW32yHyYsq2O0S6PnxJ165d58yZs9FpLVu27NatW2bywIEDjznmmD322CMIghpu0bt372nTptUpZSx21113nXzyyXVcBAAAAACAYqOYAkBhJAbuFjRpUjXyjlhVVZ0WCoLEgYeWDD0sR7lo7BLb75×85IFYZUVE6wdt2sS32iaixaEuli9f/vFaL7300p/+9Kfu3btfddVVp556aqFzAQAAAABQvymmAFAw8e12LLvg4qq7bwvnbvyf8n+toEWLkmNPjvffLrfBaNSaNk3svlfq5ecjWj5×0GGxeDyixSGHZs6cedppp91yyy133nlnjx49Ch0HAAAAAID6SjEFgEIKunQr+/6PUy8/n3zx2djq1bW4Mh5PDNo9cegRQfMWkaWjkUrsd1Bq3JjYypU5Xzno3CWx6+45XxZqrk+fPpttttlXz1dUVMybN2/u3LnJZHLd8y+99NK+++77wgsv9OzZs4Zb9O7du3PnzpuQrWPHjptwFQAAAAAARU4xBYBCSyQS+w9N7D4kNfqV1FtvhAvmb3h60KJlfKeBiSH7Be075CcgjU3mc6zkG0cn/31XrtcNSr7xTbdLobB+9atfnXzyyet7taqq6sUXX7zvvvtuvfXWqv88Z23q1Kn77rvv2LFjO3XqVJMtfvzjH59zzjm5iQsAAAAAQP2nmAJAcWjWLHHAwZmPcNbM9Kcfp2d8Hs6fG1u1Mly1KmjSJNa0abBZ53iXrkGffvEtescSiULHpYFLDNwtnDE99frLOVyz5ODD41v1z+GCkHOlpaVD1/rBD35w5plnjhkzJnv+s88++/73vz9ixIjCxgMAAAAAoD5STAGguATduicyH4WOASVHHB3On5v+ZFJOVovvuEti/6E5WQryoH///qNGjTrssMNeeeWV7JmRI0eeeuqpw4YNK2wwAAAAAADqHcUUAICvE4+XnvrtqhG3pz/6oI4rJXbZreSYE2JBkJNckB8tWrR47LHHtt566zlz5mTP/PKXv1RMAQAAAACgthRTAADWo0mT0tO/k3zqsdRLo2JhuCkrxOMlhx2Z2OeAXCeDfGjduvXVV1996qmnZg/HjRv3zjvv7LTTTgUNBQAAAABAPaOYAgCwfkFQctgR8S37Jp94OJwzq3aXdu5a8s1j4737RhQN8uDkk0/++c9//tlnn2UPb7rppuuvv76wkQAAAAAAqF8UUwAANiK+df+yrbZJvTU29fzT4cIFG50fdO6a2PfAxM67xuLxPMSD6ARBcNJJJ1111VXZw2eeeaaweQAAAAAAqHcUUwAAaiAIErsOTgzcLf3Z1PSkCeGUyem5c2KrVv7f6y1aBp27xvv0jfffLujeo4BJIbeOOuqo6mLK5MmTFy1a1L59+8JGAgAAAACgHlFMAQCosSCI99oy8/HF4erVYUVFLIgFTZvGypoUNBlEZfvtt08kEqlUKns4bty4gw8+uLCRAAAAAACoRxRTAAA2VdOmayop0KA1a9asX79+EydOzB5++OGHiikAAAAAANScYgoAALAhPXr0qC6mlJeXFzYMAAAAAAD1i2IKAACwIa1ataoeL168eMOTz12rtlsMHz783nvvre1VAAAAAAAUP8UUAABgQ1q3bl09dscUAAAAAABqRTEFAADYkCAIvnYMAAAAAAAbpZgCAABsyNKlS6vHbdu23fDk3r17d+7cubZb9OvXr7aXAAAAAABQLyimAAAAG7JuMaVdu3YbnvzjH//4nHPOiTgRAAAAAAD1hmIKAACwITNmzKgeb/SOKQAAAAAAsC7FFAAAYL1Wr1798ccfVx9uu+22BQwDAAAAAEC9o5gC0Ej17t172rRpdVnhjDPOuPXWW9c9M3To0FGjRtV8hVatWrVr1y6TZPDgwYcffvg+++xTlzwAROH9999PpVLVh7vuumsBwwAAAAAAUO8opgBQMMvWmj59+ksvvfSHP/xh++23v+6669RTAIrKQw89VD3u169f+/btC5cFAAAAAID6RzEFgGLx/vvv77///ldfffUPf/jDQmcBYI0wDO++++7qw4MPPriAYQAAAAAAqI8UUwBY81ifzp07Z8fJZLL6fHyt9V3Vp0+fDazZtWvXnj17ru/VMAwXLVo0ffr0ioqKdc+n0+lLLrmkR48exx57bE3TAxCZu+++e93nvn37298uXBYAAAAAAOolxRQAYj/+8Y/POeec7HjBggXV51u0aNGsWbNNW/Pkk0+++uqrNzwnDMM5c+Y8/fTTV1555aefflp98qKLLvrGN76xyVsDkBNLly699NJLqw8HDRq00047FS4OAAAAAAD1kmIKAAUTBEHXrl3POOOM4cOHDx06dMyYMdnzM2fOvPfee0877bTCxgNozFauXHnEEUfMnj27+szll19euDgAAAAAANRXiikAFF7Lli3vuOOObbbZJp1OZ8889dRTiikAhTJp0qQzzzzz9ddfrz5z8sknDxs2rICRAAAAAACopxRTACgK/fr122GHHd55553s4YQJEwoah/rkz3/+8w9/+MN1z1×33XXnn3/+105esWJFy5Ytc7j7qFGjDjzwwBwuCAWUSqVeffXVe++996abbqqsrKw+37t378wXWgGDAQAAAABQfymmAFAs+vXrV11MmTdvXkGzUJ/cfffdXzozYsSI9RVToJG74oor/v73v3/1fGVlZeY33jlz5qxevfpLL2255ZYvvPDCZpttVsMtrr766rvuumvT4t166619+/bdtGsBAAAAAChOiikAFIsePXpUj5s2bVrAJNQjn3zyybhx47508vXXX58+ffoWW2xRkEhQzD5eq+bz99lnn7vuumvd35836tO1ah9tjRUrVmzahQAAAAAAFC3FFACKxeeff149Vimghr56u5SMMAzvueeeSy+99KsvxePx3XfffcNrjhkzpnq8zTbbtG3bdgOTW7duXaOgUN907979qquuOvXUUwsdBAAAAACA+k0xBYBiMWnSpOrx1ltvXcAk1CPrFlNatGhRfbuFESNGfG0xpVmzZqNHj97wmkEQVI+vvfbaQw45JBdJodhlvoK6rrXrrrsec8wxe+yxRzweL3QoAAAAAADqPcUUAIrClClTJkyYUH347W9/u4BhqC/eeuutdR9K8sc//vHcc8/NjsePHz9p0iQNJ8iYPXt21FtMnTo16i0AAAAAAKinFFMAKLyVK1eeccYZyWQye3jggQcOGjSosJGoF9a9Xcruu+/+7W9/+xe/+MW8efOyZ0aOHPnLX/6yQNEAAAAAAABYQzEFgEJavHjxHXfccdVVV82ZMyd7ZsCAAffcc09hU1EvpNPpkSNHVh+ecsopiUTimGOOueGGG7JnRowYoZgCAAAAAABQWIopAMTOXavm86+77rrzzz9/w3NGjBgxZsyY9b0ahuHixYunT5++bNmydc/vu+++d999d4cOHWoehkbrpZdemjVrVnZcUlJy/PHHZwbHHXdcdTFl0qRJ48eP33nnnQsWEQAAAAAAoNFTTAEgEjPXqvn8tm3bXnvttaeffnp0kWhg1n2Oz6GHHtqxY8fMYJ999unSpUv1DXhGjBihmAIAAAAAAFBAiikAFIUlS5a88MILQ4cO7datW6GzUA9UVlbef//91YennnpqdhCPx4855pjrr78+e3jPPff8/ve/D4KgABEBAAAAAABQTAEgo3fv3p07d86Ok8lk9fn4Wl+dXz05h8IwvP322++///4XX3xx4MCBOV+fBubJJ58sLy/Pjlu1anXEEUdUv3TcccdVF1OmT5/++uuv77XXXgWICAAAAAAAgGIKABk//vGPzznnnOx4wYIF1edbtGjRrFmzTVvzkksuufrqqzcwIZVKTZs2bdKkSY888sgtt9ySLcQsX778qKOOeuuttzp16rRp+9JIrPscn+HDh6/7iTpkyJCuXbvOnj07ezhixAjFFAAAAAAAgEJRTAGgMBKJRJ+1hg0bdvjhhx955JHZ8zNmzPjXv/510UUXFTYexWzZsmWPPvpo9eEpp5yy7qvxeHz48OF//etfs4f33nvvX/7yl8znW14jAgAAAAAAsJZiCgCFd8Ra1VWDJ554QjGFDXjooYdWrVqVHXfv3n2//fb70oTjjjuuupgyb968559/fujQoflMCAAAAAAAQJZiCgBF4dJLL60uprz66quFDUORW/c5PieffHI8Hv/ShL322qtbt26zZs3KHo4YMUIxBQAAAAAAoCAUUwAoCltvvXX1ePXq1StXrmzevHkB81C05s+fP2rUqOrDLz3HJysIgmOPPfYvf/lL9vCBBx644YYbmjRpkqeIAAAAAAAA/IdiCgBFYbPNNmvSpElFRUX2sLy8XDGFr/Xvf/87mUxmx9uv9bXTjjvuuOpiypIlS5566qn/+Z//yVNEAAAAAAAA/kMxBYCiEARB+/btZ8+enT0sLy/v3r17YSNRnNZ9js+pp566vml77LHH5ptvPmPGjOzhiBEjFFMAAAAAAADyTzEFgGKRSqWqx8uWLStgEorWtGnTRo8enR3H4/ETTzxxfTOzT/P585//nD189NFHV6xY0aJFi3ykBAAAAAAA4D8UUwAoFusWU1atWlXAJBStESNGhGGYHafT6R49etTwwpUrVz7yyCMbKLIAAAAAAAAQBcUUAIpFEATV4xUrVhQwCUVr3ef41NaIESMUUwAAAAAAAPJMMQWAYtGhQ4cFCxZkx9OmTStoForR+++//8EHH2zy5U8//XR5eXm7du1yGAkAAAAAAIANU0wBoFh07Nhx0qRJ2fG7775b2DAUoXVvl5L5bBk+fPhGL1myZMmIESOy48rKygceeOCss86KKh8AAAAAAABfoZgCQLHYfPPNq8f33nvvNddc07Zt28LFobiEYVhdMck4+eSTr7322ppc9dJLL82aNSt7mFlBMQUAAAAAACCfFFMAKBYHHXTQPffckx0vXbr06KOPfuSRR1q2bFnYVBSJ119//bPPPqs+PP7442tyVRAExxxzzF//+tfs4QsvvDBnzpwuXbpEEhEAAAAAAICvUEwBoFgceuih6×6+8MIL77777l577VWoPBSVdZ/js8UWW+y+++41vPDYY4+tLqak0+l///vfF154Ye7zAQAAAAAA8HUUUwAaqalTp+Z8zWeffbYul2+++eZhGOYqDA1JMpm89957qw+PP/74IAhqeO1ee+3VtWvX2bNnZw9HjhypmAIAAAAAAJA3iikAQLF79tln58+fX31Yw+f4ZMXj8WOOOea6667LHo4ePXratGm9evXKbUIAAAAAAAC+lmIKAFDs1n2OT58+fQYOHFiry4899tjqYkps7U1TfvKTn+QsHAAAAAAAAOunmAIAFLVVq1Y99NBD1YcnnHBCbVcYMmRIly5d5syZkz1UTAEAAAAAAMgbxRQAoKg98sgjy5cvrz6s1XN8srJP87n++uuzh+++++5HH33Uv3//nEUEAAAAAABgPRRTAICitu5zfPr377/99ttvwiLHHntsdTElY8SIEVdccUUOwgEAAAAAALBBiikAQPEqLy9/6qmnqg834XYpWXvvvfe6T/NRTAEAAAAAAMgPxRQAoHi1a9euoqKi7uvE4/HZs2fXcHIYhnXfEQAAAAAAgJhiCgAAAAAAAAAAEVFMAQAAAAAAAAAgEoopAAAAAAAAAABEQjEFAAAAAAAAAIBIKKYAAAAAAAAAABAJxRQAAAAAAAAAACKhmAIAAAAAAAAAQCQUUwAAAAAAAAAAiIRiCgAAAAAAAAAAkVBMAQAAAAAAAAAgEoopAAAAAAAAAABEQjEFAAAAAAAAAIBIKKYAAEDNJJOxqspYIhEra1LoKAAAAAAAUD8opgAAwHpUVaYnTkhP/jg9Y3q4YF5s9eovzicSQfuOQbfu8S37xvtvH7RpU9CUAAAAAABQvBRTAADgy8JFC1MvPZd6Z9z/lVHWlUqF8+dmPtLvvh17+L54v60T+x4Y77NV3mMCAAAAAECxU0wBAIB1rF6dfPaJ1Osvx9LpGs1Pp9OTPsp8xPtuVXLUscFmnSPOBwAAAAAA9YliCgAAfCH8/LOqf90ali/ahGvTkz+uvPYPJUd8M7H7kJwHAwAAAACAekoxBQAA1ki//07VyDtiyeSmL5GsSj7473DO7JL/GR4LgtxFAwAAAACA+koxBQAAYul3317TSqnh43s2KDX6lVhVVcnwE3VTAAAAAABAMQUAgMYuPXVy1T135qSVkpUaNybWtm3J0GG5WhAAAAAAAOopxRQAABq1cMXy5N23×1Kp3C6beu7peM8t41ttk9tlAQAAAACgflFMAQCgUUs99mC4dEnu1w3D5P0jyi7+WaysLPeLAwAAAABAPaGYAgBA4xV+/llq/LioFl9cnnr5ucRBh0W0PgAAAAAAFD/FFAAAGq/k88/EwjDC9V99KbH3AbEmTaLbAgAAAAAAipliCgAAjVS4ZEl64ofR7rFqZerdtxO77RHtLgAAAAAAUKwUUwAAaKTS774VS6cj3+WdcYopAAAAAAA0WoopAAA0UulPJuZjl2lTYlWVsdKyPOwFAAAAAADFRjEFAIBGKj19Wj62SaXSM6bHe/fNx14AAAAAAFBkFFMAAGiMwqVLYqtX52mv+fNiiikAAAAAADRKiikAADRKy5b+ZxTGYkG0ey1dEu36AAAAAABQrBRTAABojMKKiv8MI26lZPbK161ZAAAAAACg2CimAADQKMXj+dsrkcjfXgAAAAAAUEwUUwAAaIyCpk3zuFezvO0FAAAAAABFRTEFAIDGKGjXIRYEsTDMx17tO+RhFwAAAAAAKEKKKQAANEpNmgRt2oaLy/OwVdC5Sx52AQAAAACAIqSYAgBAIxXfsm/q7Tej3iVo0SLo3DXqXQAAAAAAoDgppgAA0EjF+2+Xh2JKfOtt1zwzCAAAAAAAGiXFFAAAGqn4gO1izZrFVq2KdpeBu0W6PgAAAAAAFDPFFAAAGquS0sTuQ1IvPBvdDkHX7vE+/aJbHwAAAAAAipxiCgAAjVdi7/1TY16N7qYpJQcP8xwfAAAAAAAaM8UUAAAar6BFy5JDvpF86N4oFo9vs218wPZRrAwAAAAAAPWFYgoAAI1aYvch6Y8+TE+akNtlg5atSoafmNs1AQAAAACg3lFMAQCgcQuCkuNPrbrhz+H8eTlbs6S05JRvBa1a52xBAAAAAAConxRTAABo7IIWLUrPOq/qxr+GixbmYLmSktKTTo/37puDpQAAAAAAoJ5TTAEAgFjQrn3peRdV3fqPcObndVqoefPSU86M99kqR7kAAAAAAKB+U0wBAIA1glaty877QfLxh1OjX4mF4SasEO+1ZckJpwXt2uc8GwAAAAAA1FOKKQAA8B8lpSX/Mzy+866pxx9KT5tS8+uCtu0SBx2W2HVwLAiiSwcAAAAAAPWOYgoAAPyX+Ba94t/9QXrq5PTY0akP3o1VVq53ahDEt+wbHzg4sdPAWCKRx4wAAAAAAFA/KKYAAMDXiPfum/koGX5SevrU8PPp4fx54YrlscqKWKIkaNY86Ngx6No9MyHWvHmhkwIAAAAAQPFSTAEAgPVLJNa0TzIfAAAAAABA7SmmAAAAAAAAAAAQCcUUAAAAAAAAAAAioZgCAAAAAAAAAEAkFFMAAAAAAAAAAIiEYgoAAAAAAAAAAJFQTAEAAAAAAAAAIBKKKQAAAAAAAAAAREIxBQAAAAAAAACASCimAAAAAAAAAAAQCcUUAAAAAAAAAAAioZgCAAAAAAAAAEAkFFMAAAAAAAAAAIiEYgoAAAAAAAAAAJFQTAEAAAAAAAAAIBKKKQAAAAAAAAAAREIxBQCAQrr99tvPOOOMmswsLS3t2LFjly5d9thjj6FDhx5xxBGJRGKjV/Xu3XvatGl1DHnXXXedfPLJdVwEAAAAAAAaIcUUAADqh6qqqtlrjR8//m9/+1uvXr2uuuqqE044odC5AAAAAACA9VJMAQCgXpo2bdqJJ5744osv3nDDDUEQFDoOAAAAAADwNRRTAAAoFqWlpQMHDvzalxYsWDB58uSvnv/HP/7RsWPHK6+8sibr9+7du3PnzpsQLLPFJlwFAAAAAAAopgAAUCw6dOgwevTo9b26cOHCMWPG3H///bfffns6na4+/7vf/e6kk04aMGDARtf/8Y9/fM455+QmKwAbEy5bGn76SXrG9HDe3HDhgnDF8lhlRSyVipWWBWVlsTZtgo6dgk5d4r37xHv2jpWWFjovAAAAAJFQTAEAoH7o0KHD4Wt973vfO+OMM957773s+VQqdc011/zzn/8sbDwAssIlS9LvjEuNHxfOnvn1M6oqw6rK2Irl4aw1E1KZ/yspiffdKrHLbvEB22uoAAAAADQwiikAANQzO++88/3337/TTjutWLEie+axxx4LwzAIgsIGA2jkwjmzki88m35vfGyd+1rVSDKZnjgh8xFr3rxkr/0Se+0Ta9Y8mowAAAAA5JtiCgAA9U/fvn0vueSSX/3qV9nD+fPnL1y4sGPHjoVNBdBohcuWJh9/KP3OW7EwrNNCK1cmn30i+crzJQcdlthr31g8nqOAAAAAABSMYgoAAPXSoEGD1j1csGCBYgpAQaTGjk4+/lBs9aqcrbh6dfKxB1Pj3ig9/tSgW/ecLQsAAABAISimAABQL2255ZbrHnbq1KlQSQAar4qKqgdGrrlRSgTCObMqr/9TyZFHJwbvFcX6AAAAAOSHYgoAAPXS559/Xj1u2bJl+/btCxgGoBEKly+ruuVv4ayZEe6RrEo+cE84d07JEUfHgiDCjQAAAACIjGIKAAD10ocfflg9PvjggwuYBKARCssXVd10XbhwQR72Sr32UrhiRenxp8Ti8TxsBwAAAEBuKaYAAFD/VFZW3njjjdWH3//+9wsYBqCxCVcsr7r5b/lppWSl3xmXLCstOfoE900BAAAAqHcUUwAAqGdWrFjxrW99a+LEidnD0047bZ999ilsJIBGJFlV9c+/hwvm/ec4jMXyURZJjR0dtGmbOOiwPOwFAAAAQA4ppgAAUA+sXLly+vTpn3322bhx42688cbMOHv+4IMPvvnmmwubDaBRST7yQDhj+jon8ncLk+Sop4Itese32iZvOwIAAABQd4opAAAUizlz5gQ1fkZDy5Ytf/vb355//vnxeLyGl5y7Vm1TDR8+/N57763tVQANUvr9d1JvvFaw7cMwec+dpT/8adCiZcEyAAAAAFBLiikAANRLTZo0qaqqqqioaNasWaGzADQOFRXJR+8vbIRw+bLUE4+UHHtSYWMAAAAAUHOKKQAA1EsLFy68+OKL//jHP1533XXf/OY3Cx0HoOFLPvtEuGRJoVPEUm+9Ed9tj3jP3oUOAgAAAECNKKYAAFAsSktLBw4cuIEJyWRy8eLFU6ZMSafT2TOzZs0aPnz4zTff/K1vfWuj6/fu3btz5861TdWvX7/aXgLQ8Ky5VcmYVwudYq0wTD37ZPzb5xU6BwAAAAA1opgCAECx6NChw+jRozc6bfHixXfeeecvf/nL8vLyzGE6nT7rrLO6dOly2GGHbfjCH//4x+ecc05usgI0MqmXX4hVVRU6xRfSn0xMT/8svkXPQgcBAAAAYOMUUwAAqGfatm37ve9979BDDx04cOCyZctia/7xfPjLX/5yo8UUADZRKpV+c+PFwXxKj3lFMQUAAACgXlBMAQCgXurXr9+vf/3rH/zgB9nDN99885VXXtl7770LGgqgYUpPeD9cuaLQKf5L6v13S446NlbWpNBBAAAAANgIxRQAAOqrCy644LLLLsveNCXjvffeU0wBiELq3bcLHeErKivSH30Y33GXQucAAAAAYCMUUwAAqK8SiUT//v3Hjh2bPZw6dWph8wA0TGEYfvpJoUN8jfTkjxVTAAAAAIqfYgoAAPVYz549q4spc+fOLWwYgAYpnDOr2J7jk5X+9ONCRwAAAABg4xRTAACoxz777LPqcfv27QuYBKChSs+cUegIXy9cuCC2enWsadNCBwEAAABgQxRTAACor5LJ5IQJE6oPe/ToUcAwAA1VOH9eoSOsV7hwftDdb/4AAAAARU0xBQCA+uraa69dvnx59eEBBxxQwDAADVW4aEGhI3xFGIsFa/93gWIKAAAAQLFTTAEAoF4aN27c5ZdfXn3Yt2/fnXfeuXBxABqu1asKneArgi/+NyzCbAAAAAD8N8UUAADqkzAMp0+ffsMNN/zxj39MJpPV5y+//PIgCDZwIQCbqKKi0AnWr5izAQAAALCWYgoAAMVi4cKFe++99wYmrFq1atKkSes+vifr6KOPPumkkza6/tVXX33XXXdtWrZbb721b9++m3YtQP0WpgudYP3SRZwNAAAAgLUUUwAAKBZVVVWvvvpqba8aOnToHXfcUZPbpXy61iZFi61YsWLTLgSo98qaFDrB+jUp4mwAAAAArKWYAgBAfdWqVatLL730Zz/7WTweL3QWgIaradNCJ1i/Ys4GAAAAwFqKKQAA1CctW7Zs3779jjvuOHTo0FNOOaVdu3aFTgTQwAVt2xc6wnoVczYAAAAAshRTAAAopNPXim79qVOnRrc4QGMQbNap0BHWq5izAQAAAJClmAIAAACsV9C5S6EjfL2gRcugZatCpwAAAABgIxRTAAAAgPWK9+gVKy2NVVUVOsiXBX36FToCAAAAABunmAIAAACsX0lJvGfv9OSPC53jy+KKKQAAAAD1gWIKAAAAsCHx7XYsumJKEMT7b1/oEAAAAABsnGIKAAAAsCHxHXeJPfpALJUqdJD/E++3TdCmTaFTAAAAALBxiikAAADAhgTNW6y5acq7bxc6yP9J7LZHoSMAAAAAUCOKKQAAAMBGlOx/cOV742NhWOggawSdOse327HQKQAAAACoEcUUAAAAYCOCrt3iA7ZPf/heoYOskTjgkFgQFDoFAAAAADWimAIAAABsXMk3vln58UexqqrCxoj32jKx08DCZgAAAACg5hRTAAAAgI0L2nco2X9o8pknChkikSg56ji3SwEAAACoRxRTAAAAgBpJ7H9w+uOJ6WlTChWg5NAjgq7dCrU7AAAAAJtAMQUAAAComXi85KQzqv7yh3DF8gJsPmD7xN77539fAAAAAOpCMQUAAACoqaBN29Izz638×19jlRV53XfzLUpPPM1DfAAAAADqHcUUAAAAoBbWdEROPavqjptiVVV52rFT59Izz42VNcnPdgAAAADkkGIKAAAAUDvxrbYpPeu8qttvjK1aFfleW/Qq+dY5QfMWUW8EAAAAQBQUUwAAAIBai/fuU3buD6ruuiWcPy/CXXYaWDr8xFhpWXRbAAAAABApxRQAAABgUwRdupZdeGnygX+nxr+Z+9VLy0qOODoxeM/crwwAAABAHimmAAAAAJuqrEnJCafGd941+fB94cL5uVo1PmD7kiOPCdq1z9WCAAAAABSKYgoAAABQJ/Gt+5f98KepN0enXnouLF9Up6X69EsceEi8z1a5ygYAAABAYSmmAAAAAHVWUpLYY+/EbnumP3g39fbY9McTY+l0LS5v3jyxwy6JXQcHPXpGFhEAAACAAlBMAQCgUQjLF6UnfhgumB8uXxaUlsbatI1v0Tvep1+sxLfEALmTSMR33CXzEa5YHk7+OP3pJ+nPPwsXzItVVn51btCyVdCpS9B7y3ifreI9e/sNGQAAAKBB8pc+AAA0cOlpU1JPPZqe+umXzqcy/9e0aWLPfUr2PSgzKEQ0gAYraNEyWNtQyR6GS5bEVi4PKypiVVVB5rfcsiZB6zaxZs0KGxIAAACAPFBMAQCg4Uqnk4/cnxr9ynonrF6dev6Z9JtjSk49a80/1gcgGkGbNrE2bYJCxwAAAAAg/xRTAABooFKpqttvTE/6aKMTw2VLq278a+kpZ8b7b5eHXAAAAAAA0HgopgAA0DAlH76vJq2U/8xOVo24vey8HwZdukYZCgAAAAAAGhfFFAAAGqD0J5NSb7xWu2sqKqru/VfZBRfHAs+aAAAAAACA3FBMAQCgAUo++cgmXBXOmJ5+/534DjvnPA8AAAAAADROiikAADQ04ZxZ4czPN+3a1FtjFVMAAAAAACBXFFMAAGho0hM+2PRrJ38cq6qMlZblMA8AAAAAADRaiikAADQ04fx5m35xsipctCjo3CV3cQDyavvtt//ggxr185o2bdqhQ4fu3bvvueeeQ4cOPeyww4Ig2MD8+++/f/jw4dlxy5Ytly1bloO4AAAAADR0iikAADQ04bKldbp86RLFFKAxWL169cy1xo4de+2112699dZXX331EUccUehcAAAAADQoiikAADQ4JXX7Lre0NEc5AOqTSZMmHXnkkT/5yU+uuuqqQmcBAAAAoOFQTAEAoKEJWrWu0+Wt2+QqCUBhbbHFFt26dfval1avXj158uTly5d/6fzvfve7zTff/Pzzz48+HQAAAACNgmIKAAANTdCjZ2zs65t4bctWQbv2uc0DUCgXXnjhxRdfvIEJM2fOfPDBB3/xi1+Ul5dXn8xc8s1vfnN9jRYAAAAAqBXFFAAAGpr4gO1iDwSxMKzFNZm5wdpr+28XC4KIggEUm+7du19wwQUnnnjiCSecMGrUqOzJioqKa6655k9/+lNhswEAAADQMCimAADQ0AQtW8V3GpgeP64212R/DRJ77RNNKIDi1aFDh/vuu2+rrbaaN29e9swDDzygmAIAAABATiimAADQAJUc8o3KD96LVVXW6qrEroODrt0jigRQzNq0aXP22WdfeeWV2cPP1urZs2dhUwEAAADQACimAADQAAXt2pcee1LViNtr/kCfoGu3kiOPiTQVQDHbeeed1z2cOnWqYgoAAAAAdaeYAgBAwxTfcZeS5cuTjz0QS6c3Ojno0rX0jHNiZU3yEAygOG233XbrHi5cuLBQSQAAAABoSBRTAABosBJ77RNstlny/pHh4vL1TgqC+E4DS795fKyJVgrQqK1atWrdw1QqVagkAAAAADQkiikAADRk8a36l13y89ToV1Ljx4WzZvzXa02axLceULLPAUEPz6oAiH3wwQfrHnbu3LlQSQAAAABoSBRTAABo6EpLE/sckPkIF5eHixbGli6OlTUJWrcJunSLlfh+GOALo0ePXvewX79+hUoCAAAAQEPiL+IBAGgsgrbtMh+FTgFQjCZPnvzPf/6z+nC77bbr1q1bAfMAAAAA0GAopgAAAECjNmbMmFNPPXXVqlXVZ84444zCxQEAAACgQVFMAQAAgEanoqLi008/nTRp0oMPPnjXXXeFYVj9Urdu3b773e8WMBsAAAAADYliCgAAADRMl6xVq0tKSkpGjhzZvHnziCIBAAAA0NgopgAAAABrtGjR4q677tp7770LHQQAAACAhkMxBQAAAIgNGzbs6quvHjBgQKGDAAAAANCgKKYAAABAw7TFFlt069ZtAxNatGjRqVOnXXbZ5fDDD+/fv3/eggEAAADQeCimAAAAQMN04YUXXnzxxYVOAQAAAECjppgCAAAAAAAAAEAkFFMAAAAAAAAAAIiEYgoAAAAAAAAAAJFQTAEAAAAAAAAAIBKKKQAAAAAAAAAAREIxBQAAAAAAAACASCimAAAAAAAAAAAQCcUUAAAAAAAAAAAioZgCAAAAAAAAAEAkFFMAAACA2lm5cuXee+9dq0tOO+2073znOxHlAQAAAKBoKaYAAAAAtZNOp1999dVaXbLffvtFkwUAAACAoqaYAgAAAAAAAABAJBRTAAAAAAAAAACIhGIKAAAANBzvv/9+RCsfc8wxYRhGtDgAAAAADZViCgAAAAAAAAAAkVBMAQCg8Hr37j1t2rS6rHDGGWfceuut6575xz/+ce6552bHvXr1mjp1al3WBwAAAAAANoFiCgAAAAAAAAAAkVBMAQAAAAAAAAAgEoopAAAUl969e3fu3Lm2V/Xp0yeKMAAAAAAAQF0opgAAUFx+/OMfn3POOYVOAQAAAAAA5IBiCgAAAAAAAAAAkVBMAQAAAAAAAAAgEoopAAAAAAAAAABEQjEFAAAAAAAAAIBIKKYAAAAAAAAAABAJxRQAAAAAAAAAACKhmAIAAAAAAAAAQCQUUwAAAAAAAAAAiIRiCgAAAAAAAAAAkVBMAQAAAAAAAAAgEoopAAAUl3PXqvn866677vzzz48uDwAAAAAAsMkUUwAAAAAAAAAAiIRiCgAAAAAAAAAAkVBMAQCguPTu1atTs6axlSvDqsovvxYEQbPmQcuWsabNqs917tw5r/kAAAAAAIAaU0wBAKC4XLzdVt8esPWG58T7blVy5DFB5675iQQAAAAAAGwaxRQAAIpMZdVGp6Qnf1×53Z9Kjz81vt0OeUgEAAAAAABsGsUUAACKQBjW+pLKiqq7bikZflJi18ERBAIAAAAAAHJAMQUAgEILw3DF8k27MPngPUHHzeK9tsx1JgAAAAAAIAcUUwAAKLDUG6/Fqjb++J6vCGOxIJZMJkfcXnbpz2MlpblPBgAAAAAA1I1iCgAABVVZkRr11CZdGWT/J1xcnnrt5cS+B+YwFAAAAAAAkBOKKQAAFFLqzTfCZUvrushLoxJ77x+Lx3MSCQAAAAAAyBXFFAAACin94bt1XyRcsSI97dP4lv3qvhQAAAAAAJBDiikAABTO6tXpqZ/mZKX0Rx8qpgAAAAAAQLFRTAEAoGDCxYti6XRullq4ICfrAAAAAAAAOaSYAgBAwYRLl+ZuqSW5WgoAAAAAAMgVxRQAAAonlczZUsncLQUAAAAAAOSIYgoAAAUTtGqds6Vat8nVUgAAAAAAQK4opgAAUDht2uZqpaBtzpYCAAAAAAByRTEFAICCCVq1Djp3DefOrvtS8b5b130RAAAAAAAgtxRTAAAopPi226fmzp50zul1WqWkJL5V/y+dO2etOi0LAAAAAADUjWIKAACFlBi0R+rl52PJ5CZdHcZiwZpFdh4Ua9o0t8EAAAAAAIC6U0wBAKCQgvYdErsPSb364qZdveaX0rLE0GG5zAQAAAAAAOSIYgoAAAVWctCh6Y8+DBfO38TLDzsiaNMmt5EAAAAAAICcUEwBAKDQmjUvPePsyuv/GFu9uraXJgbtkdhr3yhCAQAAAAAAdaeYAgBA4QWdOpd9+/yqO24Oly6p+VWJ3YeUHHlMdKkAAAAAAIA6UkwBAKAoBD16ll5wSfKeO9Offrzx2U2blQw7MjF4r+hzAQAAAAAAm04xBQCAYhG0aVN69gXpiRNSzz2Z/nx6LAy/ZlKz5omBuyUOPCRo3iLvAQEAAAAAgNpRTAEAoLjEtxmQ+QgXl6cnfhjOnxcuWRyrrAxatYq1bRfv1Se+Zd9YIlHojAAAAAAAQI0opgAAUIyCtu0Suw8pdAoAAAAAAKBOFFMAAAAAAAAAAIiEYgoAAAAAAAAAAJFQTAEAAAAAAAAAIBKKKQAAAAAAAAAAREIxBQAAAAAAAACASCimAAAAAAAAAAAQCcWUYpdOp1etWlXoFF+WSqUyv4ZhuGLFikJnASJUWVmZ+V2o0CmAXEomk7G1b+XexKGByX6LXi3zh4h4PF6oMEAUsl/mVVVV3sShgcl+i17N1zg0PGEYZn5dvXp15n280FmAXFr3TTydTtfTN/F4PN6sWbNCpwAaPsWUYlecxZRqxZwNqLuqtQqdAsi9VCrlTRwatoqKikJHACLhW3Ro8HyjDg1VZWVloSMAESryH+dtQCKRUEwB8kAxpdgFQdCkSZNCp/iyzPtr9i/CijAbUEfr/hyrpKQk811pAcMAOZdKpZLJZDweLy0tLXQWIJeqv0XPKisry/xRooB5gJyrrKwMw9C36NDwZL9Frz70t23Q8GT/ti3zx3A3NYQGJvMOXn370syfwTN/Ei9snk3jtyYgPxRTil0ikWjVqlWhU3xZZWVlVVVV5l22CLMBdbRuMaVJkya60tDArFy5MvNn5pKSEm/i0MBkvj9fsmRJ9WHz5s0zX+kFzAPkXOZrPPOVXlZWlvkCL3QWIJdWrVq1bjHFN+rQ8GTbpc2aNaunP7QG1mfZsmXVxZTi/HEeQPHwN5UAAAAAAAAAAERCMQUAAAAAAAAAgEgopgAAAAAAAAAAEAnFFAAAAAByLFy5IrZ0aeZ/Y61aBy1aFjoOABCNMIwFQaFDAADFTjEFAAAAgBwI589Nf/h+esL76ZkzYsmq/3uhpCTo0i2×7Q7xAdsHXboWLiAAUAerVqWnTk5PmRzOnR3OnxeuWBGrrFhzvrQsaN4s6Ng56NQ53rtP0Kdf0LJVobMCAMVFMQUAAACAOgnnzEo++Uh64oSvfzmZDGdMT86YHnv6sXifrUqGHRlsvkV+AwIAmyoM0×99kHpzTHrShFgq9TUTqirDJZmPJbFPP06NfiUWBPE+/eIDByd23CWWSOQ9LgBQjBRTAAAAANhUyWTy0QdSb7y25k7+NZD+9OPK6/6Y2GVQyTePi5WWRZ0OANh0YZh6563Uc0+H8+fW6qr05I8zH6mnH0vsd1Bi8F6xeDyyiABA/aCYAgAAAMCmCJcvS955S3ralFpeFqbeGpueM7v09O8EbdpGkgwAqJtw3tzkAyPTUz/d9BUWlycfujc15rWSo4+P9+ydw2wAQL2jmAIAAABArYXLl1Vd/6dw0cJNvHzm51XX/bH0/B8GbdvlNhgAUEepN8ckH74vVlVZ96XCObOq/v6XkqHDEvsPjQVB3RcEAOojxRQAADbR8uXLH3vssddee23s2LFz5sxZtGhRZWVlu7X69+8/ePDgAw44YNCgQYWOCQBEIJVK/uvWTW6lZIVLl1TdfmPZdy+KlXmmDwAUhzBMPvZg6tUXc7lmOp18+rH0rBmlJ5wWK/FjKQBojHwHAABArZWXl1955ZW33HLLkiVLvvTS3LUmTpz44IMPZg533nnnSy655KSTTtromv/4xz/OPffc7LhXr15Tp07NeWwAIFeSjz6QnjL5P0dhLLaJ/wA6nDWz6oGRa35MBQAUXBgm//2v1Ntjo1g7/f47VStXln7rnFhpaRTrAwDFTDEFAIDaee6550477bRZs2bVZPL48eNPPvnku++++9Zbb91ss82izgYA5EE4f27qjdfWOVGn2/Knx49L77F3vGfvOqYCAOoo+egDEbVSstKfflx1922lp54Vi8ej2wUAKEKKKQAA1MIzzzxzxBFHVFb+13OmW7Ro0bdv36222ioej0+dOnXatGnz5s1bd8Ljjz9+8MEHv/jii23atMlvXgAg95KPPxxLp3O4YOrJR+Lnfj+HCwIAtZV647XUay9FvUt6wvvJpx4rGXZk1BsBAEVFMQUAgJqaOnXq0UcfvW4rZfDgwVdeeeWBBx4YBP/1T6XLy8tHjBjx+9//fvr06dkz77zzzimnnPLoo4/mNTEAkGvhwvnpjz7I7ZrpqZ+GMz8PuvfI7bIAQA2Fs2clH3kgP3ulXn4u3qdvfOsB+dkOACgGiikAANTUJZdcsmLFiuw4kUjcdNNN3/rWt752Zrt27c4777zT1nrwwQezJx977LGnn376kEMOyVNcACAC6Q/f/2IU1vEZPv8l9eF7JYopAFAQYZh8YGQsWZXH7e4pu/h/Y2VN8rQjAFBoiikAANTIZ5999sAD//fPp373u9+tr5VSrWXLlvfcc8+QIUPGjv3iGdXXXnutYgoA1GvpCf8ppuSulRLL9l0OPjyXKwIANZN6c0×6+rR87hguLk++8GzJId/I56YAQAEppgAAUCMPP/xw9bhbt24XXXRRTa4qLS394x//uPfee2cPX3jhheXLl7ds2TKSiABA9NIzZ0SxbDh3diyViiUSUSwOAKxXKpV6/ukCbPvqi4kh+wctWuR/awAg/xRTAACokbfffrt6fNhhhyVq/HOjIUOGdO/efebMmZlxRUXFe++9t+eee0YSEQCIWkVFrLIikpXDMFy2NGjbLpLFAYD1SL03PixfVICNKyvTo19JHHRoAbYGAPJOMQUAgBqZM2dO9bhLly61unbbbbfNFlMy5s6dm8tYAEAehUuXRLq4YgoA5Fn6zTGF2jr11huJAw+JBTl9OiAAUJQUUwAAqJEwDKvHU6dOrdW1l1566dFHH50d9+/fP5exAIAGY51vNgCAPAiXLElP+aRguy9amJ4+Ld6zd6ECAAB5o5gCAECN9O3b95lnnsmOn3/++fLy8nbtavpvmg9aK7JoAECeBK1aR7h4m7bRLQ4AfFV68qTCFkPTH09UTAGAxkAxBQCAGunXr1/1eM6cOaeffvrdd9/dsmXLAkYCAPKtadNYWZNYZUXuVw6CSFsvAMBXhVMnFzjAmvu1HFbYDABAHiimAABQI8cff/zPf/7zFStWZA8fffTR/v37//a3vz366KNbtGhR2GwAQN7Eu3VPT5uS82WDzl1iiUTOlwUANiA9e1aBA8wpcAAAID8UUwAAqJGuXbtefPHFV1xxRfWZGTNmnHbaaeeee+6wYcOOOOKIgw46qFu3bgVMCADkQXzbHaIopsQHbJ/zNQGADQsXzCtwgpUrwxXLgxbuxgoADZxiCgAANfWTn/xkwoQJ991337onV65ced9amfGAAQOGDh160EEH7bvvvq1atSpQTAAgQmsaJI8/lPNlE9vukPM1AYANqaqKrV5d6BCx2LJlMcUUAGjoFFMAAKipZs2a/fvf/75yrcrKyq9OmLDWX/7yl5KSkt133/2ggw4aNmzYoEGD8h8VGpRUKly+LChrkvkiLHQUgFjQcbN4/+3SH32QwzXjvbYMNt8ihwsCABsVVhRBK2VtjKDQGQCAqCmmAABQC0EQXHbZZd/97nfvuOOOW265ZcKECV87LZlMvrrW5Zdfvssuu5x//vknnnhiMz9ThxoLFy5IT3g/8xHOmxsuX/bF2dLSoE3beN+t4wO2j/fpFyvxBzqgMEoO/5/KSRNi6XSuFkwM+59cLQUA1FQYFjrBWulUoRMAAJHz95gAANRax44df7jWp59+OmqtF154YeHChV87+e233z7rrLN+/etfP/roo9ttt12eo0K9E86dk3zyka+/FUFVVbhgfirzMebVoGWrxNDDEoP2iCUSec8INHbBZp0Tg/dKjX4lJ6vFd9o13rN3TpYCAGpuzU0Zi0DQxD9iAYCGTzEFAIBN12etc845J51Ov/POO9mSyquvvrpq1aovzZw2bdqee+45YsSIww8/vCBRoR5IpZJPPJx6/eWa3IQgXL4s+eC/U6+8WHryGUG3zfOQDmBdJUccHc6dnZ4y+YvjMBbbpLvwB127lx5zQg6DAQA1VVa2puaeKvQNS5o3L3AAACB6iikAAORAPB7fZa0f/ehHFRUV999//69+9auPP/543TnLli07/vjjMye7detWqJxQvFaurLrrn+lP1/mqqcFPecMF8yr/dm3p8afEttk20nQAX5ZIlJz8rarr/hiWL1pzuGmtlFatS0//zpqfigEA+RcEQfuO4fy5hcxQUhq0blPIAABAXiimAACQY02aNDnppJOOP/7422+//dJLL120aFH1SytWrPjpT3+aOV/AeFCMVq+u/Mdfwjmz/+tkDX/KW1VZ9a9bg+EnxXr1iSAZwHoFLVuVnv/D5B03p6dP25TLu3YvPf07Qbv2uc4FANRU0LlLYYspwWadYvF4AQMAAPmhmAIAQCQSicSZZ545dOjQ448/fvTo0dXn77zzzt/+9rfdu3cvYDYoLmFYNfKOL7dSarlC+OC/48efmvZMHyC/1tzy5JzvJR++P/Xm6MzvRV835evu/hQEiZ12LTn6ePdKAYDCivfaMv3Bu4UM0Fu9HgAaBcUUAAAi1KNHj+eff37QoEEffPBB9kwYhu+//75iClRLvTQq/dEHdV0lWdX8kXtXnHVBWFqai1AANVZSWnLMCYk99k4++Uj644++8vKXWynxLfsmDvuf+BY985MOANiAeN+tGnkAACA/FFMAANi4Sy655MMPP8yOr7zyyoEDB9b82qZNm955550777xz9ZkJEyYceuihOY4I9VO4YkXyhVE5WSpYtqzszdEVe+6Tk9UAaiXo1r30rO+Gc2enP3w/9eF74eyZsVTq/16Ox4MuXeMDdkhsu33g3k4AUDSCrt2DzTqF8+cVZvumTeNb9S/M1gBAfimmAACwcZMnT37qqaey49NOO61WxZSMnXbaqWvXrrNnf/Gkks8//zzH+aDeSr3wTGz1qlytVvrm65U7DwqbNcvVggC1EnTumsh8HHDwmjukLV8WW7Y0lk7H2rQNWraKBV95oA8AUAQSu+yWfPqxtcOvewBfpFtvv1PMHR8BoHFQTAEAYOM6depUPX733XdPPPHE2q7Qr1+/6mJK69atc5YM6rV0Ov322ByuF1RWlnw8oWrH2lXHAHIvCIJWrWOtvOMDQLGLD94r9sIzscrKPLdSMt8tJIbsn9cdAYDCUUwBAGDjdthhh+rxww8/fNVVVwW1/HfPc+fOrR5369YtZ8mgPkt/NiVcsSK3a5Z8MkkxBQAAqKGgRYvE7kNSLz+f533j2+4QdOma500BgEJRTAEAYOO+8Y1vfO9738uOJ06cOHLkyFrdNGXq1KmTJk2qPtxxxx1znA/qp/Skj3K+ZmL61CCVyvmyAABAQ1Vy4KHp8ePCZUvzuGVJyWFH5G87AKDQFFMAANi4Xr167bbbbmPHfvHMkfPPP3/77bffbrvtanj5j370o+rx5ptvPnjw4NxHhHooLF+U8zWDVCpYsTzWoUPOVwYAABqmpk1LvnFU1Yg78rZhyQGHBB07bXweANBQKKYAAFAjf/jDH/bbb7/suLy8PDO+8cYbjz766A1ftXLlyh/84Af33Xdf9ZmLL764to8BggZraST/JDFYviyKZQEAgIYqvtOuiY8npt4am4+9tuyX2H9oHjYCAIqHYgoAADWy7777nn766bfffnv2cOHChcccc8wee+xx9tln77///j179lx38vLly6dMmfLoo4/ecMMNM2fOrD4/cODA6kcCAeGqFVEsG6xaGcWyAABAA1Zy1HHpuXPCGdMj3SVo177kpNNj8XikuwAAxUYxBQCAmrrpppsWLlz42GOPVZ8ZvVZm0KFDh06dOrVu3XrJkiUzZ85ctuxrbtjQv3//xx9/PJFI5C8xFLegRcswgmXTzVpEsCoAANCglZWVnnlu1Q3XhvPnRbRD0LJV6bfPC1q1jmh9AKBoKaYAAFBTpaWl99133y9+8Ys//vGPqVRq3ZcWrrWBa4cPH/63v/1ts802izgj1CdBqzZRLBu2bBnFsgAAQMMWtGhZeu73q/7593Dm57lfvF370rPOCzp2yvnKAEDxU0wBAKAWmjRp8vvf/3748OGZXx955JGqqqoNzw+C4MADD7zooouGDRuWn4RQjwQdO+Z8zbC0LGzZKufLAgAAjUHQslXZ2d+ruvdf6Q/ezeGy8d59Sk46I2gdSTUfACh+iikAANTaoEGD7rvvvrlz5z7xxBNjx4596623MuPFixevWLGiVatWbf5/e/cBH1WV9w84k0LvUgRERKkqCiKiiKI0FcFFQEG6DbGtsIKudWXFQrGuoourCEpRwQKoiAVREMVFQRQVC0W69CYl5X83839ns5SQNiSQ5/n48p5z5pxzfzMZ9k7IN/eWLFmuXLn69esH01q1alW1atWM7HldqmhXDnlKbJ2TY95/N2f3TKx2gvu1AwAAWVeoUEL3q5Nmf5r4zqSY3buyu1tcXNz5LeObX+j7FADIzwRTAADIogoVKlyZKrcLgcNVqNIxoVKlUzZtzME9E2vUysHdAACA/CnurHNiTzwl8Z03k+d/FZOSst85wWjoP/93wE1ia9WJb9s+VK5CtKoEAA4TgikAAAC5JBSKO+OsxGnv5NR+KUWKJlWvnVO7AQAA+VmoZMmEK3qmtLgw6ZOPkr75Ombnzr0nxBwglRKfEHviyfFNm4eOOTb6ZQIAhwHBFAAAgFwTd06zpNkzU7ZuyZHddjU+N6VAgRzZCgAAIBAqVyG+wxXxl3RM/v7b5J9+TP71p5T16/Z7DZVQ6TKx1U4IVa8Vd2LdmMKFD32pAECeJZgCAACQewoUiLugTeKEsdnfKblsuT2nnJb9fQAAAPaWkBB7Sv3gv/+0E/ekrFv3n3j9rl0xKckxhQqHihYLlS0bU6BgblcJAORRgikAAAC5Ka7hmSm/LU36Yla2dilc5I92nWLi4nKoKAAAgAOITwgdXTH4L7frAAAOG4IpAAAAuSz+Tx1T1q1N/uWnrK6PD3Xqlly6TI4WBQAAAACQAwRTAAAAcltcXMJVfRInjE/6+svMLg0VKx7f/eqkylViNm+ORmkAAAAAANkhmAIAAJAHxCfEd+4eOqZK4rS3/3On9oyJPaFm/OVdQ6VKJ+3ZE9XqAAAAAACyRjAFAAAgr4hrcl5s/dOTPpiaNGd2TGJ6WZNQpcrxF7aNrXXiIasNyC3z58+vV69epLt69eoKFSpkaocrrrhi/Pjx4XavXr1Gjhy575yWLVt+8MEHGd+zePHipUuXrlatWqNGjS6++OJzzz03UyUBAAAA+YdgCgAAQB4SKlos/k8d4y9qm/zj98nff5u8ZnXM5k0p27fFxCeESpYKlSoVW71m7ImnhMpn7sfSADlra6ply5bNmDFjyJAhdevWfeqpp8RTAAAAgH0JpgAAAOQ9BQrG1q0X/JfbdQBkyIIFC84///yhQ4f+5S9/ye1aAAAAgLxFMAUAAACA/6pYsWLVqlUP9GhKSsqGDRuWLVu2a9eutOPJycn9+/evUqXKZZddFv0aAQAAgMOGYAoAAAAA/9W1a9ehQ4emPyclJWX16tXvvffeoEGDfvnll8hgv3792rRpU7hw4eiXCQAAABweBFMAAAAAyJxQKFSxYsVevXp17NixZcuWn3/+eXh8xYoVr732Wo8ePXK3PAAAACDvEEwBAAAAIIuKFSs2evTo2rVrJycnh0emTp0qmAIAh4Vt27ZNmTJl1qxZc+bMWb169YYNG3bv3l06VZ06dRo1atSsWbOGDRvmdpkAwGFPMAUAAACArKtRo8Ypp5wyb968cHfhwoW5Wg4AHK5atmz5wQcfZHx+8eLFS5cuXa1atUaNGl188cXnnntuxtdu3Lhx0KBBzz///ObNm/d6aE2qH3744Y033gi69evX79+/f5cuXTK+OQDAXgRTAAAAAMiWGjVqRIIpa9euzdVaACC/2Jpq2bJlM2bMGDJkSN26dZ966qmMxFM+/PDDHj16rFy5MiNH+frrr7t27Tp27NiRI0eWK1cu21UDAPmRYAoAAAAA2VKlSpVIu1ChQrlYCQDkWwsWLDj//POHDh36l7/8JZ1p06ZNa9u27e7du9MOFi1atHr16jVr1oyNjV28ePGSJUv2Spq+/fbbrVq1+vjjj0uWLBmV6gGAI5pgCgAAAADZ8ttvv0Xaxx57bC5WAgBHhooVK1atWvVAj6akpGzYsGHZsmW7du1KO56cnNy/f/8qVapcdtll+124ePHi9u3bp02lNGrUaNCgQc2bNw+FQmlnbty4cdy4cYMHDw6OEh6ZN29et27dJk+enPVnBQDkV4IpAAAAAGTLjz/+GGnXqlUrFysBgCND165dhw4dmv6clJSU1atXv/fee4MGDfrll18ig/369WvTpk3hwoX3XdK/f//t27eH23Fxcc8999yVV165381Lly59ww039Ej1xhtvhAenTJkSHO6CCy7I4rMCAPIrwRQAAAAAsu7XX39duHBhpHvNNdfkYjEAkH+EQqGKFSv26tWrY8eOLVu2/Pzzz8PjK1aseO2113r06LHX/KVLl77++uuR7sMPP3ygVEpEsWLFXnnllSZNmsyZMyc88vjjjwumAACZJZgCAAAAQBbt2LGjV69eiYmJ4W7z5s0bNmyYuyUBQH5TrFix0aNH165dOzk5OTwyderUfYMpb731VqRdqVKlfv36ZWTzhISERx555Jxzzgl3p0+fvm3btuCIOVE4AJBfCKYAAAAAkGmbNm0aPXr0Qw89tHr16vDIiSee+Morr+RuVQCQP9WoUeOUU06ZN29euJv2YmYRX331VaR90UUXxcXFZXDzJk2aVK5cecWKFUF7165d33zzTePGjbNbMQCQnwimAAAAABw2jj766GgfYty4cZF7AewrJSVl06ZNy5Yt27p1a9rxpk2bjh079qijjop2eQDAftWoUSMSTFm7du2+EyJZ0pjMf6I46aSTwsGUwJo1a7JYIgCQXwmmAAAAAPBfK1JlfH6pUqUef/zxnj17Rq8kAOCgqlSpEmkXKlRo3wkpKSmR9uLFizO1+YABA9q3bx9u16lTJ0sFAgD5l2AKAAAAAFm3efPm6dOnt2zZslKlSrldCwDkX7/99lukfeyxx+47oXr16tOmTQu3P/roo40bN5YuXTqDm7dIlf0iAYD8STAFAAAA4LBx2mmnFShQIFNLfvrpp/Xr10epnpjUX78eNWrUxIkTP/744wYNGkTvQABAOn788cdIu1atWvtOqFGjRqS9evXqnj17jh07tlixYoeiOAAgfxNMAQAAADhsvPPOOxUqVMjUkiuuuGL8+PEZn9+/f/+hQ4emMyEpKWnJkiU//vjjpEmTnn/++cTExGBw27Zt7dq1mzt3bvny5TNVHgCQfb/++uvChQsj3WuuuWbfOZ06dbr77ru3b98e7k6ePLlOnToPPvhg+/btixYteogKBQDyJcEUAACAKNq0adPbb7/97rvvLlu2bNWqVStXrkxISKiY6oQTTmjTpk3Lli2LFCmS22UCZEJcXNwJqVq3bn3xxRdfcskl4fHly5ePGTOmX79+uVseAOQ3O3bs6NWrVzgqGmjevHnDhg33nRZ8D3Lrrbf+/e9/j4wE5+4ePXr06dMnOKe3bdu2RYsWbswHAESDYAoAAHCEu+eeewYNGhTpDhs27NZbb83UDq+88krnzp3D7QsvvPDdd9/NyKq5c+fee++977///p49e/Z6aPPmzT/88MP06dP/9a9/FS5cuE2bNkGFNWvWzFRVAHlB21STJ08Od9955×3BFAA4ZDZt2jR69OiHHnpo9erV4ZETTzwx+P7lQPP/+te/Lly4cMKECWkHd+zYMSFVeHnLli1btGjRtGnT4sWLR7V4ACD/EEwBAADyl3vvvbdDhw7HHXdc9A6xdu3aO++8c+TIkcnJyQed/Mcff7z22mtvvvnmn//856C2EiVKRK8wgGgYMGBAJJgyc+bM3C0GAI4M48aN+/zzzw/0aEpKyqZNm5YtW7Z169a0402bNh07duxRRx11oIWFCxd+9dVXB6XavXv3vhMWpnriiSfi4+PPPPPMFi1atG7der/XXwEAyDjBFAAAIH/ZsWPHDTfc8M4770Rp/++++65Vq1YrV67c96HSpUtXrlx5z549y5cvj9zZPSwYfOSRR95+++1p06ZVqVIlSrUBREOtWrUi7Z07dwb/M+sOZQCQTStSZXx+qVKlHn/88Z49ex50ZigUuueee66//vrRo0c///zzCxcu3O+0xMTEmanuu+++00477cYbb7ziiisKFy6c8ZIAACIEUwAAgHzn3XfffeWVVzp16pTjO8+ePfviiy/euHFjZCQuLi4Y6dy5c/Bn2quhrFmz5s033xw/fvzHH38cGfzhhx/OPvvsadOm1a5dO8drA4iScuXKFSxYcNeuXeFu8L+BgikAcIht3rx5+vTpLVu2rFSpUkbmly1b9i+pfvnllw9SBcvXr1+/38lfffXV1Vdfff/990+ePPnkk0/O0cIBgHxBMAUAAMiPbrnlllatWpUuXToH9/z555+DPbdt2xYZqV+//ogRI04//fR9J1eoUOG6VO+9997111+/ePHi8Phvv/3WrFmzBQsWpHP9bYA8JRQKlSlTZtWqVeHuxo0bK1eunLslAUB+k5KSMmrUqIkTJ3788ccNGjTI+MITUgXfmCQnJ8+bNy8cUpk5c+Yff/yx18wlS5Y0btx43LhxF198cY7WDgAc+QRTAACA/GjNmjW33377iBEjcmrDxMTErl27pk2l9OrV61//+ldcXFz6Cy+44IJvv/32kksu+fDDD8Mjq1atuu666yZMmJBTtQFEW1JSUqS9devWXKwEAI4M/fv3Hzp0aDoTgpPvkiVLfvzxx0mTJj3//PPB9yPBYPD9SLt27ebOnVu+fPnMHjE2Nva0VLfddtuuXbsmTpw4cODARYsWpZ0TnOU7deoUDGbwuiwAAGGCKQAAQD5SsWLFyO/0/+tf/+revfs555yTIzsPHDhwzpw5kW6vXr2ef/752NjYjKwtUqTI5MmT27ZtG8mmTJw4cfTo0T169MiR2gCiLW0wZd9fsAYAclxcXFz4YietW7e++OKLL7nkkvD48uXLx4wZ069fv+xsXrBgwS5dunTq1GnUqFEDBgzYsGFD5KHt27ffcccdwXi2qgcA8hnBFAAAIB/p1q3bxx9//OWXX8akXuz6uuuumzdvXoECBbK57fr16×999NFI9+STT/7nP/+ZwVRKWOHChcePH3/iiSf+/vvv4ZG//e1vXbt2PegFVwDyglAoFGlv3749FysBgHyobarJkyeHu++88042gylhwTcjV111VcuWLTt16jR79uzI+EsvvfTggw+6cx8AkHGCKQAAQD4SFxc3YsSIhg0bhq90/f333z/88MP33ntvNrd95plnduzYETnEyJEjsxB2KVu27JNPPnnFFVeEu0uWLHnzzTc7dOiQzdoADoGjjjpq3bp14XbwP1+5WgsA5EcDBgyIBFNmzpyZgztXqVLlo48+Cr6H+vbbb8MjKSkpCxYsEEwBADJOMAUAAMhf6tWr17dv32HDhoW7Dz74YKdOnWrVqpXlDXfv3v3UU09Fuu3btz/99NOztlXnzp2DehYsWBDuPvbYY4IpwGGhbNmyP/74Y7g9f/783C0GAPKhtN/R7Ny5c8eOHUWKFEk7oX///t999124PWjQoAYNGmR880KFCr300kv169ePjCxcuPDCCy/MXskAQD4imAIAAOQ7AwcOnDBhQvh3+nft2nXddddNnz497X0oMmXWrFlr1qyJdG+88cbs1Hb99dffcMMNkZ1Xr1599NFHZ2dDgEPgmGOOibRfe+21YcOGlSpVKvfKAYB8p1y5cgULFgy+uwl3N27cuFcw5eeff546dWq43aNHj0wFU2JS8/0VK1ZctWpVuPvbb79lu2QAIB8RTAEAAPKdIkWKDB8+vHXr1uHujBkzRo4cedVVV2Vtt48//jjSPv7445s2bZqd2rp169a3b9/du3eHu59++ulll12WnQ0BDoEWLVq88sor4faWLVvat28/adKkYsWK5W5VAJB/hEKhMmXKRIIjGzdu3OtWO+XLl4+058+fH7mFaMbVqFEjsn+JEiWyUSwAkO8IpgAAAPnRRRdd1Llz5/Hjx4e7AwYMaNOmTdp/q824GTNmRNrZTKUEihcvXr9+/S+++CLcFUwBDgt7Xcx/+vTp8+fPP/vss3OrHgDIh5KSkiLtrVu37vXoKaecEmm/9dZbDz30UGavGZn2OpGVKlXKUo0AQD4lmAIAAORTjz/++NSpUzdt2hS0N2zY0K9fvzFjxmRhnzlz5kTaOfJT2LPOOisSTJk9e3b2NwQOa6eeempKSsrmzZv37NlTJFVmdxiXKv0577//flYL/I9jjjkmKDI7OwAA2ZQ2mPLHH3/s9WibNm1uvvnmcPuHH34YP358pi6asnjx4h9//DHSDT6fZKNSACDfEUwBAADyqQoVKgwZMqR3797h7tixY3v27NmqVatMbbJly5a0/+Zbt27d7BdWr169SHvlypXZ3xAAADjipb0Cyvbt2/d69LjjjjvjjDMiqfobb7wx+Obl5JNPzuDmt912W6R9zDHHNGrUKHvFAgD5i2AKAACQf11zzTWjR4+eOXNmuHv99dcvWLAgU1cjWL9+fdpu2bJls19V2k322h8AAGC/jjrqqHXr1oXbS5Ys2XfCkCFDzjvvvHB748aNQXvEiBHt27dPf9sdO3b07dt3woQJkZFbb701s7cBAgDyOcEUAAAg/wqFQiNGjKhXr97u3buD7q+//jpw4MDBgwdnfIfIv/yGlSlTJvtVpd1k165d27dvL1q0aPa3BQAAjmBly5aN3G1n/vz5+05o2rRpz549R40aFe6uX7++Q4cOZ511Vu/evc8///yqVaumnbxt27bg+6PJkyc/88wzK1asiIw3aNAgcksgAIAMEkwBAADytTp16tx+++33339/uPvoo4926dIl43dM3+ve7QULFsx+ScWKFUvb3bx5s2AKAACQvmOOOSbSfu2114YNG1aqVKm95jz33HPr16+fMmVKZGR2qpjUC66UL1++RIkSwTcgK1as2Lp1676HCL57evvtt+Pi4qLyBACAI5dgCgAAkN/dddddr7zyyqJFi4J2YmJi7969Z8+eHRsbm5G1Rx11VNrupk2bChcunM16Nm/enLZbsmTJbG4IAAAc8Vq0aBF8XxNub9mypX379pMmTdor9Z6QkDBhwoR77733kUceSUpKSvvQ+lTp7N+xY8fhw4eXK1cuxysHAI54gikAAEB+V7BgwWeffbZZs2bh7pw5c4YPH37TTTdlZO1ewZQNGzZUrFgxm/Wk/efgQoUKuVwKAABwUBdeeGHa7vTp0+fPn3/22WfvNS349mfw4MEdO3YM/pw0adKePXvS3zYUCjVv3rxfv36tW7fO4YoBgHxDMAUAACDm/PPP79Wr14svvhju3nnnne3atUt7KewD2SuYsnz58pNOOimbxaxcuTLS9vuIAACQT7z//vvZWR58/5KSkpLByQ0bNpwwYcKaNWveeeedOXPmzJ07N2hv2rRp+/btxYsXL1myZPCdSP369YNprVq1qlq1anYKAwAQTAEAAPiPYcOGTZkyZd26dUF769atN9988xtvvHHQVQkJCVWrVl26dGm4O3v27AsuuCCblYRv8R52wgknZHM3AACA/apQocKVqXK7EADgCCeYAgAA8B9HHXXUY4891r1793D3zVTt2rU76MLzzjtv1KhR4fbMmTOzX8knn3ySdvPsbwgAAAAAkFsEUwAAAP6/bt26jRo16oMPPgh3b7rppmbNmpUoUSL9Veeff34kmPLpp5+uWbOmQoUKWa5h3rx5keuvhDfP8lYAAAAAALlOMAUAAOC/nn322bp16/7xxx9Be8WKFXfdddc//vGP9Jc0a9YsNjY2OTk5aO/evfuf//znvffem+UCHnvssUi7RIkSZ555Zpa3AgAAAADIdYIpAAAA/3XCCSfcc889d955Z7g7fPjwbt26pb+kSpUq7dq1e/311yNLbrnllpIlS2bh6IsXLx4/fnyk26dPnwIFCmRhHwAAAACAPEIwBQAA4H/0799/7Nix3377bdBOTk7u3bv3gAED0l9y2223RYIpa9asufnmm0ePHp3Z4wbH6tGjx+7du8PdAgUK9O3bN7ObAAAAAADkKYIpAAAA/yMhIWHEiBFnn312SkpK0P3mm28ef/zx9Jc0atSoefPmH374Ybj70ksvNW3a9Oqrr87Uce+6666ZM2dGur17965YsWLmSgcAAAAAyGMEUwAAAPZ21lln9enT55lnngl3586de9AlL7zwQv369Tds2BDuXnvttX/88cdNN92UkcOlpKT85S9/SRt/qVOnzuDBgzNdNwAAAABAHiOYAgAAsB8PPfTQm2++uWrVqgzOP/bYY0eOHPmnP/0p3E1JSbn55ptnzZo1dOjQY445Jp2F33777S233PLRRx9FRgoVKjR+/PgiRYpkuXgAAAAAgDxCMAUAAGA/SpYs+eSTT1522WUZX3LJJZc8/vjjf/nLX5KTk8Mj48ePnzRpUteuXS+99NLmzZsXKFAgMnnbtm3vvvvuxIkTJ0yYkJSUFBkvWrToq6++esopp+TUEwEAAAAAyEWCKQAAAPvXsWPHNm3aTJkyJeNLbrnllmOOOaZbt247d+4Mj+zYseO5VHFxceXLlz/66KOTkpJWrVq1bt26lJSUvZYHE4LDNWzYMMeeAwAAAABArhJMAQAAOKCnn356+vTp27dvz/iSDh06VKtWrW/fvp9++mna8XAe5UD3BgqFQp07dx48eHCVKlWyVTEAAAAAQF4imALwv3btStm8KSYlOVSiZEzhIrldDQCQy4499thBgwb169cvU6tOO+20Tz75ZPLkyffff/+XX36Z/uSEhITmzZsPHDjwjDPOyEalAAAAAAB5kWAKwH8kL12c/NWXyd9/+59Uyv8JFS0We+LJsaecFluzdu6VBgBk1/2psry8b6osLGybauXKlW+//fb777//22+/rVmzZvXq1fHx8UenOu644y666KLWrVuXLFkyy+UBAAAAAORlgilAfpeyfl3ilDeSFy7Yz0PbtyV9+XnwX+zx1eMv6RCqWPnQlwcAHO4qVap0barcLgQAAAAAIBcIpgD5WvJPP+4ZMzLmjx0Hmfbrz7uffizhsi6xp552aArbV8q2rSmrVqZs3RKzZXNMUlJMyVKh4sVDFSqGSpXOrZIAAAAAAAAA0ieYAuRfyT8v2jPy2f+EPDJiz+4940YlpCTH1js9ynX9j5RtW5PnzkleuCB56eKYlJR9J4QqVY49sW7caWeEjip7KAsDAIBDJmXd7ym/r4nZsyemRMnYY46NifevGQAAAACHDf+UA+RTKRvW7xnzQkZTKf9/TcqeCeMKlKsQqlwlanWlsXt30mefJE6fFrNzZ3pFrVyRFPw3/f240xvFtWwdKl7iUNQGAACHRPL8rxI/fC9lzar/DhUsGNegUVyLC0NFi+VeXQAAAABklGAKkE8lvv1GzI6D3MFnP/bsSXzztYQb+sWEQlEo6r+Sly1JfOn5lC2bM7ogKSnpi8+S5n+VcFm32JNPiWZpAABwSCQlJU4clzR3zt7ju3YlffZJ8nfzE3r2PkSRcQAAAACyQTAFyI9Sflua/N2CrK1NXrYkeeGC2JOiGP5I+vrLxAnjYxL3/N9ASkxMxnIwO3fuefn5+FYXx53fMtrRGQAAiKrEtybsJ5Xyf1I2b97zwrMJN90aKl3mUFYFAAAAQGYJpgD5UdLX/45JScnO8ugFU5L+/UXihLH/W15mIiYpKYnvTUnZszv+gjY5XRoAABwiyb/+nPTFrPTnpGzbmjhpYkLPaw9NSQAAAABkjWAKkB8lf/9ttpb/+H1MUlJMXFxO1fPfnZcuTnzjlSyHZiJXVkma/n6o/NFx9U/PwdoAAOCQSZrxYUamJS9ckPL72lC58tGuBwAAAIAsE0wB8p/EPSkb1mdrh927UjZtDB1VNocK+j87diSO/ldMYmKWN/jvlVVSUhInjIutXCVUvkJOVAYAAIdQUlLyz4syODf5×4VxgikAAAAAeZhgCpDvpGzZkhObbMrxYEri9Gkp27bm3HZ7Et+d5MLmAAAcdlK2bgk+zWZ0cjZD5wAAAABEmWAKkP9k9UY5/7tJDuzxP/tt2pj02ac5u2fywgXJS36NPe74nN0WAACiK1Of2HPk4z0AAAAAUSOYAuQ7oRIl88gmaSV9MSvjvxWaiW1nfiyYAgDA4SVUvERMfHwG73EZKnNUtOsBAAAAIDsEU4D8JyEhVKp0yqaN2dihQLBDzhX0H8nffZOzG/7/bX/8/j95l/iEaGwOAABRER8fe0KN/3yUzYDYWidGuxwAAAAAskMwBciPYuucnDQ76/fNia1Z+z+/wZlzUtb/nrJmdQ5u+F+7dyX/vCi29klR2RwAAKIj7pzzMxJMia11Yqh8hUNQDwAAAABZJpgC5Eex9RpkJ5gSV69BDhYTSPltWc5umFbyb8sEUwAAOLzE1qgd1+CMpLlz0ptUpEj8nzoeqooAAAAAyCLBFCA/ij3u+NjaJyX/8F0W1oYqV4mtWy9n60nZsjlnN/wfUd0cAACiI75955Q9e5K/+Xq/j4aKFY/vcU3oqLKHuCoAAAAAMkswBcin4ttcunvJLzE7d2ZsekpMTOg//z8uLr7dZTGhUM4Wk7J1S85u+D+bC6YAAHA4io9P6NIrqVadpA+mpmzckHY8rl6DuAvahEqUzL3iAAAAAMgowRQgnwqVK59wRc89o56LSU7OyPTw/4u/tFPsscflfDV79uT8nhGJ0dwcAACiJxSKO/3MuAaNUlavTFmzKmVPYqhEidiqx8cUKpTblQEAAACQUYIpQP4VW/ukhB7X7Bk3KmbXroPPjo+Pv/TyuNPPjEYlUf1dT79ICgDA4S0UClWsHPyX23UAAAAAkBWCKUC+Flvn5AI33po4aULyz4vSmRaqUjX+ko6xx1aNVh3FS0Rr54BgCgAAAAAAAJBLBFOA/C5U4eiEa29K/umH5K++TP5hYcqO7f99rGDB2Fonxp3aIPakujGhUBRrKFc+ipuXjeLmAAAAAAAAAOkQTAH4j9gatYP/YpKTU7Ztjdm8KSU5OVSqdKhY8Zi4uENx9GOPCxUtmrJ9+8GnZlYoFFv7xJzfFgAAAAAAACADBFMA0oiNDZUoGVOiZBSvjnKA48bWPilp7pyc3/jY40JRvU8QAAAAAAAAwIEJpgDkCbENzohKMKXBGTm+JwAAAAAAAEAGCaYA5AmxJ9SMrVk7edEPObhnqGz5uNPPzMENAQAAAAAAADJFMAUgr4i/6E+7f/oxJiUlO5sEiyP3IYq/sE1MXFz2CwMAAAAAAADIGsEUgLwiVKlyfKuLE9+bkq1N/q8R1+CM2Lr1sl0UAAAAAAAAQNYJpgDkIXHnt0xesyp53txs7hNbtVp8+845UhIAAAAAAABAlgmmAOQloVBCxy57du9OXrgg63tUqRrf45qYeP8LDwAAAAAAAOQyP7YEyGMSEhJ6XJP43pSkjz+ISUnZ5+GUNLfr2Y/Y+qcndLwiJj4hegUCAAAAAAAAZJBgCkDeEwrFX9g2tlr1xHfeSlm9cq/HDrioVOm4VhfHNTgj2tUBAAAAAAAAZJBgCkAeFVurToGatZPmzkma/WnKit/2d/WU/y9UvkJcw7PiGp/jQikAAAAAAABAniKYApCHhUJxpzcK/kvZvCn5+29TVixP2bolZfPGmOTkUMlSoeIlQhUqxp54cqhs+dwuFAAAAAAAAGA/BFMADgOhkqXizmyS21UAAAAAAAAAZI5gCgAAAAAAAAAAUSGYAgAAAAAAAABAVAimAAAAAAAAAAAQFYIpAAAAAAAAAABEhWAKAAAAAAAAAABRIZgCAAAAAAAAAEBUCKYAAAAAAAAAABAVgikAAAAAAAAAAESFYAoAAAAAAAAAAFEhmAIAAAAAAAAAQFQIpgBRV7FixdWrVx90WrFixSpVqhRMbtCgQYcOHc4666xQKJSR/UeNGtWrV69w++ijj161alXGa9u4cWOzZs3mzZsXGQm2euGFFzJ4aAAAOALcc889gwYNinSHDRt26623ZmqHV155pXPnzuH2hRde+O677+41YeLEiR07dgy3g0/+W7duzUa9AAAAABxOBFOAvGLbtm2LUs2YMePRRx+tXLnyQw891L179+gdccuWLRdccEHaVEq3bt2ef/55qRQAAPKze++9t0OHDscdd1xuFwIAAADAkUAwBcijVqxY0aNHj+eff/6ll16qUqVKju+/bdu21q1bf/nll5GRK6644sUXX4yNjc3xYwEAwGFkx44dN9xwwzvvvJPbhQAAAABwJBBMAQ6pE044oVy5cvuO79q1a+3atWvWrElMTEw7PmPGjKZNm06fPr1q1ao5WMYff/zRtm3bWbNmRUYuv/zyl156KS4uLgePAgAAh6l33333lVde6dSpU24XAgAAAMBhTzAFOKQGDhzYtWvXAz26Z8+ejz/+eMKECSNHjgza4cHFixc3bdp0zpw55cuXz5Eadu3a1a5du+BAkZEOHTqMGTNGKgUAACJuueWWVq1alS5dOrcLAQAAAODwJpgC5CEJCQktU/Xt2/eqq676/PPPw+NLly695ZZbxo0bl/1D7Nmzp2PHjtOmTYuMtGvXLtg5Pt7/HgIAwH+tWbPm9ttvHzFiRG4XAgAAAMDhzQ9igbyoTp06H3zwwUUXXfTpp5+GR8aPH9+9e/fWrVtnZ9vExMTOnTtPmTIlMtK2bdtXX301ISEhW+UCAMCRomLFiqtWrQq3//WvfwUfws8555zcLQkAAACAw5pgCpBHFS1adMqUKbVq1Vq9enV45G9/+1t2ginJycndu3d//fXXIyPBbhMmTMhOKuWf//xnnz59wu3jjjtu8eLF+51WrVq1JUuWZPkoYS+//HI6d0ECAIAc0a1bt48//vjLL78M2ikpKdddd928efMKFCiQ23UBAAAAcLgSTAHyrhIlSgwdOrR79+7h7r///e958+bVq1cvC1ulpKRcddVV48ePj4xccMEFr7/+un9hBwCAtOLi4kaMGNGwYcPExMSg+/333z/88MP33ntvbtcFAAAAwOFKMAXI07p27Xr33XcvXbo03H3uueeefvrpzG4S/kXPUaNGRUZatmz55ptvFixYMMcKBQCAI0W9evX69u07bNiwcPfBBx/s1KlTrVq1crcqAAAAAA5TgilAnhYKhbp06fLQQw+Fu9OmTcvCJn/+85+fe+65SLdZs2ZvvfVWoUKFcqbETKpWrVqFChWysLBs2bI5XgwAAOzXwIEDJ0yYEL4f5a5du6677rrp06cHH85zuy4AAAAADj+CKUBe165du0gw5eeff96wYUOZMmUyvnzAgAFPPfVUpNu0adPJkycXLlw4h6vMsNtvv/26667LraMDAEBGFClSZPjw4a1btw53Z8yYMXLkyKuuuip3qwIAAADgcCSYAuR1devWjYuLS0pKCnf//e9/t2rVKoNr77777sgVyANNmjR5++23ixQpkvNVAgDAkeWiiy7q3Lnz+PHjw90BAwa0adOmfPnyuVsVAAAAAIcdwRQgrytcuHCNGjV++OGHcPe7777LYDBl0KBBDzzwQKR7xhlnvPvuu0WLFo1KlQAAcMR5/PHHp06dumnTpqC9YcOGfv36jRkzJreLAgAAAOAwI5gCHAaqVKkSCaZs3LgxI0uGDh16zz33pB1Zv359KBTK+eIAAOAIVaFChSFDhvTu3TvcHTt2bM+ePTN+/UIAAAAAiBFMAQ4LxYsXj7TDv6+Zvn/84x+33XbbXoO//PJL//79n3nmmZytDQAAjmDXXHPN6NGjZ86cGe5ef/31CxYscHNMAAAAADJOMAU4DJQoUSLSPugVU0aMGHHLLbdEurVr145cbeXZZ59t167dBRdcEI0iAQDgyBMKhYIP2PXq1du9e3fQ/fXXXwcOHDh48ODcrgsAAACAw4ZgCnAYSHsLnvRvx7Nu3bo+ffqkpKSEu8OGDevZs+dJJ520du3a8MjVV1+9YMGC0qVLR69aAAA4ktSpU+f222+///77w91HH320S5cup556au5WBQAAAMDhQjAFOAxs2bIl0i5VqlQ6MxMTEyPthx9++NZbbw0a//znPy+99NLw4IoVK2666aYxY8ZEpVAAADgS3XXXXa+88sqiRYtiUj9y9+7de/bs2bGxsbldFwAAAACHAcEU4DCQNpiSwYudPPDAA7fffnu43a5du+7du7/00kvh7tixYy+99NKOHTvmeJ0AAHBEKliw4LPPPtusWbNwd86cOcOHD7/ppptytyoAAAAADguCKcBhYPny5ZF2+ldMCfv73/9+5513ph158sknP/rooxUrVoS7119/fZMmTY4++ugcLRMAAI5Y559/fq9evV588cVwN/i83a5du2OOOSZXiwIAAADgMCCYAuR1O3fuDF8zPOykk05Kf/699957zz337DVYqlSp559//sILLwx3161bd+21106ePDlnSwUAgCPYsGHDpkyZEnyWDtpbt269+eab33jjjdwuCgAAAIC8TjAFyOsWLFiQlJQU6Z5++unpTC5fvvzAgQP3+9AFF1zQu3fvESNGhLtTpkx54YUXrrrqqhwsNSP6pMrsqo4dO7722mvRqAcAADLoqKOOeuyxx7p37×7uvpmqXbt2uVoUAAAAAHmdYAqQ17355puRdo0aNcqUKZPO5NjY2HQefeSRR95///3FixeHu3379m3WrNlxxx2XA1UCAEA+0K1bt1GjRn3wwQfh7k033RR8oi5RokTuVgUAAABAXiaYAuRpKSkpY8eOjXRbtWqVnd2KFSs2cuTI888/P9g2JvXy41deeeVHH30UCoWyWygAAOQPzz77bN26df/444+gvWLFirvuuusf//hHbhcFAAAAQN4lmALkaWPHjl2yZEmke80112Rzw6ZNm/75z39+4oknwt2PP/44aPft2zeb22ZctWrVKlSokNlVNWrUiEYxAACQWSeccMI999xz5513hrvDhw/v1q1b7pYEAAAAQF4mmALkXVu2bBkwYECk27Bhw3r16mV/24ceeujdd99dtGhRuHvHHXdccMEFderUyf7OGXH77bdfd911h+ZYAAAQDf379×87duy3334btJOTk3v37p32czsAAAAApCWYAuRRO3bsaNu27apVqyIj9913X47sXLhw4VGjRjVp0iQpKSno7ty5s0ePHrNnz46P9z+JAABwcAkJCSNGjDj77LPDt8j85ptvHn/88dwuCgAAAIA8yk9hgbzoxx9/vOqqqz777LPISNeuXVu3bp1T+5955pkDBgx4+OGHw91///vfDz744L333ptT+wMAwJHtrLPO6tOnzzPPPBPuzp07N3frAQAAACDPEkwB8pCkpKSZM2e+9tprzz333O7duyPj1apVe+yxx3L2WAMHDpwyZUr48uOB+++//+KLL27QoEHOHgUAAI5UDz300Jtvvpn2GocAAAAAsC/BFOCQ+vvf//7ss8/uO7579+61a9euXr16586dez10/PHHT58+vVy5cjlbSYECBUaPHt2oUaM9e/YE3cTExB49esydO7dQoUI5eyAAADgilSxZ8sknn7zssssyu3DHjh3nnHNOppYEn9WvvfbazB4IAAAAgLxAMAU4pBalyvj8c8899+WXX65SpUo0iqlfv/7dd9/9t7/9LdxduHBh0B02bFg0jgUAAEeejh07tmnTZsqUKZlalZycPHPmzEwtOe+88zI1HwAAAIC8QzAFyKMqV6780EMPde/ePapHufPOOydNmjR37txw97HHHrvkkkvOPffcqB4UAACOGE8//fT06dO3b9+e24UAAAAAkEcJpgB5RdGiRSumOv300zt06HDWWWfFxsZG+6Dx8fGjR48+7bTTdu3aFZP6u5u9evWaP39+8eLFo31oAAA4Ahx77LGDBg3q169fbhcCAAAAQB4lmAJE3apVq6K6f89UWV5+4okn7ty5MwfrAQCAw8v9qbK8vG+q9Od06NAhJSUly4cAAAAA4PAlmAIAAAAAAAAAQFQIpgAAAAAAAAAAEBWCKQCH1NChQ19++eWsrR05cmT16tVzth4AAAAAAACA6BFMATikfkmVtbXbt2/P2WIAAAAAAAAAokowBQAAAAAAAACAqBBMAQAAAAAAAAAgKgRTALLuulQHnbZ48eJDUAwAAAAAAABAXiOYAgAAAAAAAABAVAimAAAAAAAAAAAQFYIpAAAAAAAAAABEhWAKAAAAAAAAAABRIZgCAAAAAAAAAEBUCKYAAAAAAAAAABAVgikAAAAAAAAAAESFYAoAAAAAAAAAAFEhmAIAAAAAAAAAQFQIpgAAAAAAAAAAEBWCKQAAAAAAAAAARIVgCgAAAAAAAAAAUSGYAgAAAAAAAABAVAimAAAAAAAAAAAQFYIpAAAAAAAAAABEhWAKAAAAAAAAAABRIZgCAAAAAAAAAEBUCKYAAAAAAAAAABAVgikAAAAAAAAAAESFYAoAAAAAAAAAAFEhmAIAAAAAAAAAQFQIpgAAAAAAAAAAEBWCKQAAAAAAAAAARIVgCgAAAAAAAHA4SExM2bQhJjEpVLJkTOEiuV0NABkimAIAAAAAAADkacnLliR9NC35px9jEvf8px8KhSpXiTurSdxpZ8TExuZ2dQCkRzAFAAAAAAAAyKtSUhLfm5L08QdBI+1gyvJlia+NTf73F/Hdrw4VLZZ79QFwEIIpAAAAAAAAQB6VOHVK0sfvH+jR5MW/7Hn+mQLX3xKTUOBQVgVAxgmmAAAAAAAAAHlR8tLF6aRSwlJW/Jb4/tT41pccmpIAyCzBFAAAAAAAACAvSvrwvQxNmzUjvlnLmEKFo10PAFkgmAIAAAAAAADkPbt3Jf/848EmpcTEhGIS9yQv+iH2lPqHoioAMkkwBQAAAAAAAMhzUjZuiElKOtis0P+f/PvaaNcDQNYIpgAAAAAAAAB5z549GZ+bkpiJyQAcSoIpAAAAAAAAQN5TslTG54YyMxmAQ0kwBQAAAAAAAMhzQsVLhCocnbJmdUYmx1avFe16AMgawRQAAAAAAAAgL4o7s0niWxMOOi22Rq1Q2XKHoB4AskAwBQAAAAAAAMiL4hqdnTR3TsryZelNKlAwvm37Q1URAJkmmAIAAAAAAADkSXFxCT2u3fP80we8oU+BAglde4UqVDy0ZQGQCYIpAAAAAAAAQB4VKlmywA1/SZw6OWnOZzFJSWkfij2+RvyfOoSOrpRbtQGQEYIpAAAAAAAAQB5WqFB8u8viWl6U/MPClPW/x+zeHSpdJrZ6TRdKATgsCKYAAAAAAAAAeV2oaLG4BmfkdhUAZJpgCgAAAAAAAAAAUSGYAgAAAAAAAABAVAimAAAAAAAAAAAQFYIpAAAAAAAAAABEhWAKAAAAAAAAAABRIZgCAAAAAAAAAEBUCKYAAAAAAAAAABAVgikAAAAAAAAAAESFYAoAAAAAAAAAAFEhmAIAAAAAAAAAQFQIpgAAAAAAAAAAEBWCKQAAAAAAAAAARIVgCgAAAAAAAAAAUSGYAgAAAAAAAABAVAimAAAAAAAAAAAQFYIpAAAAAAAAAABEhWAKAAAAAAAAAABRIZgCAAAAAAAAAEBUCKYAAAAAAAAAABAVgikAAAAAAAAAAESFYAoAAAAAAAAAAFEhmAIAAAAAAAAAQFQIpgAAAAAAAAAAEBWCKQAAAAAAAAAARIVgCgAAAAAAAPBf27ZtmzJlyqxZs+bMmbN69eoNGzbs3r27dKo6deo0atSoWbNmDRs2zO0yATg8CKYAAAAAAAAA/7Fx48ZBgwY9//zzmzdv3uuhNal++OGHN954I+jWr1+/f//+Xbp0Oeie1apVW7JkSTYLe/nll7t27ZrNTQDIFYIpAAAAAAAAQMyHH37Yo0ePlStXZmTy119/3bVr17Fjx44cObJcuXLRrg2Aw5dgCgAAAAAAAOR306ZNa9u27e7du9MOFi1atHr16jVr1oyNjV28ePGSJUvWrl2bdsLbb7/dqlWrjz/+uGTJkoe2XgAOG4IpAAAAAAAAkK8tXry4ffv2aVMpjRo1GjRoUPPmzUOhUNqZGzduHDdu3ODBg5ctWxYemTdvXrdu3SZPnpyRA1WrVq1ChQpZqLBs2bJZWAVAXiCYAgAAAAAAAPla//79t2/fHm7HxcU999xzV1555X5nli5d+oYbbuiR6o033ggPTpky5b333rvgggsOeqDbb7/9uuuuy6myATgsCKYAAAAAAABA/rV06dLXX3890n344YcPlEqJKFas2CuvvNKkSZM5c+aERx5//PGMBFMAyIcEUwAAAAAAACD/euuttyLtSpUq9evXLyOrEhISHnnkkXPOOSfcnT59+rZt24oVKxaVEgE4nAmmAAAAAAAAQP711VdfRdoXXXRRXFxcBhc2adKkcuXKK1asCNq7du365ptvGjduHJUSATicCaYAAAAAAABA/rV69epI++ijj87U2pNOOikcTAmsWbMmJ8sC4EghmAIAAAAAAAD5V0pKSqS9ePHiTK0dMGBA+/btw+06derkZFkAHCkEUwAAAAAAACD/ql69+rRp08Ltjz76aOPGjaVLl87g2hapolYaAEcCwRQAAAAAAADIv2rUqBFpr169umfPnmPHji1WrFgulgTAkUQwBQAAAAAAAPKvTp063X333du3bw93J0+eXKdOnQcffLB9+/ZFixbN3doAOAIIpgAAAAAAAED+VbFixVtvvfXvf/97ZGT58uU9evTo06dP69at27Zt26JFi0qVKuVihQAc1gRTAAAAAAAAIF/761//unDhwgkTJqQd3LFjx4RUQfvEE09s2bJlixYtmjZtWrx48VwqE4DDkmAKAAAAAAAA5GuFCxd+9dVXB6XavXv3vhMWpnriiSfi4+PPPPPMFi1atG7dumHDhpk9UJ9UmV3VsWPH1157LbOrAMgjBFMAAAAAAAAgvwuFQvfcc8/1118/evTo559/fuHChfudlpiYODPVfffdd9ppp914441XXHFF4cKFD3G1ABxGBFMAAAAAAACA/yhbtuxfUv3yyy8fpJo+ffr69ev3O/mrr766+uqr77///smTJ5988smHuFQADheCKQAAAAAAAMD/OCHVddddl5ycPG/evHBIZebMmX/88cdeM5csWdK4ceNx48ZdfPHFB922WrVqFSpUyGwxNWrUyOwSAPIOwRQAAAAAAABg/2JjY09Lddttt+3atWvixIkDBw5ctGhR2jlbt27t1KlTMFipUqX0d7v99tuvu+66aNYLQJ4jmAIAAAAAAAAcXMGCBbt06dKpU6dRo0YNGDBgw4YNkYe2b99+xx13BOO5WB4AeZNgCgAAAAAAAJBRcXFxV111VcuWLTt16jR79uzI+EsvvfTggw9Wrlw5F2sDIA8STAEAAAAAAAAyp0qVKh999FHDhg2//fbb8EhKSsqCBQsEUwDYi2AKAAAAAAAA5FP9+/f/7rvvwu1BgwY1aNAg42sLFSr00ksv1a9fPzKycOHCCy+8MIdLBOAwJ5gCAAAAAAAA+dTPP/88derUcLtHjx6ZCqYE6tWrV7FixVWrVoW7v/32Ww7XB8DhTzAFAAAAAAAA8qny5ctH2vPnz7/iiisyu0ONGjUiwZQSJUrkWGUAHCkEUwAAAAAAACCfOuWUUyLtt95666GHHgqFQpnaYc2aNZF2pUqVcqwyAI4UgikAAAAAAACQT7Vp0+bmm28Ot3/44Yfx48dn6qIpixcv/vHHHyPdU089NYfrA+DwJ5gCAAAAAAAA+dRxxx13xhlnzJkzJ9y98cYb69ate/LJJ2dw+W233RZpH3PMMY0aNcr5EgE4zAmmAAAAAAAAQP41ZMiQ8847L9zeuHFj0B4xYkT79u3TX7Vjx46+fftOmDAhMnLrrbdm9jZAAOQHgikAAAAAAACQfzVt2rRnz56jRo0Kd9evX9+hQ4ezzjqrd+/e559/ftWqVdNO3rZt26+//jp58uRnnnlmxYoVkfEGDRpEbgmUjqFDh7788stZq3PkyJHVq1fP2loAcpFgCgAAAAAAAORrzz333Pr166dMmRIZmZ0qaBx11FHly5cvUaLE5s2bV6xYsXXr1n2X16lT5+23346LizvogX5JlbUit2/fnrWFAOQuwRQAAAAAAADI1xISEiZMmHDvvfc+8sgjSUlJaR9anyqdtR07dhw+fHi5cuWiXCMAhyvBFAAAAAAAAMjvChYsOHjw4I4dOwZ/Tpo0ac+ePenPD4VCzZs379evX+vWrQ9NhQAcpgRTAAAAAAAAgP9o2LDhhAkT1qxZ884778yZM2fu3LlBe9OmTdu3by9evHjJkiXLlStXv379YFqrVq2qVq2akT0XL14c7bIByMsEUwAAAAAAAID/qlChwpWpcrsQAI4EgikAAAAAAAAAAESFYAoAAAAAAAAAAFEhmAIAAAAAAAAAQFQIpgAAAAAAAAAAEBWCKQAAAAAAAAAARIVgCgAAAAAAAAAAUSGYAgAAAAAAAABAVAimAAAAAAAAAAAQFYIpAAAAAAAAAABEhWAKAAAAAAAAAABRIZgCAAAAAAAAAEBUCKYAAAAAAAAAABAVgikAAAAAAAAAAESFYAoAAAAAAAAAAFEhmAIAAAAAAAAAQFQIpgAAAAAAAAAAEBWCKQAAAAAAAAAARIVgCgAAAAAAAAAAUSGYAgAAAAAAAABAVAimAAAAAAAAAAAQFYIpAAAAAAAAAABEhWAKAAAAAAAAAABRIZgCAAAAAAAAAEBUCKYAAAAAAAAAABAVgikAAAAAAAAAAESFYAoAAAAAAAAAAFEhmAIAAAAAAAAAQFQIpgAAAAAAAAAAEBWCKQAAAAAAAAAARIVgCgAAAAAAAAAAUSGYQlYkJCSUKlUqt6sAoiLt3+7Y2NjcKwSIikKFChUoUCAUCuV2IUAOi4+PT3sSj4uLy71agKgoVqxYSkqKj+hw5ClYsGBCQkJuVwFEUcmSJWN8RIcjUZEiRQoXLhxu+9c2gPQJppAVwfk1Pt6bB45M/nbDkS02VW5XAeQ8H9HhiOenWXCk8hEdjng+qMORykd0gIzzeQgAAAAAAAAAgKgQTAEAAAAAAAAAICoEUwAAAAAAAAAAiArBFAAAAAAAAAAAokIwBQAAAAAAAACAqBBMAQAAAAAAAAAgKgRTAAAAAAAAAACICsEUAAAAAAAAAACiQjAFAAAAAAAAAICoEEwBAAAAAAAAACAqBFMAAAAAAAAAAIgKwRQAAAAAAAAAAKJCMAUAAAAAAAAAgKgQTAEAAAAAAAAAICoEUwAAAAAAAAAAiArBFAAAAAAAAAAAokIwBQAAAAAAAACAqBBMAQAAAAAAAAAgKgRTAAAAAAAAAACICsEUAAAAAAAAAACiQjAFAAAAAAAAAICoEEwBOGI988wz77777mmnnXbfffdlZP7PP//84YcfLliwYP369UlJSUcddVTNmjXPO++8+vXrR3UtAJCSkvL5559/8cUXixYt2rRp0×9//FGiRImKFSvWq1evZcuWwYk1/eVO4gCQW4IT97Rp04Iz6W+//bZ169a4uLiSJUtWr1799NNPP+eccwoUKJD+cidxAMhTXnjhhTfffDNoPProo8EJPZ2ZTuIAmSKYAnBk2rNnz6effprxyS+++OKUKVNSUlIigytSTZ8+/cwzz7z55puLFy+e42sBgMCyZcuGDBkS/Jl2cGOqhQsXvvrqq+3atevatWtcXNy+a53EASAXTZo0afTo0bt3746MBKfXnTt3rlmzZtasWS+//PItt9xSr169/a51EgeAvOaLL74Ip1LS5yQOkAWCKQBHpqlTp27bti0jM4NPwI8//njaFEvhwoXj4+O3bt0a7n7++ecbN2584IEH9v1Nr+ysBQACv/3224ABA/7444/ISKFChYoXL75u3brwv1IlJiZOmDBh8eLFd999917ZFCdxAMhFY8eOHT9+fKQbCoWOOuqo3bt3b9myJTyyfv36gQMH3nXXXaeffvpea53EASCvWbt2bXCGPeg0J3GArBFMATgCffHFFy+88EIGJ7/zzjuRj8INGzbs0aNH1apVY1I/iL/yyivvv/9+0P7xxx9ffPHF3r175+BaACAlJeXhhx+OpFJatmzZqVOn8uXLB+2dO3d+8803wQl95cqVQXfu3LkvvfRSr1690i53EgeA3LJo0aLgjBluV6lS5eqrr65bt25CQkLQ3bZtW3CenTBhQnA2T0pKeuKJJ/75z38WKVIk7XIncQDIUxITEwcPHrx9+/aDznQSB8gawRSAI0FKSsqaNWt+++23pUuXzpgxI/gzgwt37twZ+QWvM88884477giFQuFu+fLlb7755iJFirz11lsxqZdgadeuXfhHZdlfCwAEZs6cGZy+w+1rrrnmkksuiTxUqFChM84447TTTrvzzjt/+OGHYCQ4q1588cXlypULT3ASB4BcNHHixPC1zcqWLfvII48EJ+7IQ8WKFbv88suPPfbYBx98MOhu3rz5k08+ufDCCyMTnMQBIK95/vnnf/rpp4NOcxIHyDLBFIAjwTfffHPPPfdkYeHMmTM3b94ck3rN4T59+kQ+Ckf07Nlz+vTpW7ZsSUxMnDZtWrdu3XJkLQAQk3oyDTeOPfbYNm3a7DshPj6+f//+wXk2OJkmJSXNmjWrXbt2kbVO4gCQK4KT8tdffx1ud+/ePW0qJeLMM8+sWbPmokWLgvaCBQvSBlOcxAEgTwm+13777beDRvXq1X/++ed0ZjqJA2SZYApAvvb555+HGyeeeGKZMmX2nRAfH9+oUaPwVQTnzJmT9tNwdtYCAIFvv/023GjRokVsbOx+55QvX/74448P/1jr119/jYw7iQNAblm5cuXOnTvD7Tp16hxoWuQMvmnTprTjTuIAkHesWrXqH//4R0zqNc9uu+229O+h4yQOkGWCKQBHgpo1az766KNpR955550PPvjgoAsXLFgQbjRu3PhAc84+++zwp+ElS5Zs2bKlRIkS2V8LAOzYsWPr1q3hdrVq1dKZWaVKlfCPtYIlkUEncQDILbt27Tr++OODRmxsbDqX2Y+cuEuWLJl23EkcAPKI3bt3Dx48OHzKvuWWWw569xwncYAsE0wBOBIULly4evXqaUeOOuqog65at27dH3/8EW6ffPLJB5qW9qHly5efeOKJ2VwLAMSk/kzrtNNOC7fTD6asXbs23KhUqVK44SQOALko+Ab88ccfT3/Onj17vv/++3A77WnUSRwA8o7nnnsufGnSdu3aNWrUKDk5OZ3JTuIA2SGYApB/BR9tI+1SpUodaFqBAgUKFy4c/twc+TScnbUAQKB06dL33XffQaetXr164cKF4Xb4l7NjnMQBIA9LTEycP3/+66+//vvvvwfdypUrt2rVKvKokzgA5BEzZsx47733YlKvR96zZ8+DzncSB8gOwRSA/Cty+4BA8eLF05lZokSJ8KfhLVu2ZH8tAJBBu3fvfvLJJ5OSkoJ2+fLlmzRpEh53EgeAvGbIkCFr167dvn37+vXrd+7cGR6sXbv2HXfcUaBAgcg0J3EAyAuWL1/+9NNPB41ixYrddtttcXFxB13iJA6QHYIpAPlX5F/KChUqFB+f3hkh+DS8Zs2atEuysxYAyIh169Y99thj3377bbjbq1evyDnXSRwA8prvvvtu48aNaUeaNWt2yy23hEKhtINO4gCQ63bt2jV48ODwWbJv377ly5fPyConcYDsEEwByL+Cz9/hRtGiRdOfWbhw4XAjciPM7KwFANKXmJj4zjvvjB07dseOHeGRa6+9NnK5lBgncQDIq2JjYxMSEvbs2ZOcnPzRRx8tWrToxhtvPOmkkyITnMQBINc9++yzS5cuDRrt2rU744wzMrjKSRwgOwRTAPKvyMWED/oZN/JTsYSEhOyvBQAOJCUlZcaMGS+//PLatWvDI0WKFLnmmmtatGiRdpqTOADkNaNGjYq0N23a9N57740bN2758uV/+9vf7r777nr16oUfchIHgNz1YaqgUbNmzZ49e2Z8oZM4QHYIpgDkX5HwdfBhNykpKZ37aEZugRlZkp21AMB+/fzzz08//fQvv/wSGWncuHHv3r3LlCmz10wncQDIy0qVKtWpU6dQKPTyyy/v3r372WeffeaZZ8L39HESB4BctHTp0uC8HDSKFSt22223pXMy3ZeTOEB2CKYA5F9pLxsYfN4tVarUgWZGPg0Hn9ezvxYA2MvOnTvHjh07adKk5OTk8Mipp57atWvX2rVr73e+kzgA5H2XXnrpuHHjkpKSVq5cOX/+/PBFU5zEASAXDRkyJHxXnb59+5YvXz5Ta53EAbJDMAUg/zrmmGMi7S1bthzo03BSUlLkAoOVK1fO/loAIK0lS5YMGjQocu+eWrVq9ejRo27duukscRIHgFz0+eefh39oVLt27SpVqhxoWkJCQnAOXbZsWdBesWJFOJjiJA4AuWjlypXBn7Gxsc+m2uvRlJSUSHvgwIGRm+k89dRTRYoUcRIHyA7BFID8q1y5coUKFdq5c2fQ/v7774899tj9Tvvxxx8jn8gjc7KzFgCI+OWXX+66667wPaSLFy/es2fPli1bhi/1nw4ncQDIRVOnTv3qq6+CRrt27a666qp0ZiYlJYUbkR8yOYkDQK5LTk5et25d+nM2b96814iTOEB2CKYA5F+hUOjkk0/+97//HZP6+14XXHDBfqcFD4UblSpVKlOmTPbXAgBh27dvf+CBB8KplKpVq957773lypXLyEIncQDIRRUrVgw3Fi9enM60PXv2rFq1KtwuWbJkuOEkDgCHKSdxgOwQTAHI184888zwp+H58+fv2LGjSJEi+86ZPXt2uNG4ceOcWgsABF577bXwL2mVL19+8ODB+z2ZHoiTOADkllNOOeXtt9+OSf2N59WrVx999NH7nTZz5szk5ORwO+1N+pzEASC3vPHGG+k8Gpy427VrF24/+uij1atX32uCkzhAlgmmAORr55xzzujRo7ds2ZKYmDhu3Lirr756rwnvvffemjVrgkZcXFyrVq1yai0AsGfPnqlTp4bbvXv3zlQqJcZJHAByT7169YIT944dO3bv3v3Pf/7znnvuiY2N3WvOunXr/vWvf4XbtWvXThtecRIHgMOUkzhAlgmmAORrhQsX7tSp03PPPRe0J02aVKRIkY4dOyYkJMSkxsOnTZsWfijQunXrvX4JLDtrAYDvvvsufBOf+Pj40qVLp38vgLCSJUtGruXrJA4AuSU4k15yySXjx48P2nPnzu3Xr99VV11Vs2bNYDwlJWX9+vWzZs0aN25c+EQfGxsbPLrXcidxADgcOYkDZJlgCkB+16ZNm4ULF86aNSslJWXcuHFvv/328ccfHwqFlixZsnHjxvCc2rVr9+zZM2fXAkA+t2LFinAjMTHx1ltvzciSSy+99Morr4×0ncQBILdcfvnl33zzTXAyDdqLFy++5557YlIjpLt27dq5c2dkWnBuvf7664NT6l7LncQB4DDlJA6QNYIpAPld8MG3X79+JUqUePfdd4Puli1b5s2bl3ZC48aNb7rppgIFCuTsWgDI51atWpXNHZzEASC3xMfH/+1vf3v66ac/+eSTyODmzZvTzilbtmxwMj3ttNP2Xe4kDgCHKSdxgKwRTAEgJvike/311zdv3vzDDz9csGDBhg0bkpOTy5QpU7t27fPPP//UU0+N0loAyM9Wr16d/U2cxAEgtxQuXLh///7t27cPzqTff//9mjVrduzYUbBgwZIlS9asWfP0009v0qRJXFzcgZY7iQPAYcpJHCALBFMAjkxdU2VqSc1UWTtcdtYCQP50991359RWTuIAkFuOT5Xl5U7iAJB3xMbGTpo0KYOTncQBMkUwBQAAAAAAAACAqBBMAQAAAAAAAAAgKgRTAAAAAAAAAACICsEUAAAAAAAAAACiQjAFAAAAAAAAAICoEEwBAAAAAAAAACAqBFMAAAAAAAAAAIgKwRQAAAAAAAAAAKJCMAUAAAAAAAAAgKgQTAEAAAAAAAAAICoEUwAAAAAAAAAAiArBFAAAAAAAAAAAokIwBQAAAAAAAACAqBBMAQAAAAAAAAAgKgRTAAAAAAAAAACICsEUAAAAAAAAAACiQjAFAAAAAAAAAICoEEwBAAAAAAAAACAqBFMAAAAAAAAAAIgKwRQAAAAAAAAAAKJCMAUAAAAAAAAAgKgQTAEAAAAAAAAAICoEUwAAAI4QQ4cOve222yLdX3/9tVq1apndZNGiRbVq1Yp0R40a1aNHj5ypj6hZunTpcccdF2537Njxtddey9VyctLw4cNvvPHGoHH99dcH7bQPBe/wc845Z+XKleXLl58/f/7RRx+dSzXmFf/85z/79OkT6fbu3fvZZ58NhUK5WBIAAABAjGAKAADAEaNLly5//etfk5OTw93×48ffcccdmd0kbaahUKFCl156aY7VB5l3ww03fPDBB2+88cYzzzwTvCEfffTR8PjKlStbtGgR/BkKhUaPHi2VsmLFittvvz3Sve6664JXTCoFAAAAyAsEUwAAAI4QlStXbtas2QcffBDujhkzJpvBlLZt2xYvXjzH6vs/K1asOOaYY8Ltdu3avfHGGzl+CI4kzz///Ny5c5ctW/bYY48VKlTowQcfXL9+fcuWLRcvXhw8etttt11wwQW5XWPuu+GGGzZv3hxu9+nTZ/jw4VIpAAAAQB4hmAIAAHDk6N69eySY8t133y1YsKBu3boZX/7TTz/Nnz8/0u3SpUsO1weZV7p06XHjxjVt2jQxMfGhhx4KRt5///2FCxcGjUaNGt1///25XWDue+WVVyZNmhRuX3/99U8//bRUCgAAAJB3CKYAAAAcOdq3b3/DDTds37493B07dmz4B/kZlPZyKaVKlbroootyuD7IksaNGw8cOPCuu+4K2pG3dMmSJceNG5eQkJCrpeW+DRs2/PnPfw63g7/+Tz31lFQKAAAAkKcIpgAAABw5ihUrdumll7788svh7rhx4×588MGM/5Q6bTClQ4cOBQsWzPkSIUv++te/fvTRRx9++GFkZMSIEdWqVcvFkvKIfv36rV27NmjceOONTz31VG6XAwAAALA3wRQAAIAjSvfu3SPBlKVLl86ePbtx48YZWfjzzz/Pmzcv0nUfH/KU2NjYyG2qiPjuu+8WLlx4+umnn3/++UOGDMntcgAAAAD2QzAFAADgiNK8efOKFSuuWrUq3B07dmwGgylpL5cS7HDeeedFozwgB5100klffvllblcBAAAAkB7BFAAAgCNKXFxcly5dHnnkkXD31Vdfffzxx+PjD/7dX9pgSufOnWNjY9OZvH79+jFjxnzyySdff/110N6+fXvJkiUrVqzYsGHDtqkycsRctG3btvHjxwcvzq+//rpixYoSJUoExTdp0qRDhw7nnXdexm9+dGjMnz8/+OpMmzYtKHXdunXlypWrUqXKhRdeGHyha9Sokamtdu3aNXXq1MmTJ8+ZM2fNmjWbNm0qU6ZMhQoVzjjjjDZt2lxwwQV58/5NixYteuONN4LKly1btmrVquDNdsIJJ1SvXr1169bBlyx4zx/u9QRfiJdeemnixIm//fbbypUrg69IzZo1a9Wqddlll5177rnReAoAAAAAh0ye/odCAAAAsqBHjx6RYMrvv//+4YcfXnDBBekv+eWXX77++utIN537+OzcuXPgwIGPPfbYrl270o6vT/Xtt9+OHDny+OOPf+GFF5o2bZp2wpgxY7p167bXbm+++WYkBdKrV69gbbgdbF6oUKFw+8wzz5w9e3b69V900UVTp04Nt9etW3fUUUdFHnrggQfuvvvucDslJSX4c8KECddcc83mzZvTPqm1a9fOnz//6aefPvvss5955pm6detGHk1KSqpUqVIwIdxdtGjRQeMgwQ433HBDuN2mTZvJkyenP/9AVq1adeutt44bNy7t4IpUn3/+efCF6Nu374MPPpjB3V5//fX+/fsvXrw47eDqVMFzf+6556pVqzZkyJCOHTtmrdpRo0YFX8Rw++ijjw6KTD/eFEh7q6n4+Pjly5dXqFAh7YQ1a9b89a9/DXYOf+3C/vjjj6DmWbNmBeNBzQMGDOjTp89+40RXXnnliy++mNknMmXKlIsvvni/D2WznkDDhg3//e9/B40WLVq8//77MamXNbr22mt37NgRmbM0VfDoU089deGFFwZPYa+XJeKee+4ZNGhQuB38FTjo33QAAACAQ08wBQAA4EhzSqpvvvkm3B07duxBf1w9YcKESLt69eqnn376fqdt3br1wgsv/Oyzz9Lf7ddff23RosUbb7zRpk2bzBR+KKT9Qf5+zZo164wzznjrrbdatWoVHomLi+vQocMzzzwT7gav1R133JH+UcaMGRNp9+jRI2ul/vDDD82aNYvclWlfKSkpjz322OzZs1944YWD7jZgwIBhw4alP2fx4sWXXXbZX/7yl0iwKVMuvfTSPn367Ny5MyY17xK8kuecc076S9JmboJ3y17xi3nz5gVfhd9//z39mm+44YbPP//8+eefj/Z1eqJRz9/+9re///3v6UyYOnVq8LcpeDFLlCiR6YoBAAAA8gDBFAAAgCNQ9+7dBwwYEG6/8cYbzz77bOHChdOZn/Y+Pl27dj3QtKuuuiptKiUhIaFx48bVqlUrVqzYsmXLvvzyy0iKIjExsVu3br/88kvai5fkujFjxuyVSgkqD4VCW7duTTu4c+fOP/3pT9OnTz/zzDPDI5dffnnGgylLliyJvEolS5Zs27ZtFkpdsWLFeeedt2bNmrSDp5xyyoknnlioUKGff/45OERycnIw+Pnnn1999dXp7/bXv/51r1TK8ccff9ZZZ5UrV27dunXBDsGGkYceffTRuLi4IUOGZLbmEiVKtGnTJhJyCt5U6QdTkpKSXn311Ug3eHelffSbb745//zzN23aFBkpVapUMHLsscdu27btq6++SnuNn9GjR2/YsCF4q0cvmxKNeoKnH0mlBH+b6tWrV758+aVLly5atGj37t2Rad9+++19990XfF1y+CkBAAAAHBKCKQAAAEegLl263H777eHgwtatW6dMmXLZZZcdaPLixYvnzp0b6V5xxRX7nTZr1qy0F1bp0aPHgw8+WLly5cjIrl27/vGPf0QCMZs3b37yyScHDhwY7rZr127JkiUxqbenOeuss8KDrVq1GjFiRLhdrFixTD/PTLr22mvDjaJFi95xxx3BU6hSpUrQXbt27WuvvfbAAw9EgjU7d+68+uqrv/766wIFCgTdc889t0KFCuGYyFdfffXrr78ef/zxBzrK2LFjI/d56dSpU+SeRJly3XXXpU2lNGnSZPjw4WlvMLR8+fK+fftOnDgxJvWGOOls9emnnw4dOjTSrVq16rPPPnvhhRemnfP+++8HR4zc5WfYsGGXXHJJcNDMlh288SJvkqC2J5544kB3tAlMnz498hyPPvroiy66KPLQ7t27u3fvHkmBBF+v4M12/fXXJyQkRObMmzfvhhtuiDz34E0ePK+bbrop7SF69+7dokWLg5YdfPXfeuutcDs4RPAS7TUhp+pJa+nSpddcc03QKFiwYPBu/POf/1y6dOnwQ8Hf2fvuuy/465OYmBgeef755×9++OHwuxEAAADg8CKYAgAAcASqVKlS8+bN33///XB37Nix6QRT0l4upUGDBrVq1drvtLR3XWnbtu2LL764V+agYMGC/fv3X758+RNPPBEemTx5ciSYUjRV0Eh7DYkiRYrsGwKInj/++CP485hjjvnwww9r1qwZGS9fvvyNN97YpUuXP/3pT59++ml4cOHChc8888wtt9wStGNjYzt27Pj000+HH5o4cWIkf7Ov7N/H55133nn77bcj3csvvzx48YMa0s4JnsWECRP69ev3+OOPp7/bTTfdFI4oBU444YRZs2btdcecQMuWLb/44osmTZosWrQoJvUmQTfffHPaS4BkUOvWrUuWLLl58+agvXLlys8+++zss88+0OS076iePXumfWM88sgjkXtRBW+bjz/+eN/bS9WrV2/GjBlXXHFFOJ0TuO+++7p161aqVKnInLNSpV9zUOTUqVMj3eHDh5988sl7zcmpetL66aefYlL/CgRf6/POOy/tQ8WLFw+OWLZs2TvvvDM8smXLlqCAA91jCwAAACAvE0wBAAA4MvXo0SMSTHn33Xc3bdp0oB+Qpw2mdOnS5UAbzp8/P9K+9tprD3QljCuvvDISTPnhhx8yWXXUJSQkTJkyJW0qJaJ06dLBQw0aNIjc1+af//xnOJgSk5oOiQRTJkyYcKBgyrx58xYuXBhuH3/88enEMtIxfPjwSLtWrVovvfTSXqmUiEceeeSLL75I54ops2bNiiQqgk1eeeWVfVMpYeXKlQseDZ5+OMUSPJFg50aNGmWq8oIFC7Zv337kyJHhbvBCHegV2LVr1+uvvx7pBm+bSDsxMfGpp56KdO+7774DBTKCr+a//vWvTz/9dO3atUF3/fr1jz32WCQLlRFLly699NJLg2LC3eDLHb6KSVpRrWfYsGF7pVIibrvtthEjRoSvMxTY675OAAAAAIcLwRQAAIAj06WXXlq0aNHt27fH/F8I4Kqrrtp32pIlS/7973+H27GxsZ06dTrQhpH7mATCd8DZr5NPPvnuu++OdBMTE9NeCSPX3XjjjaeeeuqBHi1RosTjjz/epk2bcPf777+fM2fOGWecEZN6M52KFSuG7/UTDC5btuzYY4/dd4fsXy5l7dq17777bqQ7bNiwdG7gEnzJhgwZcs455xxoQiQjEujcuXODBg3SOXS9evUuv/zy8ePHh7svvvhiZoMpManZprTBlEcffXS/GaZwWCrcDl7btNfpmTx58sqVK8Pt4O3Ut2/fdA5XqlSp4CWKvNQffPBBxoMp27Ztu+SSS8IhkpjUG0s98sgj+06LXj3Vq1fv06fPgR6Ni4sL3nuRYErktj4AAAAAh5c89I+DAAAA5KCiRYu2b9/+pZdeCnfHjh2732BK2sulnHvuuZUrVz7QhlWrVv3222/D7alTp9arV2+/0+Li4u6///4slx1tf/7zn9OfcPHFF9eoUSN8m5WY1CuOhIMp4bv5/OMf/wiPT5w4sV+/fnutTU5OjqQ6At26dctChZ999lnkzjvHHHNM69at05/fpEmTmjVrhm/Bs6+ZM2dG2r169Tro0Xv06BF5CsFzz0jBezn//POPPvro1atXB+3ly5d/8cUXZ5555r7T0t7HZ6935gcffBBpX3nllQcNNnXt2rVv374bNmwI2nPnzt21a1fBggUPWmfwIgcLI5eTCV7DV155JXj37jszevUEux3oykORqtI/FgAAAEDeJ5gCAABwxOrevXskmDJ9+vRVq1ZVrFhxrzkZvI9PoHbt2m+//Xa4fc8995QpU+aaa6450C1m8qbTTz+9WrVqB512+eWXP/DAA+H2l19+mXY8EkyZMGHCvsGUGTNmLF++PNxu0qTJCSeckIUiv/jii0i7TZs2GXmF27Ztu99LfWzatCkSWElISGjatOlBt2rWrFl8fHz44hwLFy7cvn170aJFM1p6qri4uE6dOkVu5xS8UPsGU7Zt2zZlypRwu1ixYpdddlnaRz/77LNIe7+hlr0EL1Hjxo3DG+7atevrr7/OyKo777xz0qRJ4XapUqUmT558oHtdRa+eg35F8tTVhgAAAACyxj9wAAAAHLGaN29euXLlFStWxKReH+LVV1+95ZZb0k5YunRpJHiRkJDQoUOHdHa79NJLI+mHxMTE66677rHHHuvUqVPbtm3r169/WCRUMnhjmvAlUsLSXonk7LPPjryes2fPDhp7XWBm7NixkXbW7uMT+OWXXyLt008/PSNLgtd/v+M///xzSkpKuH3iiSemc0ugiIIFC9asWXPhwoVBOykp6aeffjrQpXHS0aVLl7TBlGHDhu014a233tqxY0e4HbyFihUrFnkoKDhyYZ7gPXnaaadl5IgVKlSItMMXa0nf6NGjBw8eHG7HxcW98sorB7o2SVTrcUEUAAAAID8QTAEAADhixcbGdunSZejQoeHu2LFj9wqmpL1cykUXXVSmTJl0djv77LNvuOGG4cOHR0Z++OGHgalKlSp17rnnNm3atGXLlnXr1s3RJ5GTateunZFpderUibQ3b94caYdCocsuu+zxxx+PSc0rvP766zfffHPk0V27dk2YMCHcLliw4F5XAcm4jRs3RtoZub5L4Pjjj9/v+KZNmyLtY445JoMFHHvsseFgyl47ZNwZZ5xxwgknhBM24fBTw4YN005I5z4+W7ZsCV+vJbBnz57ChQtn9uhbt25Nf8Jnn33Wu3fvSPeRRx5p1arVgSZHtZ4DXaMFAAAA4EgimAIAAHAk6969eySYMmfOnJ9//rl69eqRRyNBipiD3ccn7Kmnnjr11FNvv/32vfIKQXdSqqBdq1atyy+/vFevXgdKS+Si0qVLZ3Za2phITOrdfMLBlJjUVy9tMOWdd96JvCx/+tOfspw5SPvalixZMiNLDnSstFuVKFEigwWknZk2l5MpV1xxxaBBg8Lt1157LW0wZf369dOmTQu3g3dL48aN0y7csGFD1o4YkX4wZdmyZZdeeumuXbvC3auvvnqvtNZeolpPQkJCNjcHAAAAyPsEUwAAAI5kdevWPfXUU+fPnx/ujhs37p577gm3ly1bNmfOnHC7WLFibdu2PehuoVCod+/el1xyyeDBgydOnPjbb7/tO+fHH3+8//77hw4dGvzZr1+/uLi4HHoqOaBQoUIZmVawYMFIO3K1jLAzzzyzSpUq4Sc+c+bM1atXH3300eGHxowZE5mW5fv47HX0DMrZFzntbpEAR2Z16dIlEkyZMGHCkCFDIg8F3T179oTbV1999V4L93rBsyCdIMi2bduC9/natWvD3XPOOSftFYD2K6r1AAAAAOQHgikAAABHuO7du0eCKWPHjo0EUyZMmJCSkhJut2vXrkiRIhnc8Oijj37sscceffTROXPmTJw48f333//mm2+Sk5PTztm5c+eAAQPmzZv38ssv59DzSM/u3bszMi2DEYG0FxrZ6yIr4bv5BM89aAdP+Y033rj++utjUq8s8vbbb4fnlC9f/oILLshY4fuR9iopGbxgyYGmpb2SypYtWzJYQNrdMniNmX3VqVOnXr16wRsgaC9evHju3LkNGjQIPxS5j098fHzw5kyn5uOPP/6jjz7K7KEPdP2Y4OvVrVu34L0a7latWjV49xYoUCDju+VsPQAAAAD5hGAKAADAEa5Lly633357UlJS0P7hhx/mzZtXr169mNQbrKSdk9ltQ6FQo1Qxqfe7+eSTTz744IM333xz+fLlkTljxozp3LlzmzZtsv8s0rdkyZKMTItcKiN9K1eujLT3TWZcfvnl4WBKTGq4JxxMmThx4s6dO8ODwYsZH5/1b7fTHnHp0qUZWZL2NU8rbSRixYoVGSxg1apV+y0ms4LXIRxMiUl9ocLBlKCMTz/9NDzYunXryPVmItLWvHnz5qpVq2a5gL3ceeedb731VrhdrFixSZMmlStX7qCrolcPAAAAQD4hmAIAAHCEq1ixYosWLd57771wd+zYsfXq1fvtt9+++OKL8EjZsmVbtmyZnUOULl36T6mefPLJCRMm3Hjjjb///nv4oeHDh0c7mLJnz54MBjgiOYn0/fvf/4609w0iNGrUKBgMH3HGjBnBMy1XrlxO3ccncOKJJ6at5Morrzzokq+++mq/49WrVw+FQuHr4ixcuDB4oRISEtLfavfu3d99912ke9xxx2Wk5v3q3Lnz7bffHj76a6+99tBDDwWNV155JXJxnX3v4xMIKozcLGlDqjJlymS5hoiXXnpp8ODB4XbwmgTdU045JSMLo1QPAAAAQP4hmAIAAHDk6969eySYMm7cuMGDB6e9j8/ll19+0Ct8bNy4MXK5kVKlSlWoUGG/08J3uilcuHDbtm3DI99//302i4/UeSBLliwJXw/moGbMmJGcnBwbG5v+tHfffTfSPvPMM/edEDzHYcOGBY3guG+++ebFF1/88ccfhx866aST6tevn5FiDuT000+PtKdMmfLUU08Fr2r6S6ZOnbrf8eArVaNGjUWLFsWkJk4+/fTTZs2apb/VJ598ErkvUvXq1cuWLZuJ0v9XlSpVzjnnnGDDoP3LL7+EL9UTuY9P8BZq3br1fheeddZZ4SBI8KUPav7Tn/500GMtX7488h7YN0s0e/bsa6+9NtIdNGhQu3btMv5EcrweAAAAgHxFMAUAAODId+mllxYrVmzbtm0xqT8y//TTTzN7H5833ngjcn2LSNrgQFq0aBG5UMeyZcuCxkGjFelIe2Od/XrzzTczvtX7779/wQUXpDMnKDhtzqNJkyb7zrn88svDwZSY1JvUbNmyJXIVkJ49e2awmANp1KhRgQIFwumQcDEXXXRROvO//fbbtJd42cvZZ58dDqYERo8efdBgyosvvph2bcbL3q8rrrgi8lYJXqiiRYtGSu3Ro8eB4lDBG+zVV18Nt0eNGnXQIMj3339/0kknhd9vJ5988oIFC9I+GryGwft/165dkZLuvPPOTD2LnK0HAAAAIL8RTAEAADjyFSlSpH379qNHjw53hwwZ8vnnn4fbxx57bOPGjQ+6Q6VKlSLt2bNnb9mypUSJEgeavHTp0shlTsqUKZOFVEpcXFyk/dtvv23cuLF06dL7nblt27Z//OMfGd/5jjvuaNmyZToXTenXr1/kWhfVq1ff74vTsGHDatWqLV68OGh/9NFHS5YsCY8H22Yk5ZO+kiVLtmvXLpKEuPXWW5s3b16gQIEDzR8wYEA6u/Xq1WvkyJHh9ssvv/yXv/wlnVvYfP3115ErmgQycheh9F122WV//vOf9+zZE5N6N5+0z+Kqq6460KorrrgieFI7d+4M2m+99daXX34ZvODpHGXw4MGR99teIZ7t27dfcskla9asCXeDfV544YXMPoscrAcAAAAgHxJMAQAAyBd69OgRCaa8/fbbkfEuXbpkJDhyxhlnxMXFhRMbiYmJQ4cOvf/++w80+Zlnnom007+vTbDVfsfj4+NLly69cePGcPfBBx8MjrjvtJSUlJtvvjl8m5UM+vrrr/v16/fEE0/s99HgQK+//nqk26dPnwO9OJdffvngwYPDTyFySZIWLVpUrlw548UcSO/evSPBlO+//75nz55jxozZb5jmgQceONB9fMLOPffcE088ceHChTGpNx7q1KnTzJkzjzrqqH1nrlmzJnhSkUu/nHTSSU2bNs3mEwkO1KpVq/D7LXiVIi9748aNa9eunc6qzp07h6/dEtQTtGfMmHHMMcfsd/JLqcLt4C16/fXXRx4K3h5du3adP39+uFupUqU333yzUKFCWXgWOVIPAAAAQP4kmAIAAJAvnH/++ZUrV16xYsVe4xm8wkeZMmXOPffc6dOnh7uDBg0qVarU9ddfX6RIkbTTVq1a9dBDD6W9hEn37t3T2TZ80ZH9atKkyeTJk8Ptxx57rHr16r17904bE9m0adPNN9/88ssvB+20KZaDevLJJ4M6gz3ThkiCkdtvvz0SKQjUrl37xhtvPNAmkWBKWj169MhgDelr3rx5hw4dJk6cGO6OHz8+KG/48OEnnnhiZM769evvuOOO5557LtxNSEgIX5hkX0899VSwYfgaHj/88MNZZ501YsSI8847L+2c999//7rrrot8OYLX+emnn86R5xK8wSJBqA0bNoQb6VwuJezBBx8MvvrBcwzav/76a6NGjZ544ongNUn7Bti8eXPw1P72t79FwjR9+vSpVq1aZMIjjzzy1ltvRbqdO3f+9NNPM1Jz8GK2b98+x+sBAAAAyJ8EUwAAAPKF2NjYrl27DhkyJO3gSSedVLdu3Qzu8Pe///2cc86JdPv37z9o0KDzzz+/QoUKxYsXX7t27ZIlS2bNmpX2Iihnn312cNC99ilRokQoFArnJL777rtrrrmmSZMmf/zxR6VKlf70pz9Fpl1//fWRYEpSUlKfPn2ee+655s2b16xZM5j89ddfv/7665s2bQoeDZ5CMPmGG2446FOoVavWjz/+GJN6W5lgeVBejRo1gkp+/vnnoPLIHXwChQoVGjlyZDpX1zjttNNOOOGEX375JTJSrFixdu3aHbSGDPrHP/7×2WefrVq1KtydMWNG8MUKDhr8Wbhw4eCl/vjjj3fv3h1+9LLLLtu8efO0adP2u1XwNerXr9+jjz4a7v7000/BSJ06dc4666yjjjpq3bp1wXOPXPQl7Lbbbsv+5VLCgq9pkSJFduzYERkpWrRop06d0l9VsWLFESNGBM8rHPJYuXJl0A7eIeedd17wULBb+M22ZcuWyJLgbbDX2zvtVycQeQUOqlSpUnsFU3KkHgAAAID8STAFAAAgv+jevftePynfNzWSjiZNmjz00EN33HFHZGTTpk1vvPHGgebXr18/eHTfG9AUL178hBNO+Pnnn8Pd51MFjV69eqUNplx00UVXXXXVCy+8EBmZm2qv3apWrTp58uSZM2dm5CmE79QzZsyYmNSwyyep9p1WuHDht95668wzz0x/t8svvzx4QSLdjh07Fi1aNCNlZETFihU//vjj8847L5JNCXyVaq+ZQZ0vvvhihw4d0tlt2LBhiYmJTz75ZGTk+1T7nXzbbbc9/PDD2aj9fwSvSfBlHTduXGQkeN2KFSt20IXt27cfO3Zs8KaNXAlm5cqVwch+Jwdvtvfee2+v6/fkrLxWDwAAAMDhQjAFAAAgvzj55JPr16//9ddfR0Y6d+6cqR3++te/Vq1a9ZZbbvn999/TmVa4cOF+/frdddddB/rB/COPPJI2g3IgI0aMKFeu3NChQyP3RtnLJZdc8uKLL5YuXTqDwZS4uLjRo0c3aNDg7rvvTnsNj7TOOeec4cOHB6/VQXfbK5iSU/fxiahZs+ZXX3116623Hij9ELjpppuGDRtWsGDB9LcKhUJPPPHEWWedFXwFly5deqBpJ5xwwpAhQ/a6WEj2denSJW0w5aD38Yno1KlTjRo1gvfSfvNDYcF7rG/fvvfee+9BX4TsO/T1xMbGHnXUUWVTlS9fPvsbAgAAABx6gikAAAD5yL7X28isK6644tJLL33rrbemTp06b9685cuXb926NTk5uUSJEhUrVqxfv/55553XsWPHoJvOJpdccsmsWbMefvjhBQsWrFq1qkyZMsHafbMgcXFxwZxrrrnmxRdfDGb+9NNPixcvLl68eDC5cePGvXr1atSoUXjmOeecM2HChHA7mJDOoWNjY/v169epU6exY8cGz2LJkiVr164Nqq1UqVKTJk2Cys8///wMvhRpL/tRpUqVnLr3TVpHH330mDFjbr/99tdee+39998PXu3ff/+9VKlSQbXNmze/8sorTzrppPDMu+66K3ihgkblypUPtFvnzp3btWv3zjvvTJky5csvvwye+MaNG0uXLl2hQoXglWzTps1FF11UoECBHH8Wwc7hOzdlwWmnnTZjxozg3TJp0qTp06evXLkyeAUKFixYtmzZ4M0WfLG6du0aPIX9rn0mVTYKz+F6woJXPuOHuydVOhPuT5XxDQEAAAAOPcEUAAAAMqdQoUKdUmVnk8aNG0+aNCkjM6tXrz5o0KD05xybKuNHr1SpUv9UGV+yr7S3Gerevfu+Ny3KKaekSj9/0KRJk4xsFXzt2qfKodIOkbNT5XYV/5XX6gEAAADIywRTAAAAINOSkpJGjRoV6Xbv3j0XiwEAAACAPEswBQAAADLt3XffXblyZbh9xhln1K5dO3frAQAAAIC8STAFAAAAMu2xxx6LtHv06JGLlQAAAABAXiaYAgAAAJmQnJz86KOPfvTRR+FuqVKlunXrlrslAQAAAECeJZgCAAAAB3fnnXe+/PLLlStXXrZsWeQmPoFbb721ZMmSuVgYAAAAAORlgikAAABwcCkpKb+lSjtYt27dvn375lJFAAAAAHAYEEwBAACArKhVq9a0adOKFSuW24UAAAAAQN4lmAIAAAAH16xZs+nTpy9cuDA+Pr5mzZpdunTp06dPgQIFcrsuAAAAAMjTBFMAAAA4kt2VKvv7tEyV/X0AAAAAIF8RTAEAAAAAAAAAICoEUwAAAAAAAAAAiArBFAAAAAAAAAAAokIwBQAAAAAAAACAqBBMAQAAAAAAAAAgKgRTAAAAAAAAAACICsEUAAAAAAAAAACiQjAFAAAAAAAAAICoEEwBAAAAAAAAACAqBFMAAAAAAAAAAIgKwRQAAAAAAAAAAKJCMAUAAAAAAAAAgKgQTAEAAAAAAAAAICoEUwAAAAAAAAAAiArBFAAAAAAAAAAAokIwBQAAAAAAAACAqBBMAQAAAAAAAAAgKgRTAAAAAAAAAACICsEUAAAAAAAAAACiQjAFAAAAAAAAAICoEEwBAAAAAAAAACAqBFMAAAAAAAAAAIgKwRQAAAAAAAAAAKJCMAUAAAAAAAAAgKj4f/09gkOpFyjxAAAAAElFTkSuQmCC style=cursor: move; width=640 //a/divdiv style=text-align: justify;div style=text-align: center;br //diva name=’more’/abr /Nejsme tak již tím zajímavým systémem, který posílá do vězení málo osob na dlouhou dobu a který je srovnatelný s Portugalskem, Rumunskem či Španělskem. Ve srovnání s porovnávanými zeměmi jsme naopak tou zemí, která do vězení posílá takřka nejvíce osob a zároveň je tam posílá na jednu z nejdelších dob. Do jaké míry je toto způsobeno ukládáním nepodmíněných trestů a nakolik třeba přeměnou alternativních trestů (třeba i několik) zůstává předmětem pro další empirický výzkum./divdiv style=text-align: justify;Tato menší lapálie nicméně pěkně ilustruje problémy i výhody empirického výzkumu. Problémy jsou zřejmé: je vcelku jednoduché udělat chybu, zejména když člověk pracuje s větším množstvím dat a časově není možné ověřovat všechna data (a závěry) použitá předchozími výzkumníky. I z toho vyplývá, že bychom neměli činit závěry či rozhodnutí o trestní politice na základě jedné studie provedené jedním výzkumníkem. A pokud si myslíte, že tato data jsou již dokonalá a přesně vypovídají o určitých trendech, tak tomu tak není: Ukazatel vstupů do vězení totiž reprezentuje jak vstupy do vazby tak do výkonu trestu; podobně je to i s průměrnými délkami. Na podrobnější výzkum, který toto zohlední a dále rozpracuje, si budeme muset ještě několik okamžiků počkat (nejpozději počátkem léta na Vašem oblíbeném právnickém blogu). br /br /Výhodu empirického výzkumu pak ukazuje historka, kterou jsem zažil v diskuzi s jedním českým soudcem. V reakci na výsledky založené na mylných datech, podle kterých to vypadalo, že používáme nepodmíněné tresty relativně málo, ale zato tyto tresty jsou extrémně dlouhé, zmínil, že to je přece zjevné a že se to ví i dlouho bez nutnosti provádět podobná evropská srovnání. Podle jeho názoru se jednako o všeobecně známou skutečnost. Nyní nám ale data ukazují něco úplně jiného: Nejen, že posíláme do vězení mnoho osob, ale posíláme je tam i na velmi dlouho. Bez empirického výzkumu bychom skončili jen s dojmologií a s dohady jakou cestou se vydat. S empirickým výzkumem si sice někdy špatně přečteme rozcestník, ale při pečlivé snahy jsme schopni nakonec dojít k relativně spolehlivému závěru, co je na rozcestníku napsán. /divObjektivnější než soudci? Pošťouchnutí a možná úskalí automatizovaných systémů

11. 12. 2018, 19:17 | JINÉ PRÁVO | Jakub Drápal

div style=text-align: justify;Před několika dny byl vydán nález Ústavního soudu, který velmi detailně rozebírá problémy podmíněného propuštění. Současnou úpravu označuje jako systémově problematickou, jelikož pojmy použité v zákoně jsou velmi obecné, nikdo je řádně nespecifikuje a soudy tak rozhodují rozdílně a nezohledňují dostatečně, zda se odsouzení polepšili či nikoli. Jako obiter dictum se pak Ústavní soud vyjádřil, že předpověď páchání další trestné činnosti, by neměla záležet jen na subjektivním názoru soudce, ale měla by být podpořena analyticky systémem, který by byl objektivní (resp. objektivnější) než soudce./divdiv style=text-align: justify;a name=’more’/a/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Ústavní soud se tak domnívá, že „istát by měl v souladu s doporučením Výboru ministrů Rady Evropy Rec (2003) 22, o podmíněném propuštění, zavést systém analyzující a předpovídající rizika konkrétních odsouzených, který by soudci mohli používat jako objektivní pomůcku při stanovování předpovědi vedení řádného života (viz bod 37 přílohy k doporučení). V současnosti soudcům nezbývá než činit předpověď o tom, zda bude odsouzený znovu páchat trestnou činnost či nikoli, pouze na základě své profesní a životní zkušenosti, což i přes snahu soudců může vést k dojmu, že jejich rozhodování je spíše subjektivního než objektivního rázu. Pokud zákon ukládá předpovídat riziko páchání trestné činnosti, bylo by namístě, aby subjektivní rozhodnutí soudu bylo podpořeno objektivně odborně zpracovanou předpovědí. Vzhledem k tomu, že stát nevytvořil takový nástroj nabízející spolehlivou předpověď trestní budoucnosti odsouzeného, dnes k rozhodování dochází jen na základě omezených údajů, které mají soudci k dispozici./i“ (bod 39)./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Uvidíme, (zda) a jak na to stát zareaguje. Minimálně takovéto pošťouchnutí může pomoci při získávání financování od TA ČR, do jejíhož programu Eta by takový projekt přímo spadal./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Oblast systému předpovídajících recidivu je relativně problematická z hlediska dostupnosti dat, vytvoření takového algoritmu, který nediskriminuje (či alespoň diskriminuje méně než současný systém) i interpretovatelnosti výsledků; přeci jen očekávání vedení řádného života je jen jednou z podmínek pro podmíněné propuštění (a navíc je k ní nabízena i alternativa přijetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného)./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Aktuálnost tohoto tématu si uvědomuje i Rada Evropy, která vydala a href=https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-european-ethical-charter-on-the-use-of-artificial-intelligence-ai-in-judicial-systems-and-their-environment?fbclid=IwAR1En7FZgyGRq8B7vcsT0IGC38TItDLWrLUZaVkem4Ux335VfCLANCpCz_I target=_blankEtická pravidla/a pro využití automatizovaných systému v soudních systémech. V akademickém prostředí z poslední doby lze doporučit třeba knihu ia href=https://www.routledge.com/Big-Data-Crime-and-Social-Control/Zavrsnik/p/book/9781138227453?fbclid=IwAR16H0r85rCXmXdcJwDawbMSf7xk287m8FiW6UqLwcXSKMAoX6VjzAtCEwU target=_blankBig Data, Crime and Social Control/anbsp;/iod slovinských kriminologů. A už se zbývá jen těšit na zajímavé diplomové práce zabývající se touto otázkou./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 482/18 je ke stažení a href=https://drive.google.com/open?id=14xIeFCAvd3TIcRnG4GStRlKl_MGE05kF target=_blankzde/a.br /br /iDisclaimer (19. 12.): Autor tohoto postu se podílel na sepsání tohoto nálezu./i/divDvě místa asistentů/asistentek soudců na Krajském soudu v Brně

11. 12. 2018, 09:51 | JINÉ PRÁVO | Robert Zbíral

span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;Krajský soud vnbsp;Brně hledá vhodné kandidáty na pozici asistenta/asistentky soudců úseku správního soudnictví JUDr. Mariana Kokeše, Ph.D., anbsp;Mgr. Petra Pospíšila./spanbr /span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;/spana name=’more’/ao:p/o:pbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;Hlavní náplň práce asistenta soudce představuje zpracování podkladových materiálů pro rozhodovací činnost soudce. Práce je po odborné stránce velmi rozmanitá, obsahově pestrá, znbsp;převážné části tvořená přípravou konceptů soudních rozhodnutí.o:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;/spanbr /span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;Jedná se onbsp;pracovní poměr na plný úvazek, založený jmenováním, který se řídí §nbsp;36a zákona onbsp;soudech anbsp;soudcích anbsp;dále zákoníkem práce. Platové ohodnocení vnbsp;13. platové třídě je upraveno zákoníkem práce anbsp;nařízením vlády č.nbsp;341/2017 Sb., onbsp;platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách anbsp;správě. /spanbr /span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;/spanbr /span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;Doba výkonu funkce asistenta soudce se plně započítává do praxe relevantní pro účely vykonání odborné justiční zkoušky.o:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;/spanbr /span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;Požadavky:o:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Garamond; mso-fareast-font-family: Garamond; mso-fareast-language: CS;span style=mso-list: Ignore;•span style=font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font: 7pt/normal quot;Times New Romanquot;;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span/span!–[endif]–span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu vnbsp;oboru práva na vysoké škole vnbsp;České republiceo:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Garamond; mso-fareast-font-family: Garamond; mso-fareast-language: CS;span style=mso-list: Ignore;•span style=font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font: 7pt/normal quot;Times New Romanquot;;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span/span!–[endif]–span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;trestní anbsp;morální bezúhonnosto:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Garamond; mso-fareast-font-family: Garamond; mso-fareast-language: CS;span style=mso-list: Ignore;•span style=font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font: 7pt/normal quot;Times New Romanquot;;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span/span!–[endif]–span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;dobrá znalost práce na PC (MS Office 2010, právní informační systémy)o:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Garamond; mso-fareast-font-family: Garamond; mso-fareast-language: CS;span style=mso-list: Ignore;•span style=font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font: 7pt/normal quot;Times New Romanquot;;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span/span!–[endif]–span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;vysoká úroveň písemného projevu vnbsp;českém jazyceo:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Garamond; mso-fareast-font-family: Garamond; mso-fareast-language: CS;span style=mso-list: Ignore;•span style=font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font: 7pt/normal quot;Times New Romanquot;;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span/span!–[endif]–span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;komunikační schopnostio:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;/spanbr /span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;Kromě obvyklých předpokladů pro výkon této profese se dále požadují nadprůměrné schopnosti právní argumentace, slušná znalost minimálně jednoho světového jazyka, schopnost pracovat samostatně anbsp;vnbsp;případě potřeby inbsp;vnbsp;časové tísni, schopnost bezproblémové spolupráce vnbsp;kolektivu. Zájem onbsp;správní právo nebo specializace vnbsp;tomto oboru výhodou.o:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;/spanbr /span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;Uchazeči nechť do b style=mso-bidi-font-weight: normal;31. 12. 2018/b zašlou vedoucí personálního oddělení Krajského soudu vnbsp;Brně Zdeňce Starnovské na e-mail b style=mso-bidi-font-weight: normal;ZStarnovska@ksoud.brn.justice.cz/b:o:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Garamond; mso-fareast-font-family: Garamond; mso-fareast-language: CS;span style=mso-list: Ignore;•span style=font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font: 7pt/normal quot;Times New Romanquot;;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span/span!–[endif]–span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;strukturovaný životopiso:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Garamond; mso-fareast-font-family: Garamond; mso-fareast-language: CS;span style=mso-list: Ignore;•span style=font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font: 7pt/normal quot;Times New Romanquot;;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span/span!–[endif]–span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;motivační dopiso:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Garamond; mso-fareast-font-family: Garamond; mso-fareast-language: CS;span style=mso-list: Ignore;•span style=font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font: 7pt/normal quot;Times New Romanquot;;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span/span!–[endif]–span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;fakultativně doklady knbsp;dosavadní praxi (např. hodnocení stáže, reference atp.)o:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Garamond; mso-fareast-font-family: Garamond; mso-fareast-language: CS;span style=mso-list: Ignore;•span style=font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font: 7pt/normal quot;Times New Romanquot;;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span/span!–[endif]–span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;kopii /spanspan style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt;dokladu o dosaženém požadovaném vzdělání/spanspan style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;o:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Garamond; mso-fareast-font-family: Garamond; mso-fareast-language: CS;span style=mso-list: Ignore;•span style=font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font: 7pt/normal quot;Times New Romanquot;;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span/span!–[endif]–span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;poskytnutím /spanspan style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt;svých osobních údajů zahrnutých do strukturovaného životopisu dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob vnbsp;souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Po skončení výběrového řízení budou materiály snbsp;osobními údaji skartovány/spanspan style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;o:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;/spanbr /span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;Pspan style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;ředpokládaný nástup: únor 2019/spanspan style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt;o:p/o:p/span/spanbr /Jan Burda: ČSESP Moot Court pohledem účastníka

10. 12. 2018, 21:45 | JINÉ PRÁVO | Unknown

div style=text-align: justify;Popsat z pohledu účastníka den, jehož středobodem je simulované soudní jednání, je docela obtížná úloha, neboť zážitky různých týmů mohou být diametrálně odlišné. Pokusím se však úkolu dostát s takovou mírou obecnosti, aby se nestal sbírkou nepochopitelných narážek a přinesl užitek všem čtenářům, zejména však budoucím zájemcům o moot courty jako takové./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Mootovací dny většinou začínají brzo. Až nepřirozeně brzo. Zejména tento: vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud, kde se soutěž koná, není ani v jiném státě, ani v jiném městě - je jen půl hodiny cesty trolejbusem. Jenže každá minuta se počítá./divdiv style=text-align: justify;br //divspan style=text-align: justify;Martin a Nela, členové mého týmu, tak nastavují budíky na brzkou hodinu a ještě ráno se scházíme v naději, že stihneme dodělat něco z toho, co se nestihlo. Že ještě někde v temném koutě mnohasetstránkové knihy nalezneme argument, který nám přinese vítězství…/spanbr /a name=’more’/abr /div style=text-align: justify;Tak tomu však je pouze výjimečně. Na silné body a pevné konstrukce mluveného podání se soudcové zpravidla neptají, zato mají obdivuhodnou schopnost vycítit, kde příprava neprůstřelná není. Ještě více je však zajímají body, ke kterým nemohla být příprava vůbec žádná, protože ony problémy prostě nikoho z nás nenapadly./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Uvnitř tak trochu jiného soudu již čekají ostatní týmy, které si povídají o všem možném, jen ne o případu. Na ten přijde čas později. V družném hovoru jsou také soudci, z nichž některé známe z fakulty, mnozí – jako např. soudce Tribunálu SDEU Jan M. Passer - však přijeli z mnohem větší dálky. Za což jim z celého srdce děkujeme./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Právě ten soutěž zahajuje proslovem, ve kterém zdůrazňuje, že soutěž je především o zážitcích a zkušenostech, které si z ní člověk odnese, a že soudci zde nejsou jako nepřátelé, ale (někdy také) proto, aby nám pomohli. Nemyslím nicméně, že by s ním v některých budoucích chvílích všichni účastníci soutěže nutně souhlasili.nbsp;/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Samotné přednesy jsou totiž zkušeností sui generis. Někdy je možné odříkat připravený text jako básničku, někdy je řečník zastaven po dvou větách otázkou, která půlku poznámek na jeho kartičkách fakticky hází do koše. Je také nutné přednes přizpůsobit druhé straně, aby soupeřící týmy nemluvily přes sebe, trpělivě soudu vysvětlovat své brilantní (i ty o poznání méně brilantní) myšlenky, pokud tyto nejsou přijaty, a také někdy argumenty s klidem odhodit, protože nefungují tak, jak jsme si od nich slibovali. Někdy se vtírá dojem, že se soudci ptají špatně (vždyť je to přeci tak jasné!), někdy je naopak pochybný výrok ponechán bez jakékoli odezvy a přicházejí pochybnosti, zdali byl až tak špatný, že se na něj soud ani nemá sílu doptávat, a zdali tedy na jeho základě vůbec pokračovat. Moot je totiž do značné míry o improvizaci./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;V rámci prvního kola jsme soudu přednášeli, proč musí alkohol proudit (na jednotném trhu), anebo proč mohou naopak státy tyto výrobky vysoce danit, zakazovat, nebo nutit občany nakupovat je pouze v rámci obědových přestávek. Výkony protivníků byly obdivuhodné, zejména s přihlédnutím k tomu, že pro většinu účastníků to byla vůbec první mootová zkušenost a také první setkání s evropským právem. Zvláštní zmínku si zaslouží také to, že v rámci simulovaného jednání před Soudním dvorem došlo i na maltskou úpravu rozvodů a majetkové smlouvy uzavřené se Svatou stolicí. Cesty evropského práva jsou nevyzpytatelné./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Po konci prvního kola jsme potom v obědové pauze napjatě čekali na jeho výsledky a verdikt ohledně toho, zda se podíváme do finále. A také jsme v nedaleké restauraci neméně napjatě čekali na to, zdali se nás číšník v průběhu tři čtvrtě hodiny zvládne optat, jestli budeme mimo pití také obědvat. Prvního jsme se dočkali, druhého bohužel ne. Obsluhující pán se pravděpodobně zalekl svítících notebooků, unavených očí a agresivně vypadajících zvýrazňovačů, a tak jsme po chybějící snídani šli i do finále na lačno; s výjimkou sušenek a piškotů, které přichystali ochotní organizátoři./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Ve finále jsme se střetli s pražským týmem a nutno přiznat, že k nám byl los milostivější a připadla nám – alespoň z našeho pohledu – vděčnější strana. Byť nutno vytknout před závorku, že soud mnohé z našich tezí o vyvažování ochrany zdraví a životů s omezením trhu nesdílel./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Zatímco v rámci prvního kola měl každý tým 20 minut na zodpovězení pěti značně rozdílných otázek, ve finále bylo každé ze dvou otázek přiřazeno 15 minut, soud měl tedy mnohem širší prostor pro dotazy (jak ty úzce související s případem, tak ty související méně). Tohoto prostoru využil bezezbytku a týmy tak odpovídaly na otázky týkající se témat sahajících od kolků až po soutěžní právo./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Po hodinové bitvě, jež zaujala i mnohé návštěvníky vánočních trhů, kteří do jednací místnosti, umístěné v přízemí a s okny do ulice Joštova zvenku zvědavě nakukovali (škoda snad jen, že nemohli být odměněni pohledem na vínové taláry soudců Soudního dvora – podnět pro další ročníky ČSESP Moot Courtu?), bylo vítězství přiřknuto našemu týmu.nbsp;/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Zvláštní dvě ceny pro nejlepší řečnice (k tomu viz a href=http://jinepravo.blogspot.com/2018/12/ustava-pro-holky.html target=_blankpříspěvek na Jiném právu ze dne 5. prosince 2018/a) potom také zůstaly v Brně, kde se jejich šťastnými výherkyněmi staly Natálie Dřínovská a Terézia Lazarová z PrF MU, které se tak mohou těšit na budoucí stáž u Soudního dvora. Ani s jednou z nich jsme se však v průběhu prvního kola nestřetli, mohu tedy jen domýšlet, jak jejich přednes vypadal./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Jenže - jak v závěrečné ceremonii zdůraznil soudce Passer - vítězi byli všichni. Všichni ti, co si i v hektickém předzápočtovém období našli čas na přípravu, studium a úsilí pro – slovy Jana Passera – „něco navíc.“ Zejména však byli vítězi ti, pro které – na rozdíl od našeho týmu – nebyl dnešek koncem mootové kariéry, ale jejím slibným začátkem.nbsp;/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Zbývá snad jen dodat, že prostřednictvím soutěže mají účastníci samozřejmě také možnost potkat rozdílné a zajímavé lidi, jak jsme se přesvědčili, když jsme ve zbývající části večera s některými brněnskými účastníky a pražským týmem, který si dobrovolně nechal ujet vlak do Prahy, potvrdili procházkou předvánočním Brnem platnost některých starších závěrů Soudního dvora (v tomto smyslu zejména viz a href=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61978CJ0120amp;from=EN target=_blankrozsudek ze dne 20. února 1979, Rewe-Zentral, zvaný „Cassis de Dijon“, 120/78, Recueil, s. 649, bod 11/a) a společně konzumovali některé další potraviny (k tomu viz čl. 2 a href=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R0178amp;from=EN target=_blanknařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin/a)./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Na úplný závěr snad už jen velké díky pro všechny, kteří se tohoto mootu účastnili či přispěli k tomu, že byl./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Jan Burda, se speciálním poděkováním Nele Janouškové a Martinu Vejtasovi za „něco navíc“/divdivbr //divÚstava pro holky?

5. 12. 2018, 23:48 | JINÉ PRÁVO | Unknown

Pred nejakou dobou som na Facebookovej stránke a href=https://www.facebook.com/jinepravo/posts/1964748806910974?__xts__%5B0%5D=68.ARB0CgBtI3o-zrsNhPC7rJTQIhrklOF4-Q81BYxbZe8LHcKUcKydrrccS0gHzCPHBgbW6nzaBMHJUDrUDRUA1bCeaaPPTJI7Xm2YeYHklz77Ql0hFxiee4Qvylun20sY7qaoNPGdTtuUbBOGYejy96Bu0OZoq7n-CiYN7t2IiOPmxxw_2WEv-n_XC5iIiIZBlMN3UmWKKu1L2PHlAVzjj5w9sNyRmQCrgj-GdJQ4kI_UmFgqWMHsPFc_qNBWpqOZn3D_7lSNG3O_Fzzbkw4HN7W3B0mIDdzg1o0TaIXestJ5UGq9cdODuP83P1×08TBU9WEAzKDaCuhbMFkjtpVQAJfhLgamp;__tn__=-R target=_blankvítala ihostku/inbsp;Jiného práva/a a bola som obvinená zo znásilnenia jazyka. Minulý víkend, na jednom z mnohých neobyčajných brnenských posedení, sme sa venovali mimo iné i otázke maskulinity slovanských jazykov. A zaznel nápad* skúsiť si, len tak pre zaujímavosť, prechýliť Ústavu ČR do ženského rodu.br /br /Tak schválne, aké dojmy vo Vás vyvoláva ustanovenie, že ipřijaté zákony podepisuje předsedkyně Poslanecké sněmovny, prezidentka republiky a předsedkyně vlády/i, alebo že iúčastnice řízení mají před soudem rovná práva/i?nbsp;:-)br /br /span style=font-size: x-small;*Za nápad vďačíme Davidu Kosařovi a za draft prekladu Štěpánu Paulíkovi./spanbr /br /a name=’more’/abr /!–[if gte mso 9]xml o:OfficeDocumentSettings o:AllowPNG/ /o:OfficeDocumentSettings/xml![endif]– !–[if gte mso 9]xml w:WordDocument w:ViewNormal/w:View w:Zoom0/w:Zoom w:TrackMoves/ w:TrackFormatting/ w:PunctuationKerning/ w:ValidateAgainstSchemas/ w:SaveIfXMLInvalidfalse/w:SaveIfXMLInvalid w:IgnoreMixedContentfalse/w:IgnoreMixedContent w:AlwaysShowPlaceholderTextfalse/w:AlwaysShowPlaceholderText w:DoNotPromoteQF/ w:LidThemeOtherEN-US/w:LidThemeOther w:LidThemeAsianX-NONE/w:LidThemeAsian w:LidThemeComplexScriptX-NONE/w:LidThemeComplexScript w:Compatibility w:BreakWrappedTables/ w:SnapToGridInCell/ w:WrapTextWithPunct/ w:UseAsianBreakRules/ w:DontGrowAutofit/ w:SplitPgBreakAndParaMark/ w:EnableOpenTypeKerning/ w:DontFlipMirrorIndents/ w:OverrideTableStyleHps/ /w:Compatibility m:mathPr m:mathFont m:val=Cambria Math/ m:brkBin m:val=before/ m:brkBinSub m:val=#45;-/ m:smallFrac m:val=off/ m:dispDef/ m:lMargin m:val=0/ m:rMargin m:val=0/ m:defJc m:val=centerGroup/ m:wrapIndent m:val=1440/ m:intLim m:val=subSup/ m:naryLim m:val=undOvr/ /m:mathPr/w:WordDocument/xml![endif]–!–[if gte mso 9]xml w:LatentStyles DefLockedState=false DefUnhideWhenUsed=false DefSemiHidden=false DefQFormat=false DefPriority=99 LatentStyleCount=375 w:LsdException Locked=false Priority=0 QFormat=true Name=Normal/ w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 1/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 2/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 3/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 4/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 5/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 6/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 7/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 8/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 9/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 9/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 1/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 2/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 3/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 4/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 5/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 6/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 7/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 8/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 9/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal Indent/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=footnote text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=annotation text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=header/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=footer/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index heading/ w:LsdException Locked=false Priority=35 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=caption/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=table of figures/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=envelope address/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=envelope return/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=footnote reference/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=annotation reference/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=line number/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=page number/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=endnote reference/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=endnote text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=table of authorities/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=macro/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toa heading/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 5/ w:LsdException Locked=false Priority=10 QFormat=true Name=Title/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Closing/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Signature/ w:LsdException Locked=false Priority=1 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Default Paragraph Font/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text Indent/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Message Header/ w:LsdException Locked=false Priority=11 QFormat=true Name=Subtitle/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Salutation/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Date/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text First Indent/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text First Indent 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Heading/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text Indent 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text Indent 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Block Text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Hyperlink/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=FollowedHyperlink/ w:LsdException Locked=false Priority=22 QFormat=true Name=Strong/ w:LsdException Locked=false Priority=20 QFormat=true Name=Emphasis/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Document Map/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Plain Text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=E-mail Signature/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Top of Form/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Bottom of Form/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal (Web)/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Acronym/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Address/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Cite/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Code/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Definition/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Keyboard/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Preformatted/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Sample/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Typewriter/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Variable/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal Table/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=annotation subject/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=No List/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Outline List 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Outline List 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Outline List 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Simple 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Simple 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Simple 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Colorful 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Colorful 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Colorful 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table 3D effects 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table 3D effects 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table 3D effects 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Contemporary/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Elegant/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Professional/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Subtle 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Subtle 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Web 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Web 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Web 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Balloon Text/ w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=Table Grid/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Theme/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true Name=Placeholder Text/ w:LsdException Locked=false Priority=1 QFormat=true Name=No Spacing/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true Name=Revision/ w:LsdException Locked=false Priority=34 QFormat=true Name=List Paragraph/ w:LsdException Locked=false Priority=29 QFormat=true Name=Quote/ w:LsdException Locked=false Priority=30 QFormat=true Name=Intense Quote/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=19 QFormat=true Name=Subtle Emphasis/ w:LsdException Locked=false Priority=21 QFormat=true Name=Intense Emphasis/ w:LsdException Locked=false Priority=31 QFormat=true Name=Subtle Reference/ w:LsdException Locked=false Priority=32 QFormat=true Name=Intense Reference/ w:LsdException Locked=false Priority=33 QFormat=true Name=Book Title/ w:LsdException Locked=false Priority=37 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Bibliography/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=TOC Heading/ w:LsdException Locked=false Priority=41 Name=Plain Table 1/ w:LsdException Locked=false Priority=42 Name=Plain Table 2/ w:LsdException Locked=false Priority=43 Name=Plain Table 3/ w:LsdException Locked=false Priority=44 Name=Plain Table 4/ w:LsdException Locked=false Priority=45 Name=Plain Table 5/ w:LsdException Locked=false Priority=40 Name=Grid Table Light/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Mention/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Smart Hyperlink/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Hashtag/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Unresolved Mention/ /w:LatentStyles/xml![endif]–style!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Cambria Math; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536858881 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Georgia; panose-1:2 4 5 2 5 4 5 2 3 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Times New Roman; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:Calibri,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Times New Roman; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} –/style!–[if gte mso 10]style /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Table Normal; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Times New Roman; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US;} /style![endif]– !–StartFragment– br /div align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 17.0pt;Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoněo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;a href=https://www.blogger.com/u/4/null name=preambulespan lang=CS style=background: white; color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Preambuleo:p/o:p/span/a/divspan style=mso-bookmark: preambule;/span br /div align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;My, občanky České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,br /v čase obnovy samostatného českého státu,br /věrny všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé,br /odhodlány budovat, chránit a rozvíjet Českou republikubr /v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobodybr /jako vlast rovnoprávných, svobodných občanek,br /které jsou si vědomy svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku,br /jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti,br /jako součást rodiny evropských a světových demokracií,br /odhodlány společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,br /odhodlány řídit se všemi osvědčenými principy právního státu,br /prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupkyň přijímáme tuto Ústavu České republikyo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;a href=https://www.blogger.com/u/4/null name=hl_1span lang=CS style=background: white; color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Hlava prvnío:p/o:p/span/a/divspan style=mso-bookmark: hl_1;/span br /div align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 17.0pt;Základní ustanovenío:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 1/span/b/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občanky.br /(2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;br //divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 2/span/b/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.br /(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.br /(3) Státní moc slouží všem občankám a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.br /(4) Každá občanka může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá./span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;[...]/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;br //divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;span style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 17pt;Hlava druhá/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 17.0pt;Moc zákonodárnáo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 15/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu.br /(2) Parlament je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/b/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 16/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Poslanecká sněmovna má 200 poslankyň, které jsou voleny na dobu čtyř let.br /(2) Senát má 81 senátorek, které jsou voleny na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorek.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/b/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 17/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Volby do obou komor se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem její uplynutí.br /(2) Byla-li Poslanecká sněmovna rozpuštěna, konají se volby do šedesáti dnů po jejím rozpuštění.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 18/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásady poměrného zastoupení.br /(2) Volby do Senátu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásady většinového systému.br /(3) Právo volit má každá občanka České republiky, která dosáhla věku 18 let.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 19/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Do Poslanecké sněmovny může být zvolen každá občanka České republiky, která má právo volit a dosáhla věku 21 let.br /(2) Do Senátu může být zvolena každá občanka České republiky, která má právo volit a dosáhla věku 40 let.br /(3) Mandát poslankyně nebo senátorky vzniká zvolením.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 20/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 21/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Nikdo nemůže být současně členkou obou komor Parlamentu.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;a href=https://www.blogger.com/u/4/null name=22_1/abspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 22/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) S funkcí poslankyně nebo senátorky je neslučitelný výkon úřadu prezidentky republiky, funkce soudkyně a další funkce, které stanoví zákon.br /(2) Dnem, kdy se poslankyně nebo senátorka ujala úřadu prezidentky republiky, nebo dnem, kdy se ujala funkce soudkyně nebo jiné funkce neslučitelné s funkcí poslankyně nebo senátorky, zaniká její mandát poslankyně nebo senátorky.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 23/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Poslankyně složínbsp;/spanuspan lang=CS style=color: #3c3c3c; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;a href=https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html#23_3span style=color: #3c3c3c;slib/span/a/span/uspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;nbsp;na první schůzi Poslanecké sněmovny, které se zúčastní.br /(2) Senátorka složí slib na první schůzi Senátu, které se zúčastní.nbsp;/spana href=https://www.blogger.com/u/4/null name=23_3span lang=CS style=color: #3c3c3c; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/aspan style=mso-bookmark: 23_3;/spanspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;(3) Slib poslankyně a senátorky zní: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí..o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 24/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Poslankyně nebo senátorka se může svého mandátu vzdát prohlášením učiněným osobně na schůzi komory, jejíž je členkou. Brání-li jí v tom závažné okolnosti, učiní tak způsobem stanoveným zákonem.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 25/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Mandát poslankyně nebo senátorky zanikábr /a) odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou,br /b) uplynutím volebního období,br /c) vzdáním se mandátu,br /d) ztrátou volitelnosti,br /e) u poslankyň rozpuštěním Poslanecké sněmovny,br /f) vznikemnbsp;/spanspan lang=CS style=color: #3c3c3c; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9pt;span style=color: #3c3c3c;neslučitelnosti funkcí podle čl. 22/span/spanspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/b/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 26/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Poslankyně a senátorky vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázány žádnými příkazy.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/b/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 27/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Poslankyni ani senátorku nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo jejich orgánech.br /(2) Za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo v jejich orgánech nelze poslankyně nebo senátorky trestně stíhat. Poslankyně nebo senátorka podléhá jen disciplinární pravomoci komory jejíž je členkou.br /(3) Za přestupky poslankyně nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejíž je členkou, pokud zákon nestanoví jinak.br /(4) Poslankyni ani senátorku nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejíž je členkou. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno.br /(5) Poslankyni nebo senátorku lze zadržet, jen byla-li dopadena při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinnen zadržení ihned oznámit předsedkyni komory, jejíž je zadržená členkou; nedá-li předsedkyně komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadržené soudu, je příslušný orgán povinen ji propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 28/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Poslankyně i senátorka má právo odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděla v souvislosti s výkonem svého mandátu, a to i poté, kdy přestala být poslankyní nebo senátorkou.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 29/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Poslanecká sněmovna volí a odvolává předsedkyni a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny.br /(2) Senát volí a odvolává předsedkyni a místopředsedkyně Senátu.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 30/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Pro vyšetření věci veřejného zájmu může Poslanecká sněmovna zřídit vyšetřovací komisi, navrhne-li to nejméně pětina poslankyň.br /(2) Řízení před komisí upraví zákon.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 31/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Komory zřizují jako své orgánynbsp;/spanuspan lang=CS style=color: #3c3c3c; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;a href=https://www.psp.cz/sqw/organy.sqwspan style=color: #3c3c3c;výbory a komise/span/a/span/uspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;.br /(2) Činnost výborů a komisí upravínbsp;/spanuspan lang=CS style=color: #3c3c3c; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;a href=https://www.psp.cz/docs/laws/1995/90.html#32span style=color: #3c3c3c;zákon/span/a/span/uspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 32/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Poslankyně nebo senátorka, která je členkou vlády, nemůže být předsedkyní či místopředsedkyní Poslanecké sněmovny nebo Senátu ani členkou parlamentních výborů, vyšetřovací komise nebo komisí.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 33/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, přísluší Senátu přijímat zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona.br /(2) Senátu však nepřísluší příjímat zákonné opatření ve věcech Ústavy, státního rozpočtu, státního závěrečného účtu, volebního zákona a mezinárodních smluv podle čl. 10.br /(3) Zákonné opatření může Senátu navrhnout jen vláda.br /(4) Zákonné opatření Senátu podepisuje předsedkyně Senátu, prezidentka republiky a předsedkyně vlády; vyhlašuje se stejně jako zákony.br /(5) Zákonné opatření Senátu musí být schváleno Poslaneckou sněmovnou na její první schůzi. Neschválí-li je Poslanecká sněmovna, pozbývá další platnosti.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 34/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Zasedání komor jsou stálá. Zasedání Poslanecké sněmovny svolává prezidentka republiky tak, aby bylo zahájeno nejpozději třicátý den po dni voleb; neučiní-li tak, sejde se Poslanecká sněmovna třicátý den po dni voleb.br /(2) Zasedání komory může být usnesením přerušeno. Celková doba, po kterou může být zasedání přerušeno, nesmí překročit sto dvacet dnů v roce.br /(3) V době přerušení zasedání může předsedkyně Poslanecké sněmovny nebo Senátu svolat komoru ke schůzi před stanoveným termínem. Učiní tak vždy, požádá-li jej o to prezidentka republiky, vláda nebo nejméně pětina členek komory.br /(4) Zasedání Poslanecké sněmovny končí uplynutím jejího volebního období nebo jejím rozpuštěním.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 35/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Poslaneckou sněmovnu může rozpustit prezidentka republiky, jestližebr /a) Poslanecká sněmovna nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, jejíž předsedkyně byla prezidentkou republiky jmenována na návrh předsedkyně Poslanecké sněmovny,br /b) Poslanecká sněmovna se neusnese do tří měsíců o vládním návrhu zákona, s jejíž projednáním spojila vláda otázku důvěry,br /c) zasedání Poslanecké sněmovny bylo přerušeno po dobu delší, než je přípustné,br /d) Poslanecká sněmovna nebyla po dobu delší tří měsíců způsobilá se usnášet, ačkoliv nebylo její zasedání přerušeno a ačkoliv byla v té době opakovaně svolána ke schůzi.br /(2) Prezidentka republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li jí to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslankyň.br /(3) Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit tři měsíce před skončením jejího volebního období.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 36/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Schůze komor jsou veřejné. Veřejnost může být vyloučena jen za podmínek stanovených zákonem.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 37/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Společnou schůzi komor svolává předsedkyně Poslanecké sněmovny.br /(2) Pro jednání společné schůze komor platínbsp;/spanspan lang=CS style=color: #3c3c3c; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9pt;span style=color: #3c3c3c;jednací řád Poslanecké sněmovny/span/spanspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 38/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Členka vlády má právo účastnit se schůzí obou komor, jejich výborů a komisí. Udělí se jí slovo, kdykoliv o to požádá.br /(2) Členka vlády je povinna osobně se dostavit do schůze Poslanecké sněmovny na základě jejího usnesení. To platí i o schůzi výboru, komise nebo vyšetřovací komise, kde však se členka vlády může dát zastupovat svou náměstkyní nebo jinou členkou vlády, není-li výslovně požadována její osobní účast.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 39/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členek.br /(2) K přijetí usnesení komory je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslankyň nebo senátorek, nestanoví-li Ústava jinak.br /(3) K přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu a k přijetí usnesení o souhlasu s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, jakož i k přijetí usnesení o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členkou, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslankyň a nadpoloviční většiny všech senátorek.br /(4) K přijetí ústavního zákona a souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1 je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslankyň a třípětinové většiny přítomných senátorek.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 40/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /K přijetí volebního zákona a zákona o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou jakož i navenek a zákona o jednacím řádu Senátu je třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 41/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně.br /(2) Návrh zákona může podat poslankyně, skupina poslankyň, Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 42/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Návrh zákona o státním rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu podává vláda.br /(2) Tyto návrhy projednává na veřejné schůzi a usnáší se o nich jen Poslanecká sněmovna.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 43/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.br /(2) Parlament rozhoduje o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členkou.br /(3) Parlament vyslovuje souhlasbr /a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky,br /b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky,br /nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě.br /(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li obr /a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení,br /b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členkou, a to se souhlasem přijímajícího státu,br /c) účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích.br /(5) Vláda dále rozhodujebr /a) o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo o jejich přeletu nad územím České republiky,br /b) o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a o účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky.br /(6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členek komory.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 44/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Vláda má právo vyjádřit se ke všem návrhům zákonů.br /(2) Nevyjádří-li se vláda do třiceti dnů od doby, kdy jí byl návrh zákona doručen, platí, že se vyjádřila kladně.br /(3) Vláda je oprávněna žádat, aby Poslanecká sněmovna skončila projednávání vládního návrhu zákona do tří měsíců od její předložení, pokud s tím vláda spojí žádost o vyslovení důvěry.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 45/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Návrh zákona, se kterým Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas, postoupí Poslanecká sněmovna Senátu bez zbytečného odkladu.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 46/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Senát projedná návrh zákona a usnese se k němu do třiceti dnů od její postoupení.br /(2) Senát svým usnesením návrh zákona schválí nebo zamítne nebo vrátí Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy anebo vyjádří vůli nezabývat se jím.br /(3) Jestliže se Senát nevyjádří ve lhůtě podle odstavce 1, platí, že je návrh zákona přijat.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 47/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Jestliže Senát návrh zákona zamítne, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna znovu. Návrh zákona je přijat, jestliže je schválen nadpoloviční většinou všech poslankyň.br /(2) Jestliže Senát návrh zákona vrátí Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna ve znění schváleném Senátem. Jejím usnesením je návrh zákona přijat.br /(3) Jestliže Poslanecká sněmovna neschválí návrh zákona ve znění schváleném Senátem, hlasuje znovu o návrhu zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu. Návrh zákona je přijat, jestliže je schválen nadpoloviční většinou všech poslankyň.br /(4) Pozměňovací návrhy nejsou při projednávání zamítnutého nebo vráceného návrhu zákona v Poslanecké sněmovně přípustné.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 48/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Jestliže Senát vyjádří vůli nezabývat se návrhem zákona, je tímto usnesením návrh zákona přijat.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 49/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /K ratifikaci mezinárodních smluvbr /a) upravujících práva a povinnosti osob,br /b) spojeneckých, mírových a jiných politických,br /c) z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci,br /d) hospodářských, jež jsou všeobecné povahy,br /e) o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu,br /je třeba souhlasu obou komor Parlamentu.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 50/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Prezidentka republiky má právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy jí byl postoupen.br /(2) O vráceném zákonu hlasuje Poslanecká sněmovna znovu. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Jestliže Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslankyň, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 51/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Přijaté zákony podepisuje předsedkyně Poslanecké sněmovny, prezidentka republiky a předsedkyně vlády.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 52/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen.br /(2) Způsob vyhlášení zákona a mezinárodní smlouvy stanoví zákon.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 53/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Každý poslankyně má právo interpelovat vládu nebo její členky ve věcech jejich působnosti.br /(2) Interpelované členky vlády odpovědí na interpelaci do třiceti dnů ode dne jejího podání.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Hlava třetío:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Moc výkonnáo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 7.2pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 3; text-align: center;span lang=CS style=color: #3c3c3c; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 11.5pt;Prezidentka republikyo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 54/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Prezidentka republiky je hlavou státu.br /(2) Prezidentka republiky je volena v přímých volbách.br /(3) Prezidentka republiky není z výkonu své funkce odpovědná.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 55/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Prezidentka republiky se ujímá úřadu složením slibu. Volební období prezidentky republiky trvá pět let a začíná dnem složení slibu.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 56/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Volba prezidentky republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.br /(2) Prezidentkou republiky je zvolena kandidátka, která obdržela nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voliček. Není-li taková kandidátka, koná se za čtrnáct dnů po začátku prvního kola volby druhé kolo volby, do kterého postupují dvě nejúspěšnější kandidátky z prvního kola volby. Při rovnosti hlasů postupují do druhého kola volby všechny kandidátky, které v prvním kole volby získaly nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voliček, a nejsou-li takové kandidátky alespoň dvě, postupují i kandidátky, které obdrželi druhý nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voliček.br /(3) Prezidentkou republiky je zvolena kandidátka, která obdržela ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voliček. Je-li takových kandidátek více, prezidentka republiky není zvolena a do deseti dnů se vyhlásí nová volba prezidentky republiky.br /(4) Pokud kandidátka, která postoupila do druhého kola volby, přestane být volitelná za prezidentku republiky před druhým kolem volby anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby kandidátka, která v prvním kole volby získala další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voliček. Druhé kolo volby se koná i tehdy, účastní-li se ji pouze jedna kandidátka.br /(5) Navrhovat kandidáta je oprávněna každá občanka České republiky, která dosáhla věku 18 let, podpoří-li její návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občankami České republiky oprávněnými volit prezidentku republiky. Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně dvacet poslankyň nebo nejméně deset senátorek.br /(6) Právo volit má každá občanka České republiky, která dosáhla věku 18 let.br /(7) Volba prezidentky republiky se koná v posledních šedesáti dnech volebního období úřadujícího prezidentky republiky, nejpozději však třicet dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidentky republiky. Uvolní-li se úřad prezidentky republiky, koná se volba prezidentky republiky do devadesáti dnů.br /(8) Volbu prezidentky republiky vyhlašuje předsedkyně Senátu nejpozději devadesát dnů před jejím konáním. Uvolní-li se úřad prezidentky republiky, vyhlásí předsedkyně Senátu volbu prezidentky republiky nejpozději do deseti dnů poté a zároveň nejpozději osmdesát dnů před jejím konáním.br /(9) Není-li funkce předsedkyně Senátu obsazena, vyhlašuje volbu prezidentky republiky předsedkyně Poslanecké sněmovny.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 57/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Prezidentkou republiky může být zvolena občanka, která je volitelná/spanspan style=font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9pt;nbsp;/spanspan style=font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9pt;do Senátu./span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;(2) Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 58/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Další podmínky výkonu volebního práva při volbě prezidentky republiky, jakož i podrobnosti navrhování kandidátek na funkci prezidentky republiky, vyhlašování a provádění volby prezidentky republiky a vyhlašování jejího výsledku a soudní přezkum stanoví zákon.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 59/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Prezidentka republiky složí slib do rukou předsedkyně Senátu na společné schůzi obou komor.br /(2) Slib prezidentky republiky zní: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí..o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 60/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Odmítne-li prezidentka republiky složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na ni, jako by nebyla zvolena.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 61/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Prezidentka republiky se může vzdát svého úřadu do rukou předsedkyně Senátu.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 62/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Prezidentka republikybr /a) jmenuje a odvolává předsedkyni a další členky vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,br /b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,br /c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,br /d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijala nebo kterou odvolala, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,br /e) jmenuje soudkyně Ústavního soudu, její předsedkyni a místopředsedkyně,br /f) jmenuje ze soudkyň předsedkyni a místopředsedkyně Nejvyššího soudu,br /g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení,br /h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního,br /i) podepisuje zákony,br /j) jmenuje prezidentku a viceprezidentku Nejvyššího kontrolního úřadu,br /k) jmenuje členky Bankovní rady České národní banky.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 63/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Prezidentka republiky dálebr /a) zastupuje stát navenek,br /b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členky,br /c) je vrchní velitelkou ozbrojených sil,br /d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,br /e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,br /f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,br /g) jmenuje a povyšuje generálky,br /h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,br /i) jmenuje soudkyně,br /j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,br /k) má právo udělovat amnestii.br /(2) Prezidentce republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.br /(3) Rozhodnutí prezidentky republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedkyně vlády nebo jí pověřenou členku vlády.br /(4) Za rozhodnutí prezidentky republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedkyně vlády nebo jí pověřené členky vlády, odpovídá vláda.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 64/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Prezidentka republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se jí slovo, kdykoliv o to požádá.br /(2) Prezidentka republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členek zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členky otázky, které patří do jejich působnosti.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 65/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Prezidentku republiky nelze po dobu výkonu její funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.br /(2) Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentce republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidentky republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezidentka republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.br /(3) K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorek. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslankyň; nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 66/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Uvolní-li se úřad prezidentky republiky a nová prezidentka republiky ještě není zvolena nebo nesložila slib, rovněž nemůže-li prezidentka republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí podle čl. 63 odst. 1 písm. a) až e) a h) až k) a čl. 63 odst. 2 předsedkyni vlády. Předsedkyni Poslanecké sněmovny přísluší v době, kdy předsedkyně vlády vykonává vymezené funkce prezidentky republiky výkon funkcí prezidentky republiky podle čl. 62 písm. a) až e) a k) a dále čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Senátu; uvolní-li se úřad prezidentky republiky v době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší výkon těchto funkcí předsedkyni Senátu, které též přísluší v době, kdy předsedkyně vlády vykonává vymezené funkce prezidentky republiky, výkon funkce prezidentky republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 7.2pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 3; text-align: center;span lang=CS style=color: #3c3c3c; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 11.5pt;Vládao:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 67/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci.br /(2) Vláda se skládá z předsedkyně vlády, místopředsedkyň vlády a ministryň.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 68/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.br /(2) Předsedkyni vlády jmenuje prezidentka republiky a na její návrh jmenuje ostatní členky vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.br /(3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry.br /(4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se podle odstavce 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje prezidentka republiky předsedkyni vlády na návrh předsedkyně Poslanecké sněmovny.br /(5) V ostatních případech prezidentka republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedkyně vlády ostatní členky vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 69/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Členka vlády skládá slib do rukou prezidentky republiky.br /(2) Slib členky vlády zní: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení..o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 70/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Členka vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu její funkce. Podrobnosti stanoví zákon.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 71/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Vláda může předložit Poslanecké sněmovně žádost o vyslovení důvěry.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 72/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Poslanecká sněmovna může vyslovit vládě nedůvěru.br /(2) Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna, jen je-li podán písemně nejméně padesáti poslankyněmi. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslankyň.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 73/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Předsedkyně vlády podává demisi do rukou prezidentky republiky. Ostatní členky vlády podávají demisi do rukou prezidentky republiky prostřednictvím předsedkyně vlády.br /(2) Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru. Vláda podá demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny.br /(3) Podá-li vláda demisi podle odstavce 2, prezidentka republiky demisi přijme.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 74/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Prezidentka republiky odvolá členku vlády, jestliže to navrhne předsedkyně vlády.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 75/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Prezidentka republiky odvolá vládu, která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna podat.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 76/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Vláda rozhoduje ve sboru.br /(2) K přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členek.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 77/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Předsedkyně vlády organizuje činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti, které jsou jí svěřeny Ústavou nebo jinými zákony.br /(2) Předsedkyni vlády zastupuje místopředsedkyně vlády nebo jiný pověřený člen vlády.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 78/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /K provedení zákona a v její mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předsedkyně vlády a příslušná členka vlády.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 79/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem.br /(2) Právní poměry státních zaměstnankyň v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon.br /(3) Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 80/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení; vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon.br /(2) Postavení a působnost státního zastupitelství stanoví zákon.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Hlava čtvrtáo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Moc soudnío:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 81/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 82/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Soudkyně jsou při výkonu své funkce nezávislé. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.br /(2) Soudkyni nelze proti její vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu; výjimky vyplývající zejména z kárné odpovědnosti stanoví zákon.br /(3) Funkce soudkyně není slučitelná s funkcí prezidentky republiky, členkou Parlamentu ani s jakoukoli funkcí ve veřejné správě; zákon stanoví, se kterými dalšími činnostmi je výkon soudcovské funkce neslučitelný.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 7.2pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 3; text-align: center;span lang=CS style=color: #3c3c3c; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 11.5pt;Ústavní soudo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 83/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 84/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Ústavní soud se skládá z 15 soudkyň, které jsou jmenovány na dobu deseti let.br /(2) Soudkyně Ústavního soudu jmenuje prezidentka republiky se souhlasem Senátu.br /(3) Soudkyní Ústavního soudu může být jmenována bezúhonná občanka, která je volitelná do Senátu, má vysokoškolské právnické vzdělání a byla nejméně deset let činná v právnickém povolání.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 85/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Složením slibu do rukou prezidentky republiky se soudkyně Ústavního soudu ujímá své funkce.br /(2) Slib soudkyně Ústavního soudu zní: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občanky, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně..br /(3) Odmítne-li soudkyně složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl jmenován.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 86/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Soudkyni Ústavního soudu nelze trestně stíhat bez souhlasu Senátu. Odepře-li Senát souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání funkce soudkyně Ústavního soudu vyloučeno.br /(2) Soudkyni Ústavního soudu lze zadržet jen, byla-li dopadena při spáchání trestného činu, anebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedkyni Senátu. Nedá-li předsedkyně Senátu do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadržené soudu, je příslušný orgán povinen ji propustit. Na své první následující schůzi Senát rozhodne o přípustnosti trestního stíhání s konečnou platností.br /(3) Soudkyně Ústavního soudu má právo odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděla v souvislosti s výkonem své funkce, a to i poté, kdy přestala být soudkyní Ústavního soudu.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 87/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Ústavní soud rozhodujebr /a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem,br /b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem,br /c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu,br /d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod,br /e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslankyně nebo senátorky,br /f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslankyně nebo senátorky podle čl. 25,br /g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentce republiky podle čl. 65 odst. 2,br /h) o návrhu prezidentky republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66,br /i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak,br /j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony,br /k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.br /(2) Ústavní soud dále rozhoduje o souladu mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, a to před její ratifikací. Do rozhodnutí Ústavního soudu nemůže být smlouva ratifikována.br /(3) Zákon může stanovit, že namísto Ústavního soudu rozhoduje Nejvyšší správní soudbr /a) o zrušení právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou- li v rozporu se zákonem,br /b) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 88/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Zákon stanoví, kdo a za jakých podmínek je oprávněna podat návrh na zahájení řízení a další pravidla o řízení před Ústavním soudem.br /(2) Soudkyně Ústavního soudu jsou při svém rozhodování vázány pouze ústavním pořádkem a zákonem podle odstavce 1.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 89/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Rozhodnutí Ústavního soudu je vykonatelné, jakmile bylo vyhlášeno způsobem stanoveným zákonem, pokud Ústavní soud o její vykonatelnosti nerozhodl jinak.br /(2) Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby.br /(3) Rozhodnutí Ústavního soudu, kterým byl podle čl. 87 odst. 2 vysloven nesoulad mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem, brání ratifikaci smlouvy do doby, než bude nesoulad odstraněn.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 7.2pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 3; text-align: center;span lang=CS style=color: #3c3c3c; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 11.5pt;Soudyo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 90/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 91/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy. Zákon může stanovit jejich jiné označení.br /(2) Působnost a organizaci soudů stanoví zákon.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 92/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Nejvyšší soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 93/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Soudkyně je jmenována do funkce prezidentkou republiky bez časového omezení. Své funkce se ujímá složením slibu.br /(2) Soudkyní může být jmenována bezúhonná občanka, která má vysokoškolské právnické vzdělání. Další předpoklady a postup stanoví zákon.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 94/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Zákon stanoví případy, kdy soudkyně rozhodují v senátu a jaké je jeho složení. V ostatních případech rozhodují jako samosoudkyně.br /(2) Zákon může stanovit, ve kterých věcech a jakým způsobem se na rozhodování soudů podílejí vedle soudkyň i další občanky.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 95/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Soudkyně je při rozhodování vázána zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněna posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.br /(2) Dojde-li soud k závěru, že zákon, jejíž má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 96/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Všechny účastnice řízení mají před soudem rovná práva.br /(2) Jednání před soudem je ústní a veřejné; výjimky stanoví zákon. Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Hlava pátáo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Nejvyšší kontrolní úřado:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 97/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.br /(2) Prezidentku a viceprezidentku Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje prezidentka republiky na návrh Poslanecké sněmovny.br /(3) Postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti stanoví zákon.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Hlava šestáo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Česká národní bankao:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 98/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.br /(2) Postavení, působnost a další podrobnosti stanoví zákon.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Hlava sedmáo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Územní samosprávao:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 99/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 100/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanek, která mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou správními obvody.br /(2) Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku.br /(3) Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen ústavním zákonem.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 101/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.br /(2) Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován zastupitelstvem.br /(3) Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.br /(4) Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 102/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Členky zastupitelstev jsou voleny tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.br /(2) Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zákon stanoví za jakých podmínek se vyhlásí nové volby zastupitelstva před uplynutím její funkčního období.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;br //divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 104/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.br /(2) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku.br /(3) Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 105/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Hlava osmáo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Přechodná a závěrečná ustanovenío:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 106/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Dnem účinnosti této Ústavy se Česká národní rada stává Poslaneckou sněmovnou, jejíž volební období skončí dnem 6. června 1996.nbsp;/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;(2) Do doby zvolení Senátu podle Ústavy vykonává funkce Senátu Prozatímní Senát. Prozatímní Senát se ustaví způsobem, který stanoví ústavní zákon. Do nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává funkce Senátu Poslanecká sněmovna.br /(3) Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit, dokud vykonává funkci Senátu podle odstavce 2.br /(4) Do přijetí zákonů o jednacím řádu komor se postupuje v jednotlivých komorách podle jednacího řádu České národní rady.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 107/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Zákon o volbách do Senátu stanoví, jakým způsobem se při prvních volbách do Senátu určí třetina senátorek, jejichž volební období bude dvouleté, a třetina senátorek, jejichž volební období bude čtyřleté.br /(2) Zasedání Senátu svolá prezidentka republiky tak, aby bylo zahájeno nejpozději třicátý den po dni voleb; neučiní-li tak, sejde se Senát třicátý den po dni voleb.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 108/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Vláda České republiky jmenovaná po volbách v roce 1992 a vykonávající svou funkci ke dni účinnosti Ústavy se považuje za vládu jmenovanou podle této Ústavy.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 109/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Do doby zřízení státního zastupitelství vykonává její funkce prokuratura České republiky.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 110/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Do 31. prosince 1993 tvoří soustavu soudů též vojenské soudy.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 111/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Soudkyně všech soudů České republiky vykonávající funkci soudkyně ke dni nabytí účinnosti této Ústavy se považují za soudkyně jmenované podle Ústavy České republiky.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 112/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava,nbsp;/spanspan lang=CS style=color: #3c3c3c; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9pt;span style=color: #3c3c3c;Listina základních práv a svobod/span/spanspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady upravující státní hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992.br /(2) Zrušují se dosavadní Ústava, ústavní zákon o československé federaci, ústavní zákony, které je měnily a doplňovaly, a ústavní zákon České národní rady č. 67/1990 Sb., o státních symbolech České republiky.br /(3) Ostatní ústavní zákony platné na území České republiky ke dni účinnosti této Ústavy mají sílu zákona.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 113/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Tato Ústava nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993./span/divLL. M. studium v USA

5. 11. 2018, 21:30 | JINÉ PRÁVO | Jan Petrov

div dir=ltr style=text-align: left; trbidi=onFulbrightova nadace Vás zve na LL. M. Fair, kde se můžete setkat se zástupci 15 amerických law schools a dozvědět se o jejich nabídce LL. M. programů a stipendií. Kdy: 13. listopadu, 15:00 až 17:00. Kde: Lázeňská 5, Praha 1. a href=https://www.fulbright.cz/en/akce/llm/bRegistrace a bližší údaje zde./b/a/divŠtěpán Paulík a Karolina Michková: Náboženský smír o krok dál v nedohlednu

1. 11. 2018, 07:30 | JINÉ PRÁVO | Unknown

ia href=https://twitter.com/lubomir_volny/status/1055723598567104512 target=_blankOk, kašlu na Protievropanský soud proti lidským právům Evropanů./a/ibr /br /Tyto a další podobné komentáře se v posledních dnech objevují na sociálních médiích v reakci na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případu a href=http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187188 target=_blankE.S. proti Rakousku/a. ESLP v něm výrok, že Mohamed je pedofil, odmítl chránit právem na svobodu projevu zaručeného Úmluvou pro lidská práva (dále Úmluva). Stěžovatelka E.S. podala stížnost poté, co ji domácí soudy v Rakousku uložily pokutu 480 EUR (cca 12 000 Kč) za výroky o prorokovi Mohamedovi. Stěžovatelka před publikem na semináři pořádaným Svobodnou stranou Rakouska vyprávěla historku, kde se ptala své vlastní sestry, jak by jinak vysvětlila vztah mezi 56letým Mohamedem a 6letou Aishou než jako pedofilní (§13). Celý případ tím, že se dostal až k ESLP, získal evropský rozměr.br /a name=’more’/abr /br /Nicméně autoři článku jsou toho názoru, že ESLP nepřiměřeně omezil právo na svobodu projevu za použití nepřesvědčivé argumentace. Zaprvé, rakouské právo v podstatě kriminalizuje blasfemii, což je ve světle svobody slova a řady doporučujících stanovisek v rámci Evropy nepřijatelné. Zadruhé, omezení svobody slova nesledovalo legitimní cíl. Zatřetí, hranici pro přijatelnost omezení svobody projevu byla ESLP nastavena příliš nízko.br /br /BLASFEMIE JAKO PŘIJATELNÉ OMEZENÍ SVOBODY SLOVA?br /br /Na jednu stranu například a href=https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2008)026-e target=_blankBenátská komise/a doporučuje, aby byla blasfemie dekriminalizována (viz §28 citovaného rozsudku ESLP). Na druhou stranu není blasfemie jednotně definována, a to ani v judikatuře ESLP. K podobným závěrům dochází více nadnárodních těles, které ESLP v rozsudku uvádí (§26-§31). ESLP každopádně definici blasfemie nepřímo poskytuje v bodě 35. Rakouský trestní zákoník stanoví, že:br /br /„iKaždý, kdo svým jednáním může vyvolat opodstatněné rozhořčení, a kdo veřejně znevažuje nebo uráží osobu, která je předmětem uctívání církve nebo náboženské komunity (…) bude potrestán šestiměsíčním odnětím svobody nebo denní pokutou po maximální dobu 365 dní./i“ (§32)br /br /Podle ESLP se inkriminované ustanovení rakouského trestního zákoníku, na jehož základě byl uložen trest stěžovatelce, liší od kriminalizace blasfemie tím, že navíc stanoví podmínku opodstatněného rozhořčení (§54). Veřejné znevažování nebo urážení náboženstvím uctívané osoby by samo o sobě byla blasfemie, s podmínkou způsobilosti vyvolat opodstatněné rozhořčení už nikoliv.br /br /I laický čtenář se musí zarazit. Co je opodstatněné rozhořčení? O jak moc široký pojem se jedná? Jak je nastavena laťka, aby vyvolané rozhořčení bylo „opodstatněné“? Je vůbec možné urážet uctívanou osobu nějakého náboženství, aniž by se nenašel věřící, který byl „opodstatněně rozhořčen“? Tyto otázky a absence odpovědí na ně ze strany ESLP vyvolávají pocit, že se nepovedlo nakreslit dělící linii mezi blasfemií a citovaným ustanovením. S takto nakreslenou dělící čárou budou blasfemické výroky téměř vždy způsobilé vyvolat opodstatněné rozhořčení. ESLP akorát připravil půdu na následné omezení ochrany svobody slova.br /br /SLEDUJE OPRAVDU RAKOUSKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA LEGITIMNÍ CÍL?br /br /Úmluva na základě článku 10/2 umožňuje omezit právo na svobodu projevu za splnění tří podmínek: takové omezení je předepsáno právem, sleduje legitimní cíl, přičemž legitimní cíle jsou v Úmluvě vyjmenovány, a je nezbytné v demokratické společnosti. Jedním z legitimních cílů, které může prostředek (tedy zákon, rozsudek či např. rozhodnutí státního orgánu) omezující lidské právo sledovat, je ochrana lidských práv třetích osob. Jedním z práv třetích osob je právo na náboženské vyznání podle článku 9 Úmluvy. ESLP přijal výklad rakouské vlády (§41), podle níž citované ustanovení rakouského trestního zákoníku mělo chránit náboženský smír v rakouské společnosti a náboženské cítění věřících. Problém je, že jen stěží lze hledat oporu pro lidské právo na náboženské cítění podle článku 9 Úmluvy. A ještě hůř si lze představit, že v konkrétním případě povede aplikace trestního zákona k většímu náboženskému smíru, když ve skutečnosti vyzbrojí členy Svobodné strany Rakouska (a další extrémně pravicové strany) argumentem, že se jejich výpady proti Islámu snaží rakouský stát, resp. evropské instituce umlčet. ESLP tak neměl nekriticky přijmout názor rakouské vlády a spíš se sám měl pídit po legitimním cíli rakouské právní úpravy, pokud vůbec nějaký je.br /br /HRANICE PRO OSPRAVEDLNĚNÉ OMEZENÍ SVOBODY PROJEVU JE PŘÍLIŠ NÍZKÁbr /br /iCo rozsudku E.S. proti Rakousku předcházelo?nbsp;/ibr /ibr //iHistoricky ESLP zdůrazňuje důležitost práva na svobodu projevu. V pomalu legendárním rozsudku a href=http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57499 target=_blankHandyside proti Spojenému království/a, kde ESLP konstatoval, že svoboda slova je jeden z fundamentálních základů demokratické společnosti a že svobodou projevu jsou chráněny nejen výroky, které nejsou urážlivé, ale i výroky, které uráží, šokují či znepokojují. Obecně tak právem na svobodu projevu nejsou chráněny zejména výroky, které šíří, podněcují nebo ospravedlňují nenávist na základě netolerance.br /br /Pro rozebíraný rozsudek si ESLP vytvořil půdu pod nohami již v rozsudku a href=http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57897 target=_blankOtto-Preminger-Institut proti Rakousku/a z roku 1987, kde rakouské soudy zcenzurovaly projekci filmu namířeného proti Hospodinovi, Ježíšovi nebo Panně Marii na základě stejného ustanovení trestního zákoníku. Zaprvé, ESLP již zde přijal postoj Rakouska, že ustanovení trestního zákoníku sleduje legitimní cíle ve smyslu Úmluvy (§48). Zadruhé, ESLP snížil laťku pro ospravedlnění omezení svobody slova ve vztahu k pozitivním závazkům vyplývajícím z práva na svobodu náboženského vyznání. Konkrétně konstatoval, že mohou být potlačeny takové výroky, které jsou „bezdůvodně urážlivé“, a proto nijak nepřispívají do otevřené veřejné debaty (§49).br /br /Tento precedenční rozsudek se ovšem lišil od rozsudku E.S. proti Rakousku v několika podstatných faktorech. Zaprvé, případ se týkal filmu primárně zaměřeného proti křesťanství, nikoliv výroku proti Islámu. Zadruhé, ESLP stejně jako v námi kritizovaném případě vymezil prostor pro uvážení jako široký, pak jej ale respektoval a úvahy domácích soudů příliš nekomentoval. Zatřetí, obdobně když obecně vymezil laťku pro omezení svobody slova, tak ji pak na konkrétní případ také na rozdíl od námi kritizovaného případu aplikoval. Začtvrté, vymezil prostor pro uvážení pro Rakousko jako „určitý“ (§50). V novějším rozsudku už byl prostor pro uvážení široký (E.S., §50). Prostor pro uvážení je prostor, v němž stát může omezovat lidská práva chráněná Úmluvou, aniž by je porušil. Doktrína prostoru pro uvážení pramení z faktu, že ESLP není v nejlepší pozici, aby posuzoval některé národní otázky. Zapáté, proti většinovému odůvodnění disentovali 3 ze 7 soudců. V E.S. proti Rakousku nedisentoval ani jeden soudce.br /br /iHodnotové soudy vs. tvrzení skutečností/ibr /br /Obecně při rozhodování o svobodě projevu jde o to, zda pronesené výroky byly hodnotové soudy nebo tvrzení skutečnosti. Tvrzením skutečnosti lze prokázat jejich pravdivost, kdežto hodnotové soudy se pouze musí zakládat na faktických podkladech. Hodnotovým soudům je obecně poskytnuta větší ochrana než tvrzením skutečnosti. ESLP shledal, že napadená prohlášení byla hodnotovými soudy (§48). Zde se dostáváme k jednomu z nejvíce problematických argumentů, který ESLP použil. ESLP totiž souhlasil se stanoviskem rakouských soudů, že prohlášení stěžovatelky byla hodnotovými soudy bez dostatečných faktických podkladů. Rakouské soudy tento názor odůvodnily tím, že stěžovatelka subjektivně označila pedofilii za Mohamedovu obecnou sexuální preferenci, přičemž vyšly z medicínské definice pedofilie, a že se jí nepodařilo neutrálně informovat své obecenstvo o historickém pozadí, což v důsledku zabránilo vážné debatě o tomto problému (§52-§55).br /br /Je tedy otázkou, zda ESLP nedává příliš vysokou laťku pro to, co může být považováno za hodnotové soudy s dostatečnými faktickými podklady, tedy jaká prohlášení ještě může chránit právo na svobodu projevu. Požadavek, aby prohlášení vycházející z hodnotových soudů byla neutrální a pravdivá (stěžovatelka měla obecenstvo seznámit s historickým pozadím) totiž přímo odporuje samotnému smyslu hodnotových soudů a dává je na roveň tvrzení skutečnosti.br /br /Soud zde totiž připouští, aby již nadále nebyly chráněny hodnotové soudy, které nebudou podány objektivním způsobem, které ide facto/i nebudou pravdivé a které objektivně nepřispějí do veřejné debaty. Požadavek přispívání do veřejné debaty má ale rdousící efekt na jakoukoliv veřejnou debatu, neboť základním smyslem debaty je, že lidé s různými názory diskutují. Důsledkem může být stav, kdy se určitá názorová skupina bude předem bát pod hrozbou sankcí do debaty zapojit. Otázkou navíc je, jakým způsobem je možné hodnotit, která prohlášení objektivně přispívají do veřejné debaty a která nikoliv.br /br /iUrážlivá prohlášenínbsp;/ibr /br /Dalším problémem v argumentaci byla jeho kontradiktornost. Soud zmínil svou předchozí judikaturu, ve které stanovil, že svoboda projevu se vztahuje nejen na informace či myšlenky, které jsou přijaty příznivě nebo nahlíženy jako neurážlivé, ale i takové, které uráží, šokují nebo znepokojují. Dále také zmínil stanovisko, že náboženské skupiny musí tolerovat a přijmout popírání jejich víry, a dokonce i propagaci doktrín, které jsou nepřátelské vůči jejich víře (§42).br /br /ESLP ale výslovně schvaluje stanovisko rakouských soudů, které přijímají kritérium pro oprávněný zásah do svobody projevu v podobě možnosti prohlášení vyvolat odůvodněné rozhořčení. Co přesně odůvodněné rozhořčení je se ale od rakouských soudů ani od ESLP nedozvídáme. Tím mimo jiné poněkud nekonzistentně neaplikuje sebou nastavenou laťku „bezdůvodné urážlivosti“, kterou si sám dříve v rozsudku ESLP vytyčil (§49). Místy navíc laťku – vnitřně nekonzistentně – nastavuje ESLP ještě níž. Nejděsivější je věta, že „[stěžovatelka] mohla očekávat, že součástí publika [na semináři] budou osoby, které by mohly její výroky urazit.“ (§51) Zdá se tak, že z citované pasáže rozsudku Handyside proti Velké Británii se stává naprosto vyprázdněná floskule, kterou ESLP jen pro formu na začátku uvádí.br /br /ZÁVĚRbr /br /Rozsudek E.S. proti Rakousku se do análů zapíše jako jedno z kontroverzních rozhodnutí ESLP. Otevírá prostor k diskuzi nad tím, co v dnešní době znamená svoboda projevu a jak se bude dále vyvíjet. Autoři článku dospívají k závěru, že argumentace ESLP nebyla příliš přesvědčivá, protože byla vnitřně nekonzistentní a příliš benevolentní ve vztahu k Rakousku, a otevřela Pandořinu skříňku s omezeními na svobodu projevu. Nadto je patrné, že politicky si ESLP „dal vlastní gól“, protože se mu povedlo dosáhnout přesného opaku, než dle odůvodnění původně chtěl. Snaha takto nepřesvědčivě umlčet kritiky Islámu jako je Svobodná strana Rakouska je naopak rétoricky vyzbrojuje pádnými argumenty. Náboženský smír se tak o krok posunul do nedohledna.Soudce Brett Kavanaugh a složení Nejvyššího soudu USA

16. 10. 2018, 10:27 | JINÉ PRÁVO | Lukáš Hoder

div style=text-align: justify;Novým soudcem SCOTUS byl nedávno schválen Brett Kavanaugh, a stal se tak členem exkluzivního klubu, který za 229 let let existence této instituce tvoří 114 členů. V novinách NYT následně vydali a href=https://www.nytimes.com/interactive/2018/10/08/us/politics/how-kavanaugh-fits-in-among-supreme-court-justices.htmlpěknou grafiku/a, která rozděluje všechny historické soudce SCOTUS podle několika málo kritérií, jako je rasa, pohlaví, vzdělání, náboženství. Sice se Američané neustále snaží o rovnost,nbsp; zdá se mi ale, že výsledkem je spíš zvýrazňování rozdílů. Nicméně, zde jsou některé výsledky přehledu NYT./divdiv style=text-align: justify;/divbr /div style=text-align: justify;Běloši (111) a ostatní (3)./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv class=separator style=clear: both; text-align: center;a href=https://3.bp.blogspot.com/-D5m2WFnVCQI/W8Wgk9YGd3I/AAAAAAAALlk/QLShHSlvPfYtcNDi6ofCvkG0JG-f0IilQCLcBGAs/s1600/bb.jpg imageanchor=1 style=margin-left: 1em; margin-right: 1em;img border=0 data-original-height=409 data-original-width=664 height=393 src=https://3.bp.blogspot.com/-D5m2WFnVCQI/W8Wgk9YGd3I/AAAAAAAALlk/QLShHSlvPfYtcNDi6ofCvkG0JG-f0IilQCLcBGAs/s640/bb.jpg width=640 //a/divdiv style=text-align: justify;br /a name=’more’/abr //divdiv style=text-align: justify;Muži (110) a ženy (4)./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv class=separator style=clear: both; text-align: center;a href=https://4.bp.blogspot.com/-dEjszl9ybfQ/W8WgtFFnavI/AAAAAAAALls/m-0cVQiwENEZAc-Jy5DAQ6SlRCunzurGACLcBGAs/s1600/cc.jpg imageanchor=1 style=margin-left: 1em; margin-right: 1em;img border=0 data-original-height=382 data-original-width=669 height=363 src=https://4.bp.blogspot.com/-dEjszl9ybfQ/W8WgtFFnavI/AAAAAAAALls/m-0cVQiwENEZAc-Jy5DAQ6SlRCunzurGACLcBGAs/s640/cc.jpg width=640 //a/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;A teď trochu zajímavější. Původně byl SCOTUS dlouhou dobu takřka úplně protestantský, nyní je většinově katolický a židovský./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv class=separator style=clear: both; text-align: center;a href=https://1.bp.blogspot.com/-QQvGgp4Bfjs/W8WgxrCHwdI/AAAAAAAALlw/1znzVJQgJtM75W1gjmC8kSERPbxjCotVQCLcBGAs/s1600/dd.jpg imageanchor=1 style=margin-left: 1em; margin-right: 1em;img border=0 data-original-height=523 data-original-width=1069 height=312 src=https://1.bp.blogspot.com/-QQvGgp4Bfjs/W8WgxrCHwdI/AAAAAAAALlw/1znzVJQgJtM75W1gjmC8kSERPbxjCotVQCLcBGAs/s640/dd.jpg width=640 //a/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Jak jsem na JP a href=http://jinepravo.blogspot.com/2018/04/jak-se-stat-advokatem-v-bostonu-v-roce.htmlpsal už dříve/a, ve starých dobách advokáti nebo soudci nemuseli v USA absolvovat právnickou fakultu. Stačilo, když prošli jakousi koncipienturou u zkušeného advokáta. To se následně změnilo a v posledních 30 letech už soudci SCOTUS pochází pouze ze tří škol - Harvard, Columbia a Yale./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv class=separator style=clear: both; text-align: center;a href=https://4.bp.blogspot.com/-760yRaONWvw/W8Wg9OA-uQI/AAAAAAAALl4/J7PEXAAeS6kLMQwuZizsF1lWur-fF9HUACLcBGAs/s1600/ee.jpg imageanchor=1 style=margin-left: 1em; margin-right: 1em;img border=0 data-original-height=518 data-original-width=1050 height=314 src=https://4.bp.blogspot.com/-760yRaONWvw/W8Wg9OA-uQI/AAAAAAAALl4/J7PEXAAeS6kLMQwuZizsF1lWur-fF9HUACLcBGAs/s640/ee.jpg width=640 //a/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;br //divCentrum pro lidská práva a demokratizaci hledá nové stážisty/stážistky

15. 10. 2018, 09:28 | JINÉ PRÁVO | Lukáš Hoder

div style=text-align: justify;Centrum pro lidská práva a demokratizaci, odborné akademické centrum pro studium lidských práv, hledá nové stážisty/stážistky pro pravidelné měsíční psaní článků do Bulletinu o lidských právech a další aktivity Centra v tematických oblastech: Mezinárodní trestní spravedlnost, Evropský systém ochrany lidských práv, Mezinárodní politika, byznys a lidská práva, a Česká republika a lidská práva./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Zájemci nechť pošlou do b20. října 2018/b na e-mailovou adresu info@centrumlidskaprava.cz zprávu obsahující v předmětu slovo „Stáž“ a za pomlčkou název tematické oblasti, které by se chtěli věnovat. Do obsahu zprávy uveďte krátké zdůvodnění svého zájmu a do přílohy e-mailu přiložte svůj životopis./divdiv style=text-align: justify;/diva name=’more’/abr /br /div style=text-align: justify;Více informací zde:nbsp;http://www.centrumlidskaprava.cz/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv class=separator style=clear: both; text-align: center;a href=https://4.bp.blogspot.com/-ZY4L9OMDk_g/W8RBmlbm6KI/AAAAAAAALlU/7Ky0808YA-0Gn4cftsCcTVc9Sl_vXZs1ACLcBGAs/s1600/Vyzva%2Bnovym%2Bstazistum%2B2018.jpg imageanchor=1 style=clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;img border=0 data-original-height=1600 data-original-width=1132 height=400 src=https://4.bp.blogspot.com/-ZY4L9OMDk_g/W8RBmlbm6KI/AAAAAAAALlU/7Ky0808YA-0Gn4cftsCcTVc9Sl_vXZs1ACLcBGAs/s400/Vyzva%2Bnovym%2Bstazistum%2B2018.jpg width=282 //a/divdiv style=text-align: justify;br //divNabídka míst asistentů na Obvodním soudu pro Prahu 9

13. 10. 2018, 12:42 | JINÉ PRÁVO | Unknown

div dir=ltr style=text-align: left; trbidi=ondiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Obvodní soud pro Prahu 9 se sídlem v Justičním areálu Na Míčánkách (Praha 10 – Vršovice) hledá asistenty soudce, zejm. pro civilní úsek soudu./span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;/span/diva name=’more’/aspan style=font-family: georgia, quot;times new romanquot;, serif; text-align: justify;Jedná se o práci v pracovním poměru založeném jmenováním a hodnocenou podle stupnice platových tarifů (nařízení vlády č. 341/2017 Sb.). Náplní práce asistenta je samostatná rozhodovací činnost (jinak svěřená zákonem vyšším soudním úředníkům) a úzká spolupráce s konkrétním soudcem při rozhodování v prvním stupni (příprava právních analýz, další odborná právnická činnost spojená s přípravou a projednáním soudních případů). Nástup možný dle dohody./spanbr /div style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Požadujeme:nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanstátní občanství ČR,nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právo a právní věda, ve studijním oboru práva na veřejné vysoké škole v ČR,nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanuživatelská znalost práce na PC,nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanflexibilita, analytické myšlení, samostatnost, odpovědnost, spolehlivost, trestní a morální bezúhonnost,nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanpředchozí praxe vítána - není podmínkou.nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Nabízíme:nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;-span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanpříjemné pracovní prostředínbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;-span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanstravenkynbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;-span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /span5 týdnů dovolenénbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;-span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /span5 dnů indispozičního volnanbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;-span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanpříspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spořenínbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;-span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanpříspěvky z FKSP na další kulturní a společenské akcenbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;-span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanjistotu stálého zaměstnánínbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;-span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanmožnost dalšího odborného a profesního růstunbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;K přihlášce k účasti ve výběrovém řízení přiložte:nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;-span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanstrukturovaný profesní životopisnbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;-span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanSouhlas se zpracováním osobních údajů: Poskytnutím osobních údajů Obvodnímu soudu pro Prahu 9 prostřednictvím požadovaných podkladů pro výběrové řízení na pracovní pozici udělujete souhlas Obvodnímu soudu pro Prahu 9 dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES, se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění výběrového řízení na pracovní pozici. Udělený souhlas máte právo kdykoliv odvolat, v takovém případě se však již nadále nemůžete účastnit výběrového řízení na pracovní pozici./span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Přihlášky zasílejte a s dotazy kontaktujte paní Vendulku Novákovou (personalistku): vnovakova@osoud.pha9.justice.cz, tel. 251 443 243nbsp;/span/divdivbr //div/divRozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Mutu a Pechstein proti Švýcarsku: vítězství pro Arbitrážní soud pro sport. Nebo ne?

7. 10. 2018, 10:21 | JINÉ PRÁVO | Unknown

div dir=ltr style=text-align: left; trbidi=ondiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Evropský soud pro lidská práva vynesl v úterý 2. října 2018 dlouho očekávaný rozsudek ve věci a href=https://hudoc.echr.coe.int/eng#{quot;itemidquot;:[quot;001-186434quot;]} target=_blankMutu a Pechstein proti Švýcarsku/a. Dle závěrů ESLP je rozhodčí řízení před a href=http://www.tas-cas.org/en/index.html target=_blankArbitrážním soudem pro sport/a v Lausanne nucené a musí tak splňovat všechny podmínky spravedlivého procesu dle čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. ESLP zároveň rozhodl, že CAS je nezávislým a nestranným soudem zřízený zákonem. Švýcarsko však přesto porušilo Úmluvu tím, že CAS odepřel Claudii Pechstein právo na veřejné projednání jejího případu.nbsp;/spanbr /span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;/spanbr /a name=’more’/a/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Rumunský fotbalista a href=https://en.wikipedia.org/wiki/Adrian_Mutu target=_blankAdrian Mutu/a přestoupil v roce 2003 z AC Parma do FC Chelsea. O rok později odhalila dopingová kontrola přítomnost kokainu v jeho těle, v čehož důsledku s ním FC Chelsea okamžitě ukončila spolupráci. Rozhodnutí FC Chelsea potvrdily i odvolací komise anglické Premiere League a Arbitrážní soud pro sport (CAS), které dospěly k závěru, že Mutu porušil smlouvu „bez spravedlivého důvodu.“ Rozhodčí komise Mezinárodní federace fotbalových asociací následně přiřkla FC Chelsea kompenzaci ve výši 17 milionů eur, což CAS později potvrdil. Mutu napadl rozhodnutí CAS před švýcarským Federálním nejvyšším soudem (SFT) a stěžoval si především na to, že CAS není nezávislýmnbsp;/spanspan style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;a nestranným soudem. Dle jeho názoru navíc existuje spojení mezi jedním z rozhodců a advokátní kanceláří hájící zájmy FC Chelsea. Jiný z arbitrů měl porušit své povinnosti tím, že rozhodoval jak spor o ukončení smlouvy, tak i případ týkající se finanční kompenzace. SFT odvolání zamítl s tím, že CAS i jeho rozhodci jsou nezávislí a nestranní.nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Co se týká a href=http://www.claudia-pechstein.de/ target=_blankClaudie Pechstein/a, disciplinární komise Mezinárodní bruslařské federace (ISU) odsoudila v roce 2009 německou rychlobruslařku za doping a udělila jí mimo jiné trest zákazu činnosti na dva roky. Pechstein se odvolala ke CAS, který však navzdory explicitní žádosti rychlobruslařky o veřejné projednání případu rozhodoval za zavřenými dveřmi. CAS následně rozhodnutí disciplinární komise ISU potvrdil, proti čemuž se Pechstein rovněž odvolala k SFT a tvrdila, že CAS není nezávislým a nestranným soudem. Stěžovala si především na systém nominace jednotlivých rozhodců CAS a navíc uvedla, že CAS porušil její právo na veřejné projednání případu. I její odvolán však SFT zamítl. Claudia Pechstein pravidelně zveřejňuje veškeré dokumenty a informace o svém případu a href=http://www.claudia-pechstein.de/Englisch/isu.php target=_blankzde/a.nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Oba sportovci podali v roce 2010 stížnost proti rozhodnutím SFT k ESLP a shodně tvrdili porušení práva na spravedlivý proces zaručeného čl. 6 Úmluvy, jelikož nepovažovali CAS za „nezávislý a nestranný soud“. O osm let později rozhodl senát ESLP v poměru 5:2 o tom, že CAS je nezávislý a nestranný soud ve smyslu čl. 6 Úmluvy a Švýcarsko v tomto ohledu Úmluvu neporušilo. ESLP však zároveň jednomyslně uznal, že Švýcarsko porušilo Úmluvu tím, že nezaručilo Claudii Pechstein právo na veřejné projednání jejího případu před CAS. Zajímavý a pro sportovní prostředí velmi významný však není pouze výsledek tohoto případu. Pro budoucnost CAS a rozhodování sporů ve sportu obecně jsou důležité i jednotlivé úvahy, které vedly ESLP k uvedenému rozhodnutí. Ty nabízejí silné argumenty pro to, že CAS je orgánem, který rozhoduje sportovní spory při respektování práva sportovců na spravedlivý proces. Všichni členové senátu, a zejména dva autoři disentního stanoviska, však zároveň zvedají varovný prst a upozorňují na to, že ne vše je tak růžové, jak se může na první pohled zdát.nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;ESLP na úvod podotýká, že systém Úmluvy nebrání tomu, aby rozhodčí orgány řešily spory mezi jednotlivci a že arbitrážní doložky v principu neporušují Úmluvu. ESLP se však zároveň zabýval otázkou, zda sportovci přistupují na arbitráž svobodně. Jinými slovy, ESLP zkoumal, zda se sportovci vzdávají svých práv garantovaných čl. 6 Úmluvy ve prospěch CAS, případně jiných arbitrážních orgánů rozhodujících sportovní spory, „svobodně, zákonně a jednoznačným způsobem.“ ESLP v tomto ohledu podle mého názoru správně uznává, že arbitráž před CAS je nucená, nikoliv svobodná. Sportovci mají na začátku kariéry dvě možnosti - sportovat pro radost, nebo profesionálně. Pokud se rozhodnou pro druhou možnost, nemají na vybranou a musejí se podřídit pravidlům příslušné sportovní organizace, včetně časté rozhodčí doložky ve prospěch CAS. V takovém případě žádná svobodná volba neexistuje. V konkrétním případě Claudie Pechstein ESLP uvedl, že její volba CAS nebyla svobodná, jelikož musela přijmout rozhodčí doložku ISU ve prospěch CAS, pokud se chtěla věnovat povolání profesionální rychlobruslařky. Adrian Mutu neměl dle ESLP možnost jednoznačným způsobem určit, aby byl jeho spor rozhodnut nezávislým a nestranným tribunálem, a to vzhledem k namítané podjatosti rozhodce nominovaného FC Chelsea.nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;V důsledku toho, že arbitráž před CAS je nucená, se ESLP dále zabýval otázkou, zda CAS splňuje podmínky kladené na něj čl. 6 odst. 1 Úmluvy. ESLP nejprve zkoumal, zda je CAS „soudem zřízeným zákonem.“ Pět soudců senátu ESLP se shodlo v tom, že CAS má pravomoc založenou právním předpisem rozhodovat spory, které jsou mu svěřeny, a že jeho rozhodnutí lze považovat za soudní. To dle většinového názoru ESLP potvrzuje i skutečnost, že sportovci mohou napadnout nálezy CAS před SFT, který je dlouhodobě považuje za „skutečné rozsudky srovnatelné s rozhodnutími státních soudů.“nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Soudkyně Keller a soudce Serghides však v jejich společném disentním stanovisku upozorňují na rozsudek ESLP ve věci a href=https://hudoc.echr.coe.int/eng#{quot;itemidquot;:[quot;001-101333quot;]} target=_blankSuda proti České republice/a, ve kterém ESLP dospěl k závěru, že tamní rozhodčí soud nebyl „soudem zřízeným zákonem“, jelikož byl jednak složen z rozhodců, kteří figurovali na seznamu vytvořeném společností s ručením omezením, a jednak rozhodoval na základě rozhodčí doložky. Keller a Serghides uvádějí, že CAS je rozhodčím orgánem bez právní osobnosti, který je součástí a href=http://www.tas-cas.org/en/icas/code-statutes-of-icas-and-cas.html target=_blankMezinárodní rady pro sportovní arbitráž (ICAS)/a, nadace založené podle švýcarského práva. Disentující soukyně a soudce tak přirovnávají CAS k rozhodčímu soudu dle rozsudku Suda. Keller a Serghides se dále domnívají, že CAS není soudem „zřízeným zákonem“ vzhledem k jeho soukromoprávním kořenům a vzhledem k tomu, že ani jeho věcná a místní příslušnost nemají zákonný základ. Většinu senátu však nepřesvědčili.nbsp;/spanspan style=text-align: left;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;A mě taky ne. Přestože je CAS součástí nadace založené dle švýcarského soukromého práva, rozhoduje na základě hmotných i procesních právních pravidel o právech a povinnostech jednotlivců. Jeho rozhodnutí lze podle mého názoru považovat za soudní ve smyslu judikatury ESLP, a to i vzhledem k možnosti odvolání k SFT. nbsp;nbsp;/span/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;ESLP se následně zabýval klíčovou otázkou, zda je CAS „nezávislý a nestranný soud“ ve smyslu čl. 6 Úmluvy. Claudia Pechstein na podporu svého opačného tvrzení uvedla zejména to, systém nominace rozhodců CAS postrádá rovnováhu mezi sportovci a sportovními organizacemi. ESLP v rozsudku vychází ze skutečnosti, že rozhodčí senát CAS tvořili tři rozhodci vybraní stranami sporu z uzavřeného seznamu více než 300 rozhodců, jehož podobu a vedení má na starosti ICAS. Ta je složená z 20 zástupců – po čtyřech z mezinárodních sportovních federací, Asociace národních olympijských výborů (ANOC), Mezinárodního olympijského výboru (MOV), řad sportovců a nezávislých odborníků. Dle ESLP nepředložila Claudia Pechstein žádné důkazy o absenci nezávislosti a nestrannosti rozhodců CAS obecně ani v jejím konkrétním případě. ESLP sice uznává, že mezinárodní sportovní federace, ANOC a MOV mají výrazný vliv na podobu seznamu rozhodců CAS. Zároveň však podotýká, že z tohoto vlivu neplyne nedostatek nezávislosti a nestrannosti rozhodců CAS ani obecně ani v konkrétním případě Claudie Pechstein./span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;ESLP odmítl argumenty směřující k absenci nezávislosti a nestrannosti CAS a jeho rozhodců i v případě Adriana Mutu. Ten si stěžoval především na to, že jeden a ten samý rozhodce rozhodoval o ukončení jeho smlouvy v roce 2005 i kompenzaci pro FC Chelsea v roce 2009. Přestože v obou případech šlo o shodné skutkové okolnosti, ESLP uvádí, že tato skutečnost není v rozporu s Úmluvou vzhledem k tomu, že se jednalo o dvě odlišné právní otázky – v prvním případě o smluvní odpovědnost a ve druhém o výši náhrady škody. V případě napadeného spojení jednoho z rozhodců s advokátní kanceláří zastupující zájmy FC Chelsea ESLP odkazuje na rozsudek SFT, který rozhodl, že Mutu nepředložil dostatečné důkazy podporující jeho tvrzení.nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Disentující soudci však CAS za nezávislý a nestranný soud nepovažují. Keller a Serghides kritizují většinu za to, že se spokojila s tvrzením SFT o nezávislosti a nestrannosti CAS a nevěnovala více prostoru samostatné analýze tohoto problému. Keller a Serghides upozorňují na to, že většina senátu v rozsudku uznává, že sportovní organizace mají ve srovnání se sportovci převažující vliv na složení ICAS a tím pádem i na podobu seznamu rozhodců CAS. Dle většinového názoru senátu by k porušení Úmluvy bylo třeba shledat absenci nezávislosti a nestrannosti v případě konkrétního rozhodce v konkrétním případě nebo konkrétní skupiny na seznamu rozhodců CAS. Dle disentu je však tento požadavek v rozporu s ustálenou judikaturou ESLP, podle které nestačí zajistit nezávislost a nestrannost jednotlivých rozhodců v případě strukturálních nedostatků v rámci celého orgánu nebo instituce. A tento přístup by dle nich měl ESLP aplikovat i v případě CAS. Keller a Serghides totiž považují vliv sportovních organizací na složení CIAS a následně seznamu rozhodců CAS za značný. Dle jejich názoru CAS nesplňuje požadavky kladené na něj čl. 6 odst. 1 Úmluvy, zejména proto, že podíl sportovců na výběru rozhodců je pouze pětinový./span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Podle mého osobního názoru CAS je nezávislým a nestranným soudem založeným zákonem, který splňuje podmínky spravedlivého procesu kladené na něj čl. 6 odst. 1 Úmluvy. CAS intenzivně obhajuje a pracuje na zlepšení své strukturální a finanční nezávislosti vzhledem ke sportovním organizacím od roku 1993, kdy byla poprvé zpochybněna SFT v případě a href=https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=deamp;type=show_documentamp;page=1amp;from_date=amp;to_date=amp;sort=relevanceamp;insertion_date=amp;top_subcollection_aza=allamp;query_words=amp;rank=0amp;azaclir=azaamp;highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-II-271%3Adeamp;number_of_ranks=0#page271 target=_blankGundel/a. Od té doby ušel CAS dlouhou cestu za účelem zvýšení svojí legitimity v rámci sportovního prostředí i vůči soudům a jiným státním orgánům. Došlo k vytvoření ICAS, která má být zárukou spravedlivého rozdělení vlivu jednotlivých sportovních aktérů na podobu CAS a jeho seznamu rozhodců, což se snažil v a href=http://jinepravo.blogspot.com/2015/03/matthieu-reeb-nowadays-presumption-that.html target=_blankrozhovoru/a publikovaném na Jiném právu vysvětlit i generální sekretář CAS Mathieu Reeb. Netvrdím, že CAS je dokonalý a myslím si, že jeho představitelé by měli podrobně zanalyzovat závěry rozhodnutí ESLP, stejně jako by neměli brát na lehkou váhu odbornou literaturu, která je argumentů pro i proti legitimitě CAS plná. Zároveň se však domnívám, že v současné chvíli CAS záruky spravedlivého procesu sportovcům a sportovním organizacím zaručuje v dostatečné míře. nbsp;nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Myslí si to i v/spanspan style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;ětšina soudců senátu ESLP, která nevyslyšela volání svých kolegů a dospěla k závěru, že CAS je nezávislým a nestranným soudem. Přesto však Švýcarsko, potažmo CAS, z této potyčky bez šrámu nevyvázly. ESLP totiž rozhodl, že Švýcarsko porušilo čl. 6 Úmluvy tím, ze nezaručilo Claudii Pechstein právo na veřejné projednání jejího případu před CAS. ESLP připomíná, že princip veřejného projednání občanských práv a závazků se netýká pouze běžných soudů, ale i jiných orgánů rozhodujících o profesních, disciplinárních nebo etických věcech. ESLP navíc dospěl k závěru, že otázka sankcí za porušení dopingových pravidel ze strany Claudie Pechstein vyžadovala projednání za přítomnosti veřejnosti. Na základě těchto úvah ESLP odsoudil Švýcarsko za porušení čl. 6 Úmluvy a přiznal Claudii Pechstein odškodnění ve výši 8000 eur. Zdá se, že projednávání dopingových případů před CAS a dalšími rozhodčími orgány bude od teď muset probíhat veřejně.nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Na závěr je třeba uvést, že úterní rozsudek ESLP není konečný. Kterákoliv ze zúčastněných stran může ve lhůtě tří měsíců od jeho vynesení požádat, aby se věcí zabýval Velký senát ESLP. Vyvolává případ závažnou otázku týkající se výkladu nebo použití Úmluvy nebo závažný problém obecného významu dle čl. 43 odst. 2 Úmluvy? Já osobně se domnívám, že ano. ESLP se vůbec poprvé ve své historii zabýval otázkou právního postavení, nezávilosti a nestrannosti sportovní arbitráže, která si v posledních letech říká o stále větší pozornost veřejnosti. Myslím si, že se v tomto ohledu dočkáme ještě mnoha zajímavých právních názorů a závěrů. Třeba i ze strany ESLP.nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;iJan Exner - právník Českého olympijského výboru; asistent a interní doktorand na katedře evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. E-mail: exner@olympic.cz; telefon: (+420)604650546. V tomto článku vyjadřuji své osobní názory, které nepředstavují pozice výše uvedených organizací a institucí.nbsp;/i/span/divdiv style=text-align: justify;br //divdivbr //div/div