Jiné právo

ZAPOMEŇTE NA TO, ŽE PRÁVO JE „SOUBOREM PLATNÝCH PRÁVNÍCH NOREM“. SKUTEČNÉ PRÁVO JE JINÝ SVĚT: JE TO INTELEKTUÁLNÍ VÝZVA, KONTEXT, ZÁBAVA, UMĚNÍ, POSLÁNÍ, ŽIVOT… TENTO BLOG PŘINÁŠÍ NOVINKY A NÁHODNÉ POSTŘEHY ZE SVĚTA JINÉHO PRÁVA.

Objektivnější než soudci? Pošťouchnutí a možná úskalí automatizovaných systémů

11. 12. 2018, 19:17 | JINÉ PRÁVO | Jakub Drápal

div style=text-align: justify;Před několika dny byl vydán nález Ústavního soudu, který velmi detailně rozebírá problémy podmíněného propuštění. Současnou úpravu označuje jako systémově problematickou, jelikož pojmy použité v zákoně jsou velmi obecné, nikdo je řádně nespecifikuje a soudy tak rozhodují rozdílně a nezohledňují dostatečně, zda se odsouzení polepšili či nikoli. Jako obiter dictum se pak Ústavní soud vyjádřil, že předpověď páchání další trestné činnosti, by neměla záležet jen na subjektivním názoru soudce, ale měla by být podpořena analyticky systémem, který by byl objektivní (resp. objektivnější) než soudce./divdiv style=text-align: justify;a name=’more’/a/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Ústavní soud se tak domnívá, že „istát by měl v souladu s doporučením Výboru ministrů Rady Evropy Rec (2003) 22, o podmíněném propuštění, zavést systém analyzující a předpovídající rizika konkrétních odsouzených, který by soudci mohli používat jako objektivní pomůcku při stanovování předpovědi vedení řádného života (viz bod 37 přílohy k doporučení). V současnosti soudcům nezbývá než činit předpověď o tom, zda bude odsouzený znovu páchat trestnou činnost či nikoli, pouze na základě své profesní a životní zkušenosti, což i přes snahu soudců může vést k dojmu, že jejich rozhodování je spíše subjektivního než objektivního rázu. Pokud zákon ukládá předpovídat riziko páchání trestné činnosti, bylo by namístě, aby subjektivní rozhodnutí soudu bylo podpořeno objektivně odborně zpracovanou předpovědí. Vzhledem k tomu, že stát nevytvořil takový nástroj nabízející spolehlivou předpověď trestní budoucnosti odsouzeného, dnes k rozhodování dochází jen na základě omezených údajů, které mají soudci k dispozici./i“ (bod 39)./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Uvidíme, (zda) a jak na to stát zareaguje. Minimálně takovéto pošťouchnutí může pomoci při získávání financování od TA ČR, do jejíhož programu Eta by takový projekt přímo spadal./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Oblast systému předpovídajících recidivu je relativně problematická z hlediska dostupnosti dat, vytvoření takového algoritmu, který nediskriminuje (či alespoň diskriminuje méně než současný systém) i interpretovatelnosti výsledků; přeci jen očekávání vedení řádného života je jen jednou z podmínek pro podmíněné propuštění (a navíc je k ní nabízena i alternativa přijetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného)./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Aktuálnost tohoto tématu si uvědomuje i Rada Evropy, která vydala a href=https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-european-ethical-charter-on-the-use-of-artificial-intelligence-ai-in-judicial-systems-and-their-environment?fbclid=IwAR1En7FZgyGRq8B7vcsT0IGC38TItDLWrLUZaVkem4Ux335VfCLANCpCz_I target=_blankEtická pravidla/a pro využití automatizovaných systému v soudních systémech. V akademickém prostředí z poslední doby lze doporučit třeba knihu ia href=https://www.routledge.com/Big-Data-Crime-and-Social-Control/Zavrsnik/p/book/9781138227453?fbclid=IwAR16H0r85rCXmXdcJwDawbMSf7xk287m8FiW6UqLwcXSKMAoX6VjzAtCEwU target=_blankBig Data, Crime and Social Control/anbsp;/iod slovinských kriminologů. A už se zbývá jen těšit na zajímavé diplomové práce zabývající se touto otázkou./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 482/18 je ke stažení a href=https://drive.google.com/open?id=14xIeFCAvd3TIcRnG4GStRlKl_MGE05kF target=_blankzde/a./divDvě místa asistentů/asistentek soudců na Krajském soudu v Brně

11. 12. 2018, 09:51 | JINÉ PRÁVO | Robert Zbíral

span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;Krajský soud vnbsp;Brně hledá vhodné kandidáty na pozici asistenta/asistentky soudců úseku správního soudnictví JUDr. Mariana Kokeše, Ph.D., anbsp;Mgr. Petra Pospíšila./spanbr /span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;/spana name=’more’/ao:p/o:pbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;Hlavní náplň práce asistenta soudce představuje zpracování podkladových materiálů pro rozhodovací činnost soudce. Práce je po odborné stránce velmi rozmanitá, obsahově pestrá, znbsp;převážné části tvořená přípravou konceptů soudních rozhodnutí.o:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;/spanbr /span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;Jedná se onbsp;pracovní poměr na plný úvazek, založený jmenováním, který se řídí §nbsp;36a zákona onbsp;soudech anbsp;soudcích anbsp;dále zákoníkem práce. Platové ohodnocení vnbsp;13. platové třídě je upraveno zákoníkem práce anbsp;nařízením vlády č.nbsp;341/2017 Sb., onbsp;platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách anbsp;správě. /spanbr /span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;/spanbr /span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;Doba výkonu funkce asistenta soudce se plně započítává do praxe relevantní pro účely vykonání odborné justiční zkoušky.o:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;/spanbr /span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;Požadavky:o:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Garamond; mso-fareast-font-family: Garamond; mso-fareast-language: CS;span style=mso-list: Ignore;•span style=font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font: 7pt/normal quot;Times New Romanquot;;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span/span!–[endif]–span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu vnbsp;oboru práva na vysoké škole vnbsp;České republiceo:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Garamond; mso-fareast-font-family: Garamond; mso-fareast-language: CS;span style=mso-list: Ignore;•span style=font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font: 7pt/normal quot;Times New Romanquot;;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span/span!–[endif]–span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;trestní anbsp;morální bezúhonnosto:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Garamond; mso-fareast-font-family: Garamond; mso-fareast-language: CS;span style=mso-list: Ignore;•span style=font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font: 7pt/normal quot;Times New Romanquot;;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span/span!–[endif]–span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;dobrá znalost práce na PC (MS Office 2010, právní informační systémy)o:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Garamond; mso-fareast-font-family: Garamond; mso-fareast-language: CS;span style=mso-list: Ignore;•span style=font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font: 7pt/normal quot;Times New Romanquot;;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span/span!–[endif]–span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;vysoká úroveň písemného projevu vnbsp;českém jazyceo:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Garamond; mso-fareast-font-family: Garamond; mso-fareast-language: CS;span style=mso-list: Ignore;•span style=font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font: 7pt/normal quot;Times New Romanquot;;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span/span!–[endif]–span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;komunikační schopnostio:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;/spanbr /span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;Kromě obvyklých předpokladů pro výkon této profese se dále požadují nadprůměrné schopnosti právní argumentace, slušná znalost minimálně jednoho světového jazyka, schopnost pracovat samostatně anbsp;vnbsp;případě potřeby inbsp;vnbsp;časové tísni, schopnost bezproblémové spolupráce vnbsp;kolektivu. Zájem onbsp;správní právo nebo specializace vnbsp;tomto oboru výhodou.o:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;/spanbr /span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;Uchazeči nechť do b style=mso-bidi-font-weight: normal;31. 12. 2018/b zašlou vedoucí personálního oddělení Krajského soudu vnbsp;Brně Zdeňce Starnovské na e-mail b style=mso-bidi-font-weight: normal;ZStarnovska@ksoud.brn.justice.cz/b:o:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Garamond; mso-fareast-font-family: Garamond; mso-fareast-language: CS;span style=mso-list: Ignore;•span style=font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font: 7pt/normal quot;Times New Romanquot;;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span/span!–[endif]–span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;strukturovaný životopiso:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Garamond; mso-fareast-font-family: Garamond; mso-fareast-language: CS;span style=mso-list: Ignore;•span style=font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font: 7pt/normal quot;Times New Romanquot;;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span/span!–[endif]–span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;motivační dopiso:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Garamond; mso-fareast-font-family: Garamond; mso-fareast-language: CS;span style=mso-list: Ignore;•span style=font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font: 7pt/normal quot;Times New Romanquot;;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span/span!–[endif]–span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;fakultativně doklady knbsp;dosavadní praxi (např. hodnocení stáže, reference atp.)o:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Garamond; mso-fareast-font-family: Garamond; mso-fareast-language: CS;span style=mso-list: Ignore;•span style=font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font: 7pt/normal quot;Times New Romanquot;;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span/span!–[endif]–span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;kopii /spanspan style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt;dokladu o dosaženém požadovaném vzdělání/spanspan style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;o:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Garamond; mso-fareast-font-family: Garamond; mso-fareast-language: CS;span style=mso-list: Ignore;•span style=font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font: 7pt/normal quot;Times New Romanquot;;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/span/span!–[endif]–span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;poskytnutím /spanspan style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt;svých osobních údajů zahrnutých do strukturovaného životopisu dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob vnbsp;souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Po skončení výběrového řízení budou materiály snbsp;osobními údaji skartovány/spanspan style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;o:p/o:p/spanbr / span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;/spanbr /span style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;Pspan style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: quot;Times New Romanquot;; mso-fareast-language: CS;ředpokládaný nástup: únor 2019/spanspan style=font-family: quot;Garamondquot;,serif; font-size: 12pt;o:p/o:p/span/spanbr /Jan Burda: ČSESP Moot Court pohledem účastníka

10. 12. 2018, 21:45 | JINÉ PRÁVO | Zuzana Vikarská

div style=text-align: justify;Popsat z pohledu účastníka den, jehož středobodem je simulované soudní jednání, je docela obtížná úloha, neboť zážitky různých týmů mohou být diametrálně odlišné. Pokusím se však úkolu dostát s takovou mírou obecnosti, aby se nestal sbírkou nepochopitelných narážek a přinesl užitek všem čtenářům, zejména však budoucím zájemcům o moot courty jako takové./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Mootovací dny většinou začínají brzo. Až nepřirozeně brzo. Zejména tento: vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud, kde se soutěž koná, není ani v jiném státě, ani v jiném městě - je jen půl hodiny cesty trolejbusem. Jenže každá minuta se počítá./divdiv style=text-align: justify;br //divspan style=text-align: justify;Martin a Nela, členové mého týmu, tak nastavují budíky na brzkou hodinu a ještě ráno se scházíme v naději, že stihneme dodělat něco z toho, co se nestihlo. Že ještě někde v temném koutě mnohasetstránkové knihy nalezneme argument, který nám přinese vítězství…/spanbr /a name=’more’/abr /div style=text-align: justify;Tak tomu však je pouze výjimečně. Na silné body a pevné konstrukce mluveného podání se soudcové zpravidla neptají, zato mají obdivuhodnou schopnost vycítit, kde příprava neprůstřelná není. Ještě více je však zajímají body, ke kterým nemohla být příprava vůbec žádná, protože ony problémy prostě nikoho z nás nenapadly./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Uvnitř tak trochu jiného soudu již čekají ostatní týmy, které si povídají o všem možném, jen ne o případu. Na ten přijde čas později. V družném hovoru jsou také soudci, z nichž některé známe z fakulty, mnozí – jako např. soudce Tribunálu SDEU Jan M. Passer - však přijeli z mnohem větší dálky. Za což jim z celého srdce děkujeme./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Právě ten soutěž zahajuje proslovem, ve kterém zdůrazňuje, že soutěž je především o zážitcích a zkušenostech, které si z ní člověk odnese, a že soudci zde nejsou jako nepřátelé, ale (někdy také) proto, aby nám pomohli. Nemyslím nicméně, že by s ním v některých budoucích chvílích všichni účastníci soutěže nutně souhlasili.nbsp;/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Samotné přednesy jsou totiž zkušeností sui generis. Někdy je možné odříkat připravený text jako básničku, někdy je řečník zastaven po dvou větách otázkou, která půlku poznámek na jeho kartičkách fakticky hází do koše. Je také nutné přednes přizpůsobit druhé straně, aby soupeřící týmy nemluvily přes sebe, trpělivě soudu vysvětlovat své brilantní (i ty o poznání méně brilantní) myšlenky, pokud tyto nejsou přijaty, a také někdy argumenty s klidem odhodit, protože nefungují tak, jak jsme si od nich slibovali. Někdy se vtírá dojem, že se soudci ptají špatně (vždyť je to přeci tak jasné!), někdy je naopak pochybný výrok ponechán bez jakékoli odezvy a přicházejí pochybnosti, zdali byl až tak špatný, že se na něj soud ani nemá sílu doptávat, a zdali tedy na jeho základě vůbec pokračovat. Moot je totiž do značné míry o improvizaci./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;V rámci prvního kola jsme soudu přednášeli, proč musí alkohol proudit (na jednotném trhu), anebo proč mohou naopak státy tyto výrobky vysoce danit, zakazovat, nebo nutit občany nakupovat je pouze v rámci obědových přestávek. Výkony protivníků byly obdivuhodné, zejména s přihlédnutím k tomu, že pro většinu účastníků to byla vůbec první mootová zkušenost a také první setkání s evropským právem. Zvláštní zmínku si zaslouží také to, že v rámci simulovaného jednání před Soudním dvorem došlo i na maltskou úpravu rozvodů a majetkové smlouvy uzavřené se Svatou stolicí. Cesty evropského práva jsou nevyzpytatelné./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Po konci prvního kola jsme potom v obědové pauze napjatě čekali na jeho výsledky a verdikt ohledně toho, zda se podíváme do finále. A také jsme v nedaleké restauraci neméně napjatě čekali na to, zdali se nás číšník v průběhu tři čtvrtě hodiny zvládne optat, jestli budeme mimo pití také obědvat. Prvního jsme se dočkali, druhého bohužel ne. Obsluhující pán se pravděpodobně zalekl svítících notebooků, unavených očí a agresivně vypadajících zvýrazňovačů, a tak jsme po chybějící snídani šli i do finále na lačno; s výjimkou sušenek a piškotů, které přichystali ochotní organizátoři./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Ve finále jsme se střetli s pražským týmem a nutno přiznat, že k nám byl los milostivější a připadla nám – alespoň z našeho pohledu – vděčnější strana. Byť nutno vytknout před závorku, že soud mnohé z našich tezí o vyvažování ochrany zdraví a životů s omezením trhu nesdílel./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Zatímco v rámci prvního kola měl každý tým 20 minut na zodpovězení pěti značně rozdílných otázek, ve finále bylo každé ze dvou otázek přiřazeno 15 minut, soud měl tedy mnohem širší prostor pro dotazy (jak ty úzce související s případem, tak ty související méně). Tohoto prostoru využil bezezbytku a týmy tak odpovídaly na otázky týkající se témat sahajících od kolků až po soutěžní právo./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Po hodinové bitvě, jež zaujala i mnohé návštěvníky vánočních trhů, kteří do jednací místnosti, umístěné v přízemí a s okny do ulice Joštova zvenku zvědavě nakukovali (škoda snad jen, že nemohli být odměněni pohledem na vínové taláry soudců Soudního dvora – podnět pro další ročníky ČSESP Moot Courtu?), bylo vítězství přiřknuto našemu týmu.nbsp;/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Zvláštní dvě ceny pro nejlepší řečnice (k tomu viz a href=http://jinepravo.blogspot.com/2018/12/ustava-pro-holky.html target=_blankpříspěvek na Jiném právu ze dne 5. prosince 2018/a) potom také zůstaly v Brně, kde se jejich šťastnými výherkyněmi staly Natálie Dřínovská a Terézia Lazarová z PrF MU, které se tak mohou těšit na budoucí stáž u Soudního dvora. Ani s jednou z nich jsme se však v průběhu prvního kola nestřetli, mohu tedy jen domýšlet, jak jejich přednes vypadal./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Jenže - jak v závěrečné ceremonii zdůraznil soudce Passer - vítězi byli všichni. Všichni ti, co si i v hektickém předzápočtovém období našli čas na přípravu, studium a úsilí pro – slovy Jana Passera – „něco navíc.“ Zejména však byli vítězi ti, pro které – na rozdíl od našeho týmu – nebyl dnešek koncem mootové kariéry, ale jejím slibným začátkem.nbsp;/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Zbývá snad jen dodat, že prostřednictvím soutěže mají účastníci samozřejmě také možnost potkat rozdílné a zajímavé lidi, jak jsme se přesvědčili, když jsme ve zbývající části večera s některými brněnskými účastníky a pražským týmem, který si dobrovolně nechal ujet vlak do Prahy, potvrdili procházkou předvánočním Brnem platnost některých starších závěrů Soudního dvora (v tomto smyslu zejména viz a href=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61978CJ0120amp;from=EN target=_blankrozsudek ze dne 20. února 1979, Rewe-Zentral, zvaný „Cassis de Dijon“, 120/78, Recueil, s. 649, bod 11/a) a společně konzumovali některé další potraviny (k tomu viz čl. 2 a href=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R0178amp;from=EN target=_blanknařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin/a)./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Na úplný závěr snad už jen velké díky pro všechny, kteří se tohoto mootu účastnili či přispěli k tomu, že byl./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Jan Burda, se speciálním poděkováním Nele Janouškové a Martinu Vejtasovi za „něco navíc“/divdivbr //divÚstava pro holky?

5. 12. 2018, 23:48 | JINÉ PRÁVO | Zuzana Vikarská

Pred nejakou dobou som na Facebookovej stránke a href=https://www.facebook.com/jinepravo/posts/1964748806910974?__xts__%5B0%5D=68.ARB0CgBtI3o-zrsNhPC7rJTQIhrklOF4-Q81BYxbZe8LHcKUcKydrrccS0gHzCPHBgbW6nzaBMHJUDrUDRUA1bCeaaPPTJI7Xm2YeYHklz77Ql0hFxiee4Qvylun20sY7qaoNPGdTtuUbBOGYejy96Bu0OZoq7n-CiYN7t2IiOPmxxw_2WEv-n_XC5iIiIZBlMN3UmWKKu1L2PHlAVzjj5w9sNyRmQCrgj-GdJQ4kI_UmFgqWMHsPFc_qNBWpqOZn3D_7lSNG3O_Fzzbkw4HN7W3B0mIDdzg1o0TaIXestJ5UGq9cdODuP83P1×08TBU9WEAzKDaCuhbMFkjtpVQAJfhLgamp;__tn__=-R target=_blankvítala ihostku/inbsp;Jiného práva/a a bola som obvinená zo znásilnenia jazyka. Minulý víkend, na jednom z mnohých neobyčajných brnenských posedení, sme sa venovali mimo iné i otázke maskulinity slovanských jazykov. A zaznel nápad* skúsiť si, len tak pre zaujímavosť, prechýliť Ústavu ČR do ženského rodu.br /br /Tak schválne, aké dojmy vo Vás vyvoláva ustanovenie, že ipřijaté zákony podepisuje předsedkyně Poslanecké sněmovny, prezidentka republiky a předsedkyně vlády/i, alebo že iúčastnice řízení mají před soudem rovná práva/i?nbsp;:-)br /br /span style=font-size: x-small;*Za nápad vďačíme Davidu Kosařovi a za draft prekladu Štěpánu Paulíkovi./spanbr /br /a name=’more’/abr /!–[if gte mso 9]xml o:OfficeDocumentSettings o:AllowPNG/ /o:OfficeDocumentSettings/xml![endif]– !–[if gte mso 9]xml w:WordDocument w:ViewNormal/w:View w:Zoom0/w:Zoom w:TrackMoves/ w:TrackFormatting/ w:PunctuationKerning/ w:ValidateAgainstSchemas/ w:SaveIfXMLInvalidfalse/w:SaveIfXMLInvalid w:IgnoreMixedContentfalse/w:IgnoreMixedContent w:AlwaysShowPlaceholderTextfalse/w:AlwaysShowPlaceholderText w:DoNotPromoteQF/ w:LidThemeOtherEN-US/w:LidThemeOther w:LidThemeAsianX-NONE/w:LidThemeAsian w:LidThemeComplexScriptX-NONE/w:LidThemeComplexScript w:Compatibility w:BreakWrappedTables/ w:SnapToGridInCell/ w:WrapTextWithPunct/ w:UseAsianBreakRules/ w:DontGrowAutofit/ w:SplitPgBreakAndParaMark/ w:EnableOpenTypeKerning/ w:DontFlipMirrorIndents/ w:OverrideTableStyleHps/ /w:Compatibility m:mathPr m:mathFont m:val=Cambria Math/ m:brkBin m:val=before/ m:brkBinSub m:val=#45;-/ m:smallFrac m:val=off/ m:dispDef/ m:lMargin m:val=0/ m:rMargin m:val=0/ m:defJc m:val=centerGroup/ m:wrapIndent m:val=1440/ m:intLim m:val=subSup/ m:naryLim m:val=undOvr/ /m:mathPr/w:WordDocument/xml![endif]–!–[if gte mso 9]xml w:LatentStyles DefLockedState=false DefUnhideWhenUsed=false DefSemiHidden=false DefQFormat=false DefPriority=99 LatentStyleCount=375 w:LsdException Locked=false Priority=0 QFormat=true Name=Normal/ w:LsdException Locked=false Priority=9 QFormat=true Name=heading 1/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 2/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 3/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 4/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 5/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 6/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 7/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 8/ w:LsdException Locked=false Priority=9 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 9/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 9/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 1/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 2/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 3/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 4/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 5/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 6/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 7/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 8/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 9/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal Indent/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=footnote text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=annotation text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=header/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=footer/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index heading/ w:LsdException Locked=false Priority=35 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=caption/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=table of figures/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=envelope address/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=envelope return/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=footnote reference/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=annotation reference/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=line number/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=page number/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=endnote reference/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=endnote text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=table of authorities/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=macro/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toa heading/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bullet 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 5/ w:LsdException Locked=false Priority=10 QFormat=true Name=Title/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Closing/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Signature/ w:LsdException Locked=false Priority=1 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Default Paragraph Font/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text Indent/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Message Header/ w:LsdException Locked=false Priority=11 QFormat=true Name=Subtitle/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Salutation/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Date/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text First Indent/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text First Indent 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Heading/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text Indent 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text Indent 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Block Text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Hyperlink/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=FollowedHyperlink/ w:LsdException Locked=false Priority=22 QFormat=true Name=Strong/ w:LsdException Locked=false Priority=20 QFormat=true Name=Emphasis/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Document Map/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Plain Text/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=E-mail Signature/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Top of Form/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Bottom of Form/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal (Web)/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Acronym/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Address/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Cite/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Code/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Definition/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Keyboard/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Preformatted/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Sample/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Typewriter/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Variable/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal Table/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=annotation subject/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=No List/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Outline List 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Outline List 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Outline List 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Simple 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Simple 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Simple 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Classic 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Colorful 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Colorful 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Colorful 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Columns 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Grid 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 4/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 5/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 7/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table List 8/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table 3D effects 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table 3D effects 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table 3D effects 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Contemporary/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Elegant/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Professional/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Subtle 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Subtle 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Web 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Web 2/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Web 3/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Balloon Text/ w:LsdException Locked=false Priority=39 Name=Table Grid/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Table Theme/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true Name=Placeholder Text/ w:LsdException Locked=false Priority=1 QFormat=true Name=No Spacing/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 1/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true Name=Revision/ w:LsdException Locked=false Priority=34 QFormat=true Name=List Paragraph/ w:LsdException Locked=false Priority=29 QFormat=true Name=Quote/ w:LsdException Locked=false Priority=30 QFormat=true Name=Intense Quote/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=60 Name=Light Shading Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=61 Name=Light List Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=62 Name=Light Grid Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=63 Name=Medium Shading 1 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=64 Name=Medium Shading 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=65 Name=Medium List 1 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=66 Name=Medium List 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=67 Name=Medium Grid 1 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=68 Name=Medium Grid 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=69 Name=Medium Grid 3 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=70 Name=Dark List Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=71 Name=Colorful Shading Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=72 Name=Colorful List Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=73 Name=Colorful Grid Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=19 QFormat=true Name=Subtle Emphasis/ w:LsdException Locked=false Priority=21 QFormat=true Name=Intense Emphasis/ w:LsdException Locked=false Priority=31 QFormat=true Name=Subtle Reference/ w:LsdException Locked=false Priority=32 QFormat=true Name=Intense Reference/ w:LsdException Locked=false Priority=33 QFormat=true Name=Book Title/ w:LsdException Locked=false Priority=37 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Bibliography/ w:LsdException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=TOC Heading/ w:LsdException Locked=false Priority=41 Name=Plain Table 1/ w:LsdException Locked=false Priority=42 Name=Plain Table 2/ w:LsdException Locked=false Priority=43 Name=Plain Table 3/ w:LsdException Locked=false Priority=44 Name=Plain Table 4/ w:LsdException Locked=false Priority=45 Name=Plain Table 5/ w:LsdException Locked=false Priority=40 Name=Grid Table Light/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=Grid Table 1 Light Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=Grid Table 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=Grid Table 3 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=Grid Table 4 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=Grid Table 5 Dark Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=Grid Table 6 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=Grid Table 7 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 1/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 2/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 3/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 4/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 5/ w:LsdException Locked=false Priority=46 Name=List Table 1 Light Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=47 Name=List Table 2 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=48 Name=List Table 3 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=49 Name=List Table 4 Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=50 Name=List Table 5 Dark Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=51 Name=List Table 6 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false Priority=52 Name=List Table 7 Colorful Accent 6/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Mention/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Smart Hyperlink/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Hashtag/ w:LsdException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Unresolved Mention/ /w:LatentStyles/xml![endif]–style!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Cambria Math; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536858881 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Georgia; panose-1:2 4 5 2 5 4 5 2 3 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Times New Roman; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:Calibri,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Times New Roman; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} –/style!–[if gte mso 10]style /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Table Normal; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Times New Roman; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US;} /style![endif]– !–StartFragment– br /div align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 17.0pt;Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoněo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;a href=https://www.blogger.com/u/4/null name=preambulespan lang=CS style=background: white; color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Preambuleo:p/o:p/span/a/divspan style=mso-bookmark: preambule;/span br /div align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;My, občanky České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,br /v čase obnovy samostatného českého státu,br /věrny všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé,br /odhodlány budovat, chránit a rozvíjet Českou republikubr /v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobodybr /jako vlast rovnoprávných, svobodných občanek,br /které jsou si vědomy svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku,br /jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti,br /jako součást rodiny evropských a světových demokracií,br /odhodlány společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,br /odhodlány řídit se všemi osvědčenými principy právního státu,br /prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupkyň přijímáme tuto Ústavu České republikyo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;a href=https://www.blogger.com/u/4/null name=hl_1span lang=CS style=background: white; color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Hlava prvnío:p/o:p/span/a/divspan style=mso-bookmark: hl_1;/span br /div align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 17.0pt;Základní ustanovenío:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 1/span/b/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občanky.br /(2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;br //divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 2/span/b/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.br /(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.br /(3) Státní moc slouží všem občankám a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.br /(4) Každá občanka může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá./span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;[...]/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;br //divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;span style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 17pt;Hlava druhá/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 17.0pt;Moc zákonodárnáo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 15/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu.br /(2) Parlament je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/b/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 16/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Poslanecká sněmovna má 200 poslankyň, které jsou voleny na dobu čtyř let.br /(2) Senát má 81 senátorek, které jsou voleny na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorek.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/b/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 17/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Volby do obou komor se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem její uplynutí.br /(2) Byla-li Poslanecká sněmovna rozpuštěna, konají se volby do šedesáti dnů po jejím rozpuštění.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 18/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásady poměrného zastoupení.br /(2) Volby do Senátu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásady většinového systému.br /(3) Právo volit má každá občanka České republiky, která dosáhla věku 18 let.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 19/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Do Poslanecké sněmovny může být zvolen každá občanka České republiky, která má právo volit a dosáhla věku 21 let.br /(2) Do Senátu může být zvolena každá občanka České republiky, která má právo volit a dosáhla věku 40 let.br /(3) Mandát poslankyně nebo senátorky vzniká zvolením.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 20/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 21/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Nikdo nemůže být současně členkou obou komor Parlamentu.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;a href=https://www.blogger.com/u/4/null name=22_1/abspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 22/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) S funkcí poslankyně nebo senátorky je neslučitelný výkon úřadu prezidentky republiky, funkce soudkyně a další funkce, které stanoví zákon.br /(2) Dnem, kdy se poslankyně nebo senátorka ujala úřadu prezidentky republiky, nebo dnem, kdy se ujala funkce soudkyně nebo jiné funkce neslučitelné s funkcí poslankyně nebo senátorky, zaniká její mandát poslankyně nebo senátorky.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 23/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Poslankyně složínbsp;/spanuspan lang=CS style=color: #3c3c3c; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;a href=https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html#23_3span style=color: #3c3c3c;slib/span/a/span/uspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;nbsp;na první schůzi Poslanecké sněmovny, které se zúčastní.br /(2) Senátorka složí slib na první schůzi Senátu, které se zúčastní.nbsp;/spana href=https://www.blogger.com/u/4/null name=23_3span lang=CS style=color: #3c3c3c; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/aspan style=mso-bookmark: 23_3;/spanspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;(3) Slib poslankyně a senátorky zní: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí..o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 24/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Poslankyně nebo senátorka se může svého mandátu vzdát prohlášením učiněným osobně na schůzi komory, jejíž je členkou. Brání-li jí v tom závažné okolnosti, učiní tak způsobem stanoveným zákonem.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 25/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Mandát poslankyně nebo senátorky zanikábr /a) odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou,br /b) uplynutím volebního období,br /c) vzdáním se mandátu,br /d) ztrátou volitelnosti,br /e) u poslankyň rozpuštěním Poslanecké sněmovny,br /f) vznikemnbsp;/spanspan lang=CS style=color: #3c3c3c; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9pt;span style=color: #3c3c3c;neslučitelnosti funkcí podle čl. 22/span/spanspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/b/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 26/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Poslankyně a senátorky vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázány žádnými příkazy.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/b/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 27/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Poslankyni ani senátorku nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo jejich orgánech.br /(2) Za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo v jejich orgánech nelze poslankyně nebo senátorky trestně stíhat. Poslankyně nebo senátorka podléhá jen disciplinární pravomoci komory jejíž je členkou.br /(3) Za přestupky poslankyně nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejíž je členkou, pokud zákon nestanoví jinak.br /(4) Poslankyni ani senátorku nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejíž je členkou. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno.br /(5) Poslankyni nebo senátorku lze zadržet, jen byla-li dopadena při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinnen zadržení ihned oznámit předsedkyni komory, jejíž je zadržená členkou; nedá-li předsedkyně komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadržené soudu, je příslušný orgán povinen ji propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 28/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Poslankyně i senátorka má právo odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděla v souvislosti s výkonem svého mandátu, a to i poté, kdy přestala být poslankyní nebo senátorkou.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 29/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Poslanecká sněmovna volí a odvolává předsedkyni a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny.br /(2) Senát volí a odvolává předsedkyni a místopředsedkyně Senátu.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 30/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Pro vyšetření věci veřejného zájmu může Poslanecká sněmovna zřídit vyšetřovací komisi, navrhne-li to nejméně pětina poslankyň.br /(2) Řízení před komisí upraví zákon.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 31/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Komory zřizují jako své orgánynbsp;/spanuspan lang=CS style=color: #3c3c3c; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;a href=https://www.psp.cz/sqw/organy.sqwspan style=color: #3c3c3c;výbory a komise/span/a/span/uspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;.br /(2) Činnost výborů a komisí upravínbsp;/spanuspan lang=CS style=color: #3c3c3c; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;a href=https://www.psp.cz/docs/laws/1995/90.html#32span style=color: #3c3c3c;zákon/span/a/span/uspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 32/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Poslankyně nebo senátorka, která je členkou vlády, nemůže být předsedkyní či místopředsedkyní Poslanecké sněmovny nebo Senátu ani členkou parlamentních výborů, vyšetřovací komise nebo komisí.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 33/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, přísluší Senátu přijímat zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona.br /(2) Senátu však nepřísluší příjímat zákonné opatření ve věcech Ústavy, státního rozpočtu, státního závěrečného účtu, volebního zákona a mezinárodních smluv podle čl. 10.br /(3) Zákonné opatření může Senátu navrhnout jen vláda.br /(4) Zákonné opatření Senátu podepisuje předsedkyně Senátu, prezidentka republiky a předsedkyně vlády; vyhlašuje se stejně jako zákony.br /(5) Zákonné opatření Senátu musí být schváleno Poslaneckou sněmovnou na její první schůzi. Neschválí-li je Poslanecká sněmovna, pozbývá další platnosti.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 34/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Zasedání komor jsou stálá. Zasedání Poslanecké sněmovny svolává prezidentka republiky tak, aby bylo zahájeno nejpozději třicátý den po dni voleb; neučiní-li tak, sejde se Poslanecká sněmovna třicátý den po dni voleb.br /(2) Zasedání komory může být usnesením přerušeno. Celková doba, po kterou může být zasedání přerušeno, nesmí překročit sto dvacet dnů v roce.br /(3) V době přerušení zasedání může předsedkyně Poslanecké sněmovny nebo Senátu svolat komoru ke schůzi před stanoveným termínem. Učiní tak vždy, požádá-li jej o to prezidentka republiky, vláda nebo nejméně pětina členek komory.br /(4) Zasedání Poslanecké sněmovny končí uplynutím jejího volebního období nebo jejím rozpuštěním.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 35/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Poslaneckou sněmovnu může rozpustit prezidentka republiky, jestližebr /a) Poslanecká sněmovna nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, jejíž předsedkyně byla prezidentkou republiky jmenována na návrh předsedkyně Poslanecké sněmovny,br /b) Poslanecká sněmovna se neusnese do tří měsíců o vládním návrhu zákona, s jejíž projednáním spojila vláda otázku důvěry,br /c) zasedání Poslanecké sněmovny bylo přerušeno po dobu delší, než je přípustné,br /d) Poslanecká sněmovna nebyla po dobu delší tří měsíců způsobilá se usnášet, ačkoliv nebylo její zasedání přerušeno a ačkoliv byla v té době opakovaně svolána ke schůzi.br /(2) Prezidentka republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li jí to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslankyň.br /(3) Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit tři měsíce před skončením jejího volebního období.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 36/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Schůze komor jsou veřejné. Veřejnost může být vyloučena jen za podmínek stanovených zákonem.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 37/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Společnou schůzi komor svolává předsedkyně Poslanecké sněmovny.br /(2) Pro jednání společné schůze komor platínbsp;/spanspan lang=CS style=color: #3c3c3c; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9pt;span style=color: #3c3c3c;jednací řád Poslanecké sněmovny/span/spanspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 38/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Členka vlády má právo účastnit se schůzí obou komor, jejich výborů a komisí. Udělí se jí slovo, kdykoliv o to požádá.br /(2) Členka vlády je povinna osobně se dostavit do schůze Poslanecké sněmovny na základě jejího usnesení. To platí i o schůzi výboru, komise nebo vyšetřovací komise, kde však se členka vlády může dát zastupovat svou náměstkyní nebo jinou členkou vlády, není-li výslovně požadována její osobní účast.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 39/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členek.br /(2) K přijetí usnesení komory je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslankyň nebo senátorek, nestanoví-li Ústava jinak.br /(3) K přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu a k přijetí usnesení o souhlasu s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, jakož i k přijetí usnesení o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členkou, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslankyň a nadpoloviční většiny všech senátorek.br /(4) K přijetí ústavního zákona a souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1 je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslankyň a třípětinové většiny přítomných senátorek.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 40/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /K přijetí volebního zákona a zákona o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou jakož i navenek a zákona o jednacím řádu Senátu je třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 41/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně.br /(2) Návrh zákona může podat poslankyně, skupina poslankyň, Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 42/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Návrh zákona o státním rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu podává vláda.br /(2) Tyto návrhy projednává na veřejné schůzi a usnáší se o nich jen Poslanecká sněmovna.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 43/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.br /(2) Parlament rozhoduje o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členkou.br /(3) Parlament vyslovuje souhlasbr /a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky,br /b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky,br /nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě.br /(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li obr /a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení,br /b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členkou, a to se souhlasem přijímajícího státu,br /c) účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích.br /(5) Vláda dále rozhodujebr /a) o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo o jejich přeletu nad územím České republiky,br /b) o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a o účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky.br /(6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členek komory.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 44/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Vláda má právo vyjádřit se ke všem návrhům zákonů.br /(2) Nevyjádří-li se vláda do třiceti dnů od doby, kdy jí byl návrh zákona doručen, platí, že se vyjádřila kladně.br /(3) Vláda je oprávněna žádat, aby Poslanecká sněmovna skončila projednávání vládního návrhu zákona do tří měsíců od její předložení, pokud s tím vláda spojí žádost o vyslovení důvěry.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 45/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Návrh zákona, se kterým Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas, postoupí Poslanecká sněmovna Senátu bez zbytečného odkladu.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 46/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Senát projedná návrh zákona a usnese se k němu do třiceti dnů od její postoupení.br /(2) Senát svým usnesením návrh zákona schválí nebo zamítne nebo vrátí Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy anebo vyjádří vůli nezabývat se jím.br /(3) Jestliže se Senát nevyjádří ve lhůtě podle odstavce 1, platí, že je návrh zákona přijat.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 47/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Jestliže Senát návrh zákona zamítne, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna znovu. Návrh zákona je přijat, jestliže je schválen nadpoloviční většinou všech poslankyň.br /(2) Jestliže Senát návrh zákona vrátí Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna ve znění schváleném Senátem. Jejím usnesením je návrh zákona přijat.br /(3) Jestliže Poslanecká sněmovna neschválí návrh zákona ve znění schváleném Senátem, hlasuje znovu o návrhu zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu. Návrh zákona je přijat, jestliže je schválen nadpoloviční většinou všech poslankyň.br /(4) Pozměňovací návrhy nejsou při projednávání zamítnutého nebo vráceného návrhu zákona v Poslanecké sněmovně přípustné.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 48/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Jestliže Senát vyjádří vůli nezabývat se návrhem zákona, je tímto usnesením návrh zákona přijat.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 49/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /K ratifikaci mezinárodních smluvbr /a) upravujících práva a povinnosti osob,br /b) spojeneckých, mírových a jiných politických,br /c) z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci,br /d) hospodářských, jež jsou všeobecné povahy,br /e) o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu,br /je třeba souhlasu obou komor Parlamentu.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 50/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Prezidentka republiky má právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy jí byl postoupen.br /(2) O vráceném zákonu hlasuje Poslanecká sněmovna znovu. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Jestliže Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslankyň, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 51/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Přijaté zákony podepisuje předsedkyně Poslanecké sněmovny, prezidentka republiky a předsedkyně vlády.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 52/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen.br /(2) Způsob vyhlášení zákona a mezinárodní smlouvy stanoví zákon.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 53/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Každý poslankyně má právo interpelovat vládu nebo její členky ve věcech jejich působnosti.br /(2) Interpelované členky vlády odpovědí na interpelaci do třiceti dnů ode dne jejího podání.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Hlava třetío:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Moc výkonnáo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 7.2pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 3; text-align: center;span lang=CS style=color: #3c3c3c; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 11.5pt;Prezidentka republikyo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 54/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Prezidentka republiky je hlavou státu.br /(2) Prezidentka republiky je volena v přímých volbách.br /(3) Prezidentka republiky není z výkonu své funkce odpovědná.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 55/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Prezidentka republiky se ujímá úřadu složením slibu. Volební období prezidentky republiky trvá pět let a začíná dnem složení slibu.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 56/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Volba prezidentky republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.br /(2) Prezidentkou republiky je zvolena kandidátka, která obdržela nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voliček. Není-li taková kandidátka, koná se za čtrnáct dnů po začátku prvního kola volby druhé kolo volby, do kterého postupují dvě nejúspěšnější kandidátky z prvního kola volby. Při rovnosti hlasů postupují do druhého kola volby všechny kandidátky, které v prvním kole volby získaly nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voliček, a nejsou-li takové kandidátky alespoň dvě, postupují i kandidátky, které obdrželi druhý nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voliček.br /(3) Prezidentkou republiky je zvolena kandidátka, která obdržela ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voliček. Je-li takových kandidátek více, prezidentka republiky není zvolena a do deseti dnů se vyhlásí nová volba prezidentky republiky.br /(4) Pokud kandidátka, která postoupila do druhého kola volby, přestane být volitelná za prezidentku republiky před druhým kolem volby anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby kandidátka, která v prvním kole volby získala další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voliček. Druhé kolo volby se koná i tehdy, účastní-li se ji pouze jedna kandidátka.br /(5) Navrhovat kandidáta je oprávněna každá občanka České republiky, která dosáhla věku 18 let, podpoří-li její návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občankami České republiky oprávněnými volit prezidentku republiky. Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně dvacet poslankyň nebo nejméně deset senátorek.br /(6) Právo volit má každá občanka České republiky, která dosáhla věku 18 let.br /(7) Volba prezidentky republiky se koná v posledních šedesáti dnech volebního období úřadujícího prezidentky republiky, nejpozději však třicet dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidentky republiky. Uvolní-li se úřad prezidentky republiky, koná se volba prezidentky republiky do devadesáti dnů.br /(8) Volbu prezidentky republiky vyhlašuje předsedkyně Senátu nejpozději devadesát dnů před jejím konáním. Uvolní-li se úřad prezidentky republiky, vyhlásí předsedkyně Senátu volbu prezidentky republiky nejpozději do deseti dnů poté a zároveň nejpozději osmdesát dnů před jejím konáním.br /(9) Není-li funkce předsedkyně Senátu obsazena, vyhlašuje volbu prezidentky republiky předsedkyně Poslanecké sněmovny.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 57/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Prezidentkou republiky může být zvolena občanka, která je volitelná/spanspan style=font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9pt;nbsp;/spanspan style=font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9pt;do Senátu./span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;(2) Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 58/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Další podmínky výkonu volebního práva při volbě prezidentky republiky, jakož i podrobnosti navrhování kandidátek na funkci prezidentky republiky, vyhlašování a provádění volby prezidentky republiky a vyhlašování jejího výsledku a soudní přezkum stanoví zákon.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 59/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Prezidentka republiky složí slib do rukou předsedkyně Senátu na společné schůzi obou komor.br /(2) Slib prezidentky republiky zní: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí..o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 60/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Odmítne-li prezidentka republiky složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na ni, jako by nebyla zvolena.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 61/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Prezidentka republiky se může vzdát svého úřadu do rukou předsedkyně Senátu.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 62/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Prezidentka republikybr /a) jmenuje a odvolává předsedkyni a další členky vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,br /b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,br /c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,br /d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijala nebo kterou odvolala, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,br /e) jmenuje soudkyně Ústavního soudu, její předsedkyni a místopředsedkyně,br /f) jmenuje ze soudkyň předsedkyni a místopředsedkyně Nejvyššího soudu,br /g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení,br /h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního,br /i) podepisuje zákony,br /j) jmenuje prezidentku a viceprezidentku Nejvyššího kontrolního úřadu,br /k) jmenuje členky Bankovní rady České národní banky.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 63/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Prezidentka republiky dálebr /a) zastupuje stát navenek,br /b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členky,br /c) je vrchní velitelkou ozbrojených sil,br /d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,br /e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,br /f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,br /g) jmenuje a povyšuje generálky,br /h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,br /i) jmenuje soudkyně,br /j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,br /k) má právo udělovat amnestii.br /(2) Prezidentce republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.br /(3) Rozhodnutí prezidentky republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedkyně vlády nebo jí pověřenou členku vlády.br /(4) Za rozhodnutí prezidentky republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedkyně vlády nebo jí pověřené členky vlády, odpovídá vláda.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 64/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Prezidentka republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se jí slovo, kdykoliv o to požádá.br /(2) Prezidentka republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členek zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členky otázky, které patří do jejich působnosti.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 65/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Prezidentku republiky nelze po dobu výkonu její funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.br /(2) Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentce republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidentky republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezidentka republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.br /(3) K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorek. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslankyň; nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 66/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Uvolní-li se úřad prezidentky republiky a nová prezidentka republiky ještě není zvolena nebo nesložila slib, rovněž nemůže-li prezidentka republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí podle čl. 63 odst. 1 písm. a) až e) a h) až k) a čl. 63 odst. 2 předsedkyni vlády. Předsedkyni Poslanecké sněmovny přísluší v době, kdy předsedkyně vlády vykonává vymezené funkce prezidentky republiky výkon funkcí prezidentky republiky podle čl. 62 písm. a) až e) a k) a dále čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Senátu; uvolní-li se úřad prezidentky republiky v době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší výkon těchto funkcí předsedkyni Senátu, které též přísluší v době, kdy předsedkyně vlády vykonává vymezené funkce prezidentky republiky, výkon funkce prezidentky republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 7.2pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 3; text-align: center;span lang=CS style=color: #3c3c3c; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 11.5pt;Vládao:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 67/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci.br /(2) Vláda se skládá z předsedkyně vlády, místopředsedkyň vlády a ministryň.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 68/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.br /(2) Předsedkyni vlády jmenuje prezidentka republiky a na její návrh jmenuje ostatní členky vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.br /(3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry.br /(4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se podle odstavce 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje prezidentka republiky předsedkyni vlády na návrh předsedkyně Poslanecké sněmovny.br /(5) V ostatních případech prezidentka republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedkyně vlády ostatní členky vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 69/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Členka vlády skládá slib do rukou prezidentky republiky.br /(2) Slib členky vlády zní: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení..o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 70/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Členka vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu její funkce. Podrobnosti stanoví zákon.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 71/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Vláda může předložit Poslanecké sněmovně žádost o vyslovení důvěry.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 72/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Poslanecká sněmovna může vyslovit vládě nedůvěru.br /(2) Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna, jen je-li podán písemně nejméně padesáti poslankyněmi. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslankyň.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 73/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Předsedkyně vlády podává demisi do rukou prezidentky republiky. Ostatní členky vlády podávají demisi do rukou prezidentky republiky prostřednictvím předsedkyně vlády.br /(2) Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru. Vláda podá demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny.br /(3) Podá-li vláda demisi podle odstavce 2, prezidentka republiky demisi přijme.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 74/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Prezidentka republiky odvolá členku vlády, jestliže to navrhne předsedkyně vlády.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 75/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Prezidentka republiky odvolá vládu, která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna podat.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 76/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Vláda rozhoduje ve sboru.br /(2) K přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členek.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 77/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Předsedkyně vlády organizuje činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti, které jsou jí svěřeny Ústavou nebo jinými zákony.br /(2) Předsedkyni vlády zastupuje místopředsedkyně vlády nebo jiný pověřený člen vlády.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 78/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /K provedení zákona a v její mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předsedkyně vlády a příslušná členka vlády.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 79/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem.br /(2) Právní poměry státních zaměstnankyň v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon.br /(3) Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 80/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení; vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon.br /(2) Postavení a působnost státního zastupitelství stanoví zákon.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Hlava čtvrtáo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Moc soudnío:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 81/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 82/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Soudkyně jsou při výkonu své funkce nezávislé. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.br /(2) Soudkyni nelze proti její vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu; výjimky vyplývající zejména z kárné odpovědnosti stanoví zákon.br /(3) Funkce soudkyně není slučitelná s funkcí prezidentky republiky, členkou Parlamentu ani s jakoukoli funkcí ve veřejné správě; zákon stanoví, se kterými dalšími činnostmi je výkon soudcovské funkce neslučitelný.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 7.2pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 3; text-align: center;span lang=CS style=color: #3c3c3c; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 11.5pt;Ústavní soudo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 83/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 84/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Ústavní soud se skládá z 15 soudkyň, které jsou jmenovány na dobu deseti let.br /(2) Soudkyně Ústavního soudu jmenuje prezidentka republiky se souhlasem Senátu.br /(3) Soudkyní Ústavního soudu může být jmenována bezúhonná občanka, která je volitelná do Senátu, má vysokoškolské právnické vzdělání a byla nejméně deset let činná v právnickém povolání.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 85/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Složením slibu do rukou prezidentky republiky se soudkyně Ústavního soudu ujímá své funkce.br /(2) Slib soudkyně Ústavního soudu zní: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občanky, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně..br /(3) Odmítne-li soudkyně složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl jmenován.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 86/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Soudkyni Ústavního soudu nelze trestně stíhat bez souhlasu Senátu. Odepře-li Senát souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání funkce soudkyně Ústavního soudu vyloučeno.br /(2) Soudkyni Ústavního soudu lze zadržet jen, byla-li dopadena při spáchání trestného činu, anebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedkyni Senátu. Nedá-li předsedkyně Senátu do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadržené soudu, je příslušný orgán povinen ji propustit. Na své první následující schůzi Senát rozhodne o přípustnosti trestního stíhání s konečnou platností.br /(3) Soudkyně Ústavního soudu má právo odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděla v souvislosti s výkonem své funkce, a to i poté, kdy přestala být soudkyní Ústavního soudu.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 87/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Ústavní soud rozhodujebr /a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem,br /b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem,br /c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu,br /d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod,br /e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslankyně nebo senátorky,br /f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslankyně nebo senátorky podle čl. 25,br /g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentce republiky podle čl. 65 odst. 2,br /h) o návrhu prezidentky republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66,br /i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak,br /j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony,br /k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.br /(2) Ústavní soud dále rozhoduje o souladu mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, a to před její ratifikací. Do rozhodnutí Ústavního soudu nemůže být smlouva ratifikována.br /(3) Zákon může stanovit, že namísto Ústavního soudu rozhoduje Nejvyšší správní soudbr /a) o zrušení právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou- li v rozporu se zákonem,br /b) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 88/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Zákon stanoví, kdo a za jakých podmínek je oprávněna podat návrh na zahájení řízení a další pravidla o řízení před Ústavním soudem.br /(2) Soudkyně Ústavního soudu jsou při svém rozhodování vázány pouze ústavním pořádkem a zákonem podle odstavce 1.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 89/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Rozhodnutí Ústavního soudu je vykonatelné, jakmile bylo vyhlášeno způsobem stanoveným zákonem, pokud Ústavní soud o její vykonatelnosti nerozhodl jinak.br /(2) Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby.br /(3) Rozhodnutí Ústavního soudu, kterým byl podle čl. 87 odst. 2 vysloven nesoulad mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem, brání ratifikaci smlouvy do doby, než bude nesoulad odstraněn.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 7.2pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 3; text-align: center;span lang=CS style=color: #3c3c3c; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 11.5pt;Soudyo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 90/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 91/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy. Zákon může stanovit jejich jiné označení.br /(2) Působnost a organizaci soudů stanoví zákon.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 92/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Nejvyšší soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 93/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Soudkyně je jmenována do funkce prezidentkou republiky bez časového omezení. Své funkce se ujímá složením slibu.br /(2) Soudkyní může být jmenována bezúhonná občanka, která má vysokoškolské právnické vzdělání. Další předpoklady a postup stanoví zákon.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 94/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Zákon stanoví případy, kdy soudkyně rozhodují v senátu a jaké je jeho složení. V ostatních případech rozhodují jako samosoudkyně.br /(2) Zákon může stanovit, ve kterých věcech a jakým způsobem se na rozhodování soudů podílejí vedle soudkyň i další občanky.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 95/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Soudkyně je při rozhodování vázána zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněna posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.br /(2) Dojde-li soud k závěru, že zákon, jejíž má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 96/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Všechny účastnice řízení mají před soudem rovná práva.br /(2) Jednání před soudem je ústní a veřejné; výjimky stanoví zákon. Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Hlava pátáo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Nejvyšší kontrolní úřado:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 97/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.br /(2) Prezidentku a viceprezidentku Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje prezidentka republiky na návrh Poslanecké sněmovny.br /(3) Postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti stanoví zákon.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Hlava šestáo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Česká národní bankao:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 98/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.br /(2) Postavení, působnost a další podrobnosti stanoví zákon.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Hlava sedmáo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Územní samosprávao:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 99/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 100/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanek, která mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou správními obvody.br /(2) Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku.br /(3) Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen ústavním zákonem.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 101/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.br /(2) Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován zastupitelstvem.br /(3) Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.br /(4) Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 102/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Členky zastupitelstev jsou voleny tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.br /(2) Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zákon stanoví za jakých podmínek se vyhlásí nové volby zastupitelstva před uplynutím její funkčního období.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;br //divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 104/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.br /(2) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku.br /(3) Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 105/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Hlava osmáo:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: 9.6pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 18.0pt; mso-outline-level: 2; text-align: center;span lang=CS style=color: #426c95; font-family: quot;georgiaquot; , serif; font-size: 13.0pt;Přechodná a závěrečná ustanovenío:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 106/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Dnem účinnosti této Ústavy se Česká národní rada stává Poslaneckou sněmovnou, jejíž volební období skončí dnem 6. června 1996.nbsp;/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;(2) Do doby zvolení Senátu podle Ústavy vykonává funkce Senátu Prozatímní Senát. Prozatímní Senát se ustaví způsobem, který stanoví ústavní zákon. Do nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává funkce Senátu Poslanecká sněmovna.br /(3) Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit, dokud vykonává funkci Senátu podle odstavce 2.br /(4) Do přijetí zákonů o jednacím řádu komor se postupuje v jednotlivých komorách podle jednacího řádu České národní rady.o:p/o:p/span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 107/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Zákon o volbách do Senátu stanoví, jakým způsobem se při prvních volbách do Senátu určí třetina senátorek, jejichž volební období bude dvouleté, a třetina senátorek, jejichž volební období bude čtyřleté.br /(2) Zasedání Senátu svolá prezidentka republiky tak, aby bylo zahájeno nejpozději třicátý den po dni voleb; neučiní-li tak, sejde se Senát třicátý den po dni voleb.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 108/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Vláda České republiky jmenovaná po volbách v roce 1992 a vykonávající svou funkci ke dni účinnosti Ústavy se považuje za vládu jmenovanou podle této Ústavy.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 109/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Do doby zřízení státního zastupitelství vykonává její funkce prokuratura České republiky.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 110/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Do 31. prosince 1993 tvoří soustavu soudů též vojenské soudy.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 111/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Soudkyně všech soudů České republiky vykonávající funkci soudkyně ke dni nabytí účinnosti této Ústavy se považují za soudkyně jmenované podle Ústavy České republiky.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 112/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /(1) Ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava,nbsp;/spanspan lang=CS style=color: #3c3c3c; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9pt;span style=color: #3c3c3c;Listina základních práv a svobod/span/spanspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady upravující státní hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992.br /(2) Zrušují se dosavadní Ústava, ústavní zákon o československé federaci, ústavní zákony, které je měnily a doplňovaly, a ústavní zákon České národní rady č. 67/1990 Sb., o státních symbolech České republiky.br /(3) Ostatní ústavní zákony platné na území České republiky ke dni účinnosti této Ústavy mají sílu zákona.o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br //span/divdiv align=center class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;Článek 113/span/bspan lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;span lang=CS style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 9.0pt;br /Tato Ústava nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993./span/divLL. M. studium v USA

5. 11. 2018, 21:30 | JINÉ PRÁVO | Jan Petrov

div dir=ltr style=text-align: left; trbidi=onFulbrightova nadace Vás zve na LL. M. Fair, kde se můžete setkat se zástupci 15 amerických law schools a dozvědět se o jejich nabídce LL. M. programů a stipendií. Kdy: 13. listopadu, 15:00 až 17:00. Kde: Lázeňská 5, Praha 1. a href=https://www.fulbright.cz/en/akce/llm/bRegistrace a bližší údaje zde./b/a/divŠtěpán Paulík a Karolina Michková: Náboženský smír o krok dál v nedohlednu

1. 11. 2018, 07:30 | JINÉ PRÁVO | Zuzana Vikarská

ia href=https://twitter.com/lubomir_volny/status/1055723598567104512 target=_blankOk, kašlu na Protievropanský soud proti lidským právům Evropanů./a/ibr /br /Tyto a další podobné komentáře se v posledních dnech objevují na sociálních médiích v reakci na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případu a href=http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187188 target=_blankE.S. proti Rakousku/a. ESLP v něm výrok, že Mohamed je pedofil, odmítl chránit právem na svobodu projevu zaručeného Úmluvou pro lidská práva (dále Úmluva). Stěžovatelka E.S. podala stížnost poté, co ji domácí soudy v Rakousku uložily pokutu 480 EUR (cca 12 000 Kč) za výroky o prorokovi Mohamedovi. Stěžovatelka před publikem na semináři pořádaným Svobodnou stranou Rakouska vyprávěla historku, kde se ptala své vlastní sestry, jak by jinak vysvětlila vztah mezi 56letým Mohamedem a 6letou Aishou než jako pedofilní (§13). Celý případ tím, že se dostal až k ESLP, získal evropský rozměr.br /a name=’more’/abr /br /Nicméně autoři článku jsou toho názoru, že ESLP nepřiměřeně omezil právo na svobodu projevu za použití nepřesvědčivé argumentace. Zaprvé, rakouské právo v podstatě kriminalizuje blasfemii, což je ve světle svobody slova a řady doporučujících stanovisek v rámci Evropy nepřijatelné. Zadruhé, omezení svobody slova nesledovalo legitimní cíl. Zatřetí, hranici pro přijatelnost omezení svobody projevu byla ESLP nastavena příliš nízko.br /br /BLASFEMIE JAKO PŘIJATELNÉ OMEZENÍ SVOBODY SLOVA?br /br /Na jednu stranu například a href=https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2008)026-e target=_blankBenátská komise/a doporučuje, aby byla blasfemie dekriminalizována (viz §28 citovaného rozsudku ESLP). Na druhou stranu není blasfemie jednotně definována, a to ani v judikatuře ESLP. K podobným závěrům dochází více nadnárodních těles, které ESLP v rozsudku uvádí (§26-§31). ESLP každopádně definici blasfemie nepřímo poskytuje v bodě 35. Rakouský trestní zákoník stanoví, že:br /br /„iKaždý, kdo svým jednáním může vyvolat opodstatněné rozhořčení, a kdo veřejně znevažuje nebo uráží osobu, která je předmětem uctívání církve nebo náboženské komunity (…) bude potrestán šestiměsíčním odnětím svobody nebo denní pokutou po maximální dobu 365 dní./i“ (§32)br /br /Podle ESLP se inkriminované ustanovení rakouského trestního zákoníku, na jehož základě byl uložen trest stěžovatelce, liší od kriminalizace blasfemie tím, že navíc stanoví podmínku opodstatněného rozhořčení (§54). Veřejné znevažování nebo urážení náboženstvím uctívané osoby by samo o sobě byla blasfemie, s podmínkou způsobilosti vyvolat opodstatněné rozhořčení už nikoliv.br /br /I laický čtenář se musí zarazit. Co je opodstatněné rozhořčení? O jak moc široký pojem se jedná? Jak je nastavena laťka, aby vyvolané rozhořčení bylo „opodstatněné“? Je vůbec možné urážet uctívanou osobu nějakého náboženství, aniž by se nenašel věřící, který byl „opodstatněně rozhořčen“? Tyto otázky a absence odpovědí na ně ze strany ESLP vyvolávají pocit, že se nepovedlo nakreslit dělící linii mezi blasfemií a citovaným ustanovením. S takto nakreslenou dělící čárou budou blasfemické výroky téměř vždy způsobilé vyvolat opodstatněné rozhořčení. ESLP akorát připravil půdu na následné omezení ochrany svobody slova.br /br /SLEDUJE OPRAVDU RAKOUSKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA LEGITIMNÍ CÍL?br /br /Úmluva na základě článku 10/2 umožňuje omezit právo na svobodu projevu za splnění tří podmínek: takové omezení je předepsáno právem, sleduje legitimní cíl, přičemž legitimní cíle jsou v Úmluvě vyjmenovány, a je nezbytné v demokratické společnosti. Jedním z legitimních cílů, které může prostředek (tedy zákon, rozsudek či např. rozhodnutí státního orgánu) omezující lidské právo sledovat, je ochrana lidských práv třetích osob. Jedním z práv třetích osob je právo na náboženské vyznání podle článku 9 Úmluvy. ESLP přijal výklad rakouské vlády (§41), podle níž citované ustanovení rakouského trestního zákoníku mělo chránit náboženský smír v rakouské společnosti a náboženské cítění věřících. Problém je, že jen stěží lze hledat oporu pro lidské právo na náboženské cítění podle článku 9 Úmluvy. A ještě hůř si lze představit, že v konkrétním případě povede aplikace trestního zákona k většímu náboženskému smíru, když ve skutečnosti vyzbrojí členy Svobodné strany Rakouska (a další extrémně pravicové strany) argumentem, že se jejich výpady proti Islámu snaží rakouský stát, resp. evropské instituce umlčet. ESLP tak neměl nekriticky přijmout názor rakouské vlády a spíš se sám měl pídit po legitimním cíli rakouské právní úpravy, pokud vůbec nějaký je.br /br /HRANICE PRO OSPRAVEDLNĚNÉ OMEZENÍ SVOBODY PROJEVU JE PŘÍLIŠ NÍZKÁbr /br /iCo rozsudku E.S. proti Rakousku předcházelo?nbsp;/ibr /ibr //iHistoricky ESLP zdůrazňuje důležitost práva na svobodu projevu. V pomalu legendárním rozsudku a href=http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57499 target=_blankHandyside proti Spojenému království/a, kde ESLP konstatoval, že svoboda slova je jeden z fundamentálních základů demokratické společnosti a že svobodou projevu jsou chráněny nejen výroky, které nejsou urážlivé, ale i výroky, které uráží, šokují či znepokojují. Obecně tak právem na svobodu projevu nejsou chráněny zejména výroky, které šíří, podněcují nebo ospravedlňují nenávist na základě netolerance.br /br /Pro rozebíraný rozsudek si ESLP vytvořil půdu pod nohami již v rozsudku a href=http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57897 target=_blankOtto-Preminger-Institut proti Rakousku/a z roku 1987, kde rakouské soudy zcenzurovaly projekci filmu namířeného proti Hospodinovi, Ježíšovi nebo Panně Marii na základě stejného ustanovení trestního zákoníku. Zaprvé, ESLP již zde přijal postoj Rakouska, že ustanovení trestního zákoníku sleduje legitimní cíle ve smyslu Úmluvy (§48). Zadruhé, ESLP snížil laťku pro ospravedlnění omezení svobody slova ve vztahu k pozitivním závazkům vyplývajícím z práva na svobodu náboženského vyznání. Konkrétně konstatoval, že mohou být potlačeny takové výroky, které jsou „bezdůvodně urážlivé“, a proto nijak nepřispívají do otevřené veřejné debaty (§49).br /br /Tento precedenční rozsudek se ovšem lišil od rozsudku E.S. proti Rakousku v několika podstatných faktorech. Zaprvé, případ se týkal filmu primárně zaměřeného proti křesťanství, nikoliv výroku proti Islámu. Zadruhé, ESLP stejně jako v námi kritizovaném případě vymezil prostor pro uvážení jako široký, pak jej ale respektoval a úvahy domácích soudů příliš nekomentoval. Zatřetí, obdobně když obecně vymezil laťku pro omezení svobody slova, tak ji pak na konkrétní případ také na rozdíl od námi kritizovaného případu aplikoval. Začtvrté, vymezil prostor pro uvážení pro Rakousko jako „určitý“ (§50). V novějším rozsudku už byl prostor pro uvážení široký (E.S., §50). Prostor pro uvážení je prostor, v němž stát může omezovat lidská práva chráněná Úmluvou, aniž by je porušil. Doktrína prostoru pro uvážení pramení z faktu, že ESLP není v nejlepší pozici, aby posuzoval některé národní otázky. Zapáté, proti většinovému odůvodnění disentovali 3 ze 7 soudců. V E.S. proti Rakousku nedisentoval ani jeden soudce.br /br /iHodnotové soudy vs. tvrzení skutečností/ibr /br /Obecně při rozhodování o svobodě projevu jde o to, zda pronesené výroky byly hodnotové soudy nebo tvrzení skutečnosti. Tvrzením skutečnosti lze prokázat jejich pravdivost, kdežto hodnotové soudy se pouze musí zakládat na faktických podkladech. Hodnotovým soudům je obecně poskytnuta větší ochrana než tvrzením skutečnosti. ESLP shledal, že napadená prohlášení byla hodnotovými soudy (§48). Zde se dostáváme k jednomu z nejvíce problematických argumentů, který ESLP použil. ESLP totiž souhlasil se stanoviskem rakouských soudů, že prohlášení stěžovatelky byla hodnotovými soudy bez dostatečných faktických podkladů. Rakouské soudy tento názor odůvodnily tím, že stěžovatelka subjektivně označila pedofilii za Mohamedovu obecnou sexuální preferenci, přičemž vyšly z medicínské definice pedofilie, a že se jí nepodařilo neutrálně informovat své obecenstvo o historickém pozadí, což v důsledku zabránilo vážné debatě o tomto problému (§52-§55).br /br /Je tedy otázkou, zda ESLP nedává příliš vysokou laťku pro to, co může být považováno za hodnotové soudy s dostatečnými faktickými podklady, tedy jaká prohlášení ještě může chránit právo na svobodu projevu. Požadavek, aby prohlášení vycházející z hodnotových soudů byla neutrální a pravdivá (stěžovatelka měla obecenstvo seznámit s historickým pozadím) totiž přímo odporuje samotnému smyslu hodnotových soudů a dává je na roveň tvrzení skutečnosti.br /br /Soud zde totiž připouští, aby již nadále nebyly chráněny hodnotové soudy, které nebudou podány objektivním způsobem, které ide facto/i nebudou pravdivé a které objektivně nepřispějí do veřejné debaty. Požadavek přispívání do veřejné debaty má ale rdousící efekt na jakoukoliv veřejnou debatu, neboť základním smyslem debaty je, že lidé s různými názory diskutují. Důsledkem může být stav, kdy se určitá názorová skupina bude předem bát pod hrozbou sankcí do debaty zapojit. Otázkou navíc je, jakým způsobem je možné hodnotit, která prohlášení objektivně přispívají do veřejné debaty a která nikoliv.br /br /iUrážlivá prohlášenínbsp;/ibr /br /Dalším problémem v argumentaci byla jeho kontradiktornost. Soud zmínil svou předchozí judikaturu, ve které stanovil, že svoboda projevu se vztahuje nejen na informace či myšlenky, které jsou přijaty příznivě nebo nahlíženy jako neurážlivé, ale i takové, které uráží, šokují nebo znepokojují. Dále také zmínil stanovisko, že náboženské skupiny musí tolerovat a přijmout popírání jejich víry, a dokonce i propagaci doktrín, které jsou nepřátelské vůči jejich víře (§42).br /br /ESLP ale výslovně schvaluje stanovisko rakouských soudů, které přijímají kritérium pro oprávněný zásah do svobody projevu v podobě možnosti prohlášení vyvolat odůvodněné rozhořčení. Co přesně odůvodněné rozhořčení je se ale od rakouských soudů ani od ESLP nedozvídáme. Tím mimo jiné poněkud nekonzistentně neaplikuje sebou nastavenou laťku „bezdůvodné urážlivosti“, kterou si sám dříve v rozsudku ESLP vytyčil (§49). Místy navíc laťku – vnitřně nekonzistentně – nastavuje ESLP ještě níž. Nejděsivější je věta, že „[stěžovatelka] mohla očekávat, že součástí publika [na semináři] budou osoby, které by mohly její výroky urazit.“ (§51) Zdá se tak, že z citované pasáže rozsudku Handyside proti Velké Británii se stává naprosto vyprázdněná floskule, kterou ESLP jen pro formu na začátku uvádí.br /br /ZÁVĚRbr /br /Rozsudek E.S. proti Rakousku se do análů zapíše jako jedno z kontroverzních rozhodnutí ESLP. Otevírá prostor k diskuzi nad tím, co v dnešní době znamená svoboda projevu a jak se bude dále vyvíjet. Autoři článku dospívají k závěru, že argumentace ESLP nebyla příliš přesvědčivá, protože byla vnitřně nekonzistentní a příliš benevolentní ve vztahu k Rakousku, a otevřela Pandořinu skříňku s omezeními na svobodu projevu. Nadto je patrné, že politicky si ESLP „dal vlastní gól“, protože se mu povedlo dosáhnout přesného opaku, než dle odůvodnění původně chtěl. Snaha takto nepřesvědčivě umlčet kritiky Islámu jako je Svobodná strana Rakouska je naopak rétoricky vyzbrojuje pádnými argumenty. Náboženský smír se tak o krok posunul do nedohledna.Soudce Brett Kavanaugh a složení Nejvyššího soudu USA

16. 10. 2018, 10:27 | JINÉ PRÁVO | Lukáš Hoder

div style=text-align: justify;Novým soudcem SCOTUS byl nedávno schválen Brett Kavanaugh, a stal se tak členem exkluzivního klubu, který za 229 let let existence této instituce tvoří 114 členů. V novinách NYT následně vydali a href=https://www.nytimes.com/interactive/2018/10/08/us/politics/how-kavanaugh-fits-in-among-supreme-court-justices.htmlpěknou grafiku/a, která rozděluje všechny historické soudce SCOTUS podle několika málo kritérií, jako je rasa, pohlaví, vzdělání, náboženství. Sice se Američané neustále snaží o rovnost,nbsp; zdá se mi ale, že výsledkem je spíš zvýrazňování rozdílů. Nicméně, zde jsou některé výsledky přehledu NYT./divdiv style=text-align: justify;/divbr /div style=text-align: justify;Běloši (111) a ostatní (3)./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv class=separator style=clear: both; text-align: center;a href=https://3.bp.blogspot.com/-D5m2WFnVCQI/W8Wgk9YGd3I/AAAAAAAALlk/QLShHSlvPfYtcNDi6ofCvkG0JG-f0IilQCLcBGAs/s1600/bb.jpg imageanchor=1 style=margin-left: 1em; margin-right: 1em;img border=0 data-original-height=409 data-original-width=664 height=393 src=https://3.bp.blogspot.com/-D5m2WFnVCQI/W8Wgk9YGd3I/AAAAAAAALlk/QLShHSlvPfYtcNDi6ofCvkG0JG-f0IilQCLcBGAs/s640/bb.jpg width=640 //a/divdiv style=text-align: justify;br /a name=’more’/abr //divdiv style=text-align: justify;Muži (110) a ženy (4)./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv class=separator style=clear: both; text-align: center;a href=https://4.bp.blogspot.com/-dEjszl9ybfQ/W8WgtFFnavI/AAAAAAAALls/m-0cVQiwENEZAc-Jy5DAQ6SlRCunzurGACLcBGAs/s1600/cc.jpg imageanchor=1 style=margin-left: 1em; margin-right: 1em;img border=0 data-original-height=382 data-original-width=669 height=363 src=https://4.bp.blogspot.com/-dEjszl9ybfQ/W8WgtFFnavI/AAAAAAAALls/m-0cVQiwENEZAc-Jy5DAQ6SlRCunzurGACLcBGAs/s640/cc.jpg width=640 //a/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;A teď trochu zajímavější. Původně byl SCOTUS dlouhou dobu takřka úplně protestantský, nyní je většinově katolický a židovský./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv class=separator style=clear: both; text-align: center;a href=https://1.bp.blogspot.com/-QQvGgp4Bfjs/W8WgxrCHwdI/AAAAAAAALlw/1znzVJQgJtM75W1gjmC8kSERPbxjCotVQCLcBGAs/s1600/dd.jpg imageanchor=1 style=margin-left: 1em; margin-right: 1em;img border=0 data-original-height=523 data-original-width=1069 height=312 src=https://1.bp.blogspot.com/-QQvGgp4Bfjs/W8WgxrCHwdI/AAAAAAAALlw/1znzVJQgJtM75W1gjmC8kSERPbxjCotVQCLcBGAs/s640/dd.jpg width=640 //a/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Jak jsem na JP a href=http://jinepravo.blogspot.com/2018/04/jak-se-stat-advokatem-v-bostonu-v-roce.htmlpsal už dříve/a, ve starých dobách advokáti nebo soudci nemuseli v USA absolvovat právnickou fakultu. Stačilo, když prošli jakousi koncipienturou u zkušeného advokáta. To se následně změnilo a v posledních 30 letech už soudci SCOTUS pochází pouze ze tří škol - Harvard, Columbia a Yale./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv class=separator style=clear: both; text-align: center;a href=https://4.bp.blogspot.com/-760yRaONWvw/W8Wg9OA-uQI/AAAAAAAALl4/J7PEXAAeS6kLMQwuZizsF1lWur-fF9HUACLcBGAs/s1600/ee.jpg imageanchor=1 style=margin-left: 1em; margin-right: 1em;img border=0 data-original-height=518 data-original-width=1050 height=314 src=https://4.bp.blogspot.com/-760yRaONWvw/W8Wg9OA-uQI/AAAAAAAALl4/J7PEXAAeS6kLMQwuZizsF1lWur-fF9HUACLcBGAs/s640/ee.jpg width=640 //a/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;br //divCentrum pro lidská práva a demokratizaci hledá nové stážisty/stážistky

15. 10. 2018, 09:28 | JINÉ PRÁVO | Lukáš Hoder

div style=text-align: justify;Centrum pro lidská práva a demokratizaci, odborné akademické centrum pro studium lidských práv, hledá nové stážisty/stážistky pro pravidelné měsíční psaní článků do Bulletinu o lidských právech a další aktivity Centra v tematických oblastech: Mezinárodní trestní spravedlnost, Evropský systém ochrany lidských práv, Mezinárodní politika, byznys a lidská práva, a Česká republika a lidská práva./divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;Zájemci nechť pošlou do b20. října 2018/b na e-mailovou adresu info@centrumlidskaprava.cz zprávu obsahující v předmětu slovo „Stáž“ a za pomlčkou název tematické oblasti, které by se chtěli věnovat. Do obsahu zprávy uveďte krátké zdůvodnění svého zájmu a do přílohy e-mailu přiložte svůj životopis./divdiv style=text-align: justify;/diva name=’more’/abr /br /div style=text-align: justify;Více informací zde:nbsp;http://www.centrumlidskaprava.cz/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv class=separator style=clear: both; text-align: center;a href=https://4.bp.blogspot.com/-ZY4L9OMDk_g/W8RBmlbm6KI/AAAAAAAALlU/7Ky0808YA-0Gn4cftsCcTVc9Sl_vXZs1ACLcBGAs/s1600/Vyzva%2Bnovym%2Bstazistum%2B2018.jpg imageanchor=1 style=clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;img border=0 data-original-height=1600 data-original-width=1132 height=400 src=https://4.bp.blogspot.com/-ZY4L9OMDk_g/W8RBmlbm6KI/AAAAAAAALlU/7Ky0808YA-0Gn4cftsCcTVc9Sl_vXZs1ACLcBGAs/s400/Vyzva%2Bnovym%2Bstazistum%2B2018.jpg width=282 //a/divdiv style=text-align: justify;br //divNabídka míst asistentů na Obvodním soudu pro Prahu 9

13. 10. 2018, 12:42 | JINÉ PRÁVO | Jan Exner

div dir=ltr style=text-align: left; trbidi=ondiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Obvodní soud pro Prahu 9 se sídlem v Justičním areálu Na Míčánkách (Praha 10 – Vršovice) hledá asistenty soudce, zejm. pro civilní úsek soudu./span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;/span/diva name=’more’/aspan style=font-family: georgia, quot;times new romanquot;, serif; text-align: justify;Jedná se o práci v pracovním poměru založeném jmenováním a hodnocenou podle stupnice platových tarifů (nařízení vlády č. 341/2017 Sb.). Náplní práce asistenta je samostatná rozhodovací činnost (jinak svěřená zákonem vyšším soudním úředníkům) a úzká spolupráce s konkrétním soudcem při rozhodování v prvním stupni (příprava právních analýz, další odborná právnická činnost spojená s přípravou a projednáním soudních případů). Nástup možný dle dohody./spanbr /div style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Požadujeme:nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanstátní občanství ČR,nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právo a právní věda, ve studijním oboru práva na veřejné vysoké škole v ČR,nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanuživatelská znalost práce na PC,nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanflexibilita, analytické myšlení, samostatnost, odpovědnost, spolehlivost, trestní a morální bezúhonnost,nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanpředchozí praxe vítána - není podmínkou.nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Nabízíme:nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;-span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanpříjemné pracovní prostředínbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;-span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanstravenkynbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;-span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /span5 týdnů dovolenénbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;-span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /span5 dnů indispozičního volnanbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;-span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanpříspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spořenínbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;-span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanpříspěvky z FKSP na další kulturní a společenské akcenbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;-span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanjistotu stálého zaměstnánínbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;-span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanmožnost dalšího odborného a profesního růstunbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;K přihlášce k účasti ve výběrovém řízení přiložte:nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;-span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanstrukturovaný profesní životopisnbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;-span class=Apple-tab-span style=white-space: pre; /spanSouhlas se zpracováním osobních údajů: Poskytnutím osobních údajů Obvodnímu soudu pro Prahu 9 prostřednictvím požadovaných podkladů pro výběrové řízení na pracovní pozici udělujete souhlas Obvodnímu soudu pro Prahu 9 dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES, se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění výběrového řízení na pracovní pozici. Udělený souhlas máte právo kdykoliv odvolat, v takovém případě se však již nadále nemůžete účastnit výběrového řízení na pracovní pozici./span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Přihlášky zasílejte a s dotazy kontaktujte paní Vendulku Novákovou (personalistku): vnovakova@osoud.pha9.justice.cz, tel. 251 443 243nbsp;/span/divdivbr //div/divRozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Mutu a Pechstein proti Švýcarsku: vítězství pro Arbitrážní soud pro sport. Nebo ne?

7. 10. 2018, 10:21 | JINÉ PRÁVO | Jan Exner

div dir=ltr style=text-align: left; trbidi=ondiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Evropský soud pro lidská práva vynesl v úterý 2. října 2018 dlouho očekávaný rozsudek ve věci a href=https://hudoc.echr.coe.int/eng#{quot;itemidquot;:[quot;001-186434quot;]} target=_blankMutu a Pechstein proti Švýcarsku/a. Dle závěrů ESLP je rozhodčí řízení před a href=http://www.tas-cas.org/en/index.html target=_blankArbitrážním soudem pro sport/a v Lausanne nucené a musí tak splňovat všechny podmínky spravedlivého procesu dle čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. ESLP zároveň rozhodl, že CAS je nezávislým a nestranným soudem zřízený zákonem. Švýcarsko však přesto porušilo Úmluvu tím, že CAS odepřel Claudii Pechstein právo na veřejné projednání jejího případu.nbsp;/spanbr /span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;/spanbr /a name=’more’/a/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Rumunský fotbalista a href=https://en.wikipedia.org/wiki/Adrian_Mutu target=_blankAdrian Mutu/a přestoupil v roce 2003 z AC Parma do FC Chelsea. O rok později odhalila dopingová kontrola přítomnost kokainu v jeho těle, v čehož důsledku s ním FC Chelsea okamžitě ukončila spolupráci. Rozhodnutí FC Chelsea potvrdily i odvolací komise anglické Premiere League a Arbitrážní soud pro sport (CAS), které dospěly k závěru, že Mutu porušil smlouvu „bez spravedlivého důvodu.“ Rozhodčí komise Mezinárodní federace fotbalových asociací následně přiřkla FC Chelsea kompenzaci ve výši 17 milionů eur, což CAS později potvrdil. Mutu napadl rozhodnutí CAS před švýcarským Federálním nejvyšším soudem (SFT) a stěžoval si především na to, že CAS není nezávislýmnbsp;/spanspan style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;a nestranným soudem. Dle jeho názoru navíc existuje spojení mezi jedním z rozhodců a advokátní kanceláří hájící zájmy FC Chelsea. Jiný z arbitrů měl porušit své povinnosti tím, že rozhodoval jak spor o ukončení smlouvy, tak i případ týkající se finanční kompenzace. SFT odvolání zamítl s tím, že CAS i jeho rozhodci jsou nezávislí a nestranní.nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Co se týká a href=http://www.claudia-pechstein.de/ target=_blankClaudie Pechstein/a, disciplinární komise Mezinárodní bruslařské federace (ISU) odsoudila v roce 2009 německou rychlobruslařku za doping a udělila jí mimo jiné trest zákazu činnosti na dva roky. Pechstein se odvolala ke CAS, který však navzdory explicitní žádosti rychlobruslařky o veřejné projednání případu rozhodoval za zavřenými dveřmi. CAS následně rozhodnutí disciplinární komise ISU potvrdil, proti čemuž se Pechstein rovněž odvolala k SFT a tvrdila, že CAS není nezávislým a nestranným soudem. Stěžovala si především na systém nominace jednotlivých rozhodců CAS a navíc uvedla, že CAS porušil její právo na veřejné projednání případu. I její odvolán však SFT zamítl. Claudia Pechstein pravidelně zveřejňuje veškeré dokumenty a informace o svém případu a href=http://www.claudia-pechstein.de/Englisch/isu.php target=_blankzde/a.nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Oba sportovci podali v roce 2010 stížnost proti rozhodnutím SFT k ESLP a shodně tvrdili porušení práva na spravedlivý proces zaručeného čl. 6 Úmluvy, jelikož nepovažovali CAS za „nezávislý a nestranný soud“. O osm let později rozhodl senát ESLP v poměru 5:2 o tom, že CAS je nezávislý a nestranný soud ve smyslu čl. 6 Úmluvy a Švýcarsko v tomto ohledu Úmluvu neporušilo. ESLP však zároveň jednomyslně uznal, že Švýcarsko porušilo Úmluvu tím, že nezaručilo Claudii Pechstein právo na veřejné projednání jejího případu před CAS. Zajímavý a pro sportovní prostředí velmi významný však není pouze výsledek tohoto případu. Pro budoucnost CAS a rozhodování sporů ve sportu obecně jsou důležité i jednotlivé úvahy, které vedly ESLP k uvedenému rozhodnutí. Ty nabízejí silné argumenty pro to, že CAS je orgánem, který rozhoduje sportovní spory při respektování práva sportovců na spravedlivý proces. Všichni členové senátu, a zejména dva autoři disentního stanoviska, však zároveň zvedají varovný prst a upozorňují na to, že ne vše je tak růžové, jak se může na první pohled zdát.nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;ESLP na úvod podotýká, že systém Úmluvy nebrání tomu, aby rozhodčí orgány řešily spory mezi jednotlivci a že arbitrážní doložky v principu neporušují Úmluvu. ESLP se však zároveň zabýval otázkou, zda sportovci přistupují na arbitráž svobodně. Jinými slovy, ESLP zkoumal, zda se sportovci vzdávají svých práv garantovaných čl. 6 Úmluvy ve prospěch CAS, případně jiných arbitrážních orgánů rozhodujících sportovní spory, „svobodně, zákonně a jednoznačným způsobem.“ ESLP v tomto ohledu podle mého názoru správně uznává, že arbitráž před CAS je nucená, nikoliv svobodná. Sportovci mají na začátku kariéry dvě možnosti - sportovat pro radost, nebo profesionálně. Pokud se rozhodnou pro druhou možnost, nemají na vybranou a musejí se podřídit pravidlům příslušné sportovní organizace, včetně časté rozhodčí doložky ve prospěch CAS. V takovém případě žádná svobodná volba neexistuje. V konkrétním případě Claudie Pechstein ESLP uvedl, že její volba CAS nebyla svobodná, jelikož musela přijmout rozhodčí doložku ISU ve prospěch CAS, pokud se chtěla věnovat povolání profesionální rychlobruslařky. Adrian Mutu neměl dle ESLP možnost jednoznačným způsobem určit, aby byl jeho spor rozhodnut nezávislým a nestranným tribunálem, a to vzhledem k namítané podjatosti rozhodce nominovaného FC Chelsea.nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;V důsledku toho, že arbitráž před CAS je nucená, se ESLP dále zabýval otázkou, zda CAS splňuje podmínky kladené na něj čl. 6 odst. 1 Úmluvy. ESLP nejprve zkoumal, zda je CAS „soudem zřízeným zákonem.“ Pět soudců senátu ESLP se shodlo v tom, že CAS má pravomoc založenou právním předpisem rozhodovat spory, které jsou mu svěřeny, a že jeho rozhodnutí lze považovat za soudní. To dle většinového názoru ESLP potvrzuje i skutečnost, že sportovci mohou napadnout nálezy CAS před SFT, který je dlouhodobě považuje za „skutečné rozsudky srovnatelné s rozhodnutími státních soudů.“nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Soudkyně Keller a soudce Serghides však v jejich společném disentním stanovisku upozorňují na rozsudek ESLP ve věci a href=https://hudoc.echr.coe.int/eng#{quot;itemidquot;:[quot;001-101333quot;]} target=_blankSuda proti České republice/a, ve kterém ESLP dospěl k závěru, že tamní rozhodčí soud nebyl „soudem zřízeným zákonem“, jelikož byl jednak složen z rozhodců, kteří figurovali na seznamu vytvořeném společností s ručením omezením, a jednak rozhodoval na základě rozhodčí doložky. Keller a Serghides uvádějí, že CAS je rozhodčím orgánem bez právní osobnosti, který je součástí a href=http://www.tas-cas.org/en/icas/code-statutes-of-icas-and-cas.html target=_blankMezinárodní rady pro sportovní arbitráž (ICAS)/a, nadace založené podle švýcarského práva. Disentující soukyně a soudce tak přirovnávají CAS k rozhodčímu soudu dle rozsudku Suda. Keller a Serghides se dále domnívají, že CAS není soudem „zřízeným zákonem“ vzhledem k jeho soukromoprávním kořenům a vzhledem k tomu, že ani jeho věcná a místní příslušnost nemají zákonný základ. Většinu senátu však nepřesvědčili.nbsp;/spanspan style=text-align: left;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;A mě taky ne. Přestože je CAS součástí nadace založené dle švýcarského soukromého práva, rozhoduje na základě hmotných i procesních právních pravidel o právech a povinnostech jednotlivců. Jeho rozhodnutí lze podle mého názoru považovat za soudní ve smyslu judikatury ESLP, a to i vzhledem k možnosti odvolání k SFT. nbsp;nbsp;/span/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;ESLP se následně zabýval klíčovou otázkou, zda je CAS „nezávislý a nestranný soud“ ve smyslu čl. 6 Úmluvy. Claudia Pechstein na podporu svého opačného tvrzení uvedla zejména to, systém nominace rozhodců CAS postrádá rovnováhu mezi sportovci a sportovními organizacemi. ESLP v rozsudku vychází ze skutečnosti, že rozhodčí senát CAS tvořili tři rozhodci vybraní stranami sporu z uzavřeného seznamu více než 300 rozhodců, jehož podobu a vedení má na starosti ICAS. Ta je složená z 20 zástupců – po čtyřech z mezinárodních sportovních federací, Asociace národních olympijských výborů (ANOC), Mezinárodního olympijského výboru (MOV), řad sportovců a nezávislých odborníků. Dle ESLP nepředložila Claudia Pechstein žádné důkazy o absenci nezávislosti a nestrannosti rozhodců CAS obecně ani v jejím konkrétním případě. ESLP sice uznává, že mezinárodní sportovní federace, ANOC a MOV mají výrazný vliv na podobu seznamu rozhodců CAS. Zároveň však podotýká, že z tohoto vlivu neplyne nedostatek nezávislosti a nestrannosti rozhodců CAS ani obecně ani v konkrétním případě Claudie Pechstein./span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;ESLP odmítl argumenty směřující k absenci nezávislosti a nestrannosti CAS a jeho rozhodců i v případě Adriana Mutu. Ten si stěžoval především na to, že jeden a ten samý rozhodce rozhodoval o ukončení jeho smlouvy v roce 2005 i kompenzaci pro FC Chelsea v roce 2009. Přestože v obou případech šlo o shodné skutkové okolnosti, ESLP uvádí, že tato skutečnost není v rozporu s Úmluvou vzhledem k tomu, že se jednalo o dvě odlišné právní otázky – v prvním případě o smluvní odpovědnost a ve druhém o výši náhrady škody. V případě napadeného spojení jednoho z rozhodců s advokátní kanceláří zastupující zájmy FC Chelsea ESLP odkazuje na rozsudek SFT, který rozhodl, že Mutu nepředložil dostatečné důkazy podporující jeho tvrzení.nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Disentující soudci však CAS za nezávislý a nestranný soud nepovažují. Keller a Serghides kritizují většinu za to, že se spokojila s tvrzením SFT o nezávislosti a nestrannosti CAS a nevěnovala více prostoru samostatné analýze tohoto problému. Keller a Serghides upozorňují na to, že většina senátu v rozsudku uznává, že sportovní organizace mají ve srovnání se sportovci převažující vliv na složení ICAS a tím pádem i na podobu seznamu rozhodců CAS. Dle většinového názoru senátu by k porušení Úmluvy bylo třeba shledat absenci nezávislosti a nestrannosti v případě konkrétního rozhodce v konkrétním případě nebo konkrétní skupiny na seznamu rozhodců CAS. Dle disentu je však tento požadavek v rozporu s ustálenou judikaturou ESLP, podle které nestačí zajistit nezávislost a nestrannost jednotlivých rozhodců v případě strukturálních nedostatků v rámci celého orgánu nebo instituce. A tento přístup by dle nich měl ESLP aplikovat i v případě CAS. Keller a Serghides totiž považují vliv sportovních organizací na složení CIAS a následně seznamu rozhodců CAS za značný. Dle jejich názoru CAS nesplňuje požadavky kladené na něj čl. 6 odst. 1 Úmluvy, zejména proto, že podíl sportovců na výběru rozhodců je pouze pětinový./span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Podle mého osobního názoru CAS je nezávislým a nestranným soudem založeným zákonem, který splňuje podmínky spravedlivého procesu kladené na něj čl. 6 odst. 1 Úmluvy. CAS intenzivně obhajuje a pracuje na zlepšení své strukturální a finanční nezávislosti vzhledem ke sportovním organizacím od roku 1993, kdy byla poprvé zpochybněna SFT v případě a href=https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=deamp;type=show_documentamp;page=1amp;from_date=amp;to_date=amp;sort=relevanceamp;insertion_date=amp;top_subcollection_aza=allamp;query_words=amp;rank=0amp;azaclir=azaamp;highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-II-271%3Adeamp;number_of_ranks=0#page271 target=_blankGundel/a. Od té doby ušel CAS dlouhou cestu za účelem zvýšení svojí legitimity v rámci sportovního prostředí i vůči soudům a jiným státním orgánům. Došlo k vytvoření ICAS, která má být zárukou spravedlivého rozdělení vlivu jednotlivých sportovních aktérů na podobu CAS a jeho seznamu rozhodců, což se snažil v a href=http://jinepravo.blogspot.com/2015/03/matthieu-reeb-nowadays-presumption-that.html target=_blankrozhovoru/a publikovaném na Jiném právu vysvětlit i generální sekretář CAS Mathieu Reeb. Netvrdím, že CAS je dokonalý a myslím si, že jeho představitelé by měli podrobně zanalyzovat závěry rozhodnutí ESLP, stejně jako by neměli brát na lehkou váhu odbornou literaturu, která je argumentů pro i proti legitimitě CAS plná. Zároveň se však domnívám, že v současné chvíli CAS záruky spravedlivého procesu sportovcům a sportovním organizacím zaručuje v dostatečné míře. nbsp;nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;br //divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Myslí si to i v/spanspan style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;ětšina soudců senátu ESLP, která nevyslyšela volání svých kolegů a dospěla k závěru, že CAS je nezávislým a nestranným soudem. Přesto však Švýcarsko, potažmo CAS, z této potyčky bez šrámu nevyvázly. ESLP totiž rozhodl, že Švýcarsko porušilo čl. 6 Úmluvy tím, ze nezaručilo Claudii Pechstein právo na veřejné projednání jejího případu před CAS. ESLP připomíná, že princip veřejného projednání občanských práv a závazků se netýká pouze běžných soudů, ale i jiných orgánů rozhodujících o profesních, disciplinárních nebo etických věcech. ESLP navíc dospěl k závěru, že otázka sankcí za porušení dopingových pravidel ze strany Claudie Pechstein vyžadovala projednání za přítomnosti veřejnosti. Na základě těchto úvah ESLP odsoudil Švýcarsko za porušení čl. 6 Úmluvy a přiznal Claudii Pechstein odškodnění ve výši 8000 eur. Zdá se, že projednávání dopingových případů před CAS a dalšími rozhodčími orgány bude od teď muset probíhat veřejně.nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Na závěr je třeba uvést, že úterní rozsudek ESLP není konečný. Kterákoliv ze zúčastněných stran může ve lhůtě tří měsíců od jeho vynesení požádat, aby se věcí zabýval Velký senát ESLP. Vyvolává případ závažnou otázku týkající se výkladu nebo použití Úmluvy nebo závažný problém obecného významu dle čl. 43 odst. 2 Úmluvy? Já osobně se domnívám, že ano. ESLP se vůbec poprvé ve své historii zabýval otázkou právního postavení, nezávilosti a nestrannosti sportovní arbitráže, která si v posledních letech říká o stále větší pozornost veřejnosti. Myslím si, že se v tomto ohledu dočkáme ještě mnoha zajímavých právních názorů a závěrů. Třeba i ze strany ESLP.nbsp;/span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/divdiv style=text-align: justify;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;iJan Exner - právník Českého olympijského výboru; asistent a interní doktorand na katedře evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. E-mail: exner@olympic.cz; telefon: (+420)604650546. V tomto článku vyjadřuji své osobní názory, které nepředstavují pozice výše uvedených organizací a institucí.nbsp;/i/span/divdiv style=text-align: justify;br //divdivbr //div/divNabídka místa asistentky/asistenta soudkyně NSS

10. 9. 2018, 08:45 | JINÉ PRÁVO | Robert Zbíral

div style=background: white; text-align: justify;span style=font-family: quot;garamondquot; , serif; font-size: 11.5pt;Mgr. Eva Šonková, soudkyně Nejvyššího správního soudu, hledá vhodného/vhodnou kandidáta/kandidátku na pozici asistenta/asistentky.o:p/o:p/span/divdiv style=background: white; text-align: justify;span style=font-family: quot;garamondquot; , serif; font-size: 11.5pt;/span/diva name=’more’/abr /div style=background: white; text-align: justify;strongspan style=font-family: quot;garamondquot; , serif; font-size: 11.5pt;Požadavky:/span/strongspan style=font-family: quot;garamondquot; , serif; font-size: 11.5pt;o:p/o:p/span/divdiv style=background: white; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;span style=font-family: quot;symbolquot;; font-size: 10pt;·span style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;/span/spanspan style=font-family: quot;garamondquot; , serif; font-size: 11.5pt;magisterské vysokoškolské vzdělání vnbsp;oboru právo;o:p/o:p/span/divdiv style=background: white; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;span style=font-family: quot;symbolquot;; font-size: 10pt;·span style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;/span/spanspan style=font-family: quot;garamondquot; , serif; font-size: 11.5pt;bezúhonnost;o:p/o:p/span/divdiv style=background: white; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;span style=font-family: quot;symbolquot;; font-size: 10pt;·span style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;/span/spanspan style=font-family: quot;garamondquot; , serif; font-size: 11.5pt;nadprůměrné schopnosti právní argumentace;o:p/o:p/span/divdiv style=background: white; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;span style=font-family: quot;symbolquot;; font-size: 10pt;·span style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;/span/spanspan style=font-family: quot;garamondquot; , serif; font-size: 11.5pt;schopnost a vůle knbsp;dalšímu vzdělávání a odbornému růstu;o:p/o:p/span/divdiv style=background: white; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;span style=font-family: quot;symbolquot;; font-size: 10pt;·span style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;/span/spanspan style=font-family: quot;garamondquot; , serif; font-size: 11.5pt;schopnost týmové spolupráce;o:p/o:p/span/divdiv style=background: white; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;span style=font-family: quot;symbolquot;; font-size: 10pt;·span style=font-family: quot;times new romanquot;; font-size: 7pt; font-stretch: normal; line-height: normal;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;/span/spanspan style=font-family: quot;garamondquot; , serif; font-size: 11.5pt;znalost cizích jazyků vítána.o:p/o:p/span/divdiv style=background: white; margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;span style=font-family: quot;garamondquot; , serif; font-size: 11.5pt;br //span/divdiv style=background: white; text-align: justify;span style=font-family: quot;garamondquot; , serif; font-size: 11.5pt;Pozice je vhodná i pro absolventy či začínající právníky.o:p/o:p/span/divdiv style=background: white; text-align: justify;span style=font-family: quot;garamondquot; , serif; font-size: 11.5pt;br //span/divdiv style=background: white; text-align: justify;span style=font-family: quot;garamondquot; , serif; font-size: 11.5pt;Hlavní náplň práce asistenta soudce spočívá ve zpracovávání podkladových materiálů pronbsp;rozhodovací činnost.o:p/o:p/span/divdiv style=background: white; text-align: justify;span style=font-family: quot;garamondquot; , serif; font-size: 11.5pt;br //span/divdiv style=background: white; text-align: justify;span style=font-family: quot;garamondquot; , serif; font-size: 11.5pt;Jedná se o pracovní poměr na plný úvazek, založený jmenováním, který se řídí § 14 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů a dále zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů. Platové ohodnocení se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.o:p/o:p/span/divspan style=font-family: quot;garamondquot; , serif; font-size: 11.5pt;br //spanspan style=font-family: quot;garamondquot; , serif; font-size: 11.5pt;Zájemci zasílejtenbsp;strongstrukturovaný životopis a motivační dopis do 21. 9. 2018/strongnbsp;na adresu:nbsp;/spana href=mailto:eva.sonkova@nssoud.cz style=background-color: white; color: #76817d; font-family: Garamond, Calibri, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: bold; text-align: justify;eva.sonkova@nssoud.cz/aZločin a peněžitý trest. Počet finančních postihů roste

6. 9. 2018, 10:27 | JINÉ PRÁVO | Libor Dušek

Psát blog je fuška, takže vždy potěší, když text napíše někdo za vás. V tomto případě děkuji Václavu Drchalovi z týdeníku Euro za článek o novém trendu v trestní politice, kde štědře cituje dva Jinoprávníky, Jakuba Drápala a moji maličkost. A s radostí článek a href=https://www.euro.cz/udalosti/zlocin-a-penezity-trest-1415249o tom, proč počet peněžitých trestů roste, proč neroste až tak moc, a zda je to dobře či špatně/a, čtenářům Jiného práva sdílím.PhD Workshop 2018: pozvánka a instrukce pro zájemce o účast

31. 8. 2018, 10:10 | JINÉ PRÁVO | Robert Zbíral

div style=background-color: white; border: 0px; box-sizing: inherit; color: #444340; margin-bottom: 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;span style=border: 0px; box-sizing: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;Česká společnost pro evropské a srovnávací právo zve všechny české a slovenské studenty doktorských studijních programů na bVI. ročník PhD Workshopu/b,/spannbsp;který se letos uskuteční v termínunbsp;span style=border: 0px; box-sizing: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;od b9. do 11. listopadu 2018/b/spannbsp;v prostorách bPrávnické fakulty Masarykovy univerzity v Brněnbsp; /b(snad do té doby nespadne…)./span/divdiv style=background-color: white; border: 0px; box-sizing: inherit; color: #444340; margin-bottom: 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Zájemci o účastnbsp;se mohou přihlásitnbsp;span style=border: 0px; box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;do 30.nbsp;září 2018/spannbsp;(podrobnější instrukce jsou uvedeny níže).nbsp;/span/divdiv style=background-color: white; border: 0px; box-sizing: inherit; color: #444340; margin-bottom: 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;/diva name=’more’/aspan style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;span style=font-family: quot;timesquot; , quot;times new romanquot; , serif;br //span/spanbr /div style=background-color: white; border: 0px; box-sizing: inherit; color: #444340; margin-bottom: 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Organizační tým vyberenbsp;span style=border: 0px; box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;10 aktivních účastniků/span, kteří dostanou příležitost prezentovat svůj disertační výzkum a dostat k němu zpětnou vazbu od mentorů./span/divdiv style=background-color: white; border: 0px; box-sizing: inherit; color: #444340; margin-bottom: 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Dalších 10 zájemců dostane prostor zúčastnit se PhD Workshopu alespoň v roli tzv.nbsp;span style=border: 0px; box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;pasivních účastníků/span. Tito mohou v případě zájmu prezentovat svůj projekt alespoň stručně, na základě předem zaslané 1-stránkové anotace./span/divdiv style=background-color: white; border: 0px; box-sizing: inherit; color: #444340; margin-bottom: 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;/divdiv style=background-color: white; border: 0px; box-sizing: inherit; color: #444340; margin-bottom: 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;span style=border: 0px; box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;Anotace:/spanspan style=border: 0px; box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;nbsp;/spanPhD Workshop nabízí zainteresovaným mladým vědcům fórum, kde mohou prezentovat svoje disertační projekty, získat na ně zpětnou vazbu od odborníků znbsp;teorie inbsp;praxe a otevřeně mluvit o problémech či překážkách při formulování a psaní disertace. Součástí workshopu jsou i metodologické přednášky o právním výzkumu a akademickém psaní a velkou přidanou hodnotu celého projektu je příležitost pronbsp;setkávání začínajících akademiků se svými vrstevníky a snbsp;experty znbsp;různých právních odvětví./span/divdiv style=background-color: white; border: 0px; box-sizing: inherit; color: #444340; margin-bottom: 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;span style=border: 0px; box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;Formát, organizace a cíl:/spannbsp;Workshop je otevřen všem studentům PhD studia (všech právních odvětví i z neprávnických fakult; prezenční inbsp;distanční formy; domácích i zahraničních univerzit). Jazykem semináře je čeština anbsp;slovenština, nicméně práce může být psaná i vnbsp;cizím jazyce. Deset vybraných doktorandů (tzv.nbsp;span style=border: 0px; box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;aktivní účastníci/span) dostane příležitost prezentovat svůj disertační projekt jednak písemně (zasláním vybrané kapitoly disertace) a jednak ústně (prezentací projektu na workshopu). Každému aktivnímu účastníkovi budou přiděleni dvanbsp;span style=border: 0px; box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;mentoři/span, který na základě zaslaných dokumentů poskytnou studentovi detailní zpětnou vazbu. Pro diskusi každého projektu bude na workshopu vyhrazena 1nbsp;hodina. Každý blok začne krátkou prezentací studenta (10-15min), který vyzvedne hlavní otázky svého projektu a případně zmíní úskalí, na která narazil při formulování anbsp;psaní disertace. Nanbsp;představení projektu reaguje mentoři (15-20min) a poté následuje diskuse všech účastníků a mentorů. Program workshopu bude také doplněn o obecné přednášky onbsp;metodologii výzkumu a akademickém psaní. Celkovýmspan style=border: 0px; box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;nbsp;cílem semináře/spannbsp;je poskytnout konkrétní, individuální, kritickou a detailní zpětnou vazbu ke všem klíčovým aspektům disertačního projektu (vhodnost a relevance tématu, metodologie, východiska, hypotézy, proveditelnost projektu, styl a kvalita psaného projevu, atd.). Leitmotivem workshopu je tedynbsp;span style=border: 0px; box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;jít do hloubky/spannbsp;a nabídnout doktorandům možnost posunout jejich výzkum na kvalitativně jinou úroveň, která obstojí i vnbsp;mezinárodním srovnání./span/divdiv style=background-color: white; border: 0px; box-sizing: inherit; color: #444340; margin-bottom: 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;bNáklady:/bnbsp;Workshop je zpoplatněn částkou 1000 Kč (bude vráceno účastníkům formou kreditu na obědy a večeře). Organizátoři pro zájemce zajistí ubytování. Účastníci obdrží nezbytné faktury a osvědčení o účasti, takže si mohou požádat o refundaci veškerých nákladů ze stipendijních fondů svých fakult.nbsp;/span/divdiv style=background-color: white; border: 0px; box-sizing: inherit; color: #444340; margin-bottom: 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;span style=border: 0px; box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;Přihlášky:/spannbsp;Zájemci o účast na semináři zašlounbsp;span style=border: 0px; box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;do 30. 9. 2018 e-mailem/span:/span/divul style=background-color: white; border: 0px; box-sizing: inherit; color: #444340; margin: 0px 0px 1.6em 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;li style=border: 0px; box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;u style=box-sizing: inherit;všichni/u: stručnýnbsp;span style=border: 0px; box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;životopis/spannbsp;(max. 2 strany A4) + téma disertační práce;/span/li/ulul style=background-color: white; border: 0px; box-sizing: inherit; color: #444340; margin: 0px 0px 1.6em 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;li style=border: 0px; box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;u style=box-sizing: inherit;aktivní účastníci/u: krátkýnbsp;span style=border: 0px; box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;abstrakt/spannbsp;(max. 2.000 slov) své disertační práce./span/li/uldiv style=background-color: white; border: 0px; box-sizing: inherit; color: #444340; margin-bottom: 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;Donbsp;span style=border: 0px; box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;5. 10. 2018/spannbsp;vybere organizační tým deset aktivních účastníků, kteří budou pozvání knbsp;účasti na semináři a knbsp;zaslání kompletní kapitoly disertace (max. 10.000 slov) anbsp;shrnutí celého projektu (max. 2.000 slov), a to donbsp;span style=border: 0px; box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;5. 11. 2018/spannbsp;(opět e-mailem). Další zájemci z řad doktorandů mohou být pozváni k účasti na semináři bez prezentace vlastního výzkumu (tzv.nbsp;span style=border: 0px; box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;pasivní účastníci/span).nbsp;I od pasivních účastníků se však očekává zapojení do diskuse o projektech ostatních účastníků. Vnbsp;případě zájmu mohou pasivní účastníci zaslat organizátorům krátké shrnutí svého disertačního projektu (max. 1 str. A4) a na workshopu pak svůj projekt stručně představit ostatním účastníkům a mentorům./span/divdiv style=background-color: white; border: 0px; box-sizing: inherit; color: #444340; margin-bottom: 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;span style=border: 0px; box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;Organizační tým:/spannbsp;nbsp; Marek Antoš, Jan Komárek, Zuzana Vikarská a Robert Zbíral/span/divdiv style=background-color: white; border: 0px; box-sizing: inherit; color: #444340; margin-bottom: 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;span style=border: 0px; box-sizing: inherit; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;Kontakt:/spannbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;a href=http://www.csesp.cz/ rel=nofollow style=border: 0px; box-sizing: inherit; color: #023059; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;http://www.csesp.cz/anbsp;/nbsp;a href=mailto:info@csesp.cz style=border: 0px; box-sizing: inherit; color: #023059; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;info@csesp.cz/a/span/divdiv style=background-color: white; border: 0px; box-sizing: inherit; color: #444340; margin-bottom: 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;span style=font-family: quot;georgiaquot; , quot;times new romanquot; , serif;[Soukromý dodatek RZ: Součástí workshopu je samozřejmě bohatý společenský program, který umožní všem účastníkům se blíže poznat též v neformální rovině. Brno je k tomuto účelu obzvláště vhodné, nakonec pamětníci minulého nezapomenutelného workshopu v témže městě z roku 2014 mohou zájemcům vyprávět, kdy a kde noční veselí skončilo (jak zpívá legendární brněnská kapela Čokovoko v písni Monogamie, já si to pamatuji jen matně).]/span/divEvropská unie po Brexitu – institucionální, právní a ekonomická budoucnost evropské integrace

23. 8. 2018, 11:45 | JINÉ PRÁVO | Jan Exner

div dir=ltr style=text-align: left; trbidi=ondiv class=separator style=clear: both; text-align: center;a href=https://1.bp.blogspot.com/-lS2SItqJ7xo/W36BI7XtG4I/AAAAAAAAA6I/CcCy5XeakPI8_HM6Jjyys6F3jov3xp0SQCEwYBhgL/s1600/Brexit_cover.png imageanchor=1 style=margin-left: 1em; margin-right: 1em;img border=0 data-original-height=900 data-original-width=1600 height=180 src=https://1.bp.blogspot.com/-lS2SItqJ7xo/W36BI7XtG4I/AAAAAAAAA6I/CcCy5XeakPI8_HM6Jjyys6F3jov3xp0SQCEwYBhgL/s320/Brexit_cover.png width=320 //a/divdiv class=separator style=clear: both; text-align: justify;span style=font-family: Georgia, Times New Roman, serif;Přijměte pozvání katedry evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy na odborný seminář Evropská unie po Brexitu – institucionální, právní a ekonomická budoucnost evropské integrace. Odborný seminář se uskuteční ve středu 26. září 2018 od 9:00 do 14:00 v Evropském domě (Jungmannova 24, 110 00 Praha 1). Informace o registraci a další podrobnosti naleznete v přiloženém programu semináře.nbsp;/span/divdiv class=separator style=clear: both; text-align: justify;/diva name=’more’/abr /br /div class=separator style=clear: both; text-align: justify;br //divdiv class=separator style=clear: both; text-align: center;a href=https://1.bp.blogspot.com/-WFG9MqVlT7g/W36BxChJRUI/AAAAAAAAA6M/DxLkOagKHzwyoAzN-_SbQHEoa2_Kt5QigCLcBGAs/s1600/39869069_1851598714937236_6158565537153548288_n.jpg imageanchor=1 style=margin-left: 1em; margin-right: 1em;img border=0 data-original-height=960 data-original-width=679 src=https://1.bp.blogspot.com/-WFG9MqVlT7g/W36BxChJRUI/AAAAAAAAA6M/DxLkOagKHzwyoAzN-_SbQHEoa2_Kt5QigCLcBGAs/s1600/39869069_1851598714937236_6158565537153548288_n.jpg //a/divdiv class=separator style=clear: both; text-align: justify;br //divbr //divTak trochu jiná opatrovnická justice

21. 8. 2018, 13:36 | JINÉ PRÁVO | Martina Grochová

div dir=ltr style=text-align: left; trbidi=ondiv style=text-align: justify;Nesčetněkrát zaznělo v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva připomenutí povinnosti plynoucí signatářským státům z článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech: umožnit rozvoj a udržení již existujícího vztahu mezi rodiči a dětmi a přijímat opatření, která umožní dětem, aby se vrátily ke svým rodičům, byli-li z jakýchkoliv důvodů odloučeni. Naplnění uvedeného principu předpokládá nejen fungující systém sociální péče, ale také fungující a tomu přizpůsobený systém opatrovnické justice./divdiv style=text-align: justify;nbsp;/divdiv style=text-align: justify;a name=’more’/aspan style=background-color: white;/spanbr /div style=text-align: justify;V posledních letech si dosud opomíjená opatrovnická justice získala zvýšenou pozornost odborné veřejnosti. Středem zájmu se stala zejména důležitá témata participačních práv dítěte a kladení důrazu na dohodu rodičů o podílu na péči dětí při rozpadu manželství (či nesezdaného soužití). Poněkud stranou však zůstává neméně důležité téma rozhodování ve věcech tzv. rodinného práva veřejného – tedy v případech, kdy se dítě ve své rodině ocitá v ohrožení a je nezbytné přistoupit k tomu nejzávažnějšímu zásahu do rodinného života – odloučení dítěte od jeho rodičů a jeho svěření do péče jiné osoby nebo do péče ústavní. K takovým životním situacím může docházet z mnoha důvodů, mezi které patří zejména onemocnění rodičů včetně těch psychiatrických, závislosti či trestná činnost rodiče.br /br /Již při prvním zhodnocení situace ohroženého dítěte je nezbytné uvažovat nad tím, zda se dítě bude moci vrátit do své rodiny či nikoliv, přičemž snaha o opětovné sjednocení rodiny musí být pravidlem, zatímco trvalé odebrání pouhou výjimkou vyhrazenou pro ty nejzávažnější situace. Od toho se potom odvíjí řešení, které je pro konkrétní dítě třeba přijmout. Pokud neexistuje naděje návratu dítěte do rodiny (například pokud rodiče dítěte zemřou), pak je třebanbsp;hledat trvalé a stabilní řešení situace dítěte. Nepřípustné proto je řešit takovou situaci opatřeními, která svou povahou slouží pouze ke krátkodobému umístění dítěte (zejména pěstounská péče) a která neposkytují dítěti potřebnou ochranu a jistotu do budoucna, protože nejsou trvalým řešením. Pokud však existuje perspektiva návratu dítěte do jeho rodiny, pak je stát povinen přijmout veškerá opatření, která od něj lze rozumně očekávat, aby došlo k co nejdřívějšímu návratu dítěte domů. Okamžité poskytnutí podpory rodině je přitom stěžejní, jinak hrozí trvalé narušení vztahu mezi rodičem (rodiči) a dítětem.br /br /nbsp;V České republice je opatrovnická agenda v zásadě jen jednou z mnoha soukromoprávních agend – nijak se neliší soudní síň, prostředí není uzpůsobeno dítěti ani povaze řízení, téměř nijak se neliší procesní pravidla, na soudce nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. Na odvolacích soudech specializované opatrovnické senáty prakticky neexistují, o osudech dětí je tak rozhodováno mezi dvěma platebními rozkazy. Dokonce ani všechny prvostupňové soudy nemají specializované opatrovnické soudce a v mnoha případech tvoří opatrovnická agenda třeba jennbsp;malou částnbsp;jejich nápadu „na doplnění“ jejich stěžejní agendy. Navíc není tajemstvím, že opatrovnická agenda je soudcům mnohdy přidělována „za trest“ nebo na začátku kariéry, kdy si nemohou příliš vybírat. Přitom jde o zcela specifickou oblast práva, která klade na osobu soudce v mnoha ohledech daleko vyšší požadavky. Opatrovnický soudce si totiž jen stěží vystačí pouze s dobrou znalostí práva. Musí být tak trochu psychologem, tak trochu učitelem, empatický, laskavý, ale přísný.br /br /Právě takoví soudci jsou dosazování na londýnský a href=http://fdac.org.uk/Family Drug and Alcohol Court/a, opatrovnický soud, který je označován jako em„problem-solving court,“/em tedy soud, který má za cíl pomoci řešit problémy, pro které se před ním rodiny ocitly. Londýnský soud byl založen po vzoru amerických opatrovnických soudů. Vzhledem k úspěchu londýnského projektu postupně ve Velké Británii vzniklo celkem 9 multidisciplinárních týmů, které pracují při 12 britských soudech. Obdobné soudy jsou také v Austrálii a nově též v Severním Irsku. Řízení před takovým soudem je založeno především na dobrovolnosti. Rodiče si mohou spolupráci vybrat jako alternativu ke klasickému opatrovnickému řízením před obyčejným soudem. Hlavními zásadami řízení před londýnským rodinným soudem jsou proaktivní přístup soudu k řešení problematické rodinné situace, včasné a rychlé poskytnutí pomoci rodině, pozitivní a podporující přístup k rodičům, kteří musí mít pocit, že jsou respektováni a že změna je možná, kontinuální podpora a motivace a nabídnutí potřebných služeb celé rodině a samozřejmě postup v nejlepším zájmu dítěte včetně vytvoření alternativního plánunbsp;stabilního řešení jeho situace pro případ, že by spolupráce selhala a dítě se nemohlo do své rodiny vrátit (nebo v ní zůstat).br /br /Předpokladem pro naplnění těchto zásad je pak i specifické prostředí a obsazení soudu. Místnosti jsou přizpůsobeny tak, aby prostředí bylo příjemné pro dítě i celou rodinu, zároveň však musí být zachována autorita soudu, která má svůj význam při působení na rodiče. Soudci jsou speciálně vyškoleni pro práci s rizikovými rodinami. Při soudu působí také multidisciplinární tým složený ze sociálních pracovníků, adiktologů, zdravotnických pracovníků, psychiatrů a mentorů, kterými jsou rodiče, kteří si prošli podobnou zkušeností. Celý tým je pak vyškolen v motivačních technikách, práci s rodinou za účelem prevence relapsu, vyhodnocování rizik a dalších nezbytných kompetencích.br /br /Případy vhodné pro spolupráci s rodinným soudemnbsp;jsou vybíránynbsp;místními sociálními pracovníky. Následuje první setkání rodiny se soudcem, kde je rodičům představeno fungování soudu a kde se mohou rozhodnout, zda chtějí podstoupit nezbytná vyšetření a pohovory se specializovaným týmem. Pokud na spolupráci přistoupí, multidisciplinární tým vypracuje pro rodinu během 2-4 týdnů plán, který je následně rodičům představen na dalším setkání se soudcem. Pokud rodiče souhlasí, podepíší dohodu, v níž se k plnění plánu zaváží. Následně jsou rodiči poskytnuty veškeré potřebné služby k vyřešení jejich situace. Každých 14 dní se také setkávají se soudcem a pracovníky multidisciplinárního týmu, kde je vyhodnocován jejich pokrok. Po dobu probíhajícího řízení může být dítě umístěno buď zcela mimo rodinu, u širší rodiny nebo ve své rodině, nad kterou je stanoven dohled. a href=http://fdac.org.uk/wp-content/uploads/2018/04/thumbnail-2-infographics-fdac.pngCelý proces spolupráce/a rodiny se soudem musí být ukončen do 26 týdnů, v odůvodněných případech lze tuto dobu prodloužit až o 8 týdnů. Poté se dítě buďto vrací do své rodiny, nebo je pro něj navrženo jiné stabilní řešení.br /br /Fungování londýnského rodinného soudu je pravidelně vyhodnocováno a dosavadní zkušenost a href=https://www.blogger.com/wp.lancs.ac.uk/cfj-fdac/files/2016/12/FDAC_FINAL_REPORT_2016.pdfukazuje/a, že intenzivní spolupráce s rodinou zvyšuje pravděpodobnost, že dítě bude moci zůstat nebo se vrátit do své rodiny. Zatímco v průběhu opatrovnického řízení před běžným soudem bylo pouze 30nbsp;% matek schopno zbavit se své závislosti, v případě spolupráce s londýnským rodinným soudem se své závislosti zbavilo 46nbsp;% matek. Zatímco v případě běžného opatrovnického řízení bylo pouze v 25nbsp;% případů výsledkem navrácení nebo ponechání dítěte v jeho rodině, v případě spolupráce s londýnským soudem mohlo dítě ve své rodině zůstat v 37 % případů. Výrazně vyšší procento matek (58nbsp;%) bylo schopno abstinovat také v dalších 5 letech po skončení řízení u londýnského rodinného soudu, než tomu bylo v případě běžného opatrovnického řízení (24 %). V podstatně vyšším procentu případů (51nbsp;% oproti 22nbsp;%) také nedošlo v následujících třech letech po skončení řízení k dalšímu odloučení dítěte od rodiny.br /br /Takový způsob práce s rodinou je pak způsobilý mnohem lépe naplnit požadavek, aby stát přijímal opatření, která umožní znovusjednocení rodiny. Londýnský soud se zaměřuje na práci s rodiči, kteří zneužívají alkohol či jiné návykové látky. Bylo totiž a href=http://wp.lancs.ac.uk/cfj-fdac/files/2016/11/FDAC_Feasibility_Study.pdfzjištěno/a, ženbsp;60-70 % případů, kdy byly v Londýně děti odebírány z rodiny, bylo spojeno právě se závislostí rodičů. Podobný systém by však bylo jistě možné využít též pro práci s rodiči s psychiatrickou diagnózou, pro pomoc rodině s překonáním krizových životních situací nebo pro práci s rodiči, kteří své děti zanedbávají v důsledku nedostatečných rodičovských kompetencí./divdiv style=text-align: justify;nbsp;/divdiv style=text-align: justify;Česká republika byla v minulosti opakovaně kritizována za to, že nedostála své povinnosti přijmout opatření, která by umožnila znovusjednocení rodiny v případě odebrání dítěte z péče rodičů (a href=https://hudoc.echr.coe.int/eng#{quot;itemidquot;:[quot;001-145582quot;]}1/a, a href=https://hudoc.echr.coe.int/eng#{quot;itemidquot;:[quot;001-81271quot;]}2/a, a href=http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-777153/a). Není například výjimkou, že děti zůstávají po celou dobu své nezletilosti v pěstounské péči, která má být přitom krátkodobým dočasným řešením rodinné situace. Problém spatřuji právě vnbsp;rozhodovacím procesu, který neumožňuje efektivní práci snbsp;rodinou, která by vedla knbsp;rychlému vyřešení rodinné krize. Přitom průběh samotného řízení mnohdy definuje jeho výsledek. Ponechám-li stranou skutečnost, že mnozí opatrovničtí soudci – právě vnbsp;důsledku nedostatečného vzdělání a specializace – přistupují knbsp;rodičům snbsp;vážnými problémy bez úcty a snbsp;despektem, spatřuji vnbsp;současném nastavení rozhodování o péči o ohrožené děti další zásadní nedostatky./divdiv style=text-align: justify;nbsp;/divdiv style=text-align: justify;Vnbsp;první řadě je rodič mnohdy ponechán zcela bez pomoci a podpory. Dítě je odebráno, umístěno u pěstounů a rodiči soud vzkáže: tak se snaž a ukaž, že se dokážeš napravit. Pro rodiče tolik potřebné služby, bez nichž lze jejich situaci jen stěží změnit, jsou však mnohdy nedostupné. Objednací lhůty jsou dlouhé, služby nemusí být dostupné finančně nebo vnbsp;místě bydliště rodiče. Případná hospitalizace může znamenat úplné zbavení se možnosti kontaktu snbsp;dítětem a případně též ohrožení pracovní pozice. Odebrání dítěte bez jasně definovaných podmínek jeho návratu do rodiny navíc často může ještě zhoršit psychický stav rodičů. Na rozdíl od rodičů spolupracujících snbsp;londýnským rodinným soudem nemají rodiče stojící před českým opatrovnickým soudem jasnou představu o tom, kdy a za jakých podmínek se dítě do rodiny vrátí.br /br /span style=font-family: quot;times new romanquot; , serif; font-size: 12pt;Práce snbsp;ohroženými dětmi a jejich rodinami je přitom velkou investicí do budoucích generací. Ukazuje se, že rodiče, jimž byly děti odebrány z péče, často přivádí na svět další potomky, kteří senbsp;opět ocitají v ohrožení, a ti potom mnohdynbsp;tyto nevhodné vzorce chování svých rodičů kopírují a sami nejsou schopni v dalšínbsp;generaci zajistit péči o vlastní děti.nbsp;Odebrání dítěte z péče rodičů totiž sice zamezí dalšímu setrvání dítěte v nevhodném prostředí, nicméně nevyřeší problém,nbsp;pro který se v takové situaci ocitlo.nbsp;Další potomci týchž rodičů senbsp;proto opět ocitají v rodině, kde jsou zneužívány návykové látky, rodičům chybí potřebné rodičovské kompetence a návyky nebo se potýkají snbsp;jinými závažnými problémy, které jim znemožňují péči o dítě řádně zajistit.nbsp;nbsp;Systém, kdy se opatrovnická justice zaměří na řešení příčin a nikoliv pouze následků ohrožení dítěte, má potenciál prospět nejen konkrétnímu dítěti, ale též přerušit bludný kruh problémového chování v těchto rodinách./spanbr /br /o:p/o:pnbsp;/divdiv style=text-align: justify;/divdiv style=text-align: justify;nbsp;/div/div/divKdyž právní stav není nikomu ku prospěchu: příběh muže, který téměř padesát let marně tvrdil, že není otcem své právní dcery

13. 8. 2018, 16:52 | JINÉ PRÁVO | Martina Grochová

div dir=ltr style=text-align: left; trbidi=ondiv style=text-align: justify;František Novotný tvrdí již 48 let, že není otcem ženy, kterou za jeho dceru označil soud. Na základě krevní zkoušky, která jeho otcovství nevyloučila, a prokázané skutečnosti, že v rozhodné době měl s matkounbsp;dítěte intimní vztah, bylo v roce 1970 určeno jeho otcovství. Pan Novotný však takový výsledek nikdy nepřijal. Se svou právní dcerou se proto nikdy nestýkal, neměl s ní žádný vztah a ona ho proto za svého otce nepovažovala. Když se začaly používat testy DNA, oba se shodli na tom, že je na čase vše vyjasnit a uvést právní situaci do souladu s realitou. Jakkoliv však disponovali výsledkem testu, který jasně prokazoval, že mezi nimi žádný biologický vztah neexistuje, ve své snaze neuspěli. České soudy i nejvyšší státní zástupce měli totiž jasno: v jejich věci přeci již existovalo soudní rozhodnutí, kterým bylo otcovství pana Novotného určeno, a šlo tedy o věc pravomocně rozsouzenou. Před dvěma měsíci vydal Evropský soud pro lidská práva a href=http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183373rozsudek/a, v němž shledal, že Česká republika porušila právo pana Novotnéhonbsp;na respektování soukromého života./divdiv style=text-align: justify;nbsp;/divdiv style=text-align: justify;a name=’more’/aNikoho, kdo zná judikaturu štrasburského soudu v rodinně právní oblasti, nemohl výsledek překvapit. Rozsudek ve věci a href=http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77327Paulík proti Slovensku/a, v níž se ESLP zabýval totožnou otázkou ve vztahu k totožné právní úpravě, kterou shodně do svých právních řádů přejaly po rozpadu Československa obě republiky, patří mezi ty známější. Koneckonců i v judikatuře Ústavního soudu bylo rozhodnutí v této věci nejednou citováno, a tak se lze jen stěží tvářit, že České republice nebyl názor štrasburského soudu na naši právní úpravu znám. Stejně jako ve věci Paulík byla zpráva ze Štrasburku ve věci Novotný proti České republice jasná: Nemožnost iniciovat řízení, které by umožnilo uvést právní stav do souladu s biologickou realitou, je v rozporu s přáním všech zúčastněných a ve výsledku není nikomu ku prospěchu. Přidanou hodnotou rozsudku ve věci pana Novotného je pak podrobný rozbor dosavadní judikatury štrasburského soudu k problematice popírá otcovství.br /br /Přestože rozhodnutí ve věci Paulík bylo vydáno již před 12 lety, Česká republika na jeho závěry nikterak nereagovala. V době, kdy byl přijat donedávna platný zákon o rodině, neexistovaly testy DNA ani krevní testy. Jediným možným postupem, jak odhadnout biologického otce dítěte, bylo zjistit, s kým matka v rozhodné době (tedy v době, kdy mohlo být dítě počato) souložila. Později bylo možné s jistou mírou pravděpodobnosti vyloučit otcovství na základě krevních testů, kterými jsou testovány skupinové systémy červených krvinek, případně HLA skupinové systémy bílých krvinek. Právě proto, že krevní testy mohly otcovství pouze vyloučit, nikoliv však potvrdit, nebylo ani na jejich základě možné o otcovství rozhodnout s jistotou, ale pouze na základě pravděpodobnosti. Tak tomu bylo i v případě pana Novotného. V době, kdy k rozhodnutí v jeho věci došlo, byl takový postup jistě rozumný. Oproti pouhému zjišťování, s kým měla matka dítěte v rozhodné době intimní poměr, krevní testy přece jen umožňovaly určit otcovství s vyšší mírou pravděpodobnosti.br /br /div style=text-align: justify;Oproti testům DNA, které se používají dnes a které jsou schopny prokázat otcovství s pravděpodobností vyšší než 99,9 %, byla však chybovost krevních testů podstatně vyšší. Přestože testy DNA jsou dostupné již řadu let, český zákonodárce na tuto skutečnost nikterak nereagoval, a to ani novelizací zákona o rodině ani v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Česká právní úprava otcovství je stále založena na tradičních právních domněnkách, které vycházejí z pravděpodobnosti, a to i přes pokročilý rozvoj genetiky, který umožnil spolehlivé určení otcovství. Také možnost revidovat rozhodnutí ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto ještě podle výsledků krevních testů, český zákonodárce neumožnil, a to ani po vydání rozhodnutí ve věci Paulík.br /br / Teprve a href=http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7amp;T=98713. 12. 2016/a byl předložen návrh zákona, jímž byl novelizován (mimo jiné) zákon o zvláštních řízeních soudních, v němž se nově objevilo ustanovení § 425a, které stanoví, že žalobu na obnovu řízení o určení nebo popření otcovství lze podat i po 3 letech od právní moci napadeného rozhodnutí, jestliže otcovství bylo určeno soudem přede dnem 31. prosince 1995 a jsou tu nové důkazy, které souvisí s novými vědeckými metodami, které v původním řízení nebylo možné použít. Podle a href=http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7amp;ct=987amp;ct1=0důvodové zprávy/a em„/em[p]emokud by v českém právním řádu neexistovala možnost nápravy v případech, kdy k určení otcovství došlo v době, kdy věda neznala testy DNA, a otcovství bylo určeno pravomocným rozhodnutím soudu o určení otcovství na základě třetí domněnky, mohla by se Česká republika vystavit dalším soudním řízením. Evropský soud pro lidská práva je toho názoru, že při neexistenci řízení, které by stěžovateli umožnilo uvést do souladu právní situaci s biologickou realitou, není zachována spravedlivá rovnováha mezi dotčenými zájmy, včetně zájmů stěžovatele chráněných článkem 8 Úmluvy.“/em Odkazuje přitom právě na rozhodnutí ve věci Paulík proti Slovensku. Jakkoliv v důvodové zprávě k předloženému zákonu není o podané stížnosti ve věci pana Novotného ani zmínky, jistě není náhodou, že začlenění ustanovení umožňujícího obnovu řízení v případech soudně určeného otcovství v době, kdy ještě neexistovaly testy DNA, bylo navrženo ministerstvem spravedlnosti, jehož součástí je též Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování státu před Evropským soudem pro lidská práva, teprve poté, kdy byla stížnost ve věci Novotný komunikována.br /br /Nad tím, proč Česká republika vyčkávala se změnou právní úpravy až do doby, kdy proti ní byla podána stížnost ke štrasburskému soudu, zůstává rozum stát. Při čtení rozsudku ve věci pana Novotného se člověk nezřídka uzardí. Snad v žádném odstavci nechybí odkazy na totožnou věc Paulík proti Slovenskou. Štrasburský soud ve svém rozhodnutí poukázal na nález, v němž Ústavní soud vysvětluje, proč je vázán judikaturou ESLP, a na jiný, v němž cituje rozhodnutí ve věci Paulík. V bodě 48 rozsudku pak shrnul, že Ústavní soud v této věci tedy nerespektoval nejen judikaturu ESLP, ale nakonec ani svou vlastní. O jeho znalosti případu Paulík přitom nemohlo být pochyb. Kulantně tak České republice naznačil, že pro její postup ve vztahu k právní úpravě popírání otcovství opravdu neshledává žádnou omluvu. Jistě, k chybám může docházet na všech úrovních soudní soustavy. Například nad pochybením při počítání lhůty, za které byla Česká republika nedávno pokárána,nbsp;se snad lze i pousmát. I soudce je jen člověk a člověknbsp;přece není neomylný. Co však vedlo Českou republiku – od zákonodárce, který nereagoval na jasnou judikaturu štrasburského soudu, až po a href=https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-4266-12_1Ústavní soud/a, který se věcí pana Novotného odmítl zabývat – k postupu, který nemohl ve Štrasburku skončit jinak než prohrou, je záhadou.br /br /Co tedy plyne z rozsudku ve věci pana Novotného? Česká republika pochybila hned ze dvou důvodů. V první řadě postupovala podle právního pravidla, jež vedlo k právnímu stavu, který nejenže nereflektoval realitu – biologickou ani sociální, nadto ani nebyl nikomu ku prospěchu. Zase a znovu se tak ukazuje, že rigidní rodinně právní pravidla, která neumožňují reflektovat situaci a potřeby konkrétní rodiny a jednotlivců, mohou snadno vést k porušení článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech. Pochybení je však v této věci o to závažnější, že Česká republika flagrantně ignorovala judikaturu ESLP, se kterou přitom paradoxně ve svých rozhodnutích opakovaně pracoval českýnbsp;Ústavní soud a o jejíž aplikaci na český zákon o rodině nemohlo být pochyb, neboť vycházela z totožného předpisu, byť platného v jiném státě.br /br / br /br / /div/div/divLeto s rodinným právom a Martinou Grochovou

13. 8. 2018, 14:25 | JINÉ PRÁVO | Zuzana Vikarská

div style=text-align: justify;Rada by som na emJiném právu/em privítala nášho posledného letného hosťa, Martinu Grochovú. Martina sa na našom blogu predstavila už pred niekoľkými týždňami a href=http://jinepravo.blogspot.com/2018/06/martina-grochova.html target=_blankpríspevkom/a o tom, ako sa v ČR diskutuje o ne/rozšírení inštitútu manželstva na všetkých bez rozdielu sexuálnej orientácie. Anbsp;anbsp;skoro si myslím, že má v rukáve i kontroverznejšie témy…/divdiv style=text-align: justify;nbsp;/divdiv style=text-align: justify;Martina Grochová už piatym rokom pôsobí v justícii: po troch rokoch asistovania na NS sa presunula na ÚS, kde pracovala najprv s Kateřinou Šimáčkovou a momentálne je členkou tímu Ludvíka Davida.nbsp;Zároveň nedávno odovzdala nanbsp;brnenskej právnickej fakulte doktorát o emnových formách rodičovství/em a v rámci svojho akademického pôsobenia sa venuje okrem rodinného práva tiež ľudským právam a práci so študentami vysokých i strednýchnbsp;škôl vo forme moot courtov. /divdiv style=text-align: justify;nbsp;/divdiv style=text-align: justify;Než sa ale privalí vlna septembrových povinností, budeme sa tešiť na príspevky o manželstve, otcovstve, materstve, a tak vôbec :-)/divPracovní nabídka - asistent/asistentka soudce Nejvyššího správního soudu

8. 8. 2018, 09:29 | JINÉ PRÁVO | Robert Zbíral

span style=font-family: Georgia, quot;Times New Romanquot;, serif; line-height: 115%;Milan Podhrázký, soudce přeložený od 1. 9. 2018 k Nejvyššímu správnímu soudu, hledá vhodné kandidáty/kandidátky na pozici asistenta/asistentky./spanbr /span style=font-family: Georgia, quot;Times New Romanquot;, serif; font-size: 14pt; line-height: 115%;/spanbr /span style=font-family: Georgia, quot;Times New Romanquot;, serif;a name=’more’/a/spandiv class=MsoNormal style=line-height: 130%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;span style=font-size: 12.5pt; line-height: 130%;span style=font-family: Georgia, quot;Times New Romanquot;, serif;Práce asistenta soudce spočívá především ve zpracovávání podkladů pro rozhodovací činnost a je vhodná i pro začínající právníky. o:p/o:p/span/span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 130%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;span style=font-family: Georgia, quot;Times New Romanquot;, serif;/spanbr //divdiv class=MsoNormal style=line-height: 130%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;span style=font-size: 12.5pt; line-height: 130%;span style=font-family: Georgia, quot;Times New Romanquot;, serif;Kromě obvyklých předpokladů pro výkon této profese – tedy vysokoškolského magisterského vzdělání v oboru právo získaného v České republice, bezúhonnosti, nadprůměrné schopnosti právní argumentace, slušné znalosti alespoň jednoho světového jazyka a znalosti práce v právních informačních systémech – se dále požadují schopnost a vůle knbsp;dalšímu vzdělávání a odbornému růstu, osobnostní předpoklady pro kvalitní týmovou spolupráci, dobré stylizační dovednosti a schopnost pracovat samostatně.o:p/o:p/span/span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 130%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;span style=font-family: Georgia, quot;Times New Romanquot;, serif;/spanbr //divdiv class=MsoNormal style=background: white; line-height: 130%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;span style=font-size: 12.5pt; line-height: 130%;span style=font-family: Georgia, quot;Times New Romanquot;, serif;Jedná se o pracovní poměr na plný úvazek, založený jmenováním, který se řídí § 14 zákona br /č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, a dále zákoníkem práce. Platové ohodnocení se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.o:p/o:p/span/span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 130%; text-align: justify;span style=font-size: 12.5pt; line-height: 130%;br /span style=font-family: Georgia, quot;Times New Romanquot;, serif;Pokud Vás tato nabídka oslovila, chcete získat jedinečné profesní zkušenosti a stát se platným členem nově vznikajícího pracovního týmu, dokážete přijímat konstruktivní kritiku a láká Vás možnost podílet se na hledání řešení často komplikovaných právních otázek (nejen) vnbsp;oblasti správního práva, pak zasílejte bstrukturovaný životopis a motivační dopis do 29. 8. 2018/b na adresu: /span/spanspan style=font-size: 12.5pt; line-height: 130%;span style=font-family: Georgia, quot;Times New Romanquot;, serif;span style=mso-spacerun: yes;nbsp;/spanb style=mso-bidi-font-weight: normal;mpodhrazky@ksoud.pha.justice.cz/bo:p/o:p/span/span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 130%;span style=font-family: Georgia, quot;Times New Romanquot;, serif;/spanbr //divdiv class=MsoNormal style=line-height: 130%; text-align: justify;span style=font-size: 12.5pt; line-height: 130%;span style=font-family: Georgia, quot;Times New Romanquot;, serif;Osloveni budou pouze uchazeči, kteří na základě vyhodnocení zaslaných podkladů budou naplňovat stanovené požadavky.span style=mso-spacerun: yes;nbsp; /spano:p/o:p/span/span/divspan style=font-family: Georgia, quot;Times New Romanquot;, serif;/spanbr /Evropa jako světový standard pro bezpečnost (osobních) dat

31. 7. 2018, 19:28 | JINÉ PRÁVO | Dominik Vitek

Diskuze o potřebě nového rámce pro kybernetickou bezpečnost a ochranu dat (včetně osobních údajů) probíhaly vnbsp;rámci Evropy poslední dekádu poměrně kontinuálně. Výraznější hlasy se však začaly ozývat až okolo roku 2010 a vyústily vnbsp;lednu 2012 zveřejněním prvního návrhu GDPR (pozn. i style=text-align: justify;General Data Protection Regulation/ispan style=text-align: justify; – obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Ten se od finální verze schválené vnbsp;dubnu 2016 vnbsp;mnohém lišil. Jedno však bylo jasné – EU čeká revoluce na poli ochrany osobních údajů. A nejen těch./spanbr /a name=’more’/abr /div class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;Mnozí, kteří odmítali přijetí nových pravidel, vycházeli zejména znbsp;toho, že přísnější rámec ochrany (osobních) údajů či komplikovanější požadavky na kybernetickou bezpečnost mohou zpomalit či dokonce zcela ukončit jakýkoliv další technologický vývoj vnbsp;Evropě a odsunout tak EU na druhou kolej technologického a digitálního světa./divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;h4bPrávní úprava digitálního prostředí v EU/b/h4/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;Ačkoliv je GDPR závazné teprve dva měsíce, jeho podobu známe už více než dva roky, během kterých organizace měly (relativně) dostatek času se na nová pravidla ochrany osobních údajů připravit.nbsp; Další soubor nových pravidel – tentokrát na poli kybernetické bezpečnosti – přinesla tzv. iNIS Directive/i (iDirective on security of network and information systems/i – span class=MsoHyperlinka href=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148amp;from=ENsměrnice 2016/1148/a/span o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii). Ta je knbsp;dnešnímu dni span class=MsoHyperlinka href=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENGimplementována ve většině členských států/a/spana href=file:///U:/EU_svetovy%20standard%20bezpecnosti%20dat.docx#_ftn1 name=_ftnref1 title=span class=MsoFootnoteReferencespan class=MsoFootnoteReferencespan style=font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%;[1]/span/span/span/a a rovněž představuje jeden znbsp;nosných pilířů pro právní regulaci kybernetického prostředí napříč EU.nbsp;br /o:p/o:p/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;Bezpečnost digitálního světa pro EU jedno ze současných stěžejních témat, samotné zabezpečení dat, infrastruktury a systémů, avšak není jediným předpokladem funkčnosti digitálního prostředí vnbsp;rámci EU. Kromě bezpečnostních opatření je stejně významným prvkem celého právního rámce a zajištění volného trhu podmínka volného pohybu (osobních) dat vnbsp;rámci EU. Členské státy, díky jednotné právní úpravě, nabízejí rovnocennou ochranu pro data uchovávaná a/nebo přenášená přes jejich území, a právě díky tomu nelze vnbsp;rámci EU stanovit jakákoliv dílčí omezení (s výjimkou např. vnitřní bezpečnosti). Vnbsp;této souvislosti se však nejedná pouze o volný přenos osobních údajůa href=file:///U:/EU_svetovy%20standard%20bezpecnosti%20dat.docx#_ftn2 name=_ftnref2 title=span class=MsoFootnoteReference!–[if !supportFootnotes]–span class=MsoFootnoteReferencespan style=font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%;[2]/span/span!–[endif]–/span/a, ale stejně tak o zajištění bvolného pohybu všech neosobních dat/b. Aby EU zajistila zcela volný jednotný digitální trh napříč všemi členskými státy, chystá nyní span class=MsoHyperlinka href=https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-parliament-and-council-framework-free-flow-non-personal-datanařízení o volném pohybu neosobních údajů/a/span, od kterého si evropský zákonodárce slibuje span style=background: white;maximalizaci efektivity, úspory znbsp;rozsahu anbsp;nabídky nových služeb na digitálním trhu EU a vnbsp;oblasti vývoje umělé inteligence. o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;span style=background: white;br //span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;span style=background: white;Celý právní rámec pro ochranu (osobních) údajů a kybernetické bezpečnosti by pak měl být vnbsp;průběhu roku 2018 doplněn novým /spanspan class=MsoHyperlinkispan style=background: white;a href=https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/proposal-eprivacy-regulationePrivacy Regulation span style=font-style: normal;– nařízením o ochraně osobních údajů vnbsp;elektronických komunikacích/span/a/span/i/spanspan style=background: white; (o kterém však vnbsp;tuto chvíli probíhají poměrně bujará vyjednávání a o jeho finální podobě lze tak vnbsp;tuto chvíli maximálně spekulovat). Ke schválení finálního znění ePrivacy Regulation snbsp;největší pravděpodobností dojde vnbsp;průběhu rakouského předsednictví Rady EU (/spanspan class=MsoHyperlinkspan style=background: white;a href=http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623574/EPRS_BRI(2018)623574_EN.pdfRakousko označilo přijetí ePrivacy Regulation za hlavní prioritu vnbsp;oblasti digitální ekonomiky/a/span/spanspan style=background: white;), přičemž Rakousko je známé svým protekcionistickým přístupem vnbsp;oblasti ochrany soukromía href=file:///U:/EU_svetovy%20standard%20bezpecnosti%20dat.docx#_ftn3 name=_ftnref3 title=span class=MsoFootnoteReference!–[if !supportFootnotes]–span class=MsoFootnoteReferencespan style=color: black; font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 107%;[3]/span/span!–[endif]–/span/a; finální znění tak může ještě zvýšit požadavky kladené na online zpracování osobních údajů.o:p/o:p/span/divh4 style=line-height: 115%; text-align: justify;bDopady právní regulace/b/h4div style=line-height: 115%; text-align: justify;O čem tedy takto robustní právní režim volného pohybu údajů / nakládání snbsp;údaji / zabezpečení svědčí?/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;o:p/o:p/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;Přísná pravidla pro nakládání s (osobními) údaji, mohou být pro IT developery a softwarové společnosti vnbsp;mnohém svazující a zároveň pro ně mohou představovat překážky – jak se ostatně ozývají některé hlasy, a to zejména span class=MsoHyperlinka href=https://www.roboticsbusinessreview.com/ai/will-european-privacy-rules-hinder-ai-development/znbsp;oblasti vývoje umělé inteligence/a/span. Pro tyto účely GDPR zdůrazňuje především využití pseudonymizace a anonymizace údajů, které mohou usnadnit nakládání snbsp;údaji pro další technologický rozvoj.o:p/o:p/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;Znbsp;globálního hlediska se však zdá, že EU stanovila přijetím GDPR a ostatních souvisejících předpisů digitálního trhu bnový světový standard/b bochrany soukromí jednotlivce/b, jak potvrzuje – jeden příklad za všechny – nový span class=MsoHyperlinka href=https://www.cnet.com/news/californias-new-data-privacy-law-the-toughest-in-the-us/zákon o ochraně osobních údajů státunbsp;Kalifornie/a/span. o:p/o:p/divdiv align=center class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: center;br //divdiv align=center class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: center;„ispan style=background: white;People should be in control of their information online and companies should be held to high standards in explaining what data they have and how they use it, especially when they sell data./span/ispan style=background: white;“o:p/o:p/span/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;Obdobně byla přijata nová pravidla ochrany soukromí a osobních údajů vnbsp;Jihoafrické republice a připravují se vnbsp;Thajsku či Singapuru. Zdá se tak, že evropské principy ochrany osobních údajů jsou (a budou) postupně přebírána a implementována ostatními státy světa, které mají zájem (i) umožnit svým společnostem bezproblémový obchod snbsp;evropskými hráči, (ii) zajistit svým občanům odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.o:p/o:p/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;Tato vlna nových předpisů samozřejmě nepřišla svévolně. Evropské předpisy (zejména tedy GDPR) ztěžují přenosy osobních údajů do zemí, které nenabízejí odpovídající úroveň ochrany soukromí osob a podmiňují takové přenosy dalšími právními konstrukty – ať se jedná o tzv. iadequacy decisions/i, uzavření standardních smluvních doložek či závazných podnikových pravidel.a href=file:///U:/EU_svetovy%20standard%20bezpecnosti%20dat.docx#_ftn4 name=_ftnref4 title=span class=MsoFootnoteReference!–[if !supportFootnotes]–span class=MsoFootnoteReferencespan style=font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%;[4]/span/span!–[endif]–/span/a Ostatně není potřeba dívat se ani mimo EU – span class=MsoHyperlinka href=https://www.epravo.cz/top/clanky/predavani-osobnich-udaju-do-velke-britanie-v-kontextu-brexitu-102426.htmlstejným problémům může do budoucna čelit i Velká Británie/a/span, pokud nevyřeší tuto otázku vnbsp;rámci vyjednávání podmínek BREXITu.o:p/o:p/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;Neméně významným hybatelem globálního vývoje jsou nadnárodní korporace, které, pokud chtějí působit vnbsp;EU či alespoň mířit na evropský trh, musejí rovněž splnit pravidla vyžadovaná GDPR. Pro tyto společnosti tak znamená přizpůsobení se GDPR nejen nastavení konzistentních pravidel (a snbsp;tím související úspory), ale rovněž vidinu toho, že pokud jednou nastaví vnitřní systémy a předpisy vnbsp;souladu snbsp;GDPR, vyhoví tak (do budoucna) celosvětovým standardům. Tomu nasvědčují nejen již probíhající zákonodárné iniciativy, ale rovněž přísliby jednotlivých regulátorů. Např. úřad pro ochranu osobních údajů vnbsp;Hong Kongu, jehož stávající legislativa na ochranu osobních údajů vychází ze směrnice 95/46/EC, již oznámil, že chystá novelu stávající legislativy tak, aby vyhovovala požadavkům GDPR; jako mezikrok zatím span class=MsoHyperlinka href=https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=474ead31-53c4-43a6-bc35-723d8eaec073https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=474ead31-53c4-43a6-bc35-723d8eaec073hongkongský regulátor vydal vodítka pro splnění požadavků GDPR/a/span potvrzující celosvětový význam GDPR.o:p/o:p/divh4 style=line-height: 115%; text-align: justify;bEvropa jako safe harbor pro ukládání dat/b/h4div class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;o:p/o:p/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;Jak se (zatím) zdá, původní obavy o to, že se EU stane vnbsp;digitálním světě druhotným hráčem, jsou liché.o:p/o:p/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;Nejen díky robustní a komplexní právní regulaci kybernetického prostředí (stanovující shodná pravidla pro soukromý i veřejný sektor), ale rovněž díky celosvětovému dopadu těchto předpisů se Evropa pomalu stává útočištěm technologických společností a datových center – zejména span class=MsoHyperlinka href=https://data-economy.com/gdpr-leads-new-data-centre-builds-germany-france/Německo či Francie se tak pomalu stávají centrem nadnárodních korporací/a/span. Mnohé společnosti navíc vnímají splnění požadavků GDPR a možnosti nabídnout uložení osobních údajů na území EU jakonbsp; významný PR krok vůči svým zákazníkům, který jim může přinést nové příležitosti.a href=file:///U:/EU_svetovy%20standard%20bezpecnosti%20dat.docx#_ftn5 name=_ftnref5 title=span class=MsoFootnoteReference!–[if !supportFootnotes]–span class=MsoFootnoteReferencespan style=font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%;[5]/span/span!–[endif]–/span/ao:p/o:p/divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;br //divdiv class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;Základní principy EU ohledně ochrany soukromí jsou navíc dlouhodobě za celosvětový standard považované – jak je patrné i znbsp;výše zmíněných právních předpisů (např. Hong Kong, USA, Jihoafrická republika), ale rovněž množstvím mezinárodních dohod, které tyto principy rovněž převzaly za vlastní – včetně Úmluvy Rady Evropy č. 108 (Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů), ale i samotných iadequacy decisions/i vydaných Evropskou Komisí, které potvrzují úroveň ochrany soukromí poskytovaném vnbsp;daném státě a tedy i naplnění základních principů ochrany osobních údajů.o:p/o:p/divh4 style=line-height: 115%; text-align: justify;bZávěrem/b/h4div class=MsoNormal style=line-height: 115%; text-align: justify;Ačkoliv GDPR (o kterém jsem již pojednával v nedávném článku span class=MsoHyperlinka href=http://jinepravo.blogspot.com/2018/06/gdpr-quo-vadis-eu.htmlGDPR – Quo Vadis EU?/a/span) i ostatní předpisy znbsp;kybernetického balíčku předpisů EU mají své nedostatky, tak základní principy a standardy, které přinášejí, mohou celosvětově posílit ochranu jednotlivce nejen proti silným státům, ale stejně tak proti (často i silnějším) nadnárodním korporacím. A jak dokazuje i nedávná span class=MsoHyperlinka href=https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook%E2%80%93Cambridge_Analytica_data_scandalkauza Facebooku a Cambdrige Analytica/a/span, přesně toto by měl být směr, jak vnbsp;globalizovaném světě zajistit kontrolu nad vlastním soukromím každému jednotlivci.o:p/o:p/divbr /div!–[if !supportFootnotes]–br clear=all /hr align=left size=1 width=33% /!–[endif]– br /div id=ftn1div class=MsoNormal style=line-height: 115%; margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;a href=file:///U:/EU_svetovy%20standard%20bezpecnosti%20dat.docx#_ftnref1 name=_ftn1 title=span class=MsoFootnoteReference!–[if !supportFootnotes]–span class=MsoFootnoteReferencespan style=font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%;[1]nbsp;/span/span!–[endif]–/span/aČeská republika byla dokonce vnbsp;oblasti kybernetické bezpečnosti průkopníkem, když mezi prvními státy na světě již vnbsp;roce 2014 přijala komplexní předpis stanovující pravidla kybernetické bezpečnosti (především pro veřejnou správu, ale rovněž pro některé komerční subjekty, jejichž kybernetická infrastruktura měla vnbsp;očích zákonodárce zásadní vliv na fungování státu). io:p/o:p/i/div/divdiv id=ftn2div class=MsoFootnoteText style=margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;a href=file:///U:/EU_svetovy%20standard%20bezpecnosti%20dat.docx#_ftnref2 name=_ftn2 title=span class=MsoFootnoteReference!–[if !supportFootnotes]–span class=MsoFootnoteReferencespan style=font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%;[2]/span/span!–[endif]–/span/a Volný pohyb osobních údajů je stěžejním principem GDPR a základních pravidel pro ochranu osobních údajů vnbsp;rámci Evropy – ze stejného principu vycházela rovněž předcházející směrnice 95/46/ES, a rovněž také např. Úmluva Rady Evropy č. 108 (Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů).o:p/o:p/div/divdiv id=ftn3div class=MsoFootnoteText style=margin-bottom: 6.0pt; text-align: justify;a href=file:///U:/EU_svetovy%20standard%20bezpecnosti%20dat.docx#_ftnref3 name=_ftn3 title=span class=MsoFootnoteReference!–[if !supportFootnotes]–span class=MsoFootnoteReferencespan style=font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%;[3]/span/span!–[endif]–/span/a Rakousko např. jako jediný členský stát span class=MsoHyperlinka href=http://www.votewatch.eu/en/term8-regulation-of-the-european-parliament-and-of-the-council-on-the-protection-of-natural-persons-with-r.htmlhlasovalo proti přijetí GDPR/a/span, jelikož se znbsp;pohledu jeho reprezentantů jednalo o příliš benevolentní předpis, nijak neposouvající úroveň ochrany oproti předcházející směrnici 95/46/ES.o:p/o:p/div/divdiv id=ftn4div class=MsoFootnoteTexta href=file:///U:/EU_svetovy%20standard%20bezpecnosti%20dat.docx#_ftnref4 name=_ftn4 title=span class=MsoFootnoteReference!–[if !supportFootnotes]–span class=MsoFootnoteReferencespan style=font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%;[4]/span/span!–[endif]–/span/a Srov. Kapitola Vnbsp;GDPR.o:p/o:pbr /br //div/divdiv id=ftn5div class=MsoFootnoteTexta href=file:///U:/EU_svetovy%20standard%20bezpecnosti%20dat.docx#_ftnref5 name=_ftn5 title=span class=MsoFootnoteReference!–[if !supportFootnotes]–span class=MsoFootnoteReferencespan style=font-family: quot;arialquot; , sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%;[5]/span/span!–[endif]–/span/a Stejně zajímavě mohou působit nová span class=MsoHyperlinka href=https://www.businesstimes.com.sg/technology/alibaba-in-talks-with-bt-group-for-cloud-partnership-in-europe-pushpartnerství, která za účelem působení vnbsp;EU vznikají/a/span (jen namátkou nově oznámená kooperace mezi: BT Global Services a Amazon, Microsoft a Cisco Systems Inc, španělskou Telefonica SA a Amazonem či mezi německým Deutsche Telekom a čínskými Huawei Technologies).o:p/o:p/div/div/divEurozatykač v dobe nepohody

25. 7. 2018, 12:31 | JINÉ PRÁVO | Zuzana Vikarská

div style=text-align: justify;Európsky súdny dvor dnes vyhlásil dva kľúčové rozsudky, ktoré by spoločne so starším prípadom vo veci emAranyosi/em (a href=http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-404/15 target=_blankC-404/15/a) mohli byť zaradené do rubriky s názvom emEurozatykač v dobe nepohody/em. Prvý rozsudok je odpoveďou na predbežnú otázku írskej sudkyne, ktorá váha vydaťnbsp;obžalovaného do jeho rodnéhonbsp;Poľska [a href=http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-216/18 target=_blankC-216/18nbsp;PPU (emL.nbsp;M./em)/a]; druhý rozsudoknbsp;reaguje na otázku nemeckého súdu, ktorý v podobnom kontexte pochybuje onbsp;kvalitenbsp;maďarských väzníc [a href=http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-220/18 target=_blankC-220/18nbsp;PPU (emMaďarské väznice/em)/a]em./em /divdiv style=text-align: justify;nbsp;/divdiv style=text-align: justify;Onbsp;politickej citlivosti oboch vecí nemožno pochybovať: predseda Súdneho dvora vnbsp;rámci svojej prednáškovej činnosti bez servítok konštatoval, že prípad emL.nbsp;M./em jenbsp;jednoznačne najpolitickejšou kauzou, ktorú Súdny dvor za posledných 20 rokov riešil. Koniec koncov, nestáva sa každý deň, aby Súdny dvor posudzoval, či je situácia v poľskej justícii už tak alarmujúca, že by poľské súdy prestávali byť rovnocennými partnermi ostatných európskych súdov.br /br /a name=’more’/aAk Vám stačí emexecutive summary/em k poobedňajšej kávičke, vedzte, že situácia v Poľsku je podľa Súdneho dvora skutočne vážna - odôvodnenie sa nevyhýba ani ťažkým váham typu čl. 2 a čl. 7 ZEÚ, explicitne odkazuje na kontroverzný návrh Komisie vo vzťahu ku kríze právneho štátu v Poľsku a zdôrazňuje relevanciu tohto dokumentu pre každého národného sudcu, ktorý si bude lámať hlavu nad tým, či obžalovaných do Poľska vydávať alebo nie. /divdiv style=text-align: justify;nbsp;/divdiv style=text-align: justify;Zároveň však Súdny dvor (v duchu precedentu vo veci ema href=http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-404/15 target=_blankAranyosi/a/em)em /emupozorňuje, že systémové nedostatky v danom členskom štáte sú len prvým z dvoch krokov, ktoré musia byť zohľadnené. Tým druhým je reálne riziko, že konkrétny človek bude týmto nedostatkom vystavený a že to povedie knbsp;vážnej hrozbenbsp;porušenia jeho základných práv. Inými slovami, aj keď poľským súdom prestávame dôverovať, je dôležité vyvinúť maximálne úsilienbsp;a zistiť konkrétne podmienky, ktoré sa budú týkať konkrétneho človekanbsp;v konkrétnej veci (a dokonca v konkrétnej väznici).nbsp;nbsp;A ak nič nenasvedčuje tomu, že mu tam hrozí kruté a neľudské zachádzanie činbsp;flagrantné porušenia spravodlivého procesu, tak pre výnimky z režimu Eurozatykača nie je dôvod. Koniec koncov, stále by sme radi verili, že vzájomná dôvera medzi členskými štátmi je pravidlom, anbsp;nedôvera len ojedinelou výnimkou… /divdiv style=text-align: justify;nbsp;/divdiv style=text-align: justify;P.S.: Silno odporúčam a href=http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=amp;docid=203431amp;pageIndex=0amp;doclang=ENamp;mode=lstamp;dir=amp;occ=firstamp;part=1amp;cid=752545 target=_blankstanovisko generálneho advokáta Tancheva/a vo veci emL.nbsp;M./em. Asi nie je náhodou, že takúto citlivú vec dostal do rúk člen Súdneho dvora, ktorý je v Luxe síce služobne najmladší, ale zároveň je to uznávaný ústavnoprávnynbsp;odborník z nového členského štátu (Bulharsko) a vnbsp;neposlednom radenbsp;tiežnbsp;bývalý dlhoročný člen Benátskej komisie…/div